Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_044_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
11.Relații externe
Volumul 44

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

11.   Relații externe

Volumul 044

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 340

1

 

 

32005R2114

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2114/2005 al Consiliului din 13 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

3

2005

L 340

7

 

 

32005R2116

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2116/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1480/2003 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile anumitor microcircuite electronice denumite DRAM (dynamic random access memories – memorii dinamice cu acces aleatoriu) originare din Republica Coreea

5

2005

L 340

17

 

 

32005R2117

 

 

 

Regulament (CE) nr. 2117/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 384/96 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

15

2005

L 340

61

 

 

32005D0929

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 2005 referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

16

2005

L 340

62

 

 

22005A1223(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Coreea, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

17

2005

L 345

11

 

 

32005R2167

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2167/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de anumite tipuri de polietilenă tereftalată (PET) originară, printre altele, din Republica Populară Chineză

19

2005

L 345

21

 

 

32005D0948

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

23

2005

L 346

24

 

 

32005D0953

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005 referitoare la încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

25

2005

L 346

26

 

 

22005A1229(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Thailanda în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiilor referitoare la orez, prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994

27

2005

L 346

31

 

 

32005D0954

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 de modificare a Acordului privind crearea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a permite acesteia finanțarea unor operațiuni în Mongolia

31

2005

L 347

1

 

 

32005R2173

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

33

2005

L 347

7

 

 

32005R2174

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2174/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

41

2005

L 347

9

 

 

32005R2175

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2175/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană, care completează anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

43

2005

L 347

74

 

 

32005R2186

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2186/2005 al Comisiei din 27 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

45

2005

L 347

75

 

 

32005D0958

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 referitoare la încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Japonia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994

46

2005

L 347

76

 

 

22005A1230(05)

 

 

 

49

2005

L 347

78

 

 

32005D0959

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

51

2005

L 347

80

 

 

22005A1230(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, ale Republicii Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană

53

2005

L 348

26

 

 

32005D0938

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2005 privind aprobarea în numele Comunității Europene a Acordului privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

56

2005

L 348

28

 

 

22005A1230(04)

 

 

 

Acord privind programul internațional pentru conservarea delfinilor

58

2006

C 298

1

 

 

32006D1208(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2006 privind poziția care trebuie adoptată de către Comunitate în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical cu privire la prelungirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 1994 (2006/C 298/01)

84

2006

L 007

1

 

 

32006R0033

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 33/2006 al Consiliului din 9 ianuarie 2006 de extindere a dreptului antidumping definitiv instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 la importurile anumitor mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediat din Republica Democrată Populară Laos

85

2006

L 007

8

 

 

32006R0035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 35/2006 al Comisiei din 11 ianuarie 2006 de modificare a anexelor I, V și VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

90

2006

L 012

1

 

 

32006R0073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 73/2006 al Consiliului din 13 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina

97

2006

L 015

1

 

 

32006R0085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 85/2006 al Consiliului din 17 ianuarie 2006 de instituire a dreptului antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importul de somon de crescătorie originar din Norvegia

99

2006

L 017

1

 

 

32006R0101

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 101/2006 al Consiliului din 20 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1975/2004 și (CE) nr. 1976/2004 de extindere a drepturilor antidumping și compensatorii definitive aplicate la importurile de pelicule de polietilenă tereftalată (PET) originare din India și la importurile de pelicule de polietilenă tereftalată (PET) expediate din Brazilia și din Israel, că au fost sau nu declarate originare din aceste țări

122

2006

L 017

16

 

 

32006D0022

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2006 de exonerare a anumitor părți de la extinderea, pentru anumite piese de biciclete, a dreptului antidumping instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 pentru bicicletele originare din Republica Populară Chineză, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a exonerării de la plata dreptului antidumping extins la anumite piese de biciclete originare din Republica Populară Chineză, suspendare acordată anumitor părți în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2006) 54]

125

2006

L 022

1

 

 

32006R0121

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 121/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unui drept antidumping la importurile de cabluri din oțel originare, printre altele, din India

136

2006

L 022

3

 

 

32006R0122

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 122/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

138

2006

L 022

5

 

 

32006R0123

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 123/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2002 de instituire a unui drept compensatoriu definitiv la importurile de acid sulfanilic originar din India și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de acid sulfanilic originar, printre altele, din India

140

2006

L 022

34

 

 

32006D0035

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

145

2006

L 022

52

 

 

32006D0037

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2005 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurilor antidumping și antisubvenție privind importurile de acid sulfanilic originare din India

162

2006

L 022

54

 

 

32006D0038

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 1999/572/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping privind importurile de cabluri din oțel originare, inter alia, din India

164

2006

L 023

1

 

 

32006R0130

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 130/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de instituire a unei drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

170

2006

L 023

13

 

 

32006R0134

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 134/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006 de instituire a unei drept antidumping provizoriu pentru importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză

177

2006

L 025

28

 

 

32006D0041

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 ianuarie 2006 privind acordarea unui ajutor macrofinanciar Georgiei

198

2006

L 032

54

 

 

32006D0061

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanțiProtocol privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți

201

2006

L 032

80

 

 

32006D0062

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind admiterea țărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv a Rusiei, de a beneficia de Programul de asistență tehnică și de schimb de informații TAIEX

227

Top