EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1972(I)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1972(I)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1972(I)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1972 L 002 0001
 

31972R0002

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2/72 af 30. december 1971 om ændring af forordning nr. 134/67/EØF om slusepriser og om det såkaldte "system for ledeprodukter og følgeprodukter" inden for svinekødssektoren

3

 
1972 L 002 0022
 

31972L0002

 

Rådets direktiv 72/2/EØF af 20. december 1971 om den syvende ændring af direktivet om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (72/2/EØF:)

10

 
1972 L 009 0001
 

31972R0055

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 55/72 af 10. januar 1972 om fastsættelse af betingelserne for licitation med henblik på og afsætning af frugt og grønsager, der er trukket tilbage fra markedet

11

 
1972 L 010 0011
 

31972R0073

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 73/72 af 12. januar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 210/69 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for sektoren mælk og mejeriprodukter

15

 
1972 L 010 0014
 

31972R0075

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/72 af 12. januar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsperioden for eksportlicenser for sukker

17

 
1972 L 011 0029
 

31972R0091

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 91/72 af 13. januar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1437/70 om lagerkontrakter for bordvin

18

 
1972 L 012 0015
 

31972R0100

 

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 100/72 af 14. januar 1972 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelsesbestemmelserne vedrørende denaturering af sukker til foderbrug

19

 
1972 L 012 0024
 

31972R0101

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 101/72 af 14. januar 1972 om fællesskabsforsendelsesdokumenterne for varer, for hvilke der kan ydes restitution ved udførsel til tredjelande inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

27

 
1972 L 013 0001
 

31972S0065

 

Kommissionens beslutning nr. 65/72/EKSF af 10. december 1971 om gennemførelse af beslutning nr. 3/71/EKSF om fællesskabsordningen for medlemsstaternes foranstaltninger til fordel for stenkulindustrien

28

 
1972 L 022 0009
 

31972R0160

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 160/72 af 25. januar 1972 om etablering af et fællesskabstilsyn med indførsel af ubearbejdet bly med undtagelse af værkbly fra de i bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 1025/70 anførte lande

61

 
1972 L 022 0010
 

31972R0161

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 161/72 af 25. januar 1972 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 2637/70 og 2683/70 med hensyn til forudfastsættelse af restitutionen for smør

62

 
1972 L 028 0001
 

31972R0224

 

Rådets forordning (EØF) nr. 224/72 af 31. januar 1972 om ændring af forordning nr. 213/72/EØF om oprettelse af en fortegnelse over de repræsentative markeder for svinekødssektoren inden for fællesskabet

63

 
1972 L 028 0002
 

31972R0225

 

Rådets forordning (EØF) nr. 225/72 af 31. januar 1972 om tillæg til forordning (EØF) nr. 206/68 om fastsættelse af rammebestemmelser for kontrakter og brancheaftaler vedrørende køb af sukkerroer

64

 
1972 L 028 0003
 

31972R0226

 

Rådets forordning (EØF) nr. 226/72 af 31. januar 1972 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger for sukker

66

 
1972 L 030 0011
 

31972R0245

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 245/72 af 2. februar 1972 om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 2223/70 om undladelse af opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af vin, der har oprindelse i eller kommer fra visse tredjelande

69

 
1972 L 030 0013
 

31972R0246

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 246/72 af 2. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1054/68 om oprettelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til at udstede certifikater vedrørende visse fra tredjelande indførte mejeriprodukters henførsel under bestemte toldpositioner

71

 
1972 L 031 0022
 

31972R0258

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 258/72 af 3. februar 1972 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventionsorganernes salg af sukker gennem udbydelse i licitation

73

 
1972 L 035 0001
 

31972R0272

 

Rådets forordning (EØF) nr. 272/72 af 7. februar 1972 om finansiering af interventionsudgifter inden for fiskerivaresektoren

79

 
1972 L 035 0003
 

31972R0273

 

Rådets forordning (EØF) nr. 273/72 af 7. februar 1972 om fastsættelse af almindelige regler om finansiering af interventionsudgifterne på hjemmemarkedet inden for frugt- og grønsagssektoren

81

 
1972 L 035 0016
 

31972R0280

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 280/72 af 8. februar 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2196/71 af 13. oktober 1971 om en undtagelse fra bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsperioden for importlicenser for ris med oprindelse i og indført fra visse fjerntliggende lande

83

 
1972 L 036 0001
 

31972R0283

 

Rådets Forordning (EØF) nr. 282/72 af 7. februar 1972 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

85

 
1972 L 038 0095
 

31972L0097

 

Rådets direktiv 72/97/EØF af 7. februar 1972 om forlængelse af den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra C, i Rådets direktiv af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (72/97/EØF:)

88

 
1972 L 045 0010
 

31972L0108

 

Kommissionens direktiv 72/108/EØF af 1. februar 1972 om fastsættelse af skønsmæssige udbyttesatser for visse processer vedrørende aktiv forædling (72/108/EØF:)

89

 
1972 L 046 0009
 

31972R0363

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 363/72 af 21. februar 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1613/71 vedrørende korrektionsbeløbene for brudris fra Surinam

94

 
1972 L 047 0009
 

31972R0369

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 369/72 af 22. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsperioden for eksportlicenser for mælk og mejeriprodukter

95

 
1972 L 051 0024
 

31972R0407

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 407/72 af 28. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 142/69 om visse for kvotaordningens anvendelse nødvendige gennemførelsesbestemmelser inden for sukkersektoren

98

 
1972 L 053 0001
 

31972R0433

 

Rådets forordning (EØF) nr. 433/72 af 29. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 766/68 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse af eksportrestitutioner for sukker, for så vidt angår ændring af restitutionens basisbeløb i tiden mellem to månedlige fastsættelser

99

 
1972 L 054 0001
 

31972R0442

 

Rådets forordning (EØF) nr. 442/72 af 28. februar 1972 om levering af mejeriprodukter til fødevarehjælpen

100

 
1972 L 054 0003
 

31972R0443

 

Rådets forordning (EØF) nr. 443/72 af 29. februar 1972 om de importafgifter, der finder anvendelse på raffineret olivenolie og visse olivenholdige varer

102

 
1972 L 054 0006
 

31972R0444

 

Rådets forordning (EØF) nr. 444/72 af 29. februar 1972 om ændring af forordning nr. 171/67/EØF om de for udførelsen af olivenolie gældende restitutioner og afgifter

105

 
1972 L 054 0007
 

31972R0445

 

Rådets forordning (EØF) nr. 445/72 af 29. februar 1972 om ophævelse af tidsbegrænsningen for anvendelsen af forordning (EØF) nr. 2864/71 om importafgifter for frisk mælk

106

 
1972 L 054 0031
 

31972R0457

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 457/72 af 2. marts 1972 om afgrænsning af begrebet administrationsomkostninger for fiskeriets producentorganisationer

107

 
1972 L 054 0032
 

31972R0458

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 458/72 af 2. marts 1972 om ændringen af bilaget til forordningerne (EØF) nr. 1559/70, 1560/70, 1561/70, 1562/70 af 31. juli 1970 og (EØF) nr. 55/72 af 12. januar 1972

108

 
1972 L 059 0001
 

31972R0489

 

Rådets forordning (Euratom) nr. 489/72 af 7. marts 1972 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

109

 
1972 L 059 0002
 

31972R0490

 

Rådets forordning (EØF) nr. 490/72 af 7. marts 1972 om ændring i forordning (EØF) nr. 170/71 med hensyn til vedtægterne for fiskeriets producentorganisationer

110

 
1972 L 063 0015
 

31972R0526

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 526/72 af 14. marts 1972 om undtagelser fra bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1411/71, særlig for så vidt angår fedtindholdet i delvis skummetmælk og skummetmælk samt betaling efter kvalitet af den mælk, der anvendes til fremstilling af konsummælk

112

 
1972 L 064 0001
 

31972R0519

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 519/72 om ændring af forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67 af 15. marts 1972 Euratom om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær

114

 
1972 L 064 0012
 

31972R0534

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 534/72 af 15. marts 1972 om fuldstændiggørelse af sortfortegnelsen i bilaget til de fælles kvalitetsnormer for druer til spisebrug

116

 
1972 L 067 0001
 

31972R0514

 

Rådets forordning (EØF) nr. 514/72 af 28. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport

117

 
1972 L 067 0011
 

31972R0515

 

Rådets forordning (EØF) nr. 515/72 af 28. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport

127

 
1972 L 067 0013
 

31972R0516

 

Rådets forordning (EØF) nr. 516/72 af 28. februar 1972 om indførelse af fælles regler for pendulkørsel med omnibusser mellem medlemsstaterne

129

 
1972 L 067 0019
 

31972R0517

 

Rådets forordning (EØF) nr. 517/72 af 28. februar 1972 om indførelse af fælles regler for rutekørsel med omnibusser mellem medlemsstaterne

134

 
1972 L 067 0025
 

31972R0518

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 518/72 af 8. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 582/69 af 26. marts 1969 om oprindelsescertifikater og ansøgningen herom

140

 
1972 L 070 0010
 

31972R0581

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 581/72 af 22. marts 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 375/69 af 27. februar 1969 om angivelse af oplysninger vedrørende varens toldværdi

145

 
1972 L 072 0017
 

31972R0603

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 603/72 af 24. marts 1972 om den køber, der skal tages i betragtning ved ansættelsen af toldværdien

146

 
1972 L 072 0018
 

31972R0604

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 604/72 af 24. marts 1972 om anvendelsen af artikel 3, stk. 5, litra c), og stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 803/68 af 27. juli 1968 om varens toldværdi

147

 
1972 L 074 0001
 

31972R0574

 

Rådets Forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet

149

 
1972 L 075 0001
 

31972R0600

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 600/72 af 23. marts 1972 om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber

231

 
1972 L 075 0003
 

31972R0606

 

Rådets forordning nr. 696/72 af 23. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1599/71 for så vidt angår gennemførelsen af de yderligere betingelser, som indført vin, der er bestemt til direkte menneskeligt forbrug, skal opfylde

232

 
1972 L 075 0004
 

31972R0607

 

Rådets forordning (EØF) nr. 607/72 af 23. marts 1972 om ændring af forordning nr. 1009/67/EØF om den fælles markedsordning for sukker

233

 
1972 L 075 0005
 

31972R0608

 

Rådets forordning (EØF) nr. 608/72 af 23. marts 1972 om regler, der skal anvendes inden for sukkersektoren i tilfælde af betydelig prisstigning på verdensmarkedet

235

 
1972 L 075 0006
 

31972R0609

 

Rådets forordning (EØF) nr. 609/72 af 23. marts 1972 om tillæg til forordning (EØF) nr. 1059/69 om fastsættelse af en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

236

 
1972 L 076 0025
 

31972R0628

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 628/72 af 28. marts 1972 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1027/68 om fastsættelse af de på Fællesskabets repræsentative markeder konstaterede priser for kalve og voksent kvæg

237

 
1972 L 078 0001
 

31972R0616

 

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 616/72 af 27. marts 1972 om gennemførelsesbestemmelser for restitutioner og afgifter ved udførslen af olivenolie

242

 
1972 L 078 0003
 

31972R0617

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 617/72 af 27. marts 1972 om virkningerne af den toldafgift, der finder anvendelse ved indførsel af visse oliven

244

 
1972 L 078 0005
 

31972R0618

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 618/72 af 29. marts 1972 om særlige kendetegn for olivenolier og visse varer, der indeholder olivenolie

246

 
1972 L 079 0002
 

31972R0647

 

Rådets forordning (EØF) nr. 647/72 af 30. marts 1972 om fastsættelse af indikativprisen for mælk samt af interventionspriserne for smør, skummetmælkspulver og ostesorterne Grana Padano og Parmigiano Reggiano for mejeriåret 1972/73

254

 
1972 L 079 0004
 

31972R0648

 

Rådets forordning (EØF) nr. 648/72 af 30. marts 1972 om fastsættelse af tærskelpriser for visse mejeriprodukter for mejeriåret 1972/73

256

 
1972 L 079 0005
 

31972R0649

 

Rådets forordning (EØF) nr. 649/72 af 30. marts 1972 om fastsættelse for mejeriåret 1972/73 af den støtte, der skal ydes til skummetmælk og skummetmælkspulver, som anvendes til foder

257

 
1972 L 079 0006
 

31972R0650

 

Rådets forordning (EØF) nr. 650/72 af 30. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 823/68 om fastsættelse af produktgrupper og af de særlige regler vedrørende beregning af importafgift for mælk og mejeriprodukter, for så vidt angår varebeskrivelsen af visse produkter

258

 
1972 L 079 0079
 

31972R0674

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 674/72 af 30. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 757/71 om særlige gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte ved udførelse af skummetmælkspulver til foderbrug og skummetmælk, forarbejdet til foderblandinger

260

 
1972 L 079 0083
 

31972R0675

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 675/72 af 29. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte til skummetmælk til foderbrug

264

 
1972 L 079 0084
 

31972R0676

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 676/72 af 29. marts 1972 om en særlig betingelse for betaling af restitution af smør til andre bestemmelsesområder end zone E

265

 
1972 L 081 0001
 

31972R0679

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 679/72 af 29. marts 1972 om tarifering af varer under pos. 69.09 A, 69.11, 69.13 B og 69.13 A i den fælles toldtarif

267

 
1972 L 082 0006
 

31972R0687

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 687/72 af 28. marts 1972 om fastsættelse af mindstepriser ved eksport af begonie-, georgine, gladiolus-, og sinningiaknolde samt liljeløg til tredjelande

270

 
1972 L 082 0012
 

31972R0688

 

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 688/72 af 28. marts 1972 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1767/98 om mindsteprisordningen for udførsel af blomsterløg og -knolde til tredjelande

276

 
1972 L 084 0008
 

31972R0715

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 715/72 af 7. april 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til gyldighedsfristen for eksportlicenser for mælk og mejeriprodukter

277

 
1972 L 087 0014
 

31972R0742

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 742/72 af 12. april 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1053/68 for så vidt angår certifikat for smelteost

279

 
1972 L 088 0022
 

31972R0753

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 753/72 af 13. april 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 208/70 om gennemførelsesbestemmelser angående foranstaltninger til fremme af forarbejdning af appelsiner

281

 
1972 L 089 0031
 

31972R0765

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 765/72 af 14. april 1972 om den anden ændring af forordning (EØF) nr. 1020/70 om konstatering af priser på og fastsættelse af gennemsnitspriser for bordvin

282

 
1972 L 091 0013
 

31972L0156

 

Rådets direktiv 72/156/EØF af 21. marts 1972 om regulering af de internationale pengestrømme og neutralisering af deres uønskede virkninger på den interne likviditet

285

 
1972 L 093 0001
 

31972R0780

 

Rådets forordning (EØF) nr. 780/72 af 17. april 1972 om nedsættelse af den autonome toldsats i den fælles toldtarif for friske appelsiner under pos. ex. 08.02. A.1.a) og grapefrugter under pos. 08.02. D

287

 
1972 L 094 0001
 

31972R0793

 

Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af standardkvalitet for hvidt sukker

288

 
1972 L 094 0002
 

31972R0794

 

Rådets forordning (EØF) nr. 794/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af priser i sukkersektoren af standardkvalitet for sukkerroer og af beregningskoefficienten for maksimumkvoten for produktionsåret 1972/73

289

 
1972 L 094 0004
 

31972R0795

 

Rådets forordning (EØF) nr. 795/72 af 17. april 1972 om fastsættelse af afledede interventionspriser, interventionspriser for roeråsukker, minimumspriser for sukkerroer, tærskelpriser, garantimængde og maksimumsbeløb for produktionsafgiften for produktionsåret 1972/73

291

 
1972 L 094 0007
 

31972R0796

 

Rådets forordning (EØF) nr. 796/72 af 17. april 1972 om ændring af forordning nr. 120/67/EØF for så vidt angår reglerne om fastsættelse af kornpriserne og reglerne om indførsel af foderkorn i Italien

294

Top