EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1969(II)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1969(II)


DA

 

I - 1969(II)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1969 L 163 0001
 

31969R1265

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1265/69 af 1. juli 1969 om metoderne til bestemmelse af kvaliteten af sukker, der opkøbes af interventionsorganerne

283

 
1969 L 164 0008
 

31969R1295

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1295/69 af 4. juli 1969 om ændring af bilaget til forordning nr. 282/67/EØF vedrørende de nærmere regler om intervention for olieholdige frø

289

 
1969 L 169 0001
 

31969D0205

 

69/205/EURATOM: Rådets afgørelse af 30. juni 1969 om fastlæggelse af et forskningsprogram til fortsættelse af Dragon-projektet

291

 
1969 L 169 0003
 

31969L0208

 

Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter

292

 
1969 L 171 0011
 

31969R1339

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1339/69 af 11. juni 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 210/69 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for sektoren mælk og mejeriprodukter

301

 
1969 L 174 0010
 

31969R1353

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1353/69 af 15. juli 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1098/68 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

303

 
1969 L 174 0011
 

31969R1354

 

Kommissionens forordning nr. 1354/69/EØF af 15. juli 1969 om fornyet ændring af bilaget til forordning nr. 451/67/EØF om fastsættelse af den mængde kartofler, der er nødvendig til fremstilling af 100 kg kartoffelstivelse

305

 
1969 L 179 0001
 

31969R1393

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1393/69 af 17. juli 1969 om ændring af forordning nr. 1009/67/EØF om den fælles markedsordning for sukker

309

 
1969 L 179 0003
 

31969R1394

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1394/69 af 17. juli 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 750/68 om fastsættelse af almindelige regler for udligning af lageromkostninger for sukker

311

 
1969 L 179 0004
 

31969R1395

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1395/69 af 17. juli 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 447/68 om fastsættelse af almindelige regler for interventioner gennem opkøb af sukker

312

 
1969 L 179 0005
 

31969R1396

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1396/69 af 17. juli 1969 om ændring af forordning nr. 120/67/EØF om den fælles markedsordning for korn

313

 
1969 L 179 0006
 

31969R1397

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1397/69 af 17. juli 1969 om fastsættelse af standardkvaliteter for bestemte kornsorter og for visse former for mel og grove og fine gryn samt regler om fastsættelse af tærskelpriser for disse former for produkter

314

 
1969 L 180 0003
 

31969R1403

 

Kommissionens forordning nr. 1403/69/EØF af 18. juli 1969 om gennemførelse af bestemmelserne om denaturering af blød hvede samt rug egnet til brødproduktion

320

 
1969 L 183 0019
 

31969R1434

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1434/69 af 24. juli 1969 om tarifering af varer under pos. 11.01 E II og 11.02 A V b) i den fælles toldtarif

323

 
1969 L 183 0041
 

31969D0227

 

69/227/EØF: Rådets beslutning af 17. juli 1969 om koordinering af medlemsstaternes kortfristede økonomiske politik

325

 
1969 L 185 0001
 

31969R1473

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1473/69 af 24. juli 1969 om ændring af forordning nr. 470/67/EØF med hensyn til nye rissorter, produceret inden for Fællesskabet

326

 
1969 L 186 0007
 

31969R1486

 

Kommissionens forordning nr. 1486/69 af 28. juli 1969 om meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for fedtstofsektoren

328

 
1969 L 187 0040
 

31969D0233

 

69/233/EØF: Kommissionens beslutning af 23. juli 1969 til supplering af Kommissionens beslutning af 3.april 1968 om bemyndigelse til gennemførelse af visse forvaltningsmæssige foranstaltninger inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbrugsvarer

333

 
1969 L 191 0001
 

31969R1544

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1544/69 af 23. juli 1969 om toldbehandlingen af varer, der indføres af rejsende i deres personlige bagage

334

 
1969 L 191 0003
 

31969R1545

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1545/69 af 23. juli 1969 om toldbehandlingen af tobaksvarer, der indføres i småforsendelser til privatpersoner

337

 
1969 L 197 0092
 

31969R1465

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1465/69 af 23. juli 1969 om fastsættelse af de særregler, der anvendes ved indførsel i Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Marokko

338

 
1969 L 197 0095
 

31969R1467

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1467/69 af 23. juli 1969 om indførsel af citrusfrugter med oprindelse i Marokko

339

 
1969 L 198 0092
 

31969R1470

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1470/69 af 23. juli 1969 om fastsættelse af de særregler, der anvendes ved indførsel i Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Tunesien

341

 
1969 L 198 0095
 

31969R1472

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1472/69 af 23. juli 1969 om indførsel af citrusfrugter med oprindelse i Tunesien

342

 
1969 L 209 0001
 

31969R1629

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrørende form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med klager i henhold til artikel 10, ansøgninger i henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968

344

 
1969 L 209 0011
 

31969R1630

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1630/69 af 8. august 1969 vedrørende høringer i henhold til artikel 26, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968

352

 
1969 L 228 0010
 

31969R1776

 

Kommissionens forordning nr. (EØF) nr. 1776/69 af 8. september 1969 om supplering af de i forordning (EØF) nr. 1486/69 omhandlede meddelelser om olivenoliepriserne

355

 
1969 L 228 0010
 

31969R1776

 

Kommissionens forordning nr. (EØF) nr. 1776/69 af 8. september 1969 om supplering af de i forordning (EØF) nr. 1486/69 omhandlede meddelelser om olivenoliepriserne

378

 
1969 L 230 0008
 

31969R1788

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1788/69 af 10. september 1969 om fastsættelse af nogle undtagelser i medfør af artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning af 27. juni 1969 (EØF) nr. 803/68 om varers toldværdi

379

 
1969 L 232 0006
 

31969R1809

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1809/69 af 12. september 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1097/68 om de nærmere regler for anvendelsen af interventionsforanstaltninger inden for oksekødsektoren

381

 
1969 L 235 0001
 

31969R1826

 

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1826/69 af 15. september 1969 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes til institutionernes medlemmer og øvrige ansatte

382

 
1969 L 236 0001
 

31969R1837

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1837/69 af 16. september 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 865/68 om den fælles markedsordning for forarbejdede produkter af frugt og grønsager

387

 
1969 L 236 0002
 

31969R1838

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1838/69 af 16. september 1969 om fastlæggelse af almindelige regler om ydelse af eksportrestitutioner for så vidt angår de til forarbejdede produkter af frugt og grønsager tilsatte sukkerarter

389

 
1969 L 236 0003
 

31969R1839

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1839/69 af 16. september 1969 om tillæg til forordning (EØF) nr. 441/69 til fastsættelse af generelle supplerende bestemmelser for ydelse af eksportrestitutioner for de produkter, for hvilke der gælder en ordning med enhedspriser, og som er udført i uændret stand eller i form af visse varer, der ikke omtales i bilag II til traktaten

390

 
1969 L 236 0005
 

31969R1840

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1840/69 af 16. september 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 204/69 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestriktioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

392

 
1969 L 236 0032
 

31969D0299

 

69/299/EØF: Kommissionens beslutning af 17. september 1969 til supplering af Kommissionens beslutning af 3. april 1968 om bemyndigelse til gennemførelse af visse forvaltningsmæssige foranstaltninger inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbrugsvarer

395

 
1969 L 246 0011
 

31969R1913

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1913/69 af 29. september 1969 om ydelse og forudfastsættelse af eksportrestitution for kornfoderblandinger

396

 
1969 L 247 0001
 

31969R1905

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1905/69 af 30. september 1969 om udsættelse af anvendelsestidspunktet for forordning (EØF) nr. 441/69 om fastsættelse af almindelige supplerende regler for ydelse af eksportrestitutioner for de produkter, for hvilke der er fastsat fælles priser, og som er udført i uforarbejdet stand eller i form af visse varer, der ikke omtales i bilag II til traktaten

398

 
1969 L 247 0002
 

31969R1906

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1906/69 af 30. september 1969 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 865/68 med hensyn til visse under undertoldposition 20.05 C I henhørende varer

400

 
1969 L 247 0051
 

31969R1935

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1935/69 af 30. september 1969 om ændring af forordning nr. 1041/67/EØF om de nærmere regler for anvendelsen af eksportrestitutionerne inden for den varesektor, for hvilken der er fastsat fællespriser

402

 
1969 L 249 0025
 

31969L0335

 

Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter

405

 
1969 L 250 0001
 

31969R1957

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1957/69 af 30. september 1969 om supplerende gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af eksportrestitutioner inden for de varesektorer, for hvilke der er fastsat fællespriser

410

 
1969 L 251 0006
 

31969R1972

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1972/69 af 6. oktober 1969 om supplering af forordningerne (EØF) nr. 1025/68 og (EØF) nr. 1072/68 med hensyn til visse definitioner inden for oksekødsektoren

415

 
1969 L 253 0007
 

31969R1987

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1987/69 af 8. oktober 1969 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende interventionsorganernes salg af sukker gennem udbydelse i licitation

417

 
1969 L 256 0003
 

31969R2000

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 2000/69 af 6. oktober 1969 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforsikringscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

422

 
1969 L 256 0005
 

31969L0349

 

Rådet direktiv 69/349/EØF af 6. oktober 1969 om ændring af direktiv af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige problemer vedrørende handelen med fersk kød inden for Fællesskabet

424

 
1969 L 260 0016
 

31969R2027

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2027/69 af 15. oktober 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1473/69 med hensyn til det krævede udbytte ved forarbejdningen af visse rissorter

433

 
1969 L 263 0001
 

31969R2049

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2049/69 af 17. oktober 1969 om fastsættelse af almindelige regler om denaturering af sukker til foderbrug

434

 
1969 L 264 0007
 

31969L0354

 

Kommissionens direktiv 69/354/EØF af 30. september 1969 om fastsættelse af forarbejdningsfristen ved aktiv forædling af visse landbrugsprodukter

437

 
1969 L 271 0001
 

31969R2112

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2112/69 af 28. oktober 1969 om ændring af Rådets forordning nr. 213/67/EØF om oprettelse af fortegnelsen over de repræsentative markeder for svinekød inden for Fællesskabet

439

 
1969 L 271 0003
 

31969R2114

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2114/69 af 28. oktober 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 204/69 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsvarer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

441

 
1969 L 271 0008
 

31969R2117

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2117/69 af 28. oktober 1969 om ændring af gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 19/69 om forudfastsættelse af importafgiften for olivenolie

443

 
1969 L 271 0009
 

31969R2118

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2118/69 af 28.oktober 1969 om ændring af gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 18/69 om forudfastsættelse af restitutionen ved udførsel af olivenolie

444

 
1969 L 279 0001
 

31969R2196

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2196/69 af 28. oktober 1969 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 968/68 om reglerne for kornfoderblandinger

445

 
1969 L 279 0003
 

31969R2197

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2197/69 af 28. oktober 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 823/68 om fastlæggelse af produktgrupper og af de særlige regler vedrørende beregning af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

447

 
1969 L 279 0009
 

31969R2198

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2198/69 af 30. oktober 1969 om de i artikel 10, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 803/68 om varers toldværdi omhandlede tidstolerancer

452

 
1969 L 279 0019
 

31969R2204

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2204/69 af 5. november 1969 om ændring af forordning nr. 158/67/EØF om fastsættelse af udligningskoefficienter for de forskellige kornkvaliteter

456

 
1969 L 286 0022
 

31969R2260

 

Kommissionens forordning nr. 2260/69 af 13. november 1969 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter ved indførsel af levende svin og slagtede svin fra Rumænien

457

 
1969 L 286 0024
 

31969R2261

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2261/69 af 13. november 1969 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter ved indførsel af slagtede ænder og gæs, hidrørende fra Rumænien

459

 
1969 L 286 0025
 

31969R2262

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2262/69 af 13. november 1969 om supplement vedrørende Rumænien, til forordning (EØF) nr. 1054/68 om udarbejdelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til udstedelse af certifikater vedrørende visse fra tredjelande udførte mejeriprodukters henførelse til bestemte toldpositioner

461

 
1969 L 287 0003
 

31969R2264

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2264/69 af 13. november 1969 om ansøgninger om tilbagebetaling af de af medlemsstaterne til frugt- og grønsagsavlerorganisationerne ydede tilskud

463

 
1969 L 287 0025
 

31969R2273

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2273/69 af 14. november 1969 om ændring af forordning nr. 785/67/EØF vedrørende de nærmere regler for interventionsorganernes opkøb af olivenolie

467

 
1969 L 287 0031
 

31969D0405

 

69/405/EURATOM, EKSF, EØF: Rådets afgørelse af 29. oktober 1969 om udnævnelse af Kontrolkommissionens formand og medlemmer

469

 
1969 L 288 0001
 

31969L0400

 

Rådets direktiv 69/400/EØF af 28. oktober 1969 om gennemførelse af den af FAO anbefalede almindelige landbrugstælling

470

 
1969 L 289 0001
 

31969R2278

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2278/69 af 13. november 1969 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber

483

 
1969 L 291 0009
 

31969D0414

 

69/414/EØF: Rådets afgørelse af 13. november 1969 om oprettelse af et stående levnedsmiddeludvalg

487

 
1969 L 295 0001
 

31969R2311

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2311/69 af 19. november 1969 om gennemførelse af det i artikel 32 i forordning (EØF) nr. 542/69 om ordning for fællesskabsforsendelse omhandlede system med en fast kaution

488

 
1969 L 295 0006
 

31969R2312

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2312/69 af 19. november 1969 om meddelelse til de pågældende om forløbet af fællesskabsforsendelser

494

 
1969 L 295 0008
 

31969R2313

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2313/69 af 19. november 1969 om dokumentet for intern fællesskabsforsendelse, der udstedes som bevis for varers karakter af fællesskabsvarer

496

 
1969 L 295 0013
 

31969R2314

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2314/69 af 19. november 1969 om blanketter til grænseovergangsattester til brug ved fællesskabsforsendelse

500

 
1969 L 295 0014
 

31969R2315

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2315/69 af 19. november 1969 om benyttelse af fællesskabsforsendelsesdokumenterne ved gennemførelse af fællesskabsforanstaltninger, der medfører kontrol med varernes anvendelse og/eller bestemmelse

502

 
1969 L 302 0017
 

31969D0437

 

69/437/EURATOM: Rådets beslutning af 25. november 1969 om godkendelse af en ændring af vedtægterne for fællesforetagendet "Kernkraftwerk Lingen GmbH"

508

 
1969 L 303 0006
 

31969R2403

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2403/69 af 1. december 1969 om særlige betingelser for ydelse af eksportrestitution for visse produkter inden for svinekødssektoren

510

 
1969 L 312 0004
 

31969R2464

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2464/69 af 9. december 1969 om de foranstaltninger, der skal træffes inden for landbrugssektoren som følge af opskrivningen af den tyske mark

514

 
1969 L 314 0006
 

31969R2485

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2485/69 af 9. december 1969 om ændring af forordning nr. 1009/67/EØF om den fælles markedsordning for sukker

516

 
1969 L 314 0008
 

31969R2486

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2486/69 af 9. december 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 765/68 med hensyn til toldposition for visse af den kemiske industris produkter fremstillet på basis af sukker

518

 
1969 L 314 0012
 

31969R2488

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2488/69 af 9. december 1969 om ændring af artikel 5 i forordning (EØF) nr. 766/68 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for sukker

521

 
1969 L 317 0001
 

31969R2520

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2520/69 af 15. december 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1059/69 om fastsættelse af handelsregler for visse varer fremstillet ved forarbejdning af landbrugsprodukter

522

 
1969 L 318 0001
 

31969R2511

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2511/69 af 9. december 1969 om særlige foranstaltninger til forbedring af produktion og afsætning af citrusfrugter produceret i Fællesskabet

524

 
1969 L 318 0015
 

31969R2517

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2517/69 af 9. december 1969 om fastsættelse af visse foranstaltninger med henblik på sanering af Fællesskabets frugtavl

527

 
1969 L 318 0017
 

31969R2518

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2518/69 af 9. december 1969 om fastsættelse af almindelige bestemmelser inden for frugt- og grønsagssektoren vedrørende ydelse af eksportrestitutioner og kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet

529

 
1969 L 320 0019
 

31969R2552

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2552/69 af 17. december 1969 om fastsættelse af betingelserne for tarifering af "Bourbon" Whisky i underposition 22.09 C III a) i den fælles toldtarif

531

 
1969 L 320 0034
 

31969L0463

 

Rådets tredje direktiv 69/463/EØF af 9. december 1969 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgiften - indførelse af merværdiafgift i medlemsstaterne

535

 
1969 L 321 0029
 

31969R2570

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2570/69 af 22. december 1969 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2311/69 af 19. november 1969 om gennemførelsen af det i artikel 32 i forordning (EØF) nr. 542/69 om ordning for fællesskabsforsendelse omhandlede system med en fast kaution

536

 
1969 L 321 0030
 

31969R2571

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2571/69 af 22. december 1969 om de i Italien anvendelige fradrag i sukkerroepriserne

537

 
1969 L 322 0027
 

31969R2586

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2586/69 af 22. december 1969 om ændring af forordning nr. 1041/67/EØF om de nærmere regler for anvendelsen af eksportrestitutionerne inden for den varesektor, for hvilken der er fastsat fællespriser

538

 
1969 L 322 0032
 

31969R2588

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2588/69 af 22. december 1969 om opstilling af listen over luftfartsselskaber, der er fritaget for at stille sikkerhed i forbindelse med ordningen for fællesskabsforsendelse

541

 
1969 L 323 0001
 

31969L0464

 

69/464/EØF: Rådets direktiv af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok

545

 
1969 L 323 0003
 

31969L0465

 

69/465/EØF: Rådets direktiv af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelnematod

547

 
1969 L 323 0005
 

31969L0466

 

69/466/EØF: Rådets direktiv af 8. december 1969 om bekæmpelse af San José skjoldlusen

549

 
1969 L 323 0007
 

31969L0467

 

Rådets direktiv 69/467/EØF af 8. december 1969 om en statistisk registrering af vejgodstrafikken over grænserne inden for rammen af en regionalstatistik

551

 
1969 L 324 0001
 

31969R2591

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2591/69 af 18. december 1969 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for kornsektoren

555

 
1969 L 324 0003
 

31969R2592

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2592/69 af 18. december 1969 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for rissektoren

557

 
1969 L 324 0006
 

31969R2593

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2593/69 af 18. december 1969 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for svinekødssektoren

560

 
1969 L 324 0008
 

31969R2594

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2594/69 af 18. december 1969 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for ægsektoren

562

 
1969 L 324 0010
 

31969R2595

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2595/69 af 18. december 1969 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for fjerkrækødsektoren

564

 
1969 L 324 0012
 

31969R2596

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2596/69 af 18. december 1969 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger for olivenolie

566

 
1969 L 324 0021
 

31969R2601

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2601/69 af 18. december 1969 om særlige foranstaltninger med henblik på at fremme muligheden for forarbejdning af visse appelsinsorter

569

 
1969 L 324 0023
 

31969R2602

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2602/69 af 18. december 1969 om opretholdelse af forvaltningskomitéproceduren

571

 
1969 L 324 0025
 

31969R2603

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2603/69 af 20. december 1969 om fastlæggelse af en fælles udførselsordning

573

 
1969 L 324 0034
 

31969R2604

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2604/69 af 20. december 1969 om anvendelse på de franske oversøiske departementer af forordning (EØF) nr. 2603/69 om fastlæggelse af en fælles udførselsordning

580

 
1969 L 326 0036
 

31969L0493

 

Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas

581

 
1969 L 326 0039
 

31969D0494

 

69/494/EØF: Rådets beslutning af 16. december 1969 om gradvis gennemførelse af ensartede aftaler om handelsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande og om forhandling af fællesskabsaftaler

586

 
1969 L 327 0021
 

31969R2632

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2632/69 af 29. december 1969 om supplement vedrørende Finland, til forordning (EØF) nr. 1054/68 om udarbejdelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til udstedelse af certifikater vedrørende visse fra tredjelande udførte mejeriprodukters henførelse til bestemte toldpositioner

590

 
1969 L 327 0031
 

31969R2637

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2637/69 af 24. december 1969 om fastsættelse af præmiebeløb og betingelser for ydelse af præmie for rydning af æbletræer, pæretræer og ferskentræer

591

 
1969 L 327 0033
 

31969R2638

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2638/69 af 24. december 1969 om supplerende bestemmelser vedrørende kvalitetskontrol med frugt og grønsager, der omsættes inden for Fællesskabet

593

 
1969 L 328 0008
 

31969R2622

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2622/69 af 21. december 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

597

Top