EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1972(II)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1972(II)


DA

 

I - 1972(II)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1972 L 094 0009
 

31972R0797

 

Rådets forordning (EØF) nr. 797/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af kornpriserne for høståret 1972/73

297

 
1972 L 094 0010
 

31972R0798

 

Rådets forordning (EØF) nr. 798/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af indikativprisen for afskallet ris for høståret 1972/73

298

 
1972 L 094 0011
 

31972R0799

 

Rådets forordning (EØF) nr. 799/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af interventionspriser for uafskallet ris for høståret 1972/1973

299

 
1972 L 094 0012
 

31972R0800

 

Rådets forordning (EØF) nr. 800/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af producentindikativprisen for olivenolie for produktionsåret 1972/1973

300

 
1972 L 094 0013
 

31972R0801

 

Rådets forordning (EØF) nr. 801/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuldsfrø for høståret 1972/1973

301

 
1972 L 094 0014
 

31972R0802

 

Rådets forordning (EØF) nr. 802/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af støtte til hør og hamp for høståret 1972/1973

302

 
1972 L 094 0015
 

31972R0803

 

Rådets forordning (EØF) nr. 803/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af basispris og standardkvalitet for slagtede svin for perioden 1. november 1972 til 31. oktober 1973

303

 
1972 L 094 0016
 

31972R0804

 

Rådets forordning (EØF) nr. 804/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af orienteringspriser for vin for perioden fra 16. december 1972 til 15. december 1973

304

 
1972 L 094 0017
 

31972R0805

 

Rådets forordning (EØF) nr. 805/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af målpriser og interventionspriser samt referencekvaliteter for tobak i blade fra høsten 1972

305

 
1972 L 096 0001
 

31972L0159

 

Rådets direktiv 72/159/EØF af 17. april 1972 om modernisering af landbrugsbedrifter (72/159/EØF:)

312

 
1972 L 096 0009
 

31972L0160

 

Rådets direktiv 72/160/EØF af 17. april 1972 om støtte til ophør af landbrugsvirksomhed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal til strukturforbedringsformål (72/160/EØF:)

320

 
1972 L 096 0015
 

31972L0161

 

Rådets direktiv 72/161/EØF af 17. april 1972 om social og erhvervsmæssig vejledning og om faglige kvalifikationer hos de personer, som arbejder i landbruget (72/161/EØF:)

326

 
1972 L 098 0010
 

31972R0837

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/72 af 24. april 1972 om særlige bestemmelser vedrørende forudfastsatte afgifter om særlige bestemmelser vedrørende forudfastsatte afgifter og restitutioner inden for kornsektoren

331

 
1972 L 100 0001
 

31972R0845

 

Rådets Forordning (EØF) nr. 845/72 af 24. april 1972 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver

333

 
1972 L 100 0003
 

31972R0846

 

Rådets forordning (EØF) nr. 846/72 af 24. april 1972 om særlige foranstaltninger vedrørende kontrakten om forarbejdning af tomater, som har været genstand for interventionsforanstaltninger

335

 
1972 L 101 0001
 

31972R0857

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 857/72 af 24. april 1972 om indførelse af specialudgaver af De Europæiske Fællesskabers Tidende

337

 
1972 L 101 0003
 

31972R0858

 

Rådets forordning (EØF) nr. 858/72 af 24. april 1972 om visse administrative og finansielle bestemmelser om Den europæiske Socialfonds virksomhed

339

 
1972 L 101 0029
 

31972R0871

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 871/72 af 27. april 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/68 for så vidt angår støtte til privat oplagring af ostesorterne Grana Padano og Parmigiano Reggiano

342

 
1972 L 101 0030
 

31972R0872

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 872/72 af 27. april 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 685/69 for så vidt angår udløbet af oplagringsperioden for smør

343

 
1972 L 101 0034
 

31972Q0165

 

Regnskabsregulativ af 24. april 1972 om fastsættelse af særlige bestemmelser for Den europæiske Socialfond (72/165/EØF:)

344

 
1972 L 103 0001
 

31972L0166

 

Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (72/166/EØF:)

345

 
1972 L 103 0006
 

31972L0168

 

Kommissionens direktiv 72/168/EØF af 14. april 1972 om fastsættelse af kendetegn og mindstekrav for afprøvning af grønsagsarternes sorter/stammer (72/168/EØF:)

348

 
1972 L 103 0025
 

31972L0169

 

Kommissionens direktiv 72/169/EØF af 14. april 1972 om fastlæggelse af egenskaber og mindstekrav ved undersøgelse af vinsorter (72/169/EØF:)

366

 
1972 L 104 0009
 

31972D0172

 

Kommissionens afgørelse af 24. april 1972 om nedsættelse af et paritetisk rådgivende udvalg til behandling af de sociale problemer inden for jernbanetrafikken (72/172/EØF:)

372

 
1972 L 105 0012
 

31972R0921

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 921/72 af 3. maj 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2196/71 af 13. oktober 1971 om undtagelse fra bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsfristen for importlicenser for ris med oprindelse i og indført fra visse fjerntliggende lande

375

 
1972 L 106 0001
 

31972R0922

 

Rådets Forordning (EØF) nr. 922/72 af 2. maj 1972 om fastlæggelse af de almindelige regler om ydelse af støtte med hensyn til silkeormslarver for avlsåret 1972/1973

377

 
1972 L 106 0002
 

31972R0923

 

Rådets forordning (EØF) nr. 923/72 af 2. maj 1972 om fastsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for blomkål

379

 
1972 L 107 0010
 

31972R0941

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 941/72 af 5. maj 1972 om ny afgrænsning af destinationszonerne for eksportrestitutioner for korn og ris

381

 
1972 L 107 0012
 

31972R0942

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 942/72 af 5. maj 1972 om anvendelse af yderligere kvalitetsklasser for visse frugtsorter i høståret 1972/1973

384

 
1972 L 107 0013
 

31972R0943

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 943/72 af 5. maj 1972 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for købsprisen for blomkål fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 923/72

385

 
1972 L 108 0008
 

31972L0180

 

Kommissionens direktiv 72/180/EØF af 14. april 1972 om fastsættelse af kendetegn og mindstekrav for afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer (72/180/EØF:)

387

 
1972 L 112 0009
 

31972D0182

 

Rådets afgørelse af 25. april 1972 om fastsættelse af et femårs forsknings- og undervisningsprogram for Det europæiske Atomenergifællesskab på det datamatiske område (72/182/EURATOM:)

413

 
1972 L 115 0001
 

31972R0990

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 990/72 af 15. maj 1972 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte til skummetmælk, der forarbejdes til foderblandinger, og til skummetmælkspulver bestemt til foderbrug

414

 
1972 L 115 0005
 

31972R0991

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 991/72 af 15. maj 1972 om visse gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for olivenolie

418

 
1972 L 115 0007
 

31972R0992

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 992/72 af 15. maj 1972 om ændring af forordning nr. 172/66/EØF om fastsættelse af udligningskoefficienten for olivenolie

420

 
1972 L 117 0028
 

31972R1033

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1033/72 af 18. maj 1972 om ændring til forordning (EØF) nr. 1195/71 om nærmere bestemmelser vedrørende støtte til hør og hamp

422

 
1972 L 118 0001
 

31972R1035

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager

423

 
1972 L 118 0019
 

31972R1037

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1037/72 af 18. maj 1972 om fastsættelse af de generelle bestemmelser om ydelse og finansiering af støtte til humleproducenter

438

 
1972 L 118 0021
 

31972R1038

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1038/72 af 18. maj 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 986/68 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug

440

 
1972 L 118 0033
 

31972R1045

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1045/72 af 18. maj 1972 om gennemførelsesbestemmelser angående ydelse af støtte med hensyn til silkeormslarver

441

 
1972 L 120 0001
 

31972R1054

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1054/72 af 18. maj 1972 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for hør- og hampsektoren

443

 
1972 L 120 0003
 

31972R1055

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1055/72 af 18. maj 1972 om indberetning til Kommissionen om indførsel af kulbrinter

445

 
1972 L 120 0007
 

31972R1056

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1056/72 af 18. maj 1972 om indberetning til Kommissionen om planlagte investeringer af interesse for Fællesskabet inden for jordolie-, naturgas- og elektricitetssektorerne

449

 
1972 L 121 0022
 

31972R1076

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1076/72 af 25. maj 1972 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende afgifter ved udførsel af sukker og om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2637/70

452

 
1972 L 121 0032
 

31972L0194

 

Rådets direktiv 72/194/EØF af 18. maj 1972 om udvidelse af anvendelsesområdet for Rådets direktiv af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed, til også at omfatte arbejdstagere, og som udnytter retten til at blive boende på en medlemsstats område efter at have haft beskæftigelse der (72/194/EØF:)

456

 
1972 L 122 0022
 

31972R1088

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1088/72 af 26. maj 1972 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelse af oplysninger om importerede mængder af byg, malt, majs og ris

457

 
1972 L 125 0003
 

31972R1100

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1100/72 af 30. maj 1972 om fastsættelse af støttebeløbet med hensyn til silkeormslarver for avlsåret 1972/1973

461

 
1972 L 128 0020
 

31972R1158

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1158/72 af 2. juni 1972 om fastsættelse af referencepriser for tomater

462

 
1972 L 128 0022
 

31972R1159

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1159/72 af 2. juni 1972 om fastsættelse af referencepriser for citroner

464

 
1972 L 128 0028
 

31972L0211

 

Rådets direktiv 72/211/EØF af 30. maj 1972 om afholdelse af koordinerende konjunkturstatistikker inden for industri og håndværk (72/211/EØF:)

466

 
1972 L 129 0008
 

31972R1167

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1167/72 af 5. juni 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2196/71 af 13. oktober 1971 om en undtagelse fra bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsfristen for importlicenser for ris, der har oprindelse i og som kommer fra visse fjerntliggende lande

468

 
1972 L 130 0005
 

31972R1175

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1175/72 af 6. juni 1972 om fastsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for citroner

469

 
1972 L 130 0015
 

31972R1181

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1181/72 af 6. juni 1972 om fornyet anvendelse på visse mælkeprodukter af den særlige ordning vedrørende restitutionens betaling, der er indført ved forordning (EØF) nr. 441/69

471

 
1972 L 130 0020
 

31972R1184

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1184/72 af 6. juni 1972 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for opkøbsprisen for citroner i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1175/72

472

 
1972 L 133 0001
 

31972R1204

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1204/72 af 7. juni 1972 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø

474

 
1972 L 133 0050
 

31972R1214

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1214/72 af 9. juni 1972 om fastsættelse af referencepriser for blommer

499

 
1972 L 133 0052
 

31972R1215

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1215/72 af 9. juni 1972 om fastsættelse af referencepriser for ferskner

501

 
1972 L 133 0057
 

31972L0221

 

Rådets direktiv 72/221/EØF af 6. juni 1972 om gennemførelse af koordinerede årlige undersøgelser af aktiviteter i industrien (72/221/EØF:)

503

 
1972 L 134 0001
 

31972R1172

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1172/72 af 26. maj 1972 om fastlæggelse af de dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 517/72 og Rådets forordning (EØF) nr. 516/72

507

 
1972 L 136 0009
 

31972R1229

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1229/72 af 13. juni 1972 om det afsætningsled, som det aritmetiske gennemsnit af priserne for slagtede svin henviser til

536

 
1972 L 138 0001
 

31972R1233

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1233/72 af 15. juni 1972 om delvis suspension af den autonome toldsats i den fælles toldtarif for makrel, fersk, kølet eller frosset, hel, uden hoved, renset eller skåret, bestemt til forarbejdningsindustrien, under pos. ex 03.01 B.I.m) 2

538

 
1972 L 139 0018
 

31972R1259

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1259/72 af 16. juni 1972 om afsætning af smør til nedsatte priser til visse forarbejdningsvirksomheder inden for Fællesskabet

539

 
1972 L 139 0028
 

31972L0230

 

Rådets andet direktiv 72/230/EØF af 12. juni 1972 om harmonisering af lovgivning om reglerne for omsætningsafgifter og punktafgifter i den internationale rejsetrafik (72/230/EØF:)

544

 
1972 L 141 0009
 

31972R1273

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1273/72 af 20. juni 1972 om ansøgning om refusion af støtte ydet af medlemsstaterne til fiskeriets producentorganisationer

548

 
1972 L 142 0001
 

31972R1274

 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1274/72 af 20. juni 1972 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

552

 
1972 L 142 0014
 

31972R1282

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1282/72 af 21. juni 1972 om salg af smør til nedsatte priser til hæren og til dermed ligestillede enheder

554

 
1972 L 143 0022
 

31972R1295

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1295/72 af 22. juni 1972 om tillæg, der vedrører Tyrkiet, til forordning (EØF) nr. 1054/68 om oprettelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til at udstede certifikater vedrørende visse fra tredjelande indførte mejeriprodukters henførsel under bestemte toldpositioner

557

 
1972 L 143 0023
 

31972R1296

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1296/72 af 22. juni 1972 om ændring af forordning nr. 1579/70 om fastlæggelse af særlige betingelser for udførsel af visse ostesorter til Spanien

559

 
1972 L 145 0007
 

31972R1321

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1321/72 af 26. juni 1972 om fastsættelse af importafgifter for sukkerroer og sukkerrør for sukkerproduktionsåret 1972/1973

561

 
1972 L 147 0001
 

31972R1331

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1331/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af indikativpriser og basisinterventionspriser på olieholdige frø for høståret 1972/1973

562

 
1972 L 147 0002
 

31972R1332

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1332/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af hovedinterventionscentre for olieholdige frø og af de der gældende afledede interventionspriser for høståret 1972/1973

563

 
1972 L 147 0004
 

31972R1333

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1333/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af de månedlige forhøjelser af indikativpriser og af interventionsprisen på olieholdige frø for høståret 1972/1973

565

 
1972 L 147 0005
 

31972R1334

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1334/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse af støtte til bomuldsfrø

566

 
1972 L 147 0006
 

31972R1335

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1335/72 af 27. juni 1972 om ændring af forordning nr. 114/67/EØF med hensyn til høståret for solsikkefrø

567

 
1972 L 147 0007
 

31972R1336

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1336/72 af 27. juni 1972 om ændring af forordning nr. 876/67/EØF om indførelse af en ekstra støtte til raps- og rybsfrø forarbejdet i Italien

568

 
1972 L 148 0005
 

31972R1348

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1348/72 af 27. juni 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1619/68 om handelsnormer for æg

569

 
1972 L 148 0007
 

31972R1349

 

Rådets forordning nr. 1349/72 af 27. juni 1972 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ

571

 
1972 L 148 0011
 

31972R1350

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1350/72 af 28. juni 1972 om de nærmere regler om ydelse af støtte til humleproducenter

575

 
1972 L 148 0013
 

31972R1351

 

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1351/72 af 28. juni 1972 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren

577

 
1972 L 148 0042
 

31972R1363

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1363/72 af 29. juni 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1492/71 vedrørende den pris, der skal betales ved interventionstilbud

579

 
1972 L 149 0001
 

31972R1369

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1369/72 af 27. juni 1972 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De europæiske Fællesskaber

580

 
1972 L 149 0003
 

31972R1370

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1370/72 af 27. juni 1972 om ændring af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De europæiske Fællesskaber

582

 
1972 L 149 0004
 

31972R1371

 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1371/72 af 27. juni 1972 om fastlæggelse af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd og øvrige ansatte, hvis vederlag afholdes over forsknings- og investeringsbudgetter, og som gør tjeneste ved et anlæg under Det fælles Forskningscenter, eller som udøver virksomhed i tilknytning hertil for visse tjenesteydelser af særlig art

583

 
1972 L 149 0006
 

31972R1372

 

Rådets Forordning (Euratom) nr. 1372/72 af 27. juni 1972 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, som gør tjeneste i Den tyske Forbundsrepublik

585

 
1972 L 149 0008
 

31972R1373

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1373/72 af 30. juni 1972 om udskydelse af anvendelsestidspunktet for forordning (EØF) nr. 1599/71 om fastlæggelse af yderligere betingelser, som indført vin, der er bestemt til direkte menneskeligt forbrug, skal opfylde

587

 
1972 L 149 0009
 

31972R1374

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1374/72 af 30. juni 1972 om forlængelse af forordning (EØF) nr. 1428/71 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger for forarbejdede produkter af frugt og grønsager

588

 
1972 L 149 0064
 

31972R1397

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1397/72 af 30. juni 1972 om fastsættelse af refusions- og afgiftsbeløbene til udligning af lageromkostninger for sukker for sukkerproduktionsåret 1972/1973

589

 
1972 L 150 0003
 

31972R1405

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1405/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af tærskelprisen for korn for høståret 1972/1973

591

 
1972 L 150 0004
 

31972R1406

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1406/72 af 26. juni 1972 om fastsættelse af de vigtigste handelscentre for korn, de afledte interventionspriser, der refererer sig dertil, samt den fælles interventionspris for majs og den fælles interventionspris for hård hvede for høståret 1972/1973

592

 
1972 L 150 0007
 

31972R1407

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1407/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af de månedlige tillæg til priserne for korn og mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug for høståret 1972/1973

595

 
1972 L 150 0010
 

31972R1408

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af tærskelpriser for afskallet ris og brudris og af det beskyttelsesbeløb, der skal indgå i tærskelprisen for poleret ris, for høståret 1972/1973

598

 
1972 L 150 0011
 

31972R1409

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1409/72 af 27. juni 1972 om fastsættelse af de månedlige tillæg til priserne for uafskallet ris og afskallet ris for høståret 1972/1973

599

 
1972 L 151 0001
 

31972R1414

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1414/72 af 27. juni 1972 om udvidelse med yderligere indførselsmuligheder af bilaget til forordning (EØF) nr. 109/70 om fastlæggelse af en fælles ordning for indførslen fra statshandelslande

600

 
1972 L 151 0004
 

31972R1415

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1415/72 af 27. juni 1972 om optagelse af yderligere varer på listen i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 1025/70 om fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra tredjelande

603

 
1972 L 151 0006
 

31972R1416

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1416/72 af 27. juni 1972 om optagelse af yderligere varer på listen i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 1025/70 om fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra tredjelande

605

 
1972 L 151 0015
 

31972R1422

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1422/72 af 4. juli 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1492/71 om fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn

607

 
1972 L 151 0016
 

31972L0242

 

Rådets direktiv 72/242/EØF af 27. juni 1972 om ændring af artikel 31 i direktivet af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om aktiv forædling (72/242/EØF:)

608

 
1972 L 152 0015
 

31972L0245

 

Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om radiostøjdæmpning af tændingsmotorer i motordrevne køretøjer (72/245/EØF:)

609

 
1972 L 155 0001
 

31972R1454

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1454/72 af 6. juli 1972 om fastsættelse af bestemte handelscentre for korn og af de for disse gældende afledte interventionspriser for høståret 1972/1973

617

 
1972 L 155 0034
 

31972R1460

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1460/72 af 10. juli 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1493/71 vedrørende beregningen af de tillæg og fradrag, der ved interventionen skal anvendes på prisen for hård hvede og majs

642

 
1972 L 155 0035
 

31972R1461

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1461/72 af 10. juli 1972 om ændring af forordning nr. 633/67/EØF om forudfastsættelse af eksportrestitution for korn

643

Top