EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2024)0070

BETÆNKNING - om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester - (COM(2023)0441 - C9-0305/2023 - 2023/0266(COD)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Transport- og Turismeudvalget - (Fælles udvalgsprocedure - forretningsordenens artikel 58) - Ordfører: Pascal Canfin, Barbara Thaler

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester