EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_11522_2018_INIT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF – Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 10.-13. september 2018 i Strasbourg)

ST 11522 2018 INIT

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.