EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_II_I(2)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
II
I(2)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

II - I(2)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1970 L 173 0030
 

31970Q0385

 

Finansforordning af 27. juli 1970 vedrørende Fonden til gennemførelse af særlige bestemmelser, der finder anvendelse på fedtstoffer med oprindelse i de associerede afrikanske stater og Madagascar eller i de oversøiske lande og territorier (70/385/EØF:)

3

 
1970 L 282 0001
 

31970D0539

 

Rådets afgørelse af 29. september 1970 om indgåelse af Associeringskonventionen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de med dette fællesskab associerede afrikanske stater og Madagascar (70/539/EØF:)

5

 
1971 L 135 0001
 

31971R1251

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1251/71 af 7. juni 1971 om gennemførelse af afgørelse nr. 36/71 truffet af Associeringsrådet, nedsat ved overenskomst om associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de med Fællesskabet associerede afrikanske stater samt Madagascar

41

 
1971 L 289 0001
 

31971R2860

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2860/71 af 20. december 1971 om gennemførelse af afgørelse nr. 40/71 fra Associeringsrådet oprettet ved associeringskonventionen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar

79

 
1971 L 289 0009
 

31971R2861

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2861/71 af 20. december 1971 om gennemførelse af afgørelse nr. 41/71 fra Associeringsrådet oprettet ved associeringskonventionen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar

85

 
1972 L 101 0005
 

31972R0859

 

Rådets forordning (EØF) nr. 859/72 af 25. april 1972 om den ordning, der skal anvendes på visse frugter og grønsager med oprindelse i de associerede afrikanske stater og Madagascar eller i de oversøiske lande og territorier

87

 
1970 L 282 0054
 

31970D0545

 

Rådets afgørelse af 29. september 1970 om indgåelse af Overenskomsten om oprettelse af en associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den forenede republik Tanzania, republikken Uganda og republikken Kenya (70/545/EØF:)

89

 
1970 L 282 0083
 

31970D0549

 

Rådets afgørelse af 29. september 1970 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det europæiske økonomiske Fællesskab (70/549/EØF:)

111

 
1971 L 149 0001
 

31971D0238

 

Rådets afgørelse af 14. juni 1971 om anvendelse af traktatens artikel 51 i de franske oversøiske departementer (71/238/EØF:)

123

 
1971 L 243 0027
 

31971D0353

 

Rådets afgørelse af 18. oktober 1971 om ændring af afgørelsen af 29. september 1970, om oversøiske landes og territoriers associering med Det europæiske økonomiske Fællesskab (71/353/EØF:)

124

 
1967 P 292 0044
 

31967D0729

 

Rådets afgørelse af 27. november 1967 om indgåelse af aftaler med Canada, Uruguay og USA i henhold til GATT's artikel XXVIII om visse rester fra udvindingen af olivenolie (67/729/EØF:)

127

 
1968 L 131 0014
 

31968D0250

 

Rådets afgørelse af 30. maj 1968 om indgåelse af den med USA og Det forenede Kongerige i henhold til GATT's artikel XXIV, stk. 6, forhandlede aftale om visse typer forarbejdet tobak og visse mineralolieprodukter (68/250/EØF:)

132

 
1968 L 131 0018
 

31968D0251

 

Rådets afgørelse af 30. maj 1968 om indgåelse af den med USA i henhold til GATT's artikel XXVIII forhandlede aftale vedrørende de indrømmelser, der er givet Det europæiske økonomiske Fællesskab i tilslutning til ændringen af den amerikanske toldtarif (68/251/EØF:)

136

 
1968 L 258 0009
 

31968D0362

 

Rådets afgørelse af 15. oktober 1968 om indgåelse af en aftale med Australien i henhold til artikel XXVIII, stk. 5, i GATT (68/362/EØF:)

138

 
1968 L 300 0021
 

31968D0408

 

Rådets afgørelse af 12. december 1968 om indgåelse af en aftale med Canada i henhold til artikel XXVIII, stk. 4 i GATT (68/408/EØF:)

142

 
1968 L 305 0001
 

31968D0411

 

Rådets afgørelse af 27. november 1968 om indgåelse af multilaterale, aftaler, som er undertegnet ved afslutningen af handelskonferencen 1964-1967 (68/411/EØF:)

144

 
1969 L 097 0015
 

31969D0106

 

Rådets afgørelse af 22. april 1969 om indgåelse af den med Canada i henhold til GATT's artikel XXVIII, stk. 5, forhandlede aftale (69/106/EØF:)

158

 
1969 L 206 0026
 

31969D0263

 

Rådets afgørelse af 28. juli 1969 om indgåelse af den med Den sydafrikanske Republik i henhold til GATT's artikel XXVIII, stk. 1, forhandlede aftale (69/263/EØF:)

162

 
1970 L 054 0001
 

31970D0176

 

Rådets afgørelse af 3. marts 1970 om indgåelse af den med Australien i henhold til GATT's artikel XXVIII, stk. 5, forhandlede aftale (70/176/EØF:)

166

 
1970 L 054 0016
 

31970D0178

 

Rådets afgørelse af 3. marts 1970 om indgåelse af den med Chile i henhold til GATT's artikel XXVIII forhandlede aftale (70/178/EØF:)

168

 
1970 L 054 0016
 

31970D0179

 

Rådets afgørelse af 3. marts 1970 om indgåelse af den med Canada i henhold til GATT's artikel II, stk. 5, forhandlede aftale (70/179/EØF:)

177

 
1970 L 170 0009
 

31970D0375

 

Rådets afgørelse af 20. juli 1970 om indgåelse af en Spanien forhandlet aftale inden for rammerne af de i henhold til GATT's artikel XIX indledte forhandlinger med dette land (70/375/EØF:)

181

 
1970 L 170 0011
 

31970D0376

 

Rådets afgørelse af 20. juli 1970 om afslutning af protokollen vedrørende Den forenede arabiske Republiks tiltrædelse af GATT (70/376/EØF:)

183

 
1970 L 218 0030
 

31970D0450

 

Rådets afgørelse af 29. september 1970 om indgåelsen af en aftale med Israel i henhold til artikel XXVIII, stk. 4, i GATT (70/450/EØF:)

195

 
1970 L 245 0021
 

31970D0498

 

Rådets afgørelse af 27. oktober 1970 om indgåelse af en med Spanien forhandlet toldaftale om visse oste inden for rammerne af de i henhold til GATT's artikel XIX førte forhandlinger med dette land (70/498/EØF:)

202

 
1971 L 249 0018
 

31971R2387

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2387/71 af 8. november 1971 om indgåelse af en handelsaftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Argentina samt om fastsættelse af bestemmelserne for dens anvendelse

208

 
1970 L 176 0001
 

31970D0386

 

Rådets afgørelse af 27. juli 1970 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Indien og en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Pakistan om handel med kunsthåndværksvarer (handicrafts) (70/386/EØF:)

215

 
1969 L 240 0001
 

31969D0303

 

Rådets afgørelse af 28. juli 1969 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indien om handelen med varer af kokosfibre (69/303/EØF:)

219

 
1969 L 287 0032
 

31969D0406

 

Rådets afgørelse af 10. november 1969 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske okonomiske Fællesskab og Indien vedrørende handelen med jutevarer (69/406/EØF:)

223

 
1963 P 152 2553
 

31963D0573

 

Rådets beslutning af 14. oktober 1963 om tilvejebringelse af ensartethed i visse handelspolitiske foranstaltninger over for den kejserlige iranske regering (63/573/EØF:)

228

 
1963 P 152 2554
 

31963D0574

 

Rådets afgørelse af 14. oktober 1963 om indgåelse af en handelsaftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og den kejserlige iranske regering (63/574/EØF:)

229

 
1967 P 309 0006
 

31967D0773

 

Rådets afgørelse af 3. oktober 1967 om indgåelse af aftale om forlængelse og ændring af handelsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Iran (67/773/EØF:)

232

 
1972 L 269 0034
 

31972D0402

 

Rådets afgørelse af 29. november 1972 om indgåelse af aftale om forlængelse af handelsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Iran (72/402/EØF:)

235

 
1972 L 134 0031
 

31972D0212

 

Rådets afgørelse af 20. december 1971 om indgåelse af aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Japans regering om handelen med bomuldstekstilvarer (72/212/EØF:)

237

 
1971 L 055 0012
 

31971D0117

 

Rådets afgørelse af 15. februar 1971 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Korea om samhandelen med bomuldstekstilvarer (71/117/EØF:)

246

 
1968 L 146 0001
 

31968D0263

 

Rådets afgørelse af 18. juni 1968 om indgåelse af en aftale om samhandel og teknisk samarbejde mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og republikken Libanon på den anden side (68/263/EØF:)

255

 
1972 L 201 0012
 

31972D0310

 

Rådets afgørelse af 13. juli 1972 om indgåelse af en aftale - i form af brevveksling - om samhandel og teknisk samarbejde mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og republikken Libanon på den anden side (72/310/EØF:)

261

 
1970 L 170 0004
 

31970D0374

 

Rådets afgørelse af 20. juli 1970 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Pakistan om handelen med jutevarer (70/374/EØF:)

264

 
1961 P 053 1027
 

21961A0606(01)

 

Brevveksling mellem Walter Hallstein, formand for Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og Jacques Fouques-Duparc, formand for Centralkomitéen for sejlads på Rhinen, om samarbejdet mellem EØF og Centralkomitéen for sejlads på Rhinen

268

 
1972 L 090 0001
 

31972D0155

 

Rådets afgørelse af 22. marts 1972 om godkendelse af den 4. internationale tinoverenskomst (72/155/EØF:)

270

 
1968 L 281 0016
 

31968D0397

 

Kommissionens beslutning af 30. oktober 1968 om Benelux-landenes påberåbelse af traktatens artikel 115, stk. 1, for at udelukke visse glaserede sten og fliser til gulvbelægning eller beklædning af vægge, der har oprindelse i Japan og er frit omsættelige i de andre medlemsstater, fra fællesskabsbehandling (68/397/EØF:)

298

 
1968 L 295 0010
 

31968D0406

 

Kommissionens beslutning af 4. december 1968 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at træffe beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med traktatens artikel 108, stk. 3 (Kun den franske udgave er autentisk) (68/406/EØF:)

299

 
1972 L 151 0017
 

31972D0243

 

Rådets beslutning af 27. juni 1972 om ændring af beslutning af 25. maj 1970, om bemyndigelse af Den italienske Republik til at indføre kvantitative importrestriktioner for bestemte varer, som har oprindelse i og kommer fra Japan (72/243/EØF:)

301

Top