EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e5e37dca-04f6-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave)

02009R0480 — DA — 01.08.2021 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 480/2009

af 25. maj 2009

om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(kodificeret udgave)

(EUT L 145, 10.6.2009, p.10)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021

L 209

1

14.6.2021

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02009R0480-20180408
Top