EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1965-1966_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1965-1966


DA

 

I - 1965-1966

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1965 P 001 0001
 

31965L0001

 

Rådets direktiv 65/1/EØF af 14. december 1964 om de nærmere regler for gennemførelsen af fri udveksling af tjenesteydelser ved virksomhed inden for landbrug og gartneri

3

 
1965 P 018 0241
 

31965R0001

 

Rådets forordning nr. 7/65/EØF, 1/65/EURATOM af 11. januar 1965 om de nærmere bestemmelser for anvendelsen på kontrolkommissionens personale af vedtægten for tjenestemænd for ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

8

 
1965 P 019 0246
 

31965R0010

 

Rådets forordning nr. 10/65/EØF af 26. januar 1965 om fastsættelse af fælles kvalitetsnormer for hvidløg

10

 
1965 P 019 0255
 

31965D0053

 

Rådets afgørelse af 26. januar 1965 om konsultationsfremgangsmåde med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter

13

 
1965 P 022 0369
 

31965L0065

 

Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter

17

 
1965 P 022 0373
 

31965L0066

 

Rådets direktiv 65/66/EØF af 26. januar 1965 om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler

21

 
1965 P 027 0438
 

31965S0001

 

Høje Myndighed: Beslutning nr. 1/65 af 3. februar 1965 om fremgangsmåden ved meddelelse af beslutninger om fremskaffelse af oplysninger eller foretagelse af undersøgelser ved anvendelsen af traktatens artikel 65 i forbindelse med virksomheders organisationer

30

 
1965 P 036 0533
 

31965R0019

 

Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. (3), på kategorier af aftaler og samordnet praksis

31

 
1965 P 046 0695
 

31965S0005

 

Høje Myndighed: Beslutning nr. 5/65 af 17. marts 1965 om forældelse af fordringer i forbindelse med de i artiklerne 49 og 50 i traktaten fastsatte afgifter

33

 
1965 P 046 0696
 

31965S0006

 

Høje Myndighed: Beslutning nr. 6/65 af 17. marts 1965 om ændring af beslutning nr. 2/52 af 23. december 1952 om betingelserne for påligning og opkrævning af de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter

35

 
1965 P 046 0698
 

41965D0322(01)

 

Beslutning af 11. marts 1965 vedtaget af de i Det særlige Ministerråd forsamlede repræsentanter for medlemsstaternes regeringer om ændring af beslutning af 9. juli 1957 om mandatet til og forretningsordenen for Det stående udvalg for bedriftssikkerhed inden for Stenkulminedriften

36

 
1965 P 047 0701
 

31965R0004

 

Rådets forordning nr. 30/65/EØF, 4/65/EURATOM af 16. marts 1965 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab

38

 
1965 P 048 0718
 

31965R0009(01)

 

Rådets forordning nr. 9/65/EURATOM af 16. marts 1965 om reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Forbundsrepublikken Tyskland

43

 
1965 P 048 0721
 

31965R0010(01)

 

Rådets forordning nr. 10/65/EURATOM af 16. marts 1965 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Italien

46

 
1965 P 048 0722
 

31965R0011(01)

 

Rådets forordning nr. 11/65/EURATOM af 16. marts 1965 om reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

47

 
1965 P 055 0793
 

31965R0051

 

Kommissionens forordning nr. 51/65/EØF af 1. april 1965 om ændring af nogle fælles kvalitetsnormer for frugt og grønsager

50

 
1965 P 059 0848
 

31965R0054

 

Kommissionens forordning nr. 54/65/EØF af 7. april 1965 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter for polske æg

54

 
1965 P 085 1437
 

31965L0264

 

Rådets andet direktiv 65/264/EØF af 13. maj 1965 til gennemførelsesbestemmelserne i de almindelige planer om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden og om den frie udveksling af tjenesteydelser vedrørende film

55

 
1965 P 088 1469
 

31965L0269

 

Rådets direktiv 65/269/EØF af 13. maj 1965 om gennemførelse af visse regler for tilladelse til godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne

57

 
1965 P 088 1500
 

31965D0271

 

Rådets beslutning af 13. maj 1965 om harmonisering af visse bestemmelser der har indvirkning på konkurrencen inden for transporten med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (65/271/EØF)

60

 
1965 P 109 1859
 

31965R0079

 

Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab

63

 
1965 P 130 2184
 

31965D0362

 

Kommissionens beslutning af 5. juli 1965 angående dannelsen af et Paritetisk Rådgivende Udvalg vedrørende de sociale problemer inden for vejtransporten (65/362/EØF)

69

 
1965 P 155 2560
 

31965R0121

 

Kommissionens forordning nr. 121/65/EØF af 16. september 1965, hvorved de fra Østrig indførte svin fritages for opkrævning af tillægsafgifter

72

 
1965 P 178 2793
 

31965L0469

 

Rådets direktiv 65/469/EØF af 25. oktober 1965 om ændring af Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes retsforskrifter om farvestoffer, som må anvendes i levnedsmidler

74

 
1965 P 226 3309
 

31965R0174

 

Rådenes forordning nr. 174/65/EØF, 14/65/Euratom af 28. december 1965 om fastsættelse af dødelighedstavler og invaliditetstabeller samt af en norm for lønningssvingninger, der skal benyttes ved beregningen af de i vedtægten for Fællesskabernes tjenestemænd omhandlede aktuarmæssige værdier

77

 
1965 P 226 3310
 

31965R0015

 

Rådets forordning nr. 15/65/EURATOM af 20. december 1965 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Belgien

78

 
1966 P 040 0557
 

31966R0002

 

Rådets forordning nr. 2/66/Euratom af 28. februar 1966 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

81

 
1966 P 042 0583
 

31966D0161

 

66/161/EØF: Rådets beslutning af 28. februar 1966 om indførelse af en fremgangsmåde for forhandling om infrastruktur-investeringer på transportområdet

82

 
1966 P 042 0584
 

31966L0162

 

Rådets direktiv 66/162/EØF af 28. februar 1966 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for brancherne elektricitet, gas, vand og sanitære tjenester (Afdeling 5 CITI)

83

 
1966 P 069 1013
 

31966R0041

 

Rådets forordning nr. 41/66/EØF af 29. marts 1966 om fastsættelse af fælles kvalitetsnormer for hovedkål, rosenkål og bladselleri

86

 
1966 P 109 1949
 

31966R0005

 

Rådets forordning nr. 5/66/EURATOM af 14. juni 1966 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Nederlandene

93

 
1966 P 109 1951
 

31966D0019

 

66/19/Euratom: Rådets beslutning af 14. juni 1966 om godkendelse af en tredje ændring af vedtægterne for fællesforetagendet "KernkraftwerkRheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerg - Bayernwerk GmbH"

95

 
1966 P 120 2229
 

31966R0087

 

Kommissionens forordning nr. 87/66/EØF af 1. juli 1966 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter for æg med skal fra Finland

97

 
1966 P 121 2249
 

31966R0091

 

Kommissionens forordning nr. 91/66/EØF af 29. juni 1966 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

99

 
1966 P 125 2289
 

31966D0399

 

66/399/EØF: Rådets afgørelse af 14. juni 1966 om oprettelse af en stående Komité for frø- og plantemateriale henhørende under landbrug, havebrug og skovbrug

107

 
1966 P 125 2290
 

31966L0400

 

Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederøfrø

108

 
1966 P 125 2298
 

31966L0401

 

66/401/EØF: Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter

115

 
1966 P 125 2309
 

31966L0402

 

66/402/EØF: Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med såsæd

125

 
1966 P 125 2320
 

31966L0403

 

Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler

135

 
1966 P 125 2326
 

31966L0404

 

Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale

141

 
1966 P 144 2658
 

31966L0454

 

Rådets direktiv 66/454/EØF af 28. juli 1966 om ændring af artikel 22 i Rådets direktiv af 26.januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter

148

 
1966 P 147 2681
 

31966D0030(01)

 

66/30/EURATOM: Rådets beslutning af 28. juli 1966 om oprettelse af Fællesforetagendet "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH"

149

 
1966 P 147 2686
 

31966D0031(01)

 

66/31/EURATOM: Rådets beslutning af 28. juli 1966 om godkendelse af en ændring af vedtægterne for fællesforetagendet "Société d énergie nucléaire franco- belge des Ardennes (S.E.N.A.)"

154

 
1966 P 147 2688
 

31966R0117

 

Rådets forordning nr. 117/66/EØF af 28. juli 1966 om indførelse af fælles regler for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser

155

 
1966 P 148 2701
 

31966R0118

 

Kommissionens forordning nr. 118/66/EØF af 29. juli 1966 om bedriftsskema til brug for konstatering af landbrugsbedrifters indkomstforhold

158

 
1966 P 150 2749
 

31966R0121

 

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf

185

 
1966 P 150 2751
 

31966R0122

 

Rådets forordning nr. 7/66/Euratom, 122/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes befordringstilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf

187

 
1966 P 165 2965
 

31966R0130

 

Rådets forordning nr. 130/66/EØF af 26. juli 1966 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik

189

 
1966 P 172 3025
 

31966R0136

 

Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

193

 
1966 P 192 3278
 

31966R0156

 

Rådets forordning nr. 156/66/EØF af 25. oktober 1966 om de importafgifter, der skal anvendes for blandinger af korn, ris og brudris

202

 
1966 P 192 3294
 

31966L0600

 

Rådets direktiv 66/600/EØF af 25. oktober 1966 om ændring af Rådets direktiv af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

204

 
1966 P 192 3302
 

31966L0601

 

Rådets direktiv 66/601/EØF af 25. oktober 1966 om ændring af Rådets direktiv af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige problemer vedrørende handelen med fersk kød inden for Fællesskabet

213

 
1966 P 197 3393
 

31966R0162

 

Rådets forordning nr. 162/66/EØF af 27. oktober 1966 om samhandelen med fedtstoffer mellem Fællesskabet og Grækenland

216

 
1966 P 197 3398
 

31966R0164

 

Rådets forordning nr. 164/66/EØF af 27. oktober 1966 om bestemmelsen af hovedinterventionsstederne for olivenolie og de for bestemmelsen af de øvrige interventionssteder gældende kriterier

219

 
1966 P 197 3399
 

31966R0165

 

Rådets forordning nr. 165/66/EØF af 27. oktober 1966 om de forholdsregler, der bringes i anvendelse på priser for olivenolie for produktionsåret 1966/67

221

 
1966 P 202 3481
 

31966R0172

 

Kommissionens forordning nr. 172/66/EØF af 5. november 1966 om fastsættelse af udligningskoefficienter for de forskellige betegnelser på kvaliteter af olivenolier, der ikke har gennemgået en raffineringsproces

223

 
1966 P 211 3602
 

31966R0183

 

Kommissionens forordning nr. 183/66/EØF af 18. november 1966 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter for sydafrikanske æg

224

 
1966 P 213 3637
 

31966R0184

 

Kommissionens forordning nr. 184/66/EØF af 21. november 1966 vedrørende indsamling, efterprøvning og fremsendelse af regnskabsmæssige data, der fremskaffes til konstatering af indkomsterne i landbrugsbedrifterne

225

 
1966 P 216 3693
 

31966L0045

 

Rådets direktiv 66/45/Euratom af 27. oktober 1966 om ændring af direktiver om fastsættelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling

231

 
1966 P 218 3713
 

31966R0189

 

Rådets forordning nr. 189/66/EØF af 24. november 1966 om glucose og lactose

240

 
1966 P 219 3725
 

31966D0021(01)

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 21/66 af 16. november 1966 om forpligtelse for stålindustriens virksomheder til at anmelde de fakturerede priser ved levering af stålprodukter

242

 
1966 P 219 3728
 

31966S0022

 

EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 22/66 af 16. november 1966 om oplysninger fra virksomhederne om deres investeringer

245

 
1966 P 225 3817
 

31966R0014(01)

 

Rådets forordning nr. 14/66/Euratom af 24. november 1966 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Forbundsrepublikken Tyskland

249

 
1966 P 233 3939
 

31966R0211

 

Rådets forordning nr. 211/66/EØF af 14. december 1966 om tilføjelse af en supplerende kvalitetsklasse til de fælles kvalitetsnormer for visse frugter og grønsager

251

 
1966 P 240 4038
 

31966D0058(01)

 

66/58/EURATOM: Rådets beslutning af 22. december 1966 om godkendelse af tre ændringer i vedtægterne for Fællesforetagendet "Kernkraft Obrigheim GmbH"

257

 
1966 P 241 4057
 

31966R0017(01)

 

Kommissionens forordning nr. 17/66/Euratom af 29. november 1966 om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

259

 
1966 P 246 4168
 

31966D0740

 

66/740/EØF: Rådets beslutning af 22. december 1966 om fællesskabsydelse til Den italienske Republik til understøttelse af afskedigede arbejdstagere i svovlminedrifter og til uddannelseshjælp til arbejdstagernes børn

261

Top