EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1968(II)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1968(II)

  The document is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1968(II)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

E001

 
1968 L 175 0015
 

31968L0297

 

Rådets direktiv 68/297/EØF af 19. juli 1968 om gennemførelse af ensartede bestemmelser for afgiftsfri indførsel af brændstof, som indeholdes i erhvervsmotorkøretøjers brændstofbeholdere

307

 
1968 L 177 0001
 

31968R1031

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1031/68 af 23. juli 1968 om ændring af forordning nr. 171/67/EØF om de for udførslen af olivenolie gældende restitutioner og afgifter

309

 
1968 L 179 0001
 

31968R1051

 

Rådets forordning nr. 1051/68/EØF af 23. juli 1968 om ændring a forordningerne nr. 134/67/EØF og nr. 137/67/EØF om slusepriser og om det såkaldte "system for ledeprodukter og følgeprodukter" inden for svinekødssektoren

310

 
1968 L 179 0008
 

31968R1052

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1052/68 af 23. juli 1968 om regler om indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

317

 
1968 L 179 0017
 

31968R1053

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1053/68 af 23. juli 1968 om fastsættelse af betingelserne for visse mejeriprodukters henførsel under bestemte toldpositioner

326

 
1968 L 179 0025
 

31968R1054

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1054/68 af 23. juli 1968 om oprettelse af en fortegnelse over de organer, der er kompetente til at udstede certifikater vedrørende visse fra tredjelande indførte mejeriprodukters henførsel under bestemte toldpositioner

334

 
1968 L 179 0027
 

31968R1055

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1055/68 af 23. juli 1968 om fastsættelse af et fast beløb for leveringsomkostninger for bestemte ostearter ind til Fællesskabets toldområde

336

 
1968 L 179 0028
 

31968R1056

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1056/68 af 23. juli 1968 om ændring af forordning nr. 1041/67/EØF vedrørende de nærmere regler for anvendelse af eksportrestitutioner inden for den varesektor, for hvilken der er fastsat en fælles prisordning

338

 
1968 L 179 0031
 

31968R1057

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/68 af 24. juli 1968 om forlængelse af gyldigheden af forordning nr. 669/67/EØF om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende eksportrestitution for ris

342

 
1968 L 179 0032
 

31968R1058

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1058/68 af 24. juli 1968 om fastsættelse af visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 371/67/EØF med hensyn til produktionsrestitution for kartoffelstivelse

343

 
1968 L 179 0038
 

31968R1060

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1060 af 24. juli 1968 om fastsættelse af visse gennemførelsesbestemmelser til forordningerne nr. 367/67/EØF og nr. 371/67/EØF med hensyn til produktionsrestitution for majs til forarbejdning til grove og fine gryn samt for majs og blød hvede til forarbejdning til stivelse og kvældemel

347

 
1968 L 180 0019
 

31968R1071

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1071/68 af 25. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte til den private oplagring inden for oksekødsektoren

349

 
1968 L 180 0021
 

31968R1072

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1072/68 af 25. juli 1968 om bestemmelse af beregningselementer for importafgiften på visse tilbudsformer for frosset oksekød

352

 
1968 L 180 0025
 

31968R1073

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1073/68 af 24. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse med fastsættelsen af priserne franko grænse samt fastsættelsen af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

355

 
1968 L 180 0033
 

31968D0302

 

68/302/EØF: Kommissionens beslutning af 24. juli 1968 til supplering af Kommissionens beslutning af 3. april 1968 om bemyndigelse til gennemførelse af visse forvaltningsmæssige foranstaltninger inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbrugsvarer

358

 
1968 L 181 0001
 

31968R1077

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1077/68 af 26. juli 1968 om eksportrestitutioner for visse produkter forarbejdet på basis af korn og ris

360

 
1968 L 181 0006
 

31968R1080

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1080/68 af 26. juli 1968 om de nærmere regler for beregningen af importafgiften for produkter forarbejdet på basis af korn og ris og om forudfastsættelse af importafgiften for visse af disse produkter

362

 
1968 L 181 0009
 

31968R1082

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1082/68 af 26. juli 1968 om fastsættelse af de koefficienter, der udtrykker kødindholdet for hver af de forskellige på grundlag af frosset kød fremstillede konservessorter

365

 
1968 L 184 0005
 

31968R1097

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1097/68 af 27. juli 1968 om de nærmere regler for anvendelsen af interventionsforanstaltninger inden for oksekødsektoren

367

 
1968 L 184 0010
 

31968R1098

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1098/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

372

 
1968 L 184 0024
 

31968R1105

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1105/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug

375

 
1968 L 184 0029
 

31968R1107

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1107/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser angående interventioner på markederne for ostene Grana- Padano og Parmigiano-Reggiano

378

 
1968 L 184 0034
 

31968R1108

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1108/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser for den offentlige oplagring af skummetmælkspulver

383

 
1968 L 185 0001
 

31968R1109

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1109/68 af 26. juli om ændring af forordning nr. 204/67/EØF om fastsættelse af koefficienter for beregning af importafgifter for svinekødsprodukter med undtagelse af slagtede svin

388

 
1968 L 188 0001
 

31968R1134

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1134/68 af 30. juli 1968 om fastsættelse af reglerne for anvendelse af forordning (EØF) nr. 653/68 om betingelserne for ændring af værdien af den for den fælles landbrugspolitik anvendte regningsenhed

391

 
1968 L 189 0001
 

31968R1133

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1133/68 af 26. juli 1968 om ændring af Kommissionens forordning nr. 27 af 3. maj 1962

395

 
1968 L 193 0007
 

31968R1173

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1173/68 af 2. august 1968 om den særlige importordning for visse kategorier af ungkvæg og kalve

402

 
1968 L 194 0001
 

31968R1174

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1174/68 af 30. juli 1968 om indførelse af et gaffeltarifsystem for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne

404

 
1968 L 194 0013
 

31968L0312

 

Rådets direktiv 68/312/EØF af 30. juli 1968 om harmonisering af lovgivning om 1. toldbehandling af varer, der indføres i Fællesskabets toldområde, og 2. den midlertidige opbevaring af disse varer

409

 
1968 L 195 0001
 

31968R1180

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1180/68 af 5. august 1968 om ændring af forordning nr. 633/67/EØF vedrørende forudfastsættelse af eksportrestitution for korn i tilfælde af force majeure og for denatureret blød hvede

412

 
1968 L 198 0013
 

31968R1216

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1216/68 af 9. august 1968 om metoden til bestemmelse af lactoseindholdet i foderblandinger indført fra tredjelande

414

 
1968 L 208 0007
 

31968R1261

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1261/68 af 20. august 1968 om supplering af forordning (EØF) nr. 1097/68 med hensyn til definition af de kvaliteter af og tilbudsformer for frosset oksekød, der er egnet til industriel anvendelse

417

 
1968 L 215 0025
 

31968R1324

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1324/68 af 29. august 1968 om indførelse af særlige betingelser for eksport af visse ostesorter til Schweiz

419

 
1968 L 221 0012
 

31968R1389

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1389/68 om ændring af forskellige forordninger angående mælk og mejeriprodukter

424

 
1968 L 222 0006
 

31968R1397

 

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1397/68 af 6. september 1968 om ændring af forordning nr. 474/67/EØF om fortudfastsættelse af eksportrestitutioner for ris og brudris

426

 
1968 L 226 0017
 

31968R1431

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1431/68 af 13. september 1968 om supplering af forordning nr. 1043/67/EØF med definition af begrebet sukkerproducerende virksomhed

427

 
1968 L 234 0001
 

31968R1471

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1471/68 af 24.september 1968 om oplagringskontrakter for olivenolie

428

 
1968 L 238 0001
 

31968R1496

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1496/68 af 27. september 1968 om fastsættelse af Fællesskabets toldområde

430

 
1968 L 239 0001
 

31968R1469

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1469/68 af 23. september 1968 om ændring af forordningerne nr. 282/67/EØF og (EØF) 911/68 om olieholdige frø

432

 
1968 L 239 0002
 

31968R1470

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1470/68 af 23. september 1968 om udtagelse og reduktion af prøver samt om bestemmelse af indholdet af olie, urenheder og fugtighed i olieholdige frø

434

 
1968 L 244 0015
 

31968R1556

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1556/68 af 4. oktober 1968 om ændring af forordning (EØF) nr. 1097/68 om de nærmere regler for anvendelsen af interventionsforanstaltninger inden for oksekødsektoren

456

 
1968 L 247 0008
 

31968R1573

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1573/68 af 9. oktober 1968 om ændring af forordning (EØF) nr. 1072/68 med hensyn til importafgiften for frosset oksekød, der tilbydes som såkaldte "quartiers compensés"

457

 
1968 L 248 0016
 

31968R1585

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1585/68 af 10. oktober 1968 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1097/68 af 27. juli 1968 om de nærmere regler for anvendelsen af interventionsforanstaltninger inden for oksekødsektoren

459

 
1968 L 252 0014
 

31968R1611

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1611/68 af 15. oktober 1968 om særlige bestemmelser vedrørende den laveste restitutionssats, der skal anvendes ved udførsel af visse ostesorter til tredjelande

460

 
1968 L 253 0002
 

31968R1601

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1601/68 af 15. oktober 1968 om berigtigelse af den nederlandske ordlyd af forordning nr. 120/67/EØF for så vidt angår betegnelsen på visse kornsorter og om ændring af artikel 23 i denne forordning

461

 
1968 L 253 0003
 

31968R1602

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1602/68 af 15. oktober 1968 om supplerende bestemmelser vedrørende finansieringen af den fælles landbrugspolitik for visse kornprodukter og visse følgeprodukter heraf

462

 
1968 L 253 0005
 

31968R1603

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1603/68 af 15. oktober 1968 om ændring af forordning nr. 359/67/EØF om den fælles markedsordning for ris for så vidt angår fremgangsmåden ved fastsættelsen af det korrektionsbeløb, der kan anvendes på restitutionen

464

 
1968 L 255 0023
 

31968D0361

 

68/361/EØF: Rådets afgørelse af 15. oktober 1968 om nedsættelse af et stående veterinærudvalg

465

 
1968 L 257 0001
 

31968D0359

 

68/359/EØF: Rådets afgørelse af 15. oktober 1968 om anvendelse af traktatens artikler 48 og 49 på de oversøiske franske departementer

466

 
1968 L 257 0002
 

31968R1612

 

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet

467

 
1968 L 257 0013
 

31968L0360

 

Rådets direktiv 68/360/EØF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Fællesskabets for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer

477

 
1968 L 258 0001
 

31968R1619

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1619/68 af 15. oktober 1968 om handelsnormer for æg

481

 
1968 L 260 0001
 

31968L0363

 

Rådets direktiv 68/363/EØF af 15. oktober 1968 om gennemførelsen af etableringsfrihed og udveksling af tjenesteydelser for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for detailhandelen (ex CITI-gruppe 612)

488

 
1968 L 260 0006
 

31968L0364

 

Rådets direktiv 68/364/EØF af 15. oktober 1968 om de nærmere overgangsforanstaltninger for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for detailhandelen (ex CITI- gruppe 612)

493

 
1968 L 260 0009
 

31968L0365

 

Rådets direktiv 68/365/EØF af 15. oktober 1968 om gennemførelsen af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien og fremstillingen af drikkevarer (CITI-hovedgruppe 20 og 21)

496

 
1968 L 260 0012
 

31968L0366

 

Rådets direktiv 68/366/EØF af 15. oktober 1968 om de nærmere overgangsforanstaltninger for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien og fremstillingen af drikkevarer (CITI-hovedgrupperne 20 og 21)

500

 
1968 L 260 0016
 

31968L0367

 

Rådets direktiv 68/367/EØF af 15. oktober 1968 om gennemførelsen af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de personlige tjenesteydelser (ex CITI-hovedgruppe 85):1. Restaurations- og udskænkningsvirksomhed (CITI- gruppe 852) 2. Hotel- og udskænkningsvirksomhed (CITI- gruppe 853)

504

 
1968 L 260 0019
 

31968L0368

 

Rådets direktiv 68/368/EØF af 15. oktober 1968 om de nærmere overgangsforanstaltninger for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de personlige tjenesteydelser (ex CITI-hovedgruppe 85): 1. Restaurations- og udskænkningsvirksomhed (CITI-gruppe 852) 2. Hotel- og campingpladsvirksomhed (CITI-gruppe 853)

507

 
1968 L 260 0022
 

31968L0369

 

Rådets direktiv 68/369/EØF af 15. oktober 1968 om gennemførelse af etableringsfrihed for filmudlåns- og filmudlejningsvirksomhed

510

 
1968 L 266 0004
 

31968R1696

 

Kommissionens forordning nr. 1696/68/EØF af 28. oktober 1968 om ændring af forordning nr. 91/66/EØF om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på konstatering af indkomstforhold i landbrugsbedrifter

513

 
1968 L 266 0007
 

31968R1697

 

Kommissionens forordning nr. 1697/68/EØF af 28. oktober 1968 om ændring af forordning nr. 91/66/EØF om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på konstatering af indkomstforhold i landbrugbedrifter

516

 
1968 L 267 0001
 

31968R1705

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1705/68 af 30. oktober 1968 om ophævelse af begrænsningen af gyldighedsperioden for forordning nr. 213/67/EØF om fastsættelse af fortegnelsen over de repræsentative markeder for svinekødssektoren inden for Fællesskabet

517

 
1968 L 270 0002
 

31968R1755

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1755/68 af 5. november 1968 om ændring af forordning nr. 973/67/EØF hvad angår varebeskrivelsen i den fælles toldtarif for citrusfrugter med oprindelse i og kommende fra Tyrkiet

518

 
1968 L 271 0007
 

31968R1767

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1767/68 af 6. november 1968 om en mindsteprisordning for udførsel af blomsterløg og -knolde til tredjelande

519

 
1968 L 285 0001
 

31968R1769

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1769/68 af 6. november 1968 om de luftfragtomkostninger, der skal medregnes i toldværdien

521

 
1968 L 288 0010
 

31968R1894

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1894/68 af 27. november 1968 om anmeldelse vedrørende de til produktion af vegetativt vinstokformeringsmateriale benyttede arealer

559

 
1968 L 288 0016
 

31968R1896

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1896/68 af 27. november 1968 om ændring af forordning nr. 785/67/EØF om de nærmere regler for interventionsorganernes opkøb af olivenolie

563

 
1968 L 289 0001
 

31968R1892

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1892/68 af 26. november 1968 om supplerende bestemmelser om finansiering af den fælles landbrugspolitik inden for sukkersektoren

564

 
1968 L 289 0002
 

31968R1898

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1898/68 af 26. november 1968 om fastlæggelse af foranstaltninger om basiskvoterne for sukker i tilfælde af sammenslutning eller afhændelse af virksomheder og i tilfælde af afhændelse eller bortforpagtning af fabrikker

565

 
1968 L 291 0006
 

31968R1947

 

Kommissionens forordning nr. 1947/68/EØF af 2. december 1968 om ændring af forordning nr. 118/66/EØF om bedriftsskema fra informationsnettet for landøkonomisk bogføring

567

 
1968 L 299 0001
 

31968R2010

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2010/68 af 9. december 1968 om støtte fra Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, udviklingssektionen, for året 1969

568

 
1968 L 300 0016
 

31968R2034

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2034/68 af 13. december 1968 om supplering af forordning nr. 633/67/EØF om forudfastsættelse af eksportrestitution for korn

570

 
1968 L 307 0011
 

31968R2085

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2085/68 af 20. december 1968 om visse enkeltheder vedrørende ydelse af produktionsrestitution for brudris

572

 
1968 L 308 0012
 

31968R2096

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2096/68 af 20. december 1968 om ændring af forordning nr. 172/67/EØF om de almindelige regler om denaturering af hvede og af rug, egnet til brødproduktion

574

 
1968 L 308 0014
 

31968L0414

 

Rådets direktiv 68/414/EØF af 20. december 1968 om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter

575

 
1968 L 308 0017
 

31968L0415

 

Rådets direktiv 68/415/EØF af 20. december 1968 om adgangen for landbrugere der er statsborgere i en medlemsstat og etableret i en anden medlemsstat, til at få forskellige former for støtte

578

 
1968 L 308 0019
 

31968D0416

 

68/416/EØF: Rådets beslutning af 20. december 1968 om afslutning og gennemførelse af særlige mellemfolkelige aftaler om medlemsstaternes forpligtelse til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter

580

 
1968 L 308 0020
 

31968D0417

 

68/417/Euratom: Rådets beslutning af 20. december 1968 om godkendelse af to ændringer af vedtægterne for fællesforetagendet "Kernkraftwerk Lingen GmbH"

581

 
1968 L 309 0004
 

31968R2100

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2100/68 af 20. december 1968 om ændring af forordning nr. 1009/67/EØF om den fælles markedsordning for sukker

583

 
1968 L 309 0024
 

31968L0419

 

Rådets direktiv 68/419/EØF af 20. december 1968 om tredje ændring af Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes retsforskrifter om farvestoffer, som må anvendes i levnedsmidler

586

 
1968 L 309 0025
 

31968L0420

 

Rådets direktiv 68/420/EØF af 20. december 1968 om fjerde ændring af Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler

587

 
1968 L 314 0001
 

31968R2146

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2146/68 af 20. december 1968 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

588

Top