EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1970(I)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1970(I)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1970(I)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1970 L 007 0006
 

31970R0037

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 37/70 af 9. januar 1970 om bestemmelse af oprindelsen af væsentlige reservedele til tidligere leverede redskaber, maskiner, apparater eller køretøjer

3

 
1970 L 007 0008
 

31970R0039

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 39/70 af 9. januar 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 1486/69 for såvidt angår oplysningerne om import- og eksportlicenser for olivenolie

5

 
1970 L 011 0001
 

31970R0059

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 59/70 af 14. januar 1970 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter for æg med skal fra Rumænien

6

 
1970 L 013 0013
 

31970D0041

 

70/41/EØF: Kommissionens beslutning af 19. december 1969 om tilpasning til den nye ordning for fællesskabsforsendelse af metoderne for det administrative samarbejde med henblik på anvendelsen af artikel 9, stk. (2), i EØF-traktaten

7

 
1970 L 013 0029
 

31970L0050

 

Kommissionens direktiv 70/50/EØF af 22. december 1969 under henvisning til bestemmelserne i artikel 33, stk. 7, om afskaffelse af foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriktioner, der ikke omfattes af andre bestemmelser truffet i medfør af EØF- traktaten

10

 
1970 L 015 0004
 

31970R0096

 

Rådets forordning (EKSF, EØF, EURATOM) nr. 96/70 af 19. januar 1970 om ændring af vedtægten for De europæiske Fællesskabers tjenestemænd med hensyn til rejsedagpenge

13

 
1970 L 016 0009
 

31970R0107

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 107/70 af 21. januar 1970 om tarifering af varer under pos. 21.07 F i den fælles toldtarif

14

 
1970 L 019 0001
 

31970R0109

 

Rådets forordning (EØF) nr. 109/70 af 19. december 1969 om fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra statshandelslande

15

 
1970 L 019 0043
 

31970R0110

 

Rådets forordning (EØF) nr. 110/70 af 19. december 1969 om anvendelse af forordning (EØF) nr. 109/70 vedrørende fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra statshandelslande i de franske oversøiske departementer

50

 
1970 L 023 0024
 

31970D0108

 

70/108/EØF: Rådets beslutning af 27. januar 1970 om ændring af Rådets beslutning af 13. maj 1965 om anvendelse af artikel 4 i Rådets beslutning af 22. juni 1964 om gennemførelse af en undersøgelse vedrørende infrastrukturomkostningerne for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

51

 
1970 L 026 0006
 

31970R0193

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 193/70 af 2. februar 1970 om gennemførelsesbestemmelser for foranstaltninger til fremme af afsætningen af appelsiner og mandariner fra Fællesskabet

53

 
1970 L 028 0009
 

31970R0206

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 206/70 af 4. februar 1970 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 1025/68 og nr. 1072/68 med hensyn til definitionen af oksekrop

57

 
1970 L 028 0010
 

31970R0207

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/70 af 4. februar 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 1082/68 om fastsættelse af de koefficienter, der udtrykker kødindholdet i de konservessorter, der er fremstillet på grundlag af frosset kød

59

 
1970 L 028 0012
 

31970R0208

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 208/70 af 4. februar 1970 om gennemførelsesbestemmelserne om foranstaltninger til fremme af forarbejdning af appelsiner

61

 
1970 L 028 0016
 

31970R0210

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 210/70 af 4. februar 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 210/69 vedrørende medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for sektoren mælk og mejeriprodukter

64

 
1970 L 030 0001
 

31970R0226

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 226/70 af 3. februar 1970 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i forbundsrepublikken Tyskland

66

 
1970 L 030 0002
 

31970R0227

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 227/70 af 3. februar 1970 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

67

 
1970 L 032 0006
 

31970R0241

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 241/70 af 9. februar 1970 om tarifering af varer under pos. 21.07 F i den fælles toldtarif

69

 
1970 L 034 0007
 

31970R0251

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 251/70 af 11. februar 1970 om ændring af forordning nr. 282/67/EØF vedrørende de nærmere regler om intervention for olieholdige frø

70

 
1970 L 034 0008
 

31970R0252

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 252/70 af 11. februar 1970 om ændring af forordning nr. 785/67/EØF vedrørende de nærmere regler for interventionsorganernes opkøb af olivenolie

71

 
1970 L 034 0009
 

31970R0253

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 253/70 af 11. februar 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 1486/69 om meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for fedtstofsektoren

73

 
1970 L 036 0001
 

31970R0270

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 270/70 af 6. februar 1970 om tarifering af varer under pos. 28.04 C V og 38.19 T i den fælles toldtarif

74

 
1970 L 040 0001
 

31970R0293

 

Rådets forordning (EØF) nr. 293/70 af 16. februar 1970 om ændring af artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1174/68 om indførelse af et gaffeltarifsystem for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne

76

 
1970 L 040 0024
 

31970R0304

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 304/70 af 19. februar 1970 om undtagelser fra visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 193/70 om afsætning af appelsiner og mandariner fra Fællesskabet

78

 
1970 L 041 0014
 

31970R0316

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 316/70 af 20. februar 1970 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 559/68, nr. 2085/68 og nr. 446/69 for så vidt angår dokumentet T 1/T 2 nr. 5 i visse tilfælde af samhandel inden for Fællesskabet med korn og produkter forarbejdet på basis af korn og ris

79

 
1970 L 042 0001
 

31970L0156

 

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

82

 
1970 L 042 0016
 

31970L0157

 

Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer

95

 
1970 L 044 0001
 

31970R0332

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 332/70 af 23. februar 1970 om ændring af forskellige forordninger indenfor sektoren mælk og mejeriprodukter med henblik på anvendelsen af fællesskabsforsendelsesdokumenterne

101

 
1970 L 046 0001
 

31970R0344

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 344/70 af 25. februar 1970 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 193/70 til andre appelsinsorter

107

 
1970 L 047 0049
 

31970R0376

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 376/70 af 27. februar 1970 om fastlæggelse af metode og bestemmelser for afsætning af korn, som er i interventionsorganernes besiddelse

109

 
1970 L 047 0053
 

31970R0377

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/70 af 27. februar 1970 der inden for frugt- og grønsagssektoren sætter forordning nr. 1041/67/EØF om de nærmere regler for anvendelsen af eksportrestitutionerne i kraft

113

 
1970 L 049 0007
 

31970R0392

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 392/70 af 2. marts 1970 om tidspunktet for anvendelsen af definitionen på en hel krop af tamkvæg

114

 
1970 L 050 0001
 

31970R0394

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 394/70 af 2. marts 1970 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for sukker

115

 
1970 L 055 0001
 

31970R0436

 

Rådets forordning (EØF) nr. 436/70 af 6. marts 1970 som tillæg til forordning nr. 122/67/EØF vedrørende forudfastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren

119

 
1970 L 055 0002
 

31970R0437

 

Rådets forordning (EØF) nr. 437/70 af 6. marts 1970 som tillæg til forordning nr. 175/67/EØF vedrørende de almindelige regler for forudfastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren

120

 
1970 L 055 0010
 

31970R0442

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 442/70 af 9. marts 1970 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med udligning af lageromkostninger for sukker

122

 
1970 L 057 0019
 

31970R0458

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 458/70 af 11. marts 1970 om ændring i bilaget til forordning nr. 225/67/EØF for så vidt angår udligningskoefficienterne for solsikkefrø

126

 
1970 L 059 0033
 

31970L0189

 

Rådets direktiv 70/189/EØF af 6. marts 1970 om ændring af direktiverne af 27. juni 1967 og 13. marts 1969 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

128

 
1970 L 062 0001
 

31970R0489

 

Rådets forordning (EØF) nr. 489/70 af 17. marts 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 204/69 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

129

 
1970 L 062 0004
 

31970R0491

 

Rådets forordning (EØF) nr. 491/70 af 17. marts 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 986/68 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug

131

 
1970 L 062 0011
 

31970R0496

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 496/70 af 17. marts 1970 om de første bestemmelser vedrørende kvalitetskontrol med frugt og grønsager, der eksporteres til tredjelande

132

 
1970 L 062 0015
 

31970R0497

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 497/70 af 17. marts 1970 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grønsager

136

 
1970 L 067 0010
 

31970R0537

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 537/70 af 23. marts 1970 ved hvilken medlemsstaterne bemyndiges til for udførsel af blomsterløg og -knolde til tredjelande at træffe foranstaltninger, der afviger fra visse af kvalitetsnormernes kriterier

138

 
1970 L 067 0012
 

31970R0538

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 538/70 af 23. marts 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 315/68 for så vidt angår størrelsen af Anemone coronaria

140

 
1970 L 068 0003
 

31970R0541

 

Rådets forordning (EØF) nr. 541/70 af 20. marts 1970 om landbruget i storhertugdømmet Luxembourg

141

 
1970 L 070 0004
 

31970R0570

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 570/70 af 26. marts 1970 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende forudfastsættelse af eksportrestitutioner for æg

143

 
1970 L 070 0007
 

31970R0571

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 571/70 af 26. marts 1970 om fastlæggelse af de produkter inden for ægsektoren, der er omfattet af ordningen om forudfastsættelse af eksportrestitutioner, samt disse produkters bestemmelsessted

146

 
1970 L 072 0062
 

31970R0603

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 603/70 af 31. marts 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 685/69 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventioner på markedet for smør og fløde

148

 
1970 L 076 0001
 

31970L0220

 

Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer med styret tænding

149

 
1970 L 076 0023
 

31970L0221

 

Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beholdere for flydende brændstof og afskærmning på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

170

 
1970 L 076 0025
 

31970L0222

 

Rådets direktiv 70/222/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

172

 
1970 L 089 0001
 

31970R0721

 

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 721/70 af 20. marts 1970 om ændring af Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967, om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær

174

 
1970 L 090 0028
 

31970R0742

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 742/70 af 23. april 1970 om fastsættelse af tolerancegrænsen for den manko, der fremkommer som følge af oplagring af uafskallet ris ved interventionsorganets foranstaltning

177

 
1970 L 090 0029
 

31970R0743

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 743/70 af 23. april 1970 om fastsættelse af tolerancegrænsen for de mængder, der kommer til at mangle som følge af oplagring af korn hos interventionsorganerne

178

 
1970 L 091 0027
 

31970R0755

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 755/70 af 24. april 1970 om tillæg til forordning (EØF) nr. 142/69 om visse til anvendelse af kvotaordningen nødvendige gennemførelsesbestemmelser inden for sukkersektoren

179

 
1970 L 091 0028
 

31970R0756

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 756/70 af 24. april 1970 om ydelse af støtte til skummetmælk, som er blevet forarbejdet til casein og caseinater

181

 
1970 L 091 0031
 

31970R0757

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 757/70 af 24. april 1970 om ændring af forordninger (EØF) nr. 662/69 og nr. 685/69 for så vidt angår salg af smør fra offentlige lagre

184

 
1970 L 094 0001
 

31970R0727

 

Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak

186

 
1970 L 094 0009
 

31970R0728

 

Rådets forordning (EØF) nr. 728/70 af 21. april 1970 om supplerende bestemmelser for finansieringen af den fælles landbrugspolitik

193

 
1970 L 094 0013
 

31970R0729

 

Rådets forordning (EØF nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

196

 
1970 L 094 0019
 

31970D0243

 

70/243/EKSF: Rådets afgørelse af 21. april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med fællesskabernes egne indtægter

201

 
1970 L 094 0023
 

31970D0244

 

70/244/EKSF: Rådets afgørelse af 21. april 1970 angående flerårige finansielle overslag

205

 
1970 L 095 0004
 

31970R0766

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 766/70 af 27. april 1970 om fastsættelse af betingelserne for at tarifere visse levende husdyr (hornkvæg) og visse sorter kød af sådanne dyr under pos. 01.02 A II b) 2 aa) og 02.01 A II a)1 bb 11 aaa), 22 aaa) og 33 aaa) i den fælles toldtarif

206

 
1970 L 096 0037
 

31970D0254

 

70/254/EØF: Kommissionens afgørelse af 15. april 1970 om ændring af afgørelse af 17. maj 1963 om nedsættelse af et paritetisk rådgivende udvalg om sociale problemer for arbejdstagere i landbruget

211

 
1970 L 099 0001
 

31970R0816

 

Rådets forordning (EØF) nr. 816/70 af 28. april 1970 om supplerende regler for den fælles markedsordning for vin

212

 
1970 L 099 0020
 

31970R0817

 

Rådets forordning (EØF) nr. 817/70 af 28. april 1970 om fastlæggelse af særlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder

228

 
1970 L 102 0007
 

31970R0849

 

Kommissionens forordning nr. 849/70/EØF af 11. maj 1970 om ændring af forordningerne nr. 1403/69/EØF og 1404/69/EØF med hensyn til denaturering af blød hvede

233

 
1970 L 103 0002
 

31970R0853

 

Rådets forordning (EØF) nr. 853/70 af 12. maj 1970 om ændring af forordning nr. 1009/67/EØF om den fælles markedsordning for sukker

234

 
1970 L 105 0024
 

31970R0878

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 878/70 af 14. maj 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 685/69 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventioner på markedet for smør og fløde

235

 
1970 L 108 0012
 

31970R0899

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 899/70 af 19. maj 1970 om fastsættelse af en tolerancegrænse for den for sukker ved intervention opstående manko

236

 
1970 L 111 0014
 

31970R0935

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 935/70 af 22. maj 1970 om tillæg til Kommissionens forordning (EØF) nr. 376/70 om fastlæggelsen af fremgangsmåden ved og betingelserne for afsætning af korn, der befinder sig i interventionsorganernes besiddelse

237

 
1970 L 113 0007
 

31970R0942

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 942/70 af 25. maj 1970 om bemyndigelse til Den franske Republik til at indføre tillægsbetingelser for ydelse af præmier for rydning af pære- og ferskentræer

238

 
1970 L 114 0001
 

31970R0945

 

Rådets forordning (EØF) nr. 945/70 af 26. maj 1970 om bestemmelse af bordvintyper

239

 
1970 L 114 0004
 

31970R0947

 

Rådets forordning (EØF) nr. 947/70 af 26. maj 1970 om fastlæggelse af de almindelige regler for fastsættelsen af referenceprisen og opkrævningen af udligningsafgiften inden for vinsektoren

240

 
1970 L 114 0006
 

31970R0948

 

Rådets forordning (EØF) nr. 948/70 af 26. maj 1970 om definition af visse produkter med oprindelse i tredjelande, henhørende under positionerne 20.07, 22.04 og 22.05 i den fælles toldtarif

242

 
1970 L 114 0015
 

31970R0954

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 954/70 af 26. maj 1970 om tarifering af varer under pos. 15.01 A I, 15.02 A, 15.03 B og 15.07 D I i den fælles toldtarif

244

 
1970 L 114 0016
 

31970R0955

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 955/70 af 26. maj 1970 om medlemsstaternes meddelelser vedrørende interventionen og handelen inden for sukkersektoren

245

 
1970 L 115 0001
 

31970R0957

 

Rådets forordning (EØF) nr. 957/70 af 26. maj 1970 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet inden for vinsektoren

248

 
1970 L 115 0004
 

31970R0958

 

Rådets forordning (EØF) nr. 958/70 af 26. maj 1970 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for vinsektoren

250

 
1970 L 115 0006
 

31970R0959

 

Rådets forordning (EØF) nr. 959/70 af 26. maj 1970 om tilladelse til sammenstikning af tyske rødvine med indførte rødvine

253

 
1970 L 117 0054
 

31970R1011

 

Kommissionens forordning (EØF nr. 1011/70 af 29. maj 1970 om visse kvalitetskrav til grove gryn og fine gryn af majs, der anvendes af bryggerier inden for Fællesskabet

254

 
1970 L 118 0003
 

31970R1014

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1014 af 29. maj 1970 om importlicenser for vin

256

 
1970 L 118 0011
 

31970R1017

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1017/70 af 29. maj 1970 om anvendelse af yderligere kvalitetsklasser for visse frugter

260

 
1970 L 118 0012
 

31970R1018

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1018/70 af 29. maj 1970 om anvendelse af yderligere kvalitetsklasser for visse grønsager

261

 
1970 L 118 0013
 

31970R1019

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1019/70 af 29. maj 1970 om gennemførelsesbestemmelserne til bestemmelse af tilbudsprisen franko grænse og fastsættelsen af udligningsafgiften inden for vinsektoren

263

 
1970 L 118 0016
 

31970R1020

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1020/70 af 29. maj 1970 om konstatering af priser på og fastsættelse af gennemsnitspriser for bordvin

266

 
1970 L 118 0025
 

31970D0281

 

70/281/EØF: Kommissionsbeslutning af 27. maj 1970 til supplering af Kommissionens beslutning af 3. april 1968 om bemyndigelse til gennemførelse af visse forvaltningsmæssige foranstaltninger inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbrugsvarer

269

 
1970 L 119 0007
 

31970R1031

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1031/70 af 1. juni 1970 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2311/69 af 19. november 1969 om gennemførelsen af det i artikel 32 i forordning (EØF) nr. 542/69 om ordning for fællesskabsforsendelse omhandlede system med en fast kaution

271

 
1970 L 124 0001
 

31970R1023

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1023/70 af 25. maj 1970 om fastlæggelse af en fælles procedure for administrationen af kvantitative kontingenter

272

 
1970 L 124 0005
 

31970R1024

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1024/70 af 25. maj 1970 om anvendelse af forordning (EØF) nr. 1023/70 om fastlæggelse af en fælles procedure for administrationen af kvantitative kontingenter på de franske oversøiske departementer

275

Top