EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1971(II)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1971(II)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1971(II)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1971 L 122 0022
 

31971R1168

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1168/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af tolerancegrænser for fedtstoffer som anført i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 786/69

303

 
1971 L 123 0004
 

31971R1171

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1171/71 af 3. juni 1971 om destillering af biprodukter ved vinfremstilling

305

 
1971 L 123 0007
 

31971R1172

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1172/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til privat oplagring af hør- og hampfibre

308

 
1971 L 123 0018
 

31971R1179

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1179/71 af 4. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 685/69 om privat oplagring af smør og fløde

310

 
1971 L 124 0001
 

31971R1182

 

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter

311

 
1971 L 124 0015
 

31971R1189

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1189/71 af 7. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 757/71 om særlige, ved udførsel anvendelige, gennemførelsesbestemmelser om ydelse af støtte til skummetmælkspulver til foderbrug og skummetmælk, der forarbejdes til foderblandinger

313

 
1971 L 125 0009
 

31971R1195

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1195/71 af 8. juni 1971 om nærmere bestemmelser vedrørende støtte til hør og hamp

315

 
1971 L 126 0003
 

31971R1198

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1198/71 af 7. juni 1971 om ændring af reglerne for vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

317

 
1971 L 127 0022
 

31971R1215

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1215/71 af 10. juni 1971 om gennemførelse af rammebestemmelser vedrørende købekontrakter om hør- og hampstrå

320

 
1971 L 129 0001
 

31971R1226

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1226/71 af 11. juni 1971 om forenkling af formaliteterne ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne for varer, der transporteres efter procedurer for fællesskabsforsendelse

321

 
1971 L 130 0051
 

31971R1233

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1233/71 af 7. juni 1971 om indførsel af citrusfrugter med oprindelse i Tyrkiet

325

 
1971 L 130 0053
 

31971R1234

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1234/71 af 7. juni 1971 om indførsel af visse kornsorter fra Tyrkiet

327

 
1971 L 130 0055
 

31971R1235

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1235/71 af 7. juni 1971 om indførsel af olivenolie fra Tyrkiet

329

 
1971 L 131 0001
 

31971R1252

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1252/71 af 14. juni 1971 om ændring af den interventionsordning, der omhandles i forordning nr. 121/67/EØF om den fælles markedsordning for svinekød

331

 
1971 L 132 0001
 

31971R1261

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1261/71 af 15. juni 1971 vedrørende undtagelsesforanstaltninger, som skal træffes i forskellige landbrugssektorer som følge af vanskeligheder af sundhedsmæssig art

332

 
1971 L 133 0032
 

31971R1279

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1279/71 af 17. juni 1971 om brugen af fællesskabsforsendelsesdokumenter ved gennemførelsen af bestemmelser i forbindelse med udførslen af visse varer

334

 
1971 L 133 0034
 

31971R1280

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1280/71 af 18. juni 1971 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventionsorganernes opkøb af sukker

336

 
1971 L 133 0042
 

31971R1281

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1281/71 af 18. juni 1971 om interventionsorganernes opkøb af sukker, der tilbydes af specialiserede handlende i sukkerbranchen

344

 
1971 L 138 0017
 

31971R1306

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1306/71 af 23. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1072/68 om bestemmelse af beregningselementerne for importafgiften på visse tilbudsformer for frosset oksekød for så vidt angår visse definitioner

345

 
1971 L 139 0001
 

31971R1315

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1315/71 af 21. juni 1971 om indførslen i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tyrkiet

346

 
1971 L 139 0006
 

31971R1318

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1318/71 af 21. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 802/68 om den fælles definition af begrebet varers oprindelse

348

 
1971 L 143 0023
 

31971R1353

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1353/71 af 28. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1087/69 vedrørende meddelelser, der inden for sukkersektoren skal gives af medlemsstaterne

350

 
1971 L 143 0028
 

31971L0235

 

Rådets direktiv 71/235/EØF af 21. juni 1971 om harmonisering af lovgivning om de sædvanlige behandlinger, der kan foretages på toldoplag og i frizoner

352

 
1971 L 143 0031
 

31971D0236

 

71/236/EURATOM: Rådets afgørelse af 21. juni 1971 om fastlæggelse af et 5-årsprogram for Det europæiske Atomenergifællesskabs forskning og undervisning inden for biologi og sundhedsbeskyttelse

354

 
1971 L 143 0033
 

31971D0237

 

71/237/Euratom: Rådets afgørelse af 21. juni 1971 om fastlæggelse af et 5-årsprogram for Det europæiske Atomenergifællesskabs forskning og undervisning inden for fusions- og plasmafysikområdet

356

 
1971 L 145 0044
 

31971R1391

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1391/71 af 30. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

358

 
1971 L 148 0001
 

31971R1409

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1409/71 af 24. juni 1971 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Forbundsrepublikken Tyskland

360

 
1971 L 148 0003
 

31971R1410

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1410/71 af 29. juni 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

362

 
1971 L 148 0004
 

31971R1411

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971 om fastsættelse af supplerende regler for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter vedrørende de produkter, der henhører under position 04.01 i den fælles toldtarif

363

 
1971 L 149 0002
 

31971R1408

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

366

 
1971 L 151 0001
 

31971R1425

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1425/71 af 2. juli 1971 til supplering af forordning (EØF) nr. 865/68 om den fælles markedsordning for forarbejdede produkter af frugt og grønsager med visse bestemmelser vedrørende ydelse af eksportrestitutioner

409

 
1971 L 151 0003
 

31971R1426

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1426/71 af 2. juli 1971 om de almindelige regler for ydelse af restitutioner ved udførsel af forarbejdede produkter af frugt og grønsager samt for kriterierne for restitutionens fastsættelse

411

 
1971 L 151 0005
 

31971R1427

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1427/71 af 2. juli 1971 om indførelse af beskyttelsesforanstaltninger for forarbejdede produkter af frugt og grønsager

413

 
1971 L 151 0008
 

31971R1429

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1429/71 af 2. juli 1971 om ændring af forordning nr. 1025/70/EØF om fastlæggelse af en fælles ordning for indførslen fra tredjelande

414

 
1971 L 151 0025
 

31971R1438

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1438/71 af 6. juli 1971 om fornyet ændring af bilaget til forordning nr. 451/67/EØF om konstatering af den til fremstilling af 100 kg kartoffelstivelse nødvendige mængde kartofler

418

 
1971 L 154 0023
 

31971R1468

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1468/71 af 9. juli 1971 om betingelserne for ydelse af den finansielle udligning for visse fiskerivarer

421

 
1971 L 155 0013
 

31971L0250

 

71/250/EØF: Kommissionens første direktiv af 15. juni 1971 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer

423

 
1971 L 156 0007
 

31971R1477

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1477/71 af 12. juli 1971 om ændring af bilaget til forordning nr. 282/67/EØF om de nærmere regler for intervention vedrørende olieholdigt frø

446

 
1971 L 156 0009
 

31971R1478

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1478/71 af 12. juli 1971 om ændring af bilaget til forordning nr. 225/67/EØF for så vidt angår udligningskoefficienterne for raps- og rybsfrø

448

 
1971 L 157 0021
 

31971R1493

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1493/71 af 13. juli 1971 om tillæg og fradrag ved intervention for korn

449

 
1971 L 158 0017
 

31971R1504

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1504/71 af 14. juli 1971 om anvendelse af forordning nr. 1041/67/EØF om de nærmere regler for eksportrestitutioner vedrørende forarbejdede varer på basis af frugt og grøntsager

453

 
1971 L 160 0001
 

31971R1516

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1516/67 af 12. juli 1971 om indførelse af en støtteordning for bomuldsfrø

454

 
1971 L 160 0014
 

31971R1523

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1523/71 af 16. juli 1971 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for hør- og hampsektoren

456

 
1971 L 160 0016
 

31971R1524

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1524/71 af 16. juli 1971 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte til privat oplagring af hør- og hampfibre

458

 
1971 L 161 0017
 

31971L0261

 

Kommissionens direktiv 71/261/EØF af 30. juni 1971 om anvendelsen af artikel 2, stk. 3, litra d), og stk. 4, i Rådets direktiv af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om aktiv forædling

460

 
1971 L 162 0001
 

31971R1528

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1528/71 af 12. juli 1971 om ændring af forordningerne nr. 120/67/EØF og nr. 359/67/EØF om de fælles markedsordninger for korn og ris

462

 
1971 L 162 0011
 

31971R1529

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1529/71 af 12. juli 1971 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 1052/68 om reglerne for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

475

 
1971 L 162 0025
 

31971R1536

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1536/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1097/68 med hensyn til de afledningskoefficienter for interventionspriser, der skal anvendes inden for oksekødsektoren i Frankrig

480

 
1971 L 163 0001
 

31971R1537

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1537/71 af 12. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 204/69 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og fastlæggelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

481

 
1971 L 163 0041
 

31971R1539

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1539/71 af 19. juli 1971 om fastsættelse af fælles analysemetoder, der finder anvendelse inden for vinsektoren

493

 
1971 L 163 0062
 

31971R1549

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1549/71 af 20. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 757/71 om særlige, ved udførsel gældende, gennemførelsesbestemmelser om ydelse af støtte til skummetmælkspulver til foderbrug og skummetmælk, der forarbejdes til foderblandinger

497

 
1971 L 164 0001
 

31971R1550

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1550/71 af 19. juni 1971 om ændring af forordning nr. 120/67/EØF for så vidt angår levering af korn til fødevarehjælp

500

 
1971 L 164 0005
 

31971R1553

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1553/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning nr. 359/67/EØF om den fælles markedsordning for ris

501

 
1971 L 164 0011
 

31971R1555

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1555/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning nr. 362/67/EØF med hensyn til udbyttet ved forarbejdning af uafskallet ris til sleben ris

505

 
1971 L 164 0014
 

31971R1558

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1558/71 af 20. juli 1971 om fastsættelse af beskyttelsesforanstaltninger ved import af tomatkoncentrater

506

 
1971 L 165 0023
 

31971R1570

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1570/71 af 22. juli 1971 om undladelse af fastsættelse af tillægsafgift for indførsler af levende og slagtede svin samt visse stykker af svin fra Bulgarien

510

 
1971 L 165 0025
 

31971R1571

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1571/71 af 22. juli 1971 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2588/69 af 22. december 1969 om udarbejdelse af listen over de luftfartsselskaber, der er fritaget for at stille sikkerhed inden for rammerne af ordningen for fællesskabsforsendelse

512

 
1971 L 166 0001
 

31971R1578

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1578/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 823/68 om fastlæggelse af produktgrupper og af de særlige regler vedrørende beregning af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

513

 
1971 L 166 0029
 

31971R1588

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1588/71 af 23. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1403/69 om denaturering af blød hvede

516

 
1971 L 166 0039
 

31971R1592

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1592/71 af 23. juli 1971 om tarifering af varer under pos. 68.08 i den fælles toldtarif

517

 
1971 L 167 0001
 

31971R1574

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1574/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 727/70 med hensyn til fremgangsmåden ved fastsættelse af præmier for råtobak

519

 
1971 L 168 0001
 

31971R1598

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1598/71 af 19. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1093/70 for så vidt angår fortegnelsen over varer inden for vinsektoren, for hvilke tilsætning af alkohol er tilladt

520

 
1971 L 168 0003
 

31971R1599

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1599/71 af 20. juli 1971 om fastsættelse af yderligere betingelser, som indført vin, der er bestemt til direkte menneskeligt forbrug, skal opfylde

522

 
1971 L 168 0011
 

31971R1604

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1604/71 af 26. juli 1971 om gennemførelsesbestemmelser for en afgift ved eksport af stivelsesholdige varer i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 371/67/EØF

524

 
1971 L 168 0013
 

31971R1605

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1605/71 af 26. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 om de særlige regler for gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester med hensyn til kornsektoren

526

 
1971 L 168 0015
 

31971R1606

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1606/71 af 26. juli 1971 om ændring af visse forarbejdningskoefficienter i bilaget til forordning (EØF) nr. 1052/68 om ordningen vedrørende indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

528

 
1971 L 168 0016
 

31971R1607

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1607/71 af 26. juli 1971 om tilpasning på tysk og nederlandsk af henholdsvis udtrykkene "Grütze und Griess" og "Grutten, gries en griesmeel" i visse kommissionsforordninger

529

 
1971 L 168 0017
 

31971R1608

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1608/71 af 26. juli 1971 om ændring af forordning nr. 467/67/EØF med hensyn til forarbejdningsomkostningerne for de enkelte forarbejdningstrin for ris

531

 
1971 L 168 0020
 

31971R1610

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1610/71 af 26. juli 1971 om ændring af forordning nr. 470/67/EØF med hensyn til korrektionsbeløbene og grundudbyttet ved forarbejdning af visse riskvaliteter

533

 
1971 L 168 0028
 

31971R1613

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1613/71 af 26. juli 1971 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for fastsættelse af cif-priser og afgifter for ris og brudris samt for fastsættelse af de korrektionsbeløb, som anvendes hertil

535

 
1971 L 168 0034
 

31971R1614

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1614/71 af 26. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 2637/70 med hensyn til importlicensernes gyldighedsperiode for rundkornet ris

540

 
1971 L 169 0009
 

31971R1620

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1620/71 af 27. juli 1971 om ændring af forordning nr. 204/67/EØF vedrørende fastsættelse af koefficienterne til beregning af importafgifterne for svinekødsprodukter med undtagelse af slagtede svin

541

 
1971 L 170 0003
 

31971R1627

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1627/71 af 26. juli 1971 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 816/70 og nr. 817/70 for så vidt angår visse overgangsforanstaltninger inden for vinsektoren

543

 
1971 L 170 0013
 

31971R1634

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1634/71 af 27. juli 1971 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 af 28. juni 1968 om den definition af afskallet korn og af afrundet korn, der gælder ved ydelse af eksportrestitution

544

 
1971 L 170 0020
 

31971R1637

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1637/71 af 28. juli 1971 om ændring af forordning nr. 158/67/EØF om fastsættelse af udligningskoefficienter for visse kornkvaliteter

546

 
1971 L 170 0023
 

31971R1638

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1638/71 af 28. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 2683/70 for så vidt angår forudfastsættelse af eksportrestitutionen for sødmælkspulver

549

 
1971 L 171 0002
 

31971R1643

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1643/71 af 28. juli 1971 om indførelse af en mindstepris-ordning for import af tomatkoncentrater fra Grækenland

550

 
1971 L 172 0001
 

31971R1641

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1641/71 af 27. juli 1971 om fastsættelse af kvalitetsnormer for spiseæbler og -pærer

553

 
1971 L 172 0013
 

31971R1659

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1659/71 af 28. juli 1971 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1570/70 af 3. august 1970 om oprettelse af et system af middelværdier for citrusfrugter

563

 
1971 L 172 0016
 

31971R1660

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1660/71 af 28. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1054/68 om udarbejdelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til udstedelse af certifikater vedrørende visse fra tredjelande udførte mejeriprodukters henførelse under bestemte toldpositioner

565

 
1971 L 172 0070
 

31971R1683

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1683/71 af 30. juli 1971 om fastsættelse af betingelserne for at overdrage forarbejdningen af tomater, der er trukket tilbage fra markedet, til tomatpuré

567

 
1971 L 174 0001
 

31971R1688

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1688/71 af 30. juli 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 757/71 om særlige ved udførsel gældende gennemførelsesbestemmelser om ydelse af støtte til skummetmælkspulver til foderbrug og til skummetmælk, der er forarbejdet til foderblandinger

568

 
1971 L 175 0001
 

31971R1696

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle

569

 
1971 L 176 0002
 

31971R1705

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1705/71 af 26. juli 1971 om indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Marokko

576

 
1971 L 176 0003
 

31971R1706

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1706/71 af 26. juli 1971 om indførslen i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien

577

 
1971 L 176 0008
 

31971R1708

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1708/71 af 26. juli 1971 om finansiering af interventionsudgifterne for hør og hamp

578

 
1971 L 176 0009
 

31971R1709

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1709/71 af 26. juli 1971 om ændring af reglerne om vederlag og socialt sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Belgien

579

 
1971 L 178 0013
 

31971R1737

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1737/71 af 6. august 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1492/71 om fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn

580

 
1971 L 178 0014
 

31971R1738

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1738/71 af 6. august 1971 om undladelse af anvendelse af importlicensordningen ved indførsel af tomatkoncentrater fra tredjelande

581

 
1971 L 179 0001
 

31971L0285

 

Rådets direktiv 71/285/EØF af 19. juli 1971 om ændring af direktiv af 26. juni 1964 om veterinær politimæssige problemer ved handel indenfor Fællesskabet med kvæg og svin

582

 
1971 L 179 0021
 

31971L0286

 

Rådets direktiv 71/286/EØF af 26. juli 1971 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer

601

 
1971 L 181 0010
 

31971R1755

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1755/71 af 10. august 1971 om indførelse af et fællesskabstilsyn med importen af urinstof fra Jugoslavien

606

 
1971 L 184 0054
 

31971R1784

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1784/71 af 13. august 1971 om ændring af det støttebeløb, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1437/70 om oplagringskontrakter for bordvin

607

 
1971 L 184 0055
 

31971R1785

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1785/71 af 13. august 1971 om fastsættelse af den procentsats, der ved gennemførelsen af importlicensordningen for tomatkoncentrater skal anvendes på referencemængden

608

 
1971 L 184 0056
 

31971R1786

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1786/71 af 13. august 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1738/71 om undladelse af anvendelse af den for indførsel af tomatkoncentrater fra tredjelande foreskrevne importlicensordning

609

 
1971 L 185 0001
 

31971L0304

 

Rådets direktiv 71/304/EØF af 26. juli 1971 om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer eller filialer

610

 
1971 L 185 0005
 

31971L0305

 

Rådets direktiv 71/305/EØF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter

613

 
1971 L 185 0015
 

31971D0306

 

71/306/EØF: Rådets afgørelse af 26. juli 1971 om nedsættelse af et rådgivende udvalg vedrørende offentlige bygge- og anlægskontrakter

622

 
1971 L 185 0016
 

31971L0307

 

Rådets direktiv 71/307/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

623

 
1971 L 187 0005
 

31971R1795

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1795/71 af 17. august 1971 om ændring af forordning (EØF) nr. 1097/68 med hensyn til lagerbetingelserne og definitionerne af for- og bagfjerding af voksent kvæg

633

 
1971 L 202 0001
 

31971L0316

 

Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder

635

 
1971 L 202 0014
 

31971L0317

 

Rådets direktiv 71/317/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bloklodder i den midterste tolerance-klasse fra 5 til 50 kilogram og om cylindriske lodder i den midterste tolerance- klasse fra 1 gram til 10 kilogram

644

Top