EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 76e55ad7-6555-11eb-aeb5-01aa75ed71a1

Consolidated text: Konvention om en fælles forsendelsesprocedure

01987A0813(01) — DA — 01.01.2021 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KONVENTION OM EN FÆLLES FORSENDELSESPROCEDURE

(EUT L 226 af 13.8.1987, s. 2)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

AFGØRELSE Nr. 1/88 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA FÆLLES FORSENDELSE af 22. april 1988

  L 162

5

29.6.1988

 M2

AFGØRELSE Nr. 1/89 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 3. maj 1989

  L 200

4

13.7.1989

 M3

AFGØRELSE Nr. 2/89 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« den 8. december 1989

  L 108

4

28.4.1990

 M4

AFGØRELSE Nr. 1/90 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 13. december 1990

  L 75

2

21.3.1991

 M5

AFGØRELSE Nr. 1/91 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 19. september 1991

  L 402

1

31.12.1992

►M6

AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Schweiz om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

  L 25

27

2.2.1993

 M7

AFGØRELSE Nr. 2/93 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA VEDRØRENDE»FÆLLES FORSENDELSE« af 23. september 1993

  L 12

33

15.1.1994

 M8

AFGØRELSE Nr. 1/94 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 8. december 1994

  L 371

2

31.12.1994

 M9

AFGØRELSE Nr. 3/94 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 8. december 1994

  L 371

6

31.12.1994

 M10

HENSTILLING Nr. 1/93 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 23. september 1993

  L 36

27

14.2.1996

►M11

HENSTILLING Nr. 1/93 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EØF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 23. september 1993

  L 36

32

14.2.1996

 M12

AFGØRELSE Nr. 2/95 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FÆLLES FORSENDELSE af 26. oktober 1995

  L 117

14

14.5.1996

 M13

AFGØRELSE Nr. 3/96 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA — »FÆLLES FORSENDELSE« af 5. december 1996

  L 43

32

14.2.1997

 M14

AFGØRELSE Nr. 4/96 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA — »FÆLLES FORSENDELSE« af 5. december 1996

  L 43

33

14.2.1997

►M15

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab Republikken Island, Kongeriget Norge og Schweiz om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

  L 91

14

5.4.1997

 M16

AFGØRELSE Nr. 2/97 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA — »FÆLLES FORSENDELSE« af 23. juli 1997

  L 238

27

29.8.1997

►M17

AFGØRELSE Nr. 3/97 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA — FÆLLES FORSENDELSE af 23. juli 1997

  L 238

30

29.8.1997

 M18

AFGØRELSE Nr. 4/97 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 17. december 1997

  L 5

34

9.1.1998

 M19

AFGØRELSE Nr. 1/1999 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 12. februar 1999

  L 65

50

12.3.1999

 M20

AFGØRELSE Nr. 2/99 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 30. marts 1999

  L 119

53

7.5.1999

►M21

AFGØRELSENr. 1/2000 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 20. december 2000

  L 9

1

12.1.2001

 M22

AFGØRELSE Nr. 1/2001 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE af 7. juni 2001

  L 165

54

21.6.2001

 M23

AFGØRELSE Nr. 2/2002 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 27. november 2002

  L 4

18

9.1.2003

 M24

AFGØRELSENr. 1/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FÆLLES FORSENDELSE af 17. juni 2005

  L 189

35

21.7.2005

 M25

AFGØRELSENr. 2/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA »FÆLLES FORSENDELSE« af 17. juni 2005

  L 189

59

21.7.2005

 M26

AFGØRELSENr. 3/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FÆLLES FORSENDELSE den 17. juni 2005

  L 189

61

21.7.2005

 M27

AFGØRELSE Nr. 4/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE af 15. august 2005

  L 225

29

31.8.2005

 M28

AFGØRELSE Nr. 6/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE af 4. oktober 2005

  L 324

96

10.12.2005

 M29

AFGØRELSE Nr. 1/2007 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE af 16. april 2007

  L 145

18

7.6.2007

►M30

AFGØRELSE Nr. 1/2008 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA FÆLLES FORSENDELSE af 16. juni 2008

  L 274

1

15.10.2008

 M31

AFGØRELSENr. 1/2009 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE af 31. juli 2009

  L 207

12

11.8.2009

 M32

AFGØRELSE Nr. 3/2012 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE den 26. juni 2012

  L 182

42

13.7.2012

►M33

AFGØRELSE Nr. 4/2012 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE den 26. juni 2012

  L 297

34

26.10.2012

►M34

AFGØRELSE Nr. 1/2013 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE af 1. juli 2013

  L 277

14

18.10.2013

►M35

AFGØRELSE Nr. 2/2013 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE den 7. november 2013

  L 315

106

26.11.2013

►M36

AFGØRELSE Nr. 2/2015 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE den 17. juni 2015

  L 174

32

3.7.2015

►M37

AFGØRELSE Nr. 4/2015 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE af 26. november 2015

  L 344

7

30.12.2015

►M38

AFGØRELSE Nr. 1/2016 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE af 28. april 2016

  L 142

25

31.5.2016

►M39

AFGØRELSE Nr. 1/2017 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA FOR FÆLLES FORSENDELSE af 5. december 2017

  L 8

1

12.1.2018

►M40

AFGØRELSE Nr. 2/2018 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-CTC af 4. december 2018

  L 317

48

14.12.2018

►M41

AFGØRELSE nr. 1/2019 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-CTC, DER ER NEDSAT VED KONVENTIONEN AF 20. MAJ 1987 OM EN FÆLLES FORSENDELSESPROCEDURE af 4. december 2019

  L 103

47

3.4.2020


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 013, 16.1.2002, s.  36  (112/2001)

 C2

Berigtigelse, EUT L 045, 19.2.2015, s.  22 (1/2008)
▼B

KONVENTION OM EN FÆLLES FORSENDELSESPROCEDUREREPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN ISLAND, KONGERIGET NORGE, KONGERIGET SVERIGE OG SCHWEIZ,

i det følgende benævnt EFTA-landene, og

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt Fællesskabet,

HAR—

I BETRAGTNING AF frihandelsoverenskomsterne mellem Fællesskabet og hvert af EFTA-landene,

I BETRAGTNING AF den fælleserklæring om oprettelse af en europæisk økonomisk enhed, som ministre fra EFTA-landene og Fællesskabets medlemsstater samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber vedtog i Luxembourg den 9. april 1984, særlig for så vidt angår forenkling af grænseformaliteter og oprindelsesregler,

I BETRAGTNING AF konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen, som er indgået mellem EFTA-landene og Fællesskabet, og hvorved der indføres et administrativt enhedsdokument, der skal anvendes i denne samhandel,

I BETRAGTNING AF, at anvendelsen af dette enhedsdokument som led i en fælles forsendelsesprocedure for varetransport mellem Fællesskabet og EFTA-landene og mellem EFTA-landene indbyrdes vil kunne føre til en sådan forenkling,

I BETRAGTNING AF, at dette mål mest hensigtsmæssigt kan nås ved at udvide den forsendelsesprocedure, der i øjeblikket anvendes i forbindelse med varetransport inden for Fællesskabet, mellem Fællesskabet og Østrig og Schweiz, og mellem Østrig og Schweiz, til også at omfatte de EFTA-lande, som ikke anvender denne procedure,

I BETRAGTNING AF den nordiske forsendelsesprocedure, som anvendes mellem Finland, Norge og Sverige —

BESLUTTET at indgå følgende konvention:Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1.  
I denne konvention fastsættes foranstaltninger vedrørende transport af varer, der forsendes mellem Fællesskabet og EFTA-landene samt ►M38  mellem de fælles forsendelseslande indbyrdes ◄ , herunder i påkommende tilfælde varer, som omlades, videresendes eller oplægges, idet der indføres en fælles forsendelsesprocedure, uanset varernes art og oprindelse.
2.  
Med forbehold af bestemmelserne i denne konvention, specielt hvad angår sikkerhedsstillelse, anses varer, der forsendes inden for Fællesskabet, som henført under ►M38  proceduren for EU-forsendelse ◄ .
3.  
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 7 til 12 er reglerne for den fælles forsendelsesprocedure fastsat i tillæg I og II.
4.  
Forsendelsesangivelser og -dokumenter, der anvendes i forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure, skal svare til og udfærdiges i overensstemmelse med tillæg III.

▼M6

Artikel 2

1.  
Den fælles forsendelsesprocedure betegnes i det følgende alt efter omstændighederne T1-proceduren eller T2-proceduren.
2.  
T1-proceduren kan anvendes for alle varer, der forsendes i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1.
3.  

T2-proceduren anvendes for varer, der i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, forsendes i

▼M38

a) 

Fællesskabet:

såfremt varerne er EU-varer: ved »EU-varer« forstås varer, som falder ind under en af følgende kategorier:

— 
varer, som fuldt ud er fremstillet inden for Fællesskabets toldområde, uden at der i dem indgår varer, som er importeret fra lande eller områder uden for Fællesskabets toldområde
— 
varer, som er indført i Fællesskabets toldområde fra lande eller områder uden for dette område, og som er bragt i fri omsætning
— 
varer, som er fremstillet inden for Fællesskabets toldområde enten udelukkende af de i andet led omhandlede varer eller af de i første og andet led omhandlede varer

▼M6

uanset denne konvention eller andre aftaler indgået af Fællesskabet betragtes varer, der genindføres i Fællesskabets toldområde efter at have været udført fra dette, imidlertid ikke som ►M38  EU-varer ◄ , selv om de opfylder de i et af de foregående tre led omhandlede betingelser

▼M38

b) 

et fælles forsendelsesland:

såfremt varerne er ankommet til det pågældende land under T2-proceduren og er videresendt i henhold til de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 9.

▼M6

4.  
De særlige betingelser, der er fastsat i denne konvention vedrørende henførsel af varer under T2-proceduren, gælder også for udstedelse af dokumenter, der bekræfter ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ , og varer, som er omfattet af et dokument af denne type, behandles på samme måde som varer, der forsendes under T2-proceduren, idet det dog ikke er påkrævet, at det dokument, der bekræfter ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ , ledsager varerne.

▼M11

Artikel 3

1.  

I denne konvention forstås ved:

▼M38

a) 

»forsendelse« en forsendelsesprocedure, under hvilken varer forsendes under de kompetente myndigheders kontrol fra en kontraherende part en anden eller til samme kontraherende part ved passage af mindst en grænse

b) 

»land« et fælles forsendelsesland, en af Fællesskabets medlemsstater eller en anden stat, der har tiltrådt denne konvention

▼M11

c) 

»tredjeland« en stat, som ikke er kontraherende part i denne konvention.

▼M38

d) 

»fælles forsendelsesland« ethvert land, bortset fra en af Fællesskabets medlemsstater, der er en kontraherende part i denne konvention.

▼M38 —————

▼M11

3.  
►M38  De fælles forsendelseslande ◄ , Fællesskabet og dets medlemsstater har samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med anvendelse af de i denne konvention fastsatte regler for T1- eller T2-proceduren.

▼M6

Artikel 4

1.  
Denne konvention berører ikke anvendelsen af andre internationale aftaler vedrørende forsendelse, med forbehold af begrænsninger i en sådan anvendelse for så vidt angår forsendelse af varer fra et sted i Fællesskabet til et andet sted i Fællesskabet, og med hensyn til begrænsninger i udstedelsen af dokumenter, der bekræfter en vares status som fællesskabsvare.
2.  

Endvidere berører denne konvention ikke

a) 

forsendelse af varer under proceduren for midlertidig indførsel, og

b) 

aftaler vedrørende grænsetrafik.

▼B

Artikel 5

Foreligger der ikke mellem de kontraherende parter og et tredjeland en overenskomst, i henhold til hvilken varer, der forsendes mellem de kontraherende parter, kan transporteres gennem dette tredjeland under T1- eller T2-proceduren, anvendes en sådan procedure alene på varetransport gennem dette tredjelands område, når denne gennemføres på grundlag af et enkelt transportdokument udstedt på en kontraherende parts område, og nævnte procedures virkninger suspenderes på dette tredjelands område.

▼M6

Artikel 6

Som led i T1- eller T2-proceduren kan de pågældende lande indbyrdes ved bilaterale eller . multilaterale aftaler indføre forenklede procedurer for visse trafikarter eller for bestemte virksomheder i overensstemmelse med kriterier, som om fornødent fastsættes i ►M21  tillæg I ◄ , når det sikres, at bestemmelser, der gælder for varerne, overholdes. Meddelelse om sådanne aftaler indgives til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og de øvrige lande.

▼BGennemførelse af forsendelsesproceduren

▼M6

Artikel 7

▼M38

1.  
Med forbehold af eventuelle særlige bestemmelser i denne konvention er de kompetente kontorer i de fælles forsendelseslande beføjet til at virke som afgangstold-steder, grænseovergangssteder samt bestemmelses- og garantitoldsteder.
2.  
De kompetente kontorer i Fællesskabets medlemsstater er beføjet til at antage T1- og T2-angivelser med henblik på forsendelse til et bestemmelsestoldsted i et fælles forsendelsesland. Med forbehold af eventuelle særlige bestemmelser i denne konvention bekræfter de også disse varers toldmæssige status som EU-varer.
3.  
Såfremt flere varesendinger samles og indlades i et og samme transportmiddel og af en og samme person, der er ansvarlig for proceduren, afsendes som en samleladning i form af en T1- eller T2-forsendelse fra et og samme afgangstoldsted til et og samme bestemmelsestoldsted for levering til en og samme modtager, kan en kontraherende part, undtagen i ganske særlige, behørigt begrundede tilfælde, kræve, at disse forsendelser, opføres på en og samme T1- eller T2-angivelse sammen med de dertil svarende ladelister.

▼M6

4.  
Uanset kravet om, at ►M38  en vares toldmæssige status som EU-vare ◄ i påkommende tilfælde skal bekræftes, kræves det ikke af den, der opfylder udførselsformaliteterne på grænseovergangsstedet på en kontraherende parts område, at de afsendte varer henføres under T1-eller T2-proceduren, uanset den toldprocedure, hvortil varerne henføres på nabogrænseovergangsstedet.
5.  
Uanset kravet om at ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ i påkommende tilfælde skal attesteres, kan grænseovergangsstedet på den kontraherende parts område, hvor eksportformaliteterne afsluttes, afslå at henføre varerne under T1- eller T2-proceduren, hvis denne skal afsluttes på nabogrænseovergangsstedet.

▼B

Artikel 8.

Når varer forsendes på grundlag af ►M21  en T1- eller en T2-procedure ◄ , kan sendingen ikke forøges eller mindskes, og varerne må ikke substitueres, navnlig når der er tale om opdeling, omladning eller samling af sendingen.

▼M6

Artikel 9

1.  
Varer, der indføres i ►M38  et fælles forsendelsesland ◄ under T2-proceduren, og som kan videresendes under denne procedure, skal til stadighed være under kontrol af tolmyndighederne i det pågældende land for at sikre, at varernes identitet og tilstand ikke ændres.

▼M38

2.  
Når sådanne varer videresendes fra et fælles forsendelsesland efter i dette fælles forsendelsesland at være blevet henført under en anden toldprocedure end en forsendelses- eller en toldoplagsprocedure, kan T2-proceduren ikke anvendes.

▼M6

Denne bestemmelse gælder imidlertid ikke for varer, der indføres midlertidigt med henblik på fremvisning på en udstilling, en messe eller et lignenne offentligt arrangement, og som ikke har undergået nogen anden behandling end den, der er nødvendig for at bevare dem i den oprindelige stand eller for at opdele sendingerne.

3.  

Når sådanne varer videresendes ►M38  fra et fælles forsendelsesland ◄ efter at have været oplagt på toldoplag, kan T2-proceduren kun anvendes på følgende betingelser:

— 
varerne må ikke have været oplagt i mere end fem år; for så vidt angår varer henhørende under kapitel 1 til 24 i Nomenklaturen til Klassifikation af Varer i Toldtariffer (Den Internationale Konvention om det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem af 14. juni 1983), begrænses denne periode til seks måneder
— 
varerne skal have været oplagret i særlige lokaler og må ikke have undergået anden behandling end den, der er nødvendig for at bevare dem i den oprindelige stand eller for at opdele sendingerne uden at udskifte emballagen
— 
en eventuel behandling skal have fundet sted under toldkontrol.

▼M38

4.  
På antagne T2-angivelser eller dokumenter, der bekræfter varernes status som EU-varer, og som er udstedt af et kompetent kontor i et fælles forsendelsesland, skal der være en henvisning til de tilsvarende T2-angivelser eller dokumenter, der bekræfter varernes status som EU-varer, og på grundlag af hvilke varerne ankom til det pågældende fælles forsendelsesland, og de skal bære alle de særlige påtegninger, disse dokumenter er forsynet med.

▼M6

Artikel 10

1.  
Medmindre andet er bestemt i stk. 2 eller i tillæggene, skal der for T1- eller T2-forsendelser stilles sikkerhed, der er gyldig for alle de kontraherende parter, der er berørt af den pågældende forsendelse.
2.  

Bestemmelerne i stk. 1 berører ikke

a) 

de kontraherende parters ret til indbyrdes at aftale, at de frafalder kravet om sikkerhedsstillelse for T1-eller T2-forsendelser, som kun omfatter deres egne områder

b) 

en kontraherende parts ret til at afstå fra at kræve, at der stilles sikkerhed for den del af den T1- eller T2-forsendelse, der ligger mellem afgangstold-stedet og det første grænseovergangssted.

▼M21 —————

▼M6

Artikel 11

1.  
Varernes identitet sikres i almindelighed ved forsegling.
2.  

Forsegling foretages:

▼M38

a) 

som forsegling af det rum, der indeholder varer, når transportmidlet eller containeren er godkendt i henhold til andre bestemmelser eller af afgangstoldstedet, anerkendes som egnet til forsegling

▼M6

b) 

som kolloforsegling i andre tilfælde.

▼M38

3.  

Afgangstoldstedet anser transportmidler og containere for at være egnet til forsegling på følgende betingelser:

a) 

seglene kan nemt og effektivt anbringes på transportmidlet eller containeren

b) 

transportmidlet eller containeren er konstrueret således, at det vil efterlade synlige spor, bryde forseglingerne eller vise tegn på brud, når varer fjernes eller indføres, eller således, at et elektronisk overvågningssystem registrerer, når varer fjernes eller indføres

c) 

transportmidlet eller containeren indeholder ikke skjulte rum, hvor der kan gemmes varer

d) 

de rum, der er forbeholdt varerne, er let tilgængelige for toldmyndighedernes inspektion.

▼M30

4.  
►M38  Afgangstoldstedet ◄ undlade forseglingen, når beskrivelsen af varerne i forsendelsesangivelsen eller i supplerende dokumenter gør det muligt at identificere varerne ved hjælp af andre identifikationsmetoder.

▼B

Artikel 12

▼M38 —————

▼B

3.  
►M38  Den person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ eller dennes bemyndigede repræsentant skal på forlangende meddele de nationale myndigheder, der er ansvarlige for forsendelsesstatistikken, alle de for denne statistik nødvendige oplysninger vedrørende ►M21  T1- eller T2- ►M38  angivelser ◄  ◄ .Administrativ bistand

▼M6

Artikel 13

1.  
De kompetente myndigheder i de pågældende lande meddeler hinanden alle oplysninger, som de er i besiddelse af, og som er af betydning for at sikre, at denne konvention anvendes korrekt.
2.  
De kompetente myndigheder i de berørte lande underretter om fornødent hinanden om undersøgelsesresultater, dokumenter, indberetninger, rapporter og oplysninger om transporter, der er gennemført under T1- eller T2-proceduren, samt om uregelmæssigheder eller overtrædelser i forbindelse hermed.

Endvidere underretter de om fornødent hinanden om undersøgelsesresultater vedørende varer, for hvilke der er fastlagt bestemmelser om gensidig bistand, og som har været oplagt på toldoplag.

3.  

Foreligger der mistanke om uregelmæssigheder eller overtrædelser i forbindelse med varer, der er indført i et land fra et andet land, eller som har passeret et lands område eller har været oplagt på toldoplag, meddeler de kompetente myndigheder i de berørte lande på anmodning hinanden alle oplysninger vedrørende:

a) 

transportvilkårene for disse varer:

— 
når de på grundlag af ►M21  en T1- eller T2-procedure ◄ eller et dokument, der bekræfter ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ , er ankommet til det land, til hvilket anmodningen er rettet, uanset videreforsendelsesmåden, eller
— 
når de er videresendt på grundlag af ►M21  en T1- eller T2-procedure ◄ eller et dokument, der bekræfter ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ , uanset hvorledes de ankom
b) 

disse varers eventuelle oplægning på toldoplag, når de på grundlag af ►M21  en T2-procedure ◄ eller et dokument, der bekræfter ►M38  deres toldmæssige status som EU-varer ◄ , er ankommet til det land, til hvilket anmodningen er rettet, eller når de på grundlag af ►M21  en T2-procedure ◄ eller et dokument, der bekræfter ►M38  deres toldmæssige status som EU-varer ◄ , er videresendt fra dette land.

4.  
Anmodninger, der fremsættes i henhold til stk. 1, 2 og 3, skal indeholde oplysninger om den eller de sager, de vedrører.
5.  
Såfremt et lands kompetente myndigheder anmoder om bistand, som de ikke selv ville være i stand til at yde, hvis de blev anmodet herom, gør de opmærksom på dette forhold i anmodningen. Opfyldelse af en sådan anmodning sker efter de kompetente myndigheders skøn, som anmodes om bistand.
6.  
Oplysninger, der indhentes i medfør af stk. 1, 2 og 3, anvendes udelukkende til denne konventions formål og omfattes af samme beskyttelse fra modtagerlandets side, som gælder for oplysninger af samme art i henhold til det pågældende lands nationale lovgivning. Sådanne oplysninger må kun anvendes til andre formål efter skriftligt samtykke fra de kompetente myndigheder, der afgav oplysningerne, og de er undergivet enhver form for restriktioner, som er fastsat af disse myndigheder.

▼M15Inddrivelse af fordringer

Artikel 13a

De kompetente myndigheder i de pågældende lande yder i overensstemmelse med tillæg IV hinanden bistand ved inddrivelse af fordringer, der måtte være opstået i forbindelse med en T1 -eller T2-forsendelse.

▼BDen Blandede Kommission

Artikel 14

1.  
Der nedsættes en blandet kommission, hvori hver af de kontraherende parter i denne konvention er repræsenteret.
2.  
Den Blandede Kommission handler efter fælles overenkomst.
3.  
Den Blandede Kommission træder sammen, når det er nødvendigt, dog mindst en gang årligt. Alle kontraherende parter kan anmode om, at der afholdes et møde.
4.  
Den Blandede Kommission fastsætter selv sin forretningsorden, der bl.a. omfatter bestemmelser om indkaldelse af møder og om udpegelse af formand samt fastsættelse af dennes funktionsperiode.
5.  
Den Blandede Kommission kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, der kan bistå den i dens arbejde.

Artikel 15

1.  
Den Blandede Kommission varetager administrationen af denne konvention og sikrer, at den anvendes korrekt. Med henblik herpå underretter de kontraherende parter regelmæssigt Den Blandede Kommission om deres erfaringer vedrørende konventionens anvendelse, og Den Blandede Kommission fremsætter hinstillinger og træffer afgørelse i de i stk. 3 omhandlede tilfælde.
2.  

Den fremsætter specielt henstillinger om:

a) 

ændringer til denne konvention ud over de i stk. 3, litra c), nævnte;

b) 

andre foranstaltninger, der er nødvendige for konventionens gennemførelse.

▼M11

3.  

Den Blandede Kommission træffer afgørelse om:

a) 

ændringer til tillæggene

▼M21 —————

▼M11

c) 

andre ændringer til denne konvention, der nødvendiggøres af ændringer af bilagene

▼M17 —————

▼M11

►M17  d) ◄  

nødvendige overgangsforanstaltninger ved eventuelle nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet

►M17  e) ◄  

opfordring til tredjelande i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), til at tiltræde denne konvention efter fremgangsmåden i artikel 15a.

▼M17

De kontraherende parter sætter sådanne afgørelser, der træffes i henhold til litra a) til d), i kraft i overensstemmelse med deres egen lovgivning.

▼B

4.  
Såfremt en kontraherende parts repræsentant i Den Blandede Kommission har accepteret en afgørelse med forbehold af opfyldelsen af visse forfatningsmæssige bestemmelser, træder afgørelsen, såfremt den ikke indeholder nogen datoangivelse, i kraft den første dag i den anden måned efter meddelelsen om, at forbeholdet er hævet.

▼M17

5.  
Den Blandede Kommissions afgørelser, der er omhandlet i stk. 3, litra e), hvori tredjelande opfordres til at tiltræde denne konvention, fremsendes til Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber, som meddeler dem til de pågældende tredjelande med den på dette tidspunkt gældende konventionstekst.

▼M11

6.  
Fra og med den i stk. 5 nævnte dato kan det pågældende tredjeland lade sig repræsentere ved observatører i Den Blandede Kommission, i underudvalg og arbejdsgrupper.Tredjelandes tiltrædelse

Artikel 15a

1.  
Ethvert tredjeland, som efter afgørelse fra Den Blandede Kommission modtager en opfordring fra konventionens depositor til at tiltræde konventionen, kan blive kontraherende part i denne.
2.  
Et tredjeland, der har modtaget en opfordring til at tiltræde konventionen, bliver kontraherende part i denne ved at deponere et tiltrædelsesdokument hos Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Dokumentet bilægges en oversættelse af konventionen på det tiltrædende tredjelands officielle sprog.
3.  
Tiltrædelsen træder i kraft den første dag i den anden måned efter deponeringen af tiltrædelsesdokumentet.
4.  
Deponenten meddeler alle de kontraherende parter datoen for deponering af tiltrædelsesdokumentet samt datoen for tiltrædelsens ikrafttrædelse.
5.  
Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber meddeler også det tredjeland, der har modtaget opfordring til at tiltræde konventionen, henstillinger og afgørelser efter artikel 15, stk. 2 og 3, som vedtages af Den Blandede Kommission i perioden mellem datoen i stk. 1 i denne artikel og datoen for tiltrædelsens ikrafttrædelse.

Godkendelsen af disse akter anføres i tiltrædelsesdokumentet eller i et særskilt dokument, der deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber senest seks måneder efter meddelelsen. Hvis en erklæring ikke er afgivet inden udløbet af denne frist, anses tiltrædelsen for virkningsløs.

▼BDiverse og afsluttende bestemmelser

Artikel 16

Hver kontraherende part træffer passende foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne konvention anvendes effektivt og harmonisk, idet der tages hensyn til nødvendigheden af at begrænse omfanget af de formaliteter, der skal opfyldes, så meget som muligt, og nødvendigheden af at finde gensidigt tilfredsstillende løsninger på problemer, der måtte opstå ved anvendelsen af disse bestemmelser.

Artikel 17

De kontraherende parter holder hinanden underrettet om, hvilke bestemmelser de vedtager til gennemførelse af denne konvention.

Artikel 18

Bestemmelserne i denne konvention er ikke til hinder for, at de kontraherende parter eller Fællesskabets medlemsstater indfører forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller forsendelse af varer, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

▼M17

Artikel 19

Tillæggene til denne konvention udgør en integrerende del deraf.

▼B

Artikel 20

1.  
Denne konvention gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side ►M38  de fælles forsendelseslandes områder ◄ .
2.  
Denne konvention gælder også for Fyrstendømmet Liechtenstein, så længe dette fyrstendømme er forbundet med Schweiz ved en traktat om en toldunion.

Artikel 21

En kontraherende part kan udtræde af denne konvention med et skriftligt varsel på tolv måneder, som meddeles depositaren, der underretter alle de øvrige kontraherende parter.

Artikel 22

1.  
Denne konvention træder i kraft den 1. januar 1988, forudsat at de kontraherende parter inden den 1. november 1987 har deponeret deres godkendelsesinstrumenter i Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber, der optræder som depositar.
2.  
Træder konventionen ikke i kraft den 1. januar 1988, træder den i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.
3.  
Depositaren giver meddelelse om datoen for deponeringen af hver kontraherende parts godkendelsesinstrument og om datoen for denne konventions ikrafttræden.

Artikel 23

1.  
Når denne konvention træder i kraft, finder aftalerne af 30. november 1972 og 23. november 1972 om anvendelse af reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse, som henholdsvis Østrig og Schweiz har indgået med Fællesskabet, samt aftalen af 12. juli 1977 mellem disse lande og Fællesskabet om udvidelse af anvendelsesområdet for reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse, ikke længere anvendelse.
2.  
De i stk. 1 nævnte aftaler finder dog fortsat anvendelse på T1- eller T2-forsendelser, der er påbegyndt før denne konventions ikrafttræden.
3.  
Den nordiske forsendelsesprocedure, der anvendes mellem Finland, Norge og Sverige bringes til ophør fra datoen for denne konventions ikrafttræden.

Artikel 24

Denne konvention, der er udfærdiget i et eksemplar på danks, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, tysk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, deponeres i arkivet i Generalsekretariatet for De Europæiske Fællesskaber, som fremsender en bekræftet genpart til hver kontraherende part.

Udfærdiget i Interlaken, den 20. maj 1987.

▼M38

TILLÆG I

FÆLLES FORSENDELSESPROCEDURERAFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSERKAPITEL I

Genstand og anvendelsesområde for proceduren samt definitioner

Artikel 1

Genstand

1.  
I dette tillæg fastlægges regler for den fælles forsendelsesprocedure, jf. konventionens artikel 1, stk. 3.
2.  
Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne i dette tillæg anvendelse på transaktioner, der gennemføres i henhold til den fælles forsendelsesprocedure.

Artikel 2

Ikkeanvendelse af den fælles forsendelsesprocedure på postforsendelser

Den fælles forsendelsesprocedure finder ikke anvendelse på postforsendelser (herunder postpakker), der transporteres i henhold til Verdenspostforeningens vedtægter, når de pågældende varer transporteres af eller for indehavere af rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vedtægter.

Artikel 3

Definitioner

I denne konvention forstås ved:

a)

»toldmyndigheder« : toldadministrationer, der er ansvarlige for at anvende konventionen, og alle andre myndigheder, der i henhold til national lov har beføjelse til at anvende konventionen

b)

»person« : en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten, national ret eller loven i et fælles forsendelsesland anerkendes at have rets- og handleevne

c)

»forsendelsesangivelse« : det dokument, hvorved en person i den form og på den måde, der er foreskrevet, tilkendegiver, at han ønsker at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure

d)

»forsendelsesledsagedokument« : dokument, som er udskrevet ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker til at ledsage varerne, og som er baseret på oplysningerne i forsendelsesangivelsen

e)

»klarerer« : den person, der indgiver en forsendelsesangivelse i eget navn, eller den person, i hvis navn en sådan angivelse indgives

f)

»den person, der er ansvarlig for proceduren« : den person, som indgiver forsendelsesangivelsen, eller på hvis vegne den pågældende angivelse indgives

g)

»afgangstoldsted« : det toldsted, hvor en forsendelsesangivelse antages

h)

»grænseovergangstoldsted« : det toldsted, der er ansvarligt for indgangsstedet i den kontraherende parts toldområde, når varer forsendes under den fælles forsendelsesprocedure, eller det toldsted, der er ansvarligt for udgangsstedet i en kontraherende parts toldområde, når varer under en forsendelsestransaktion forlader dette område via en grænse mellem den pågældende kontraherende part og et tredjeland

i)

»bestemmelsestoldsted« : det toldsted, hvor varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, frembydes med henblik på at bringe proceduren til ophør

j)

»Masterreferencenummer (MRN)« : det registreringsnummer, som tildeles til en forsendelsesangivelse af den kompetente toldmyndighed ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker

k)

»garantitoldsted« : det toldsted, hvor de kompetente myndigheder i hvert land beslutter, at sikkerhed skal stilles

l)

»skyld« : den forpligtelse, som en person har til at betale import- eller eksportafgifter og andre afgifter for varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure

m)

»debitor« : enhver person, der er forpligtet til at betale en skyld

n)

»frigivelse af varer« : den handling, hvorved toldmyndighederne giver tilladelse til, at der disponeres over varer til de formål, der er angivet for den fælles forsendelsesprocedure, som varerne er henført under

o)

»person etableret i en kontraherende parts toldområde« :

— 
for så vidt angår en fysisk person: enhver person, som har sit sædvanlige opholdssted i den pågældende kontraherende parts toldområde
— 
for så vidt angår en juridisk person eller en sammenslutning af personer: enhver person, som har sit hjemsted, sit hovedsæde eller et fast forretningssted i den pågældende kontraherende parts toldområde

p)

»elektroniske databehandlingsteknikker« :

elektronisk informationsudveksling mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder, blandt toldmyndigheder indbyrdes og mellem toldmyndigheder og andre involverede statslige eller europæiske eller fælles forsendelseslandes agenturer eller institutioner i et vedtaget, fastlagt format, hvor formålet er automatiseret behandling og lagring af data efter modtagelse ved hjælp af følgende midler:

i) 

elektronisk dataudveksling

ii) 

udveksling fra computer til computer

iii) 

elektronisk overførsel af strukturerede data med standardmeddelelser eller tjenester fra et elektronisk behandlingsmiljø til et andet uden menneskelig indgriben

iv) 

onlineindførelse af data i toldvæsenets databehandlingssystemer til lagring og behandling, hvor svar gives online.

q)

»elektronisk dataudveksling« (»EDI«) : elektronisk transmission af data, der er struktureret på grundlag af anerkendte meddelelsesstandarder, mellem to computersystemer

r)

»elektronisk forsendelsessystem« : elektronisk system anvendt til elektronisk dataudveksling i den fælles forsendelsesprocedure

s)

»standardiseret meddelelse« : en på forhånd fastlagt struktur til elektronisk transmission af data

t)

»personoplysninger« : al information vedrørende en identificeret eller identificerbar person

u)

»faste transportinstallationer« : tekniske midler (f.eks. rørledninger og elledninger) anvendt til kontinuerlig transport af varer

v)

»beredskabsprocedure« : procedure baseret på brugen af papirdokumenter, der giver mulighed for at indgive forsendelsesangivelsen og følge op på forsendelsestransaktionen, når det ikke er muligt at benytte den på elektroniske databehandlingsteknikker baserede procedure.KAPITEL II

Almindelige bestemmelser om den fælles forsendelsesprocedure

Artikel 4

Elektronisk system til proceduren

1.  
Til udfyldelse af toldformaliteterne ved den fælles forsendelsesprocedure anvendes det elektroniske forsendelsessystem, med mindre andet er fastsat i dette tillæg.
2.  

Efter at være nået til enighed med hinanden vedtager de kontraherende parter foranstaltninger til anvendelsen af det elektroniske forsendelsessystem, hvor følgende er fastlagt:

a) 

regler, der definerer og gælder for de meddelelser, der skal udveksles mellem toldsteder, når det er påkrævet med henblik på anvendelse af toldlovgivningen

b) 

et fælles datasæt og formatet af de datameddelelser, der skal udveksles i henhold til toldlovgivningen.

Artikel 5

Anvendelse af det elektroniske forsendelsessystem

1.  
De kompetente myndigheder anvender det elektroniske forsendelsessystem til informationsudveksling i forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure, med mindre andet er fastsat i dette tillæg.
2.  
De kontraherende parter anvender Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) til den i stk. 1 omhandlede informationsudveksling.

De fælles forsendelseslandes finansielle deltagelse, de fælles forsendelseslandes adgang til CCN/CSI og andre hermed forbundne spørgsmål aftales mellem Unionen og hver af de fælles forsendelseslande.

Artikel 6

Datasikkerhed

1.  
De kontraherende parter fastlægger, hvilke betingelser der skal gælde for udfyldning af formaliteter ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, og som blandt andet skal omfatte foranstaltninger til kontrol af datakilder og beskyttelse heraf mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse eller mod ikkeautoriseret adgang.
2.  
Ud over de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, fastlægger og opretholder de kompetente myndigheder passende sikkerhedsordninger, således at det elektroniske forsendelsessystem kan fungere på effektiv, pålidelig og sikker måde.
3.  
Ændringer i data og slettelse af data skal registreres sammen med oplysninger om, hvad der er årsagen til ændringen eller slettelsen, det nøjagtige tidspunkt for ændringen eller slettelsen samt identiteten på den person, der har udført dette.

De oprindelige data eller alle behandlede data opbevares i mindst tre kalenderår regnet fra udgangen af det år, hvor sådanne data blev registreret, eller for en længere periode, hvis det kræves af landene.

4.  
De kompetente myndigheder kontrollerer regelmæssigt datasikkerheden.
5.  
De berørte kompetente myndigheder underretter hinanden om enhver mistanke om brud på sikkerheden.

Artikel 7

Beskyttelse af personoplysninger

1.  
De kontraherende parter anvender udelukkende personoplysninger, der er udvekslet i forbindelse med anvendelse af konventionen, til brug ved den fælles forsendelsesprocedure og andre toldprocedurer eller midlertidig opbevaring, der følger efter den fælles forsendelsesprocedure.

Denne begrænsning skal ikke forhindre, at sådanne data anvendes af toldmyndighederne til risikoanalyse og efterforskning under den fælles forsendelsesprocedure samt til sagsanlæg, der er foranlediget af denne fælles forsendelsesprocedure. Når disse data anvendes til disse formål, skal de toldmyndigheder, som leverede oplysningerne, straks have meddelelse herom.

▼M41

2.  
De kontraherende parter sørger for, at behandlingen af personoplysninger, der udveksles i forbindelse med anvendelse af konventionen, foregår i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ( 1 ).

▼M38

3.  
Hver enkelt kontraherende part tager de nødvendige skridt til at sikre efterlevelse af denne artikel.KAPITEL III

Forpligtelser, der påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, og transportøren samt modtageren af varer, der forsendes under den fælles forsendelsesprocedure

Artikel 8

Forpligtelser, der påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, og transportøren samt modtageren af varer, der forsendes under den fælles forsendelsesprocedure

1.  

Den person, der er ansvarlig for proceduren, er ansvarlig for samtlige følgende forhold:

a) 

at varerne frembydes på bestemmelsestoldstedet i intakt stand sammen med de nødvendige oplysninger inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering

b) 

at de for den fælles forsendelsesprocedure gældende toldbestemmelser overholdes

c) 

medmindre andet er fastsat i konventionen, at der stilles sikkerhed for betaling af den skyld, som kan opstå i forbindelse med varerne.

2.  
En transportør eller varemodtager, der accepterer varer og har kendskab til, at det er varer, der forsendes under den fælles forsendelsesprocedure, er ligeledes ansvarlig for frembydelse af dem i intakt stand for bestemmelsestoldstedet inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering.KAPITEL IV

Sikkerhedsstillelse

Artikel 9

Elektronisk system til sikkerhedsstillelse

Til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse skal der anvendes elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 10

Forpligtelse til at stille sikkerhed

1.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, skal stille sikkerhed for betalingen af den skyld, der kan opstå i forbindelse med de varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure.
2.  

Sikkerheden stilles enten som:

a) 

en enkelt sikkerhedsstillelse, der dækker en enkelt transaktion eller

b) 

en samlet sikkerhedsstillelse, der dækker flere transaktioner, i form af et tilsagn fra en kautionist, når der anvendes en forenkling som omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra a) ◄ .

3.  
Toldmyndighederne kan dog afvise at acceptere den foreslåede form for sikkerhedsstillelse, hvis den er uforenelig med en korrekt afvikling af den fælles forsendelsesprocedure.

Artikel 11

Former for enkelt sikkerhedsstillelse

1.  

Den enkelte sikkerhedsstillelse kan have en af følgende former:

a) 

et kontant depositum

b) 

et tilsagn fra en kautionist

c) 

sikkerhedsdokumenter.

2.  
I det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfælde skal den enkelte sikkerhedsstillelse have form af et tilsagn fra en kautionist.

Artikel 12

Kautionist

1.  
Den i artikel 10, stk. 2, litra b), artikel 11, stk. 1, litra b), og artikel 11, stk. 2, omhandlede kautionist skal være en tredje person, der er etableret i den kontraherende parts område, hvor sikkerheden er stillet og godkendt af de toldmyndigheder, der kræver sikkerhedsstillelsen.

Kautionisten angiver i sit tilsagn en processuel bopæl eller udpeger en procesfuldmægtig i hvert af de af de kontraherende parters lande, der er omfattet af den fælles forsendelsestransaktion.

2.  
Kautionisten giver skriftligt tilsagn om at ville betale den skyld, der stilles sikkerhed for. Tilsagnet skal også inden for det beløb, som der stilles sikkerhed for, dække skyldsbeløb, der skal betales som resultat af efterfølgende kontroller.
3.  
Toldmyndighederne kan nægte at godkende en kautionist, som ikke forekommer dem med sikkerhed vil være i stand til at betale skyldsbeløbet inden for den foreskrevne periode.

Artikel 13

Fritagelse for sikkerhedsstillelse

1.  

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse i følgende situationer:

▼M41

a) 

varetransport med fly, når det er forsendelsesproceduren baseret på et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport, som anvendes

▼M38

b) 

varetransport på Rhinen, Rhinvandvejene, Donau eller Donauvandvejene

c) 

varetransport i faste transportinstallationer

d) 

varetransport med jernbane eller fly, når det er den papirbaserede forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane eller fly, som bliver anvendt.

2.  
I de i stk. 1, litra d), nævnte tilfælde finder fritagelsen for sikkerhedsstillelse kun anvendelse på bevillinger til brug af den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane eller fly, når bevillingerne er givet inden den 1. maj 2016. ►M39  Denne fritagelse gælder indtil den 1. maj 2019 eller, for bevillinger med en begrænset gyldighedsperiode, indtil udløbet af den pågældende periode, alt efter hvad der indtræder først. ◄KAPITEL V

Diverse bestemmelser

Artikel 14

Dokumenters og optegnelsers retlige status

1.  
Dokumenter, der udstedes, og optegnelser, der føres efter reglerne i det land, hvor de udstedes eller føres, har, uanset hvilket teknisk format og hvilke tekniske foranstaltninger der er indført eller accepteret af de kompetente myndigheder i et af landene, den samme retsvirkning i de andre landes område som i det land, hvor blev udstedt eller føres.
2.  
Resultater af tilsyn, der foretages af de kompetente myndigheder i et af landene som led i den fælles forsendelsesprocedure, har samme beviskraft i andre lande, som resultater af tilsyn, der foretages af de kompetente myndigheder i hvert af disse lande.

Artikel 15

Fortegnelse over toldsteder, der er kompetente til at ekspedere fælles forsendelsestransaktioner

Hvert land indfører i det IT-system, som føres af Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en fortegnelse over de toldsteder, der er kompetente til at ekspedere fælles forsendelsestransaktioner, og angiver deres respektive identifikationsnumre, beføjelser og ekspeditionstider (dage og tidspunkter). Alle ændringer skal ligeledes indføres i IT-systemet.

Kommissionen benytter dette IT-system til at formidle sådanne oplysninger til de andre lande.

Artikel 16

Hovedkontor

Hvis et land har etableret et hovedkontor, der skal forvalte og overvåge den fælles forsendelsesprocedure samt modtagelse og fremsendelse af dokumenter vedrørende denne procedure, skal den give Kommissionen meddelelse om et sådant kontor.

Kommissionen videregiver disse oplysninger til de andre lande.

Artikel 17

Overtrædelser og sanktioner

Landene træffer de nødvendige foranstaltninger til at behandle overtrædelser eller uregelmæssigheder samt til at indføre effektive, hensigtsmæssige og afskrækkende sanktioner.AFSNIT II

PROCEDURENS FUNKTIONSMÅDEKAPITEL I

Enkelt sikkerhedsstillelse

Artikel 18

Beregning af størrelsen af den enkelte sikkerhedsstillelse

En enkelt sikkerhedsstillelse, der er givet i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), skal dække det skyldsbeløb, som kan opstå, og det beregnes på grundlag af de højeste afgiftssatser, som gælder for varer af samme art. Ved denne beregning betragtes EU-varer, der befordres i henhold til konventionen, som ikke-EU-varer.

Artikel 19

Enkelt sikkerhedsstillelse i form af et kontant depositum

1.  
En enkelt sikkerhedsstillelse, der har form af et kontant depositum eller ethvert andet tilsvarende betalingsmiddel, skal gives i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det afgangsland, hvor sikkerhedsstillelsen kræves.
2.  
Enkelt sikkerhedsstillelse i form af et kontant depositum, der gives i en af de kontraherende parters område, er gyldig i alle kontraherende parters område. Den tilbagebetales, når forsendelsen er blevet afsluttet.
3.  
Sikkerhedsstillelse i form af et kontant depositum eller ethvert andet tilsvarende betalingsmiddel, giver ikke ret til renter betalt af toldmyndighederne.

Artikel 20

Enkelt sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist

1.  
Et tilsagn fra en kautionist om en enkelt sikkerhedsstillelse gives ved at benytte formularen i bilag C1 til tillæg III. Dette tilsagn opbevares på garantitoldstedet, så længe det er gyldigt.
2.  
Når det kræves ifølge nationale love eller administrative bestemmelser eller er i overensstemmelse med almindelig praksis, kan et land tillade, at det i stk. 1 omhandlede tilsagn har en anden form, forudsat at det har samme retsvirkning som et tilsagn, der er udformet ved hjælp af formularen.
3.  

For hvert tilsagn giver garantitoldstedet den person, der er ansvarlig for proceduren, følgende oplysninger:

a) 

et garantireferencenummer

b) 

en adgangskode, der hører til garantireferencenummeret.

Den person, der er ansvarlig for proceduren, må ikke ændre denne adgangskode.

Artikel 21

Enkelt sikkerhedsstillelse ved sikkerhedsdokumenter

1.  
Et tilsagn fra en kautionist om en enkelt sikkerhedsstillelse ved sikkerhedsdokumenter gives ved at benytte formularen i bilag C2 til tillæg III. Dette tilsagn opbevares på garantitoldstedet, så længe det er gyldigt.

Artikel 20, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

2.  
Ved udformning af sikkerhedsdokumenter benytter kautionisten formularen i bilag C3 til tillæg III, og de gives til de personer, som agter at være dem, der er ansvarlige for proceduren. Disse sikkerhedsdokumenter er gyldige i alle kontraherende parters områder.

Hvert sikkerhedsdokument skal dække et beløb på 10 000 EUR, som kautionisten hæfter for. Et sikkerhedsdokuments gyldighedsperiode er ét år fra udstedelsesdatoen.

3.  
Kautionisten forelægger garantitoldstedet alle krævede oplysninger om de sikkerhedsdokumenter for enkelt sikkerhedsstillelse, som han har udstedt.
4.  

For hvert sikkerhedsdokument meddeler kautionisten den person, som agter at være den, der er ansvarlig for proceduren, følgende oplysninger:

a) 

et garantireferencenummer

b) 

en adgangskode, der hører til garantireferencenummeret.

Den person, som agter at være den, der er ansvarlig for proceduren, må ikke ændre adgangskoden.

5.  
Den person, som agter at være den, der er ansvarlig for proceduren, skal på afgangstoldstedet indgive et antal sikkerhedsdokumenter svarende til det multiplum af 10 000 EUR, der er nødvendigt for at dække det samlede skyldsbeløb, som vil kunne blive pålagt.
6.  
Hvis der antages en papirbaseret forsendelsesangivelse i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), skal sikkerhedsdokumenterne indleveres i papirformat og opbevares af afgangstoldstedet. Dette toldsted meddeler identifikationsnummeret på hvert enkelt sikkerhedsdokument til det garantitoldsted, der er anført på sikkerhedsdokumentet.

Artikel 22

Godkendelse af tilsagnet

Tilsagnet fra en kautionist skal godkendes af garantitoldstedet, som meddeler godkendelsen til den person, som sikkerhedsstillelsen skal gives af.

Artikel 23

Tilbagekaldelse af godkendelsen af kautionisten eller af tilsagnet og annullering af tilsagnet

1.  
Garantitoldstedet kan til enhver tid tilbagekalde godkendelsen af kautionisten eller godkendelsen af en kautionists tilsagn. Garantitoldstedet meddeler tilbagekaldelsen til kautionisten og den person, der skal stille sikkerheden.

En tilbagekaldelse af godkendelsen af kautionisten eller af kautionistens tilsagn får virkning på sekstendedagen efter den dato, hvor kautionisten modtager eller anses for at have modtaget afgørelsen om tilbagekaldelse.

2.  
En kautionist kan til enhver tid annullere sit tilsagn. Kautionisten meddeler annulleringen til garantitoldstedet.

Kautionistens annullering af sit tilsagn berører ikke varer, som på det tidspunkt, hvor annulleringen får virkning, allerede er henført under og stadig henhører under en fælles forsendelsesprocedure i medfør af det annullerede tilsagn.

Kautionistens annullering af tilsagnet får virkning på sekstendedagen efter den dato, hvor kautionisten meddeler annulleringen til garantitoldstedet.

3.  
Toldmyndighederne i det land, der er ansvarligt for de relevante garantitoldsteder, indfører i det i artikel 9 omhandlede elektroniske system oplysninger om enhver tilbagekaldelse af godkendelsen af en kautionist eller godkendelsen af en kautionists tilsagn eller en kautionists annullering af tilsagnet og datoen for, hvornår dette får virkning.KAPITEL II

Transportmidler og angivelser

Artikel 24

Forsendelsesangivelse og transportmidler

1.  
Hver forsendelsesangivelse må kun omfatte varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, og som transporteres eller skal transporteres fra et afgangstoldsted til et bestemmelsestoldsted på et og samme transportmiddel i en container eller i et kolli.

En forsendelsesangivelse kan dog omfatte varer, der transporteres eller skal transporteres fra et afgangstoldsted til et bestemmelsestoldsted i mere end én container eller i mere end ét kolli, hvis de pågældende containere eller kolli er læsset på et og samme transportmiddel.

2.  

I forbindelse med denne artikel anses følgende for at udgøre et og samme transportmiddel, hvis de varer, der medføres, transporteres samlet:

a) 

et vejkøretøj med en eller flere påhængsvogne eller sættevogne

b) 

en togstamme

c) 

skibe, der udgør en enhed.

3.  
Hvis der i forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure benyttes et og samme transportmiddel til lastning af varer ved mere end ét afgangstoldsted og til losning ved mere end ét bestemmelsestoldsted, skal der indgives særskilte forsendelsesangivelser for hver sending.

Artikel 25

Forsendelsesangivelse ved anvendelse af elektroniske databehandlingsteknikker

Oplysningerne og strukturen af dataene i forsendelsesangivelsen er vist i bilag A1, A2 og B6 til tillæg III.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af det nye computerbaserede forsendelsessystem (»NCTS«), som der henvises til i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 ( 2 ), finder oplysningerne og strukturen af dataene i forsendelsesangivelsen fastlagt i bilag A1a og B6a til tillæg III anvendelse.

▼M38

Artikel 26

Papirbaserede forsendelsesangivelser

1.  

Toldmyndigheden antager en papirbaseret forsendelsesangivelse i følgende tilfælde:

a) 

når varer transporteres af rejsende, der ikke har direkte adgang til det elektroniske forsendelsessystem, efter de metoder, der er beskrevet i artikel 27

b) 

når beredskabsproceduren anvendes i henhold til bilag II i tilfælde af et midlertidigt nedbrud i:

i) 

det elektroniske forsendelsessystem

ii) 

det IT-system, som de personer, der er ansvarlige for proceduren, anvender til indgivelse af den fælles forsendelsesangivelse ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker

iii) 

den elektroniske forbindelse mellem det IT-system, som de personer, der er ansvarlige for proceduren, anvender til indgivelse af den fælles forsendelsesangivelse ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, og det elektroniske forsendelsessystem

c) 

når et fælles forsendelsesland beslutter det.

2.  
Ved anvendelsen af stk. 1, litra a) og c), sørger toldmyndighederne for, at forsendelsesdataene registreres i det elektroniske forsendelsessystem og udveksles mellem de toldmyndigheder, der benytter dette system.
3.  
Antagelsen af en papirbaseret forsendelsesangivelse som omhandlet i stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), sker under forudsætning af toldmyndighedernes godkendelse.

Artikel 27

Forsendelsesangivelse for rejsende

I de i artikel 26, stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde udarbejder den rejsende den papirbaserede forsendelsesangivelse i overensstemmelse med artikel 5 og 6 og bilag B6 til tillæg III.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578,udarbejder den rejsende i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a), den papirbaserede forsendelsesangivelse i overensstemmelse med artikel 5 og 6 og bilag B6a til tillæg III.

▼M38

Artikel 28

Blandede sendinger

En sending kan omfatte både varer, der skal henføres under T1-proceduren, og varer, der skal henføres under T2-proceduren, forudsat at hver enkelt vare er mærket i overensstemmelse hermed i forsendelsesangivelsen med koderne »T1«, »T2« eller »T2F«.

Artikel 29

Bekræftelse af forsendelsesangivelsen og ansvar hos den person, der er ansvarlig for proceduren

1.  
Forsendelsesangivelsen bekræftes af klarereren.
2.  

Når den person, der er ansvarlig for proceduren, indgiver en forsendelsesangivelse til toldmyndighederne, bliver vedkommende ansvarlig for alt det følgende:

a) 

at oplysningerne i forsendelsesangivelsen er korrekte og fuldstændige

b) 

at alle dokumenter til støtte for forsendelsesangivelsen er autentiske, korrekte og gyldige

c) 

at samtlige forpligtelser, der gælder i forbindelse med henførslen af de i forsendelsesangivelsen angivne varer efter fælles forsendelsesprocedure, er opfyldt.

▼M39

Artikel 29a

Indgivelse af en forsendelsesangivelse inden frembydelsen af varerne

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, kan en forsendelsesangivelse indgives, inden varerne forventes frembudt for afgangstoldstedet. Hvis varerne ikke frembydes inden for 30 dage efter indgivelsen af forsendelsesangivelsen, anses angivelsen for ikke at være indgivet.

▼M38KAPITEL III

Formaliteter ved afgangstoldstedet

Artikel 30

Indgivelse og antagelse af en forsendelsesangivelse

1.  
Forsendelsesangivelsen skal indgives til afgangstoldstedet.
2.  

Afgangstoldstedet antager forsendelsesangivelsen, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

den indeholder alle de data, der er nødvendige for den fælles forsendelsesangivelse, som det fremgår af bilag II til tillæg III

b) 

den ledsages af alle nødvendige dokumenter

c) 

de varer, som forsendelsesangivelsen vedrører, er blevet frembudt for toldmyndighederne inden for den officielle åbningstid.

Afgangstoldstedet kan efter anmodning fra klarereren give tilladelse til, at varerne bliver frembudt uden for den officielle åbningstid eller på et andet sted.

3.  
Toldmyndighederne kan give tilladelse til, at de i stk. 1, litra b), omtalte dokumenter ikke fremlægges for afgangstoldstedet. I så fald skal disse dokumenter være i klarererens besiddelse og være til rådighed for toldmyndighederne.

Artikel 31

Ændring af en forsendelsesangivelse

1.  
Klarereren kan efter ansøgning få tilladelse til at ændre en eller flere oplysninger i forsendelsesangivelsen, efter at toldmyndighederne har antaget angivelsen. Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til toldangivelsen end dem, som den oprindeligt vedrørte.
2.  

En sådan ændring kan ikke tillades, hvis der ansøges herom efter en af følgende begivenheder:

a) 

toldmyndighederne har meddelt klarereren, at de agter at undersøge varerne

b) 

toldmyndighederne har fastslået, at oplysningerne i toldangivelsen ikke er korrekte

c) 

toldmyndighederne har frigivet varerne.

Artikel 32

Ugyldiggørelse af en forsendelsesangivelse

1.  

Afgangstoldstedet erklærer efter ansøgning fra klarereren en allerede antaget forsendelsesangivelse for ugyldig i følgende tilfælde:

a) 

når der er sikkerhed for, at varerne øjeblikkeligt henføres under en anden toldprocedure

b) 

når der er sikkerhed for, at henførslen af varerne under den toldprocedure, som de var angivet til, som følge af særlige omstændigheder ikke længere er berettiget.

Hvis afgangstoldstedet har underrettet klarereren om, at de agter at foretage en undersøgelse af varerne, kan en ansøgning om at få toldangivelsen erklæret ugyldig dog ikke antages, før undersøgelsen har fundet sted.

2.  

Forsendelsesangivelsen kan ikke erklæres ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet, medmindre:

a) 

varer, der er i fri omsætning i en kontraherende parts område, ved en fejltagelse er blevet angivet til en fælles forsendelsesprocedure, og deres toldmæssige status som varer, der er i fri omsætning i samme kontraherende parts område, er blevet bevist efterfølgende

b) 

varerne fejlagtigt er blevet angivet i mere end én toldangivelse.

Artikel 33

Rute for varebevægelser under fælles forsendelse

1.  
Varer, der henføres under den fælles forsendelsesprocedure, skal transporteres til bestemmelsestoldstedet via en økonomisk berettiget rute.
2.  
Hvis afgangstoldstedet eller klarereren finder det nødvendigt, angiver toldstedet en rute for varebevægelsen under den fælles forsendelsesprocedure under hensyntagen til alle relevante oplysninger fra klarereren.

Toldstedet skal, når det angiver en rute, mindst anføre de lande, gennem hvilke forsendelsen skal finde sted, i det elektroniske forsendelsessystem.

Artikel 34

Frist for frembydelse af varer

1.  

Afgangstoldstedet fastsætter en frist, inden for hvilken varerne skal frembydes for bestemmelsestoldstedet, under hensyntagen til følgende:

a) 

ruten

b) 

transportmidlet

c) 

transportlovgivning eller anden lovgivning, som kan have en indvirkning på fastsættelsen af en frist

d) 

alle relevante oplysninger fra den person, der er ansvarlig for proceduren.

2.  
Når fristen er fastsat af afgangstoldstedet, er den bindende for toldmyndighederne i de lande, på hvis område varerne kommer ind under en fælles forsendelsestransaktion, og må ikke ændres af disse myndigheder.

Artikel 35

Verifikation af en forsendelsesangivelse og undersøgelse af varerne

1.  

Afgangstoldstedet kan med henblik på at verificere, at oplysningerne i en forsendelsesangivelse, der er antaget, er korrekte:

a) 

undersøge angivelsen og tilhørende dokumentation

b) 

kræve, at klarereren forelægger andre dokumenter

c) 

undersøge varerne

d) 

udtage stikprøver med henblik på analyse eller dybtgående kontrol af varerne.

2.  
Afgangstoldstedet verificerer, at sikkerhedsstillelsen findes og er gyldig.
3.  
Den i stk. 1, litra c), nævnte undersøgelse af varer foretages på de steder, som afgangstoldet udpeger til det formål, og inden for den officielle åbningstid. Afgangstoldstedet kan dog efter anmodning fra klarereren foretage undersøgelsen af varerne uden for den officielle åbningstid eller på et andet sted.

Artikel 36

Identifikation af segl

Afgangstoldstedet registrerer antallet af segl, som det har anbragt, og de individuelle seglidentifikatorer i det elektroniske forsendelsessystem

Artikel 37

Egnethed til forsegling

Vejkøretøjer, påhængsvogne, sættevogne og containere, der er godkendt til varetransport under toldsegl i overensstemmelse med en internationale aftale, som Unionen og de fælles forsendelseslande er kontraherende parter i, anses også for at være egnet til forsegling.

Artikel 38

Kendetegn ved toldsegl

1.  

Toldsegl skal mindst opfylde følgende grundlæggende krav og tekniske specifikationer:

a) 

grundlæggende krav for seglene:

i) 

de forbliver intakte og sikkert fastgjort ved normal brug

ii) 

de kan let verificeres og genkendes

iii) 

de er fremstillet således, at enhver form for brud, manipulation eller fjernelse efterlader spor, som kan ses med det blotte øje

iv) 

de er udformet til en eneste brug eller — for segl, der kan anvendes flere gange — er udformet på en sådan måde, at de, hver gang de genanvendes, kan forsynes med et klart individuelt identifikationsmærke

v) 

de er forsynet med individuelle seglidentifikatorer, der er permanente, let læselige og entydigt nummererede

b) 

tekniske specifikationer:

i) 

seglenes form og dimensioner kan variere, alt efter hvilken type forsegling der anvendes, men dimensionerne skal være således, at identifikationsmærkerne let kan aflæses

ii) 

seglenes identifikationsmærker må ikke kunne forfalskes og skal være vanskelige at efterligne

iii) 

det materiale, der anvendes, skal være af en sådan art, at seglet ikke kan revne ved et tilfælde, og at det ikke kan forfalskes eller genanvendes, uden at det kan ses.

2.  
Når seglene er certificeret af et kompetent organ i overensstemmelse med den internationale ISO-standard nr. 17712:2013 »Fragtcontainere — Mekaniske forseglinger«, anses de pågældende segl for at opfylde kravene i stk. 1.

For containertransport skal der i videst mulig omfang anvendes segl med højtsikrede elementer.

3.  

Toldsegl skal være forsynet med følgende påtegninger:

a) 

ordet »Toldvæsenet« på et af Unionens eller de fælles forsendelseslandes officielle sprog eller en tilsvarende forkortelse

b) 

en landekode i form af en ISO-alfa-2-landekode, som identificerer det land, hvori seglet er blevet anbragt

De kontraherende parter kan efter indbyrdes aftale beslutte at anvende fælles sikkerhedselementer og -teknologi.

4.  
Hvert land underretter Kommissionen om de typer toldsegl, det anvender. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for alle lande.
5.  
Når som helst det er nødvendigt at fjerne et segl for at muliggøre toldinspektion, skal toldmyndigheden bestræbe sig på, hvor det er nødvendigt, at genforsegle med et toldsegl med mindst tilsvarende sikkerhedselementer og skal notere oplysningerne i den forbindelse, herunder nummeret på det nye segl, på fragtpapirerne.
6.  
Toldsegl, som er i overensstemmelse med ►M39  bilag II til tillæg I til konventionen ◄ som ændret ved afgørelse nr. 1/2008 ( 3 ) kan fortsat anvendes, indtil lageret er opbrugt eller indtil 1. maj 2019, alt efter hvad der indtræder først.

Artikel 39

Alternative identifikationsforanstaltninger til forsegling

1.  
Uanset konventionens artikel 11, stk. 1, kan afgangstoldstedet beslutte ikke at forsegle de varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, og i stedet henholde sig til varebeskrivelsen i forsendelsesangivelsen eller i de supplerende dokumenter, forudsat at beskrivelsen er tilstrækkelig nøjagtig til at muliggøre let identifikation af varerne og indeholder angivelse af deres mængde og art og eventuelle særlige elementer som f.eks. varernes løbenumre.
2.  

Uanset konventionens artikel 11, stk. 1, og medmindre afgangstoldstedet træffer anden afgørelse, skal hverken det transportmiddel eller de enkelte kolli, der indeholder varerne, være forseglet, når:

a) 

varerne transporteres ad luftvejen, og etiketterne er påført hver sending, der er forsynet med nummeret på det ledsagende luftfragtbrev, eller sendingen udgør en lasteenhed, hvorpå nummeret på det ledsagende luftfragtbrev er anført

b) 

varerne transporteres med jernbane, og jernbaneselskaberne anvender identifikationsforanstaltninger.

Artikel 40

Frigivelse af varer til den fælles forsendelsesprocedure

1.  
Kun varer, der er blevet forseglet i overensstemmelse med konventionens artikel 11, stk. 1, 2 og 3, eller for hvilke der er truffet alternative identifikationsforanstaltninger i overensstemmelse med konventionens artikel 11, stk. 4, og artikel 39 i dette tillæg, frigives til den fælles forsendelsesprocedure.
2.  

Ved varernes frigivelse fremsender afgangstoldstedet oplysningerne om den fælles forsendelsestransaktion

a) 

til det angivne bestemmelsestoldsted

b) 

til alle angivne grænseovergangstoldsteder.

De pågældende oplysninger baseres på data fra forsendelsesangivelsen med eventuelle ændringer.

3.  
Afgangstoldstedet underretter den person, der er ansvarlig for proceduren, om varerne frigivelse til den fælles forsendelsesprocedure.

▼M39

Artikel 41

Forsendelsesledsagedokument og liste over vareposter

1.  
Toldafgangsstedet skal forsyne klareren med et forsendelsesledsagedokument. Forsendelsesledsagedokumentet skal leveres ved brug af formularen i bilag A3 til tillæg III og indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag A4 til tillæg III.
2.  
Forsendelsesledsagedokumentet suppleres om nødvendigt af en liste over vareposter udarbejdet ved brug af formularen i bilag A5 til tillæg III og skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag A6 til tillæg III. Listen over vareposter udgør en integrerende del af forsendelsesledsagedokumentet.
3.  
Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal afgangstoldstedet forsyne klareren med et forsendelsesledsagedokument suppleret med en liste over vareposter. Listen over vareposter udgør en integreret del af forsendelsesdokumentet.

Forsendelsesledsagedokumentet leveres ved brug af formularen i bilag A3a til tillæg III og skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag A4a til tillæg III. Listen over vareposter leveres ved brug af formularen i bilag A5a til tillæg III og skal indeholde de oplysninger, der er angivet bilag A6a til tillæg III.

Forsendelsesledsagedokumentet og listen over vareposter skal leveres på papir.

▼M38KAPITEL IV

Formaliteter under transport

▼M39

Artikel 42

Fremlæggelse af forsendelsesledsagedokument

Forsendelsesledsagedokumentet med MRN for forsendelsesangivelsen og øvrige dokumenter, der ledsager varerne, skal fremlægges, hvis toldmyndighederne kræver det.

▼M38

Artikel 43

Frembydelse af varer, der transporteres under den fælles forsendelsesprocedure, på grænseovergangstoldstedet

1.  
Varerne frembydes sammen med forsendelsesledsagedokumentet med det hertil svarende MRN-nummer på hvert grænseovergangstoldsted.
2.  
Grænseovergangstoldstedet registrerer varernes grænsepassage på grundlag af de oplysninger om den fælles forsendelsestransaktion, der er modtaget fra afgangstoldstedet. Grænseovergangstoldstedet underretter afgangstoldstedet om grænsepassagen.
3.  
Grænseovergangstoldstedet kan kontrollere varerne. Al inspektion af varerne skal udføres på grundlag af især de oplysninger om den fælles forsendelsestransaktion, der er modtaget fra afgangstoldstedet.
4.  
Hvis varerne transporteres via et andet grænseovergangstoldsted end det, der er angivet, skal det faktiske grænseovergangstoldsted anmode om oplysningerne om den fælles forsendelsestransaktion fra afgangstoldstedet og underrette afgangstoldstedet om varernes grænsepassage.
5.  
Stk. 1, 2 og 4 finder ikke anvendelse på varetransport med jernbane, forudsat at grænseovergangstoldstedet kan kontrollere varernes grænsepassage ved hjælp af andre midler. En sådan kontrol foretages kun, hvis der er behov for det. Kontrollen kan foretages med tilbagevirkende kraft.

Artikel 44

Hændelser under varebevægelser under en fælles forsendelsestransaktion

1.  

Transportøren skal indføre de nødvendige oplysninger i forsendelsesledsagedokumentet og uden unødig forsinkelse efter hændelsen frembyde varerne sammen med dette dokument for den nærmeste toldmyndighed i det land, på hvis område transportmidlet befinder sig, såfremt:

a) 

transportøren er nødsaget til at afvige fra den rute, der er angivet i henhold til artikel 33, stk. 2, på grund af omstændigheder, som han ikke er herre over

b) 

seglene er blevet brudt eller manipuleret under transporten, uden at dette kan tilskrives transportøren

c) 

varer under toldmyndighedens tilsyn omlades fra ét transportmiddel til et andet transportmiddel

d) 

en overhængende fare nødvendiggør, at de forseglede transportmidler straks losses helt eller delvis

e) 

der opstår en hændelse med eventuel indvirkning på, om den person, der er ansvarlig for proceduren, eller operatøren kan opfylde sine forpligtelser

f) 

et af de elementer, der indgår i et og samme transportmiddel som omhandlet i artikel 24, stk. 2, ændres.

Hvis de toldmyndigheder, på hvis område transportmidlet befinder sig, finder, at den fælles forsendelsestransaktion kan fortsætte, påtegner de efter at have truffet de fornødne foranstaltninger de oplysninger, som transportøren har indført i forsendelsesledsagedokumentet.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal transportøren uden unødig forsinkelse efter hændelsen frembyde varerne og fremlægge forsendelsesledsagedokumentet med MRN for forsendelsesangivelsen for den nærmeste toldmyndighed i det land, på hvis område transportmidlet befinder sig, i de tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, litra a)-f).

Hvis de toldmyndigheder, på hvis område transportmidlet befinder sig, finder, at den fælles forsendelsestransaktion kan fortsætte, skal de træffe de foranstaltninger, som de finder nødvendige, og registrere relevante oplysninger om de hændelser, som der henvises til i dette stykkes første afsnit, i det elektroniske forsendelsessystem, jf. artikel 4.

▼M39

2.  

Transportøren er fritaget for at frembyde varerne og fremlægge forsendelsesledsagedokumentet med de fornødne indførte oplysninger for den i stk. 1 nævnte toldmyndighed i følgende tilfælde:

a) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra c), hvis varerne omlades fra et transportmiddel, der ikke er forseglet

b) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra f), hvor en eller flere vogne trækkes ud af en togstamme på grund af tekniske problemer

c) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra f), hvor den trækkende del af et vejkøretøj ændres, uden at køretøjets påhængsvogne eller sættevogne ændres.

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, er transportøren fritaget for at skulle frembyde varerne og fremlægge forsendelsesledsagedokumentet med MRN for forsendelsesangivelsen for den i stk. 1 omhandlede toldmyndighed, hvis den person, der er ansvarlig for proceduren, eller transportøren på vegne af den person, der er ansvarlig for proceduren, giver relevante oplysninger om hændelsen til den pågældende toldmyndighed i følgende tilfælde:

a) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra c), hvis varerne omlades fra et transportmiddel, der ikke er forseglet

b) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra f), hvor en eller flere vogne trækkes ud af en togstamme på grund af tekniske problemer

c) 

Hændelser som omhandlet i stk. 1, litra f), hvor den trækkende del af et vejkøretøj ændres, uden at køretøjets påhængsvogne eller sættevogne ændres.

3.  
De relevante oplysninger i forsendelsesledsagedokumentet vedrørende de i stk. 1 omhandlede hændelser registreres i det elektroniske forsendelsessystem af toldmyndighederne, det være sig ved grænseovergangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet.

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, registreres de relevante oplysninger vedrørende de i stk. 1 omhandlede hændelser i det elektroniske forsendelsessystem af den nærmeste toldmyndighed i det land, på hvis område transportmidlet befinder sig.

▼M39 —————

▼M38KAPITEL V

Formaliteter ved bestemmelsestoldstedet

Artikel 45

Frembydelse af varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, på bestemmelsestoldstedet

1.  

Når varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, ankommer til bestemmelsestoldstedet, skal der for det pågældende toldsted frembydes følgende:

a) 

varerne

b) 

forsendelsesledsagedokumentet

c) 

enhver oplysning, som kræves af bestemmelsestoldstedet.

Frembydelsen skal finde sted inden for den officielle åbningstid. Bestemmelsestoldstedet kan dog på den pågældende persons anmodning tillade, at frembydelsen finder sted uden for den officielle åbningstid eller på et andet sted.

2.  
Hvis frembydelsen har fundet sted efter udløbet af den frist, der er fastsat af afgangstoldstedet i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, anses den person, der er ansvarlig for proceduren, for at have overholdt fristen, såfremt han selv eller transportøren på tilfredsstillende måde over for bestemmelsestoldstedet godtgør, at han ikke kan tilskrives forsinkelsen.
3.  
►M39  Bestemmelsestoldstedet beholder forsendelsesledsagedokumentet.

Bestemmelsestoldstedet foretager normalt toldkontrol på grundlag af oplysningerne i den fælles forsendelsesangivelse, som er modtaget fra afgangstoldstedet. ◄

4.  

Når den fælles forsendelsesprocedure er ophørt, og bestemmelsestoldstedet ikke har opdaget nogen uregelmæssighed, og den person, der er ansvarlig for proceduren, fremlægger forsendelsesledsagedokumentet, påtegner toldstedet dette dokument efter anmodning fra den person, der er ansvarlig for proceduren, således at denne kan bruge det som alternativt bevis i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. Påtegningen består af det pågældende toldsteds stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, dato for påtegningen og følgende tekst:

»— Alternativt bevis — 99202«.

5.  
Den fælles forsendelsesprocedure kan ophøre på et andet toldsted end det, der er angivet i forsendelsesangivelsen. Dette toldsted anses så for at være bestemmelsestoldstedet.

Artikel 46

Ankomstbevis

1.  
Efter anmodning fra den person, der frembyder varerne på bestemmelsestoldstedet, påtegner dette toldsted et ankomstbevis, som attesterer, at varerne er blevet frembudt og forsendelsesledsagedokumentet blevet fremlagt på dette toldsted.

▼M39

Ankomstbeviset skal indeholde en henvisning til MRN for forsendelsesangivelsen.

▼M38

2.  
Ankomstbeviset indgives ved anvendelse af formularen i bilag B10 til tillæg III og udfyldes på forhånd af den pågældende person.
3.  
Ankomstbeviset kan ikke anvendes som alternativt bevis for, at den fælles forsendelsesprocedure er ophørt i henhold til artikel 51, stk. 1.

Artikel 47

Underretning om varers ankomst under den fælles forsendelsesprocedure og kontrolresultater

1.  
Bestemmelsestoldstedet underretter afgangstoldstedet om varernes ankomst samme dag, som varerne er frembudt sammen med forsendelsesledsagedokumentet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, underretter bestemmelsestoldstedet afgangstoldstedet om varernes ankomst, samme dag som varerne er frembudt og forsendelsesledsagedokumentet med MRN for forsendelsesangivelsen fremlagt i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

▼M38

2.  
Hvis den fælles forsendelsestransaktion er ophørt på et andet toldsted end det, der er angivet i forsendelsesangivelsen, underretter det toldsted, der i medfør af artikel 45, stk. 5, anses for at være bestemmelsestoldstedet, afgangstoldstedet om ankomsten samme dag, som varerne er frembudt sammen med forsendelsesledsagedokumentet i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal det toldsted, der i medfør af artikel 45, stk. 5, anses for at være bestemmelsestoldstedet, i tilfælde hvor den fælles forsendelsestransaktion er ophørt på et andet toldsted end det, der er angivet i forsendelsesangivelsen, underrette afgangstoldstedet om ankomsten, samme dag som varerne er frembudt og forsendelsesledsagedokumentet med MRN for forsendelsesangivelsen fremlagt i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1.

▼M38

Afgangstoldstedet underretter det bestemmelsestoldsted, der er angivet i forsendelsesangivelsen, om ankomsten.

3.  
Den underretning om ankomst, der er omhandlet i stk. 1 og 2, anses ikke for at være bevis for, at den fælles forsendelsesprocedure er ophørt korrekt.
4.  
Bestemmelsestoldstedet meddeler kontrolresultaterne til afgangstoldstedet senest tredjedagen efter den dag, hvor varerne er blevet frembudt for bestemmelsestoldstedet eller et andet sted i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1. Denne frist kan i særlige tilfælde forlænges med op til seks dage.
5.  
Som undtagelse til denne artikels stk. 4 skal afgangstoldstedet, hvis varerne er modtaget af en godkendt modtager som omhandlet i artikel 87, underrettes senest på sjettedagen efter den dag, hvor varerne er blevet leveret til den godkendte modtager.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal afgangstoldstedet, i tilfælde hvor varer transporteres med jernbane, og en eller flere vogne trækkes ud af en togstamme på grund af tekniske problemer, jf. artikel 44, stk. 2, litra b), underrettes senest på tolvtedagen efter den dag, hvor den første del af varerne er blevet frembudt.

▼M38KAPITEL VI

Formaliteter i forbindelse med procedurens ophør

Artikel 48

Procedurens ophør og afslutning

1.  
Den fælles forsendelsesprocedure ophører, og de forpligtelser, som påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, er opfyldt, når de under proceduren henførte varer og de nødvendige oplysninger foreligger på bestemmelsestoldstedet i henhold til toldlovgivningen.
2.  
Toldmyndighederne afslutter den fælles forsendelsesprocedure, når de på grundlag af en sammenligning af de oplysninger, der foreligger på afgangstoldstedet, og de oplysninger, der foreligger på bestemmelsestoldstedet, kan konstatere, at proceduren er ophørt på korrekt vis.

Artikel 49

Efterforskningsprocedure for varer, der transporteres under den fælles forsendelsesprocedure

1.  
Hvis afgangstoldstedet ikke har modtaget kontrolresultaterne inden for seks dage i overensstemmelse med artikel 47, stk. 4, eller artikel 47, stk. 5, efter at have modtaget underretning om varernes ankomst, anmoder dette toldsted straks om kontrolresultaterne fra det bestemmelsestoldsted, der har sendt underretningen om varernes ankomst.

Bestemmelsestoldstedet sender kontrolresultaterne straks efter modtagelsen af anmodningen fra afgangstoldstedet.

2.  

Hvis toldmyndigheden i afgangslandet ikke har modtaget oplysninger, der gør det muligt at afslutte den fælles forsendelsesprocedure eller inddrive skylden, anmoder den om de relevante oplysninger fra den person, der er ansvarlig for proceduren, eller, hvis de nødvendige oplysninger er til rådighed på bestemmelsesstedet, fra bestemmelsestoldstedet, i følgende tilfælde:

a) 

afgangstoldstedet har ikke modtaget underretning om varernes ankomst ved udløbet af fristen for frembydelse af varerne i henhold til artikel 34

b) 

afgangstoldstedet har ikke modtaget de kontrolresultater, der er anmodet om i overensstemmelse med stk. 1

c) 

afgangstoldstedet bliver klar over, at underretningen om varernes ankomst eller kontrolresultaterne er blevet sendt ved en fejl.

3.  
Toldmyndigheden i afgangslandet sender anmodninger om oplysninger i henhold til stk. 2, litra a), inden for en periode på syv dage efter udløbet af den frist, der er omhandlet heri, og anmodninger om oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), inden for en periode på syv dage efter udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1.

Hvis toldmyndigheden i afgangslandet før udløbet af disse frister modtager oplysning om, at den fælles forsendelsesprocedure ikke er ophørt på korrekt vis, eller hvis den har mistanke herom, skal den dog straks sende anmodningen.

4.  
Anmodninger, der er indgivet i overensstemmelse med stk. 2, skal besvares senest 28 dage efter, at de er blevet sendt.
5.  
Hvis bestemmelsestoldstedet efter en anmodning i overensstemmelse med stk. 2 ikke har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til, at den fælles forsendelsesprocedure kan afsluttes, anmoder toldmyndigheden i afgangslandet den person, der er ansvarlig for proceduren, om at forelægge de pågældende oplysninger senest 28 dage efter indledningen af efterforskningsproceduren.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal toldmyndigheden i bestemmelseslandet, i tilfælde hvor bestemmelsestoldstedet efter en anmodning i overensstemmelse med stk. 2 ikke har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til, at den fælles forsendelsesprocedure kan afsluttes, anmode den person, der er ansvarlig for proceduren, om at forelægge de pågældende oplysninger senest 35 dage efter indledningen af efterforskningsproceduren.

▼M38

Den person, der er ansvarlig for proceduren, skal besvare anmodningen senest 28 dage efter, at den er blevet sendt.

6.  
Hvis de oplysninger, der fremlægges i et svar fra den person, der er ansvarlig for proceduren, i overensstemmelse ►M39  med stk. 5 ◄ , ikke er tilstrækkelige til at afslutte den fælles forsendelsesprocedure, men toldmyndigheden i afgangslandet finder dem tilstrækkelige til at fortsætte efterforskningsproceduren, sender den pågældende myndighed straks en anmodning om supplerende oplysninger til det berørte toldsted.

Det pågældende toldsted skal besvare anmodningen senest 40 dage efter, at den er blevet sendt.

7.  
Hvis det under en efterforskningsprocedure i henhold til stk. 1-6 fastslås, at den fælles forsendelsesprocedure er ophørt korrekt, afslutter afgangslandets toldmyndighed den fælles forsendelsesprocedure og underretter straks den person, der er ansvarlig for proceduren, samt efter omstændighederne eventuelle toldmyndigheder, der kan have indledt inddrivelse om afslutningen af denne procedure.
8.  
Hvis det under en efterforskningsprocedure i henhold til stk. 1-6 fastlås, at den fælles forsendelsesprocedure ikke kan afsluttes, skal toldmyndigheden i afgangslandet fastslå, om der er opstået en skyld.

Hvis der er opstået en skyld, skal toldmyndigheden i afgangslandet træffe følgende foranstaltninger:

a) 

identificere debitor

b) 

fastslå, hvilken toldmyndighed der har ansvaret for at meddele skylden.

Artikel 50

Anmodning om overførsel af inddrivelse af skyld

1.  
Hvis toldmyndigheden i afgangslandet under efterforskningsproceduren og inden den frist, der er omhandlet i artikel 114, stk. 2, udløber, opnår bevis for, at de begivenheder, der har givet anledning til skylden, har fundet sted i et andet land, skal den pågældende toldmyndighed straks og under alle omstændigheder inden for denne frist sende alle tilgængelige oplysninger til den kompetente toldmyndighed på dette sted.
2.  
Den kompetente toldmyndighed på dette sted kvitterer for modtagelsen af oplysningerne og oplyser toldmyndigheden i afgangsmedlemsstaten om, hvorvidt den har ansvaret for inddrivelsen. Hvis toldmyndigheden i afgangslandet ikke har modtaget disse oplysninger inden 28 dage, skal den straks genoptage efterforskningsproceduren eller iværksætte inddrivelsen.

Artikel 51

Alternativt bevis for ophør af den fælles forsendelsesprocedure

1.  

Den fælles forsendelsesprocedure betragtes som korrekt ophørt, hvis den person, der er ansvarlig for proceduren, fremlægger et af følgende dokumenter til identificering af varerne, og toldmyndigheden i afgangslandet finder dette tilstrækkeligt:

a) 

et dokument attesteret af bestemmelseslandets toldmyndighed, som identificerer varerne, og hvori det fastslås, at varerne er blevet frembudt for bestemmelsestoldstedet eller er blevet leveret til en godkendt modtager som omhandlet i artikel 87

b) 

et dokument eller en toldoptegnelse attesteret af toldmyndigheden i et land, hvori det fastslås, at varerne fysisk har forladt den kontraherende parts toldområde

c) 

et tolddokument udstedt i et tredjeland, hvor varerne er henført under en toldprocedure

d) 

et dokument udstedt i et tredjeland, som er stemplet eller på anden måde attesteret af dette lands toldmyndighed, og som fastslår, at varerne anses for at være i fri omsætning i det pågældende land.

2.  
I stedet for de i stk. 1 nævnte dokumenter, kan der som bevis fremlægges kopier heraf, som er attesteret som værende ægte kopier af det organ, der har attesteret originaldokumenterne, af det pågældende tredjelands myndighed eller af myndigheden i et land.

Artikel 52

Verifikation og administrativ bistand

1.  
De kompetente toldmyndigheder kan efter frigivelse kontrollere de afgivne oplysninger og alle dokumenter, formularer, bevillinger eller data vedrørende den fælles forsendelsestransaktion for at verificere, at angivelserne, de udvekslede oplysninger og stemplerne er autentiske. Der skal foretages en sådan kontrol, hvis der hersker tvivl om de afgivne oplysningers korrekthed og autenticitet, eller hvis der er mistanke om svig. Der kan også foretages kontrol på grundlag af en risikoanalyse eller ved stikprøve.
2.  
Når en kompetent toldmyndighed modtager en anmodning om kontrol efter frigivelse, skal den straks besvare den.
3.  
Når den kompetente toldmyndighed i afgangslandet sender en anmodning til den kompetente myndighed om kontrol efter frigivelse af oplysninger vedrørende den fælles forsendelsestransaktion, anses betingelserne i artikel 48, stk. 2, for afslutning af forsendelsesproceduren for ikke at være opfyldt, før autenticiteten og korrektheden af de pågældende data er blevet bekræftet.KAPITEL VII

Fælles forsendelsesprocedure for varetransport i faste transportinstallationer

Artikel 53

Fælles forsendelsesprocedure for varetransport i faste transportinstallationer

1.  
Hvis varer, der transporteres i en fast installation, føres ind i en kontraherende parts toldområde via den pågældende installation, anses disse varer for at være henført under den fælles forsendelsesprocedure, når de kommer ind i dette område.
2.  
Hvis varer allerede befinder sig i en kontraherende parts toldområde og transporteres i en fast installation, anses disse varer for at være henført under den fælles forsendelsesprocedure, når de anbringes i den faste installation.
3.  
I forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure er den person, der er ansvarlig for proceduren, hvis varer transporteres i faste installationer, operatøren for den faste installation, der er etableret i den kontraherende parts område, gennem hvilket varerne kommer ind i de kontraherende parters toldområde, i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, eller operatøren for den faste installation i den kontraherende parts område, hvor transporten begynder, i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2.

Den person, der er ansvarlig for proceduren, og toldmyndigheden aftaler metoderne for toldtilsyn med de varer, der transporteres.

4.  
I forbindelse med artikel 8, stk. 2, betragtes operatøren for en fast installation, der er etableret i et land, gennem hvis område varerne transporteres i faste installationer, som transportøren.
5.  

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 8 anses den fælles forsendelsesprocedure for at være ophørt, når der i de handelsmæssige regnskaber hos modtageren eller operatøren for den faste installation er foretaget den relevante registrering, som attesterer, at de varer, som transporteres i faste installationer:

a) 

er ankommet til modtagerens anlæg

b) 

er kommet ind i modtagerens distributionsnet eller

c) 

har forladt de kontraherende parters toldområde.

6.  
Når varer, der transporteres i faste transportinstallationer mellem to kontraherende parters område, betragtes som værende henført under den fælles forsendelsesprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og undervejs passerer gennem et fælles forsendelseslands område, hvor denne procedure ikke anvendes for transport i faste installationer, suspenderes proceduren, mens varerne passerer gennem området.
7.  
Når varer transporteres i faste transportinstallationer fra et fælles forsendelsesland, hvor den fælles forsendelsesprocedure ikke anvendes for transport i faste installationer, til et bestemmelsessted i en kontraherende parts område, hvor denne procedure anvendes, betragtes den pågældende procedure for at begynde på det tidspunkt, hvor varerne kommer ind i sidstnævnte kontraherende parts område.
8.  
Når varer transporteres i faste transportinstallationer fra en kontraherende parts område, hvor den fælles forsendelsesprocedure anvendes for transport i faste installationer, til et bestemmelsessted i et fælles forsendelsesland, hvor denne procedure ikke anvendes, betragtes den pågældende procedure for at ophøre på det tidspunkt, hvor varerne forlader den kontraherende parts område, hvor den pågældende procedure anvendes.

Artikel 54

Fakultativ anvendelse af den fælles forsendelsesprocedure for varetransport i faste transportinstallationer

Et fælles forsendelsesland kan beslutte ikke at anvende den fælles forsendelsesprocedure på varetransport i faste transportinstallationer. Sådanne beslutninger meddeles Kommissionen, der underretter de øvrige lande herom.AFSNIT III

FORENKLINGER, DER ANVENDES FOR DEN FÆLLES FORSENDELSESPROCEDUREKapitel I

Almindelige bestemmelser vedrørende forenklinger

Artikel 55

Typer af forenklinger ved forsendelse

►M39  1. ◄   

Toldmyndighederne kan efter anmodning tillade alle følgende forenklinger:

a) 

anvendelse af en samlet sikkerhedsstillelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelse

b) 

anvendelse af en særlig type segl, hvor forsegling er nødvendig for at sikre identifikation af de varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure

c) 

status som godkendt afsender, der tillader bevillingshaveren at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure uden frembydelse for toldmyndighederne

d) 

status som godkendt modtager, der tillader bevillingshaveren at modtage varer, der er blevet transporteret under den fælles forsendelsesprocedure til et godkendt sted for at bringe proceduren til ophør i henhold til artikel 48, stk. 1

▼M41

e) 

anvendelse af den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen

▼M38

f) 

anvendelse af den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure, der er specifik for varer, der transporteres med jernbane

g) 

anvendelse af andre forenklede procedurer på grundlag af konventionens artikel 6

▼M39

h) 

den fælles forsendelsesprocedure baseret på et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport

i) 

anvendelse af en toldangivelse med reducerede datakrav til at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure.

2.  

Bevillinger efter stk. 1, litra i), til at anvende en toldangivelse med reducerede datakrav til at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure gives for:

a) 

transport af varer med jernbane

b) 

transport af varer ad luftvejen, hvor der ikke anvendes et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

3.  
Indtil de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, anvendes den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen, jf. stk. 1, litra e), og den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure, der er specifik for varer, der transporteres med jernbane, jf. stk. 1, litra f). Efter disse datoer anvendes disse fælles forsendelsesprocedurer ikke.

▼M41 —————

▼M39

Indtil de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, finder den forenkling, som er omhandlet i stk. 1, litra i), ikke anvendelse.

▼M38

Artikel 56

Territorialt anvendelsesområde for bevillinger til forenklinger

1.  
De forenklinger, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra b) og c) ◄ , anvendes kun for fælles forsendelsestransaktioner, der indledes i den kontraherende parts område, hvor bevillingen til forenklingerne er givet.
2.  
Den forenkling, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , anvendes kun for fælles forsendelsestransaktioner, der ophører i den kontraherende parts område, hvor bevillingen til forenklingen er givet.
3.  
Den ►M39  forenklinger ◄ , som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra e) og h) ◄ , anvendes i de kontraherende parters område, der er angivet i bevillingen til forenklingen.
4.  
Den ►M39  forenklinger ◄ , som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra a), f) og i) ◄ , anvendes i alle kontraherende parters område.

Artikel 57

Almindelige betingelser for bevillinger til forenklinger

1.  

De bevillinger, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra a) ◄ , gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) 

ansøgeren er etableret i en kontraherende parts toldområde

b) 

ansøgeren har ikke begået en alvorlig overtrædelse eller gentagen overtrædelse af told- og skattelovgivningen og har ikke gjort sig skyldig i alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til sin økonomiske virksomhed

c) 

ansøgeren benytter jævnligt den fælles forsendelsesprocedure eller har praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den udøvede virksomhed.

2.  

De bevillinger, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra b), c), d) og i) ◄ , gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) 

ansøgeren er etableret i en kontraherende parts toldområde

b) 

ansøgeren erklærer, at han jævnligt vil benytte de fælles forsendelsesordninger

c) 

ansøgeren har ikke begået en alvorlig overtrædelse eller gentagen overtrædelse af told- og skattelovgivningen og har ikke gjort sig skyldig i alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til sin økonomiske virksomhed

d) 

ansøgeren udviser en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen i kraft af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol

e) 

ansøgeren har praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den udøvede virksomhed.

3.  

De bevillinger, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra e) ◄ , gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) 

i tilfælde af den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen, er ansøgeren et luftfartsselskab og er etableret i en kontraherende parts toldområde

▼M41 —————

▼M38

c) 

ansøgeren benytter jævnligt de fælles forsendelsesordninger, eller den kompetente toldmyndighed ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne under disse ordninger

d) 

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

4.  

De bevillinger, som er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra f) ◄ , gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) 

ansøgeren er en jernbanevirksomhed

b) 

ansøgeren er etableret i en kontraherende parts toldområde

c) 

ansøgeren benytter jævnligt forsendelsesproceduren, eller den kompetente toldmyndighed ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne under proceduren, og

d) 

ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

▼M39

5.  

De bevillinger, som er omhandlet i artikel 55, stk. 1, litra h), gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) 

ansøgeren er etableret i en kontraherende parts toldområde

b) 

ansøgeren erklærer jævnligt at ville benytte de fælles forsendelsesordninger

c) 

ansøgeren har ikke begået en alvorlig overtrædelse eller gentagen overtrædelse af told- og skattelovgivningen og har ikke gjort sig skyldig i alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til sin økonomiske virksomhed

d) 

ansøgeren udviser en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen i kraft af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol

e) 

ansøgeren har praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den udøvede virksomhed

f) 

ansøgeren udfører et betydeligt antal flyvninger mellem lufthavne i de kontraherende parters område

g) 

ansøgeren godtgør at ville være i stand til at sikre, at oplysningerne i det elektroniske transportdokument er til rådighed for afgangstoldstedet i afgangslufthavnen og for bestemmelsestoldstedet i bestemmelseslufthavnen, og at disse oplysninger er de samme ved afgangstoldstedet og bestemmelsestoldstedet.

▼M38

►M39  6. ◄   
Bevillingerne gives kun, hvis toldmyndigheden vurderer, at den vil kunne overvåge den fælles forsendelsesprocedure og foretage kontrol med en administrativ indsats, der står i et rimeligt forhold til, hvad der er nødvendigt for den pågældende person.

Artikel 58

Tilsyn med betingelserne for bevillinger

Toldmyndighederne fører tilsyn med de betingelser, der skal opfyldes af bevillingshaveren. De fører ligeledes tilsyn med overholdelsen af de forpligtelser, der følger af den pågældende bevilling. Såfremt bevillingshaveren har været etableret i mindre end tre år fører toldmyndigheden tæt tilsyn med den pågældende i det første år, efter at bevillingen er givet.

Artikel 59

Indhold af bevillingsansøgningen

1.  
En ansøgning om en bevilling til at benytte forenklinger skal dateres og underskrives. De kontraherende parter fastsætter, hvor ansøgningen skal indgives.
2.  
Ansøgninger skal indeholde alle de oplysninger, som gør det muligt for toldmyndighederne at kontrollere, at vilkårene for bevilling til at anvende sådanne forenklinger er overholdt.

Artikel 60

Ansøgerens ansvar

Den person, som ansøger om forenklinger, er ansvarlig i henhold til de gældende bestemmelser i de kontraherende parters område og med forbehold af anvendelse af eventuelle strafferetlige bestemmelser, for følgende:

a) 

at oplysningerne i ansøgningen er korrekte og fuldstændige

b) 

at alle dokumenter til støtte for ansøgningen er autentiske, korrekte og gyldige.

Artikel 61

Toldmyndigheder, der har kompetence til at give bevillingen

1.  
Ansøgningerne om den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra c) ◄ , omhandlede forenkling indgives til de toldmyndigheder, der har kompetence til at give bevillingen i det land, hvor det er meningen, at de fælles forsendelsestransaktioner skal begynde.
2.  
Ansøgningerne om den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , omhandlede forenkling indgives til de toldmyndigheder, der har kompetence til at give bevillingen i det land, hvor det er meningen, at de fælles forsendelsestransaktioner skal ophøre.
3.  
Ansøgningerne om den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra a), b), e), f), h) og i) ◄ , omhandlede forenkling indgives til de toldmyndigheder, der har ansvaret for det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi til toldformål føres eller er tilgængeligt, og hvor i det mindste en del af de aktiviteter, der er omfattet af bevillingen, skal udføres.

Ansøgerens hovedbogholderi skal omfatte opgørelser og dokumentation, som gør toldmyndighederne i stand til at give bevillingen.

▼M39

4.  
Når enten en godkendt afsender som omhandlet i artikel 55, stk. 1, litra c), eller en ansøger, som ansøger om den i artikel 55, stk. 1, litra c), omhandlede forenkling, også ansøger om den i artikel 55, stk. 1, litra b), omhandlede forenkling, kan ansøgningen indgives til den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe en afgørelse i det land, hvor det er meningen, at den godkendte afsenders fælles forsendelsestransaktioner skal begynde.

▼M38

Artikel 62

Antagelse og afvisning af ansøgninger og indrømmelse af bevillinger

1.  
Ansøgninger antages eller afvises og bevillinger gives i henhold til gældende bestemmelser hos de kontraherende parter.
2.  
I beslutninger om at afvise ansøgninger skal angives årsagen til afvisningen, og beslutningerne skal meddeles ansøgeren inden for de tidsfrister og efter de bestemmelser, der gælder hos den relevante kontraherende part.

Artikel 63

Indhold af bevillingen

1.  
Bevillingen samt om nødvendigt en eller flere attesterede kopier gives til bevillingshaveren.
2.  
I bevillingen skal det præciseres, hvilke betingelser der gælder for anvendelse af forenklingerne, og hvilke funktions- og kontrolforanstaltninger der skal træffes.

Artikel 64

Dato for, hvornår bevillingen får virkning

1.  
Bevillingen får virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager den eller må antages at have modtaget den, og den håndhæves af toldmyndighederne fra denne dato.

Medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen, er bevillingen gyldig uden tidsbegrænsning.

2.  

Bevillingen får virkning fra en anden dato end den dato, hvor ansøgeren modtager den eller må antages at have modtaget den, i følgende tilfælde:

a) 

hvis bevillingen vil få positive følger for ansøgeren, og ansøgeren har anmodet om, at den får virkning fra en anden dato, hvor bevillingen i så fald får virkning fra den dato, som ansøgeren anmoder om, forudsat at denne ligger efter den dato, hvor den ville have været gældende i henhold til stk. 1

b) 

hvis en tidligere bevilling er blevet udstedt med en tidsbegrænsning, og det eneste formål med den aktuelle afgørelse er at forlænge dennes gyldighed, hvor bevillingen i så fald får virkning fra dagen efter udløbet af den tidligere bevillings gyldighedsperiode

c) 

hvis virkningen af bevillingen er betinget af, at ansøgeren afslutter visse formaliteter, hvor bevillingen i så fald får virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager eller må antages at have modtaget meddelelsen fra den kompetente toldmyndighed om, at formaliteterne er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis.

Artikel 65

Annullering, tilbagekaldelse og ændring af bevillinger

1.  
Bevillingshaveren underretter toldmyndighederne om alle forhold, der måtte opstå efter meddelelsen af bevillingen, og som kan påvirke videreførelsen eller indholdet heraf.
2.  

Toldmyndighederne annullerer en bevilling, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a) 

bevillingen blev givet på grundlag af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger

b) 

bevillingshaveren vidste eller burde med rimelighed have vidst, at oplysningerne var ukorrekte eller ufuldstændige

c) 

hvis oplysningerne havde været korrekte og fuldstændige, ville bevillingen have været anderledes.

3.  

En bevilling tilbagekaldes eller ændres i andre tilfælde end de i stk. 2 omhandlede:

a) 

hvis en eller flere af betingelserne for at give bevillingen ikke var eller ikke længere er opfyldt, eller

b) 

efter ansøgning fra bevillingshaveren.

4.  
Annulleringen, tilbagekaldelsen eller ændringen af bevillingen meddeles bevillingshaveren efter gældende tidsfrister og bestemmelser hos den kontraherende part.
5.  
Annulleringen af en bevilling får virkning fra den dato, hvor den oprindelige bevilling fik virkning, medmindre andet er fastsat i afgørelsen i overensstemmelse med toldlovgivningen.
6.  
Tilbagekaldelsen eller ændringen af en bevilling får virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager eller må antages at have modtaget den. Toldmyndighederne kan dog undtagelsesvis i tilfælde, hvor bevillingshaverens berettigede interesser fordrer det, lade tilbagekaldelsen eller ændringen få virkning fra et senere tidspunkt i overensstemmelse med gældende tidsfrister hos de kontraherende parter. Datoen for, hvornår afgørelsen får virkning, skal angives i afgørelsen om tilbagekaldelsen eller ændringen af bevillingen.

Artikel 66

Fornyet vurdering af en bevilling

1.  

Den toldmyndighed, som er kompetent til at give bevillingen, tager den op til fornyet vurdering i følgende tilfælde:

a) 

hvis ændringer i den relevante lovgivning påvirker bevillingen

b) 

hvis det som følge af den udførte overvågning viser sig nødvendigt

c) 

hvis det er nødvendigt på grund af oplysninger fra bevillingshaveren i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, eller fra andre myndigheder.

2.  
Den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, meddeler bevillingshaveren resultatet af den fornyede vurdering.

Artikel 67

Suspension af en bevilling

1.  

Den toldmyndighed, som er kompetent til at give bevillingen, suspenderer bevillingen i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre den, hvis:

a) 

den pågældende toldmyndighed finder, at der kan være tilstrækkeligt grundlag for at annullere, tilbagekalde eller ændre bevillingen, men endnu ikke råder over alle de nødvendige elementer til at træffe afgørelse om annullering, tilbagekaldelse eller ændring

b) 

den pågældende toldmyndighed finder, at betingelserne for bevillingen ikke er opfyldt, eller at bevillingshaveren ikke overholder de forpligtelser, der følger af denne bevilling, og at bevillingshaveren bør gives tid til at træffe foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af betingelserne eller overholdelsen af forpligtelserne

c) 

bevillingshaveren anmoder om en sådan suspension, fordi vedkommende midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser, der er fastsat i bevillingen, eller overholde de forpligtelser, der er pålagt i henhold til denne bevilling.

2.  
I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal bevillingshaveren underrette den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, om de foranstaltninger, som vedkommende giver tilsagn om at ville træffe for at sikre opfyldelse af betingelserne eller overholdelse af forpligtelserne, samt det fornødne tidsrum til at træffe disse foranstaltninger.

Artikel 68

Suspensionsperiode for en bevilling

1.  
Suspensionsperioden, som den kompetente toldmyndighed fastlægger, skal svare til det tidsrum, som den pågældende toldmyndighed har behov for til at kunne fastslå, om betingelserne for annullering, tilbagekaldelse eller ændring er opfyldt.

Men hvis toldmyndighederne finder, at bevillingshaveren muligvis ikke opfylder kriterierne i artikel 57, stk. 1, litra b), suspenderes bevillingen, indtil det er fastslået, om en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser er blevet begået af en af følgende personer:

a) 

bevillingshaveren

b) 

den person, der er ansvarlig for den virksomhed, som er indehaver af den pågældende bevilling, eller udøver kontrol med dens ledelse

c) 

den person, der er ansvarlig for toldanliggender i den virksomhed, som er indehaver af den pågældende bevilling.

2.  
I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra b) og c), skal suspensionsperioden, som fastlægges af den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, svare til det tidsrum, som bevillingshaveren har underrettet om i henhold til artikel 67, stk. 2. Suspensionsperioden kan om fornødent forlænges yderligere efter anmodning fra bevillingshaveren.

Suspensionsperioden kan forlænges yderligere med det tidsrum, som den kompetente toldmyndighed har brug for til at verificere, at disse foranstaltninger sikrer opfyldelse af betingelserne og overholdelse af forpligtelserne, men dette tidsrum må ikke overstige 30 dage.

3.  
Hvis den toldmyndighed, der er kompetent til at give en bevilling, efter suspension af bevillingen har til hensigt at annullere, tilbagekalde eller ændre denne bevilling i overensstemmelse med artikel 65, forlænges suspensionsperioden, der er fastlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2, hvis dette er relevant, indtil afgørelsen om annullering, tilbagekaldelse eller ændring får virkning.

Artikel 69

Ophør af suspensionen af en bevilling

1.  

En suspension ophører ved suspensionsperiodens udløb, medmindre en af følgende situationer opstår inden periodens udløb:

a) 

i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a), ophæves suspensionen, fordi der ikke er fundet anledning til at annullere, tilbagekalde eller ændre bevillingen i henhold til artikel 65, hvor suspensionen i så fald ophører på ophævelsesdatoen

b) 

i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra b) og c), ophæves suspensionen, fordi den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, finder det godtgjort, at bevillingshaveren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat i bevillingen, eller overholdelsen af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til samme bevilling, hvor suspensionen i så fald ophører på ophævelsesdatoen

c) 

den suspenderede bevilling annulleres, tilbagekaldes eller ændres, hvor suspensionen i så fald ophører på datoen for annullering, tilbagekaldelse eller ændring.

2.  
Den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, underretter bevillingshaveren om, at suspensionen er ophørt.

▼M39 —————

▼M38

Artikel 71

Fornyet vurdering af bevillinger, der allerede er i kraft den 1. maj 2016

▼M39

1.  
Bevillinger, der er givet på grundlag af artikel 44, stk. 1, litra a), b), d) eller e), i tillæg I til konventionen som ændret ved afgørelse nr. 1/2008, eller som er givet på grundlag af artikel 44, stk. 1, litra f), nr. i eller ii), hvor niveau 1 af den forenklede procedure er blevet anvendt, og som er gyldige den 1. maj 2016 og ikke har en begrænset gyldighedsperiode, skal tages op til fornyet vurdering inden den 1. maj 2019.

▼M38

2.  

Bevillinger, der er givet på grundlag af ►M39  konventionens tillæg I, artikel 44, stk. 1, litra a), b), d) og e), som ændret ◄ ved afgørelse nr. 1/2008, og som er gyldige den 1. maj 2016, forbliver gyldige som følger:

a) 

for bevillinger med en begrænset gyldighedsperiode: indtil udløbet af den pågældende periode eller 1. maj 2019, alt efter hvad der indtræder først

b) 

for alle andre bevillinger: indtil der er foretaget fornyet vurdering af bevillingen.

3.  
Afgørelser, der træffes efter den fornyede vurdering, skal tilbagekalde de bevillinger, der er foretaget fornyet vurdering af, og, hvor det er relevant, give nye bevillinger. Bevillingshaverne underrettes straks om disse afgørelser.

▼M39 —————

▼M38

Artikel 72

Opbevaring af ansøgninger og bevillinger af de kompetente myndigheder

1.  
Toldmyndighederne opbevarer ansøgninger og tilhørende dokumentation sammen med en kopi af alle de bevillinger, der er udstedt.
2.  
Når en ansøgning afvises, eller når en bevilling annulleres, tilbagekaldes, ændres eller suspenderes, skal ansøgningen og afgørelsen om afvisning af ansøgningen eller annullering, tilbagekaldelse, ændring eller suspension af bevillingen samt al tilhørende dokumentation opbevares i mindst tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor ansøgningen blev afvist eller bevillingen blev annulleret, tilbagekaldt, ændret eller suspenderet.

Artikel 73

Gyldighed for segl, der allerede er i brug den 1. maj 2016

Toldsegl omhandlet i artikel 38 og segl af en særlig type omhandlet i artikel 82, som er i overensstemmelse med ►M39  bilag II til tillæg I ◄ til konventionen som ændret ved afgørelse nr. 1/2008, kan fortsat anvendes, indtil lageret er opbrugt eller indtil 1. maj 2019, alt efter hvad der indtræder først.KAPITEL II

Samlet sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

Artikel 74

Referencebeløb

1.  
Medmindre andet er bestemt i artikel 75, skal størrelsen af den samlede sikkerhedsstillelse være lig med det referencebeløb, som fastsættes af garantitoldstedet.
2.  
Referencebeløbet for den samlede sikkerhedsstillelse skal svare til det skyldsbeløb, som kan forfalde til betaling i forbindelse med hver enkelt fælles forsendelsestransaktion, som sikkerheden er stillet for, i perioden mellem henførslen af varerne under den fælles forsendelsesprocedure og det øjeblik, hvor proceduren afsluttes.

Ved denne beregning skal der tages hensyn til de højeste afgiftssatser, som gælder for varer af samme art i det land, hvor garantitoldstedet er beliggende, og EU-varer, der transporteres i overensstemmelse med konventionen, skal behandles som ikke-EU-varer.

Er garantitoldstedet ikke i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for at bestemme referencebeløbet, fastsættes dette beløb til 10 000 EUR for hver forsendelsestransaktion.

3.  
Garantitoldstedet fastsætter referencebeløbet i samarbejde med den person, der er ansvarlig for proceduren. Ved fastsættelse af referencebeløbet beregner garantitoldstedet beløbet på grundlag af oplysningerne om varer, der har været henført under den fælles forsendelsesprocedure i de forudgående 12 måneder, og på grundlag af et skøn over omfanget af de planlagte transaktioner, som blandt andet fremgår af handels- og regnskabsdokumenterne fra den person, der er ansvarlig for proceduren.
4.  
Garantitoldstedet kontrollerer referencebeløbet på eget initiativ eller på anmodning af den person, der er ansvarlig for proceduren, og justerer det om nødvendigt.
5.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, skal sørge for, at det beløb, som skal betales eller eventuelt vil skulle betales, ikke overstiger referencebeløbet.

Denne person underretter garantitoldstedet, når referencebeløbet ikke længere er tilstrækkeligt stort til at dække vedkommendes transaktioner.

6.  
►M39  Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, fører toldmyndighederne tilsyn med sikkerhedsstillelsen. ◄

Tilsynet med det referencebeløb, der dækker den del af skylden, som skal betales eller eventuelt vil skulle betales i forbindelse med varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, foretages ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, for hver enkelt forsendelsestransaktion på det tidspunkt, hvor varerne henføres under den fælles forsendelsesprocedure.

▼M39

7.  
Tilsynet med sikkerhedsstillelsen for varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure ved anvendelse af den forenkling, der er omhandlet i artikel 55, stk. 1, litra f), i perioden mellem udløbet af den fritagelse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, og indførelsesdatoerne for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, sikres ved hjælp af regelmæssig og passende revision.

▼M38

Artikel 75

Størrelsen af den samlede sikkerhedsstillelse

1.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, kan få tilladelse til at benytte samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller blive fritaget for sikkerhedsstillelse.
2.  

Den samlede sikkerhedsstillelse nedsættes til:

a) 

50 % af referencebeløbet, der er fastsat efter artikel 74, når følgende betingelser er opfyldt:

i) 

ansøgeren fører et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i kontraherende parts område, hvor regnskaberne føres, som tillader revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet

ii) 

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

iii) 

ansøgeren er ikke under konkursbehandling

iv) 

i de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, har ansøgeren opfyldt sine forpligtelser hvad angår betalinger af skyld, der er opkrævet for eller i forbindelse med import eller eksport af varer

v) 

ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan overholde sine forpligtelser og opfylde sine tilsagn, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes

▼M41 —————

▼M38

b) 

30 % af referencebeløbet, der er fastsat efter artikel 74, når følgende betingelser er opfyldt:

i) 

ansøgeren fører et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i kontraherende parts område, hvor regnskaberne føres, som tillader revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet

ii) 

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

iii) 

ansøgeren sikrer, at de relevante ansatte instrueres i at oplyse toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med regelefterlevelsen, og at der etableres procedurer, hvormed toldmyndighederne oplyses om sådanne vanskeligheder

iv) 

ansøgeren er ikke under konkursbehandling

v) 

i de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, har ansøgeren opfyldt sine forpligtelser hvad angår betalinger af skyld, der er opkrævet for eller i forbindelse med import eller eksport af varer

vi) 

ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan overholde sine forpligtelser og opfylde sine tilsagn, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes

▼M41 —————

▼M38

c) 

0 % af referencebeløbet, der er fastsat efter artikel 74, når følgende betingelser er opfyldt:

i) 

ansøgeren fører et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i kontraherende parts område, hvor regnskaberne føres, som tillader revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet

ii) 

ansøgeren giver toldmyndigheden fysisk adgang til sine regnskabssystemer og i givet fald til sit bogholderi og sine transportdokumenter

iii) 

ansøgeren har et logistiksystem, hvori varer angives som varer i fri omsætning i den kontraherende parts område, eller som tredjelandsvarer, og i relevante tilfælde anføres deres opbevaringssted

iv) 

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

v) 

i givet fald har ansøgeren indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af sine licenser og tilladelser, der er indrømmet i henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller i tilknytning til handel med landbrugsprodukter

vi) 

ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til arkivering af sine regnskaber og information samt til beskyttelse mod tab af information

vii) 

ansøgeren sikrer, at de relevante ansatte instrueres i at oplyse toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med regelefterlevelsen, og at der etableres procedurer, hvormed toldmyndighederne oplyses om sådanne vanskeligheder

viii) 

ansøgeren har indført de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af ansøgerens computersystem mod uautoriseret indtrængen og til sikring af ansøgerens dokumentation

ix) 

ansøgeren er ikke under konkursbehandling

x) 

i de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, har ansøgeren opfyldt sine forpligtelser hvad angår betalinger af skyld, der er opkrævet for eller i forbindelse med import eller eksport af varer

xi) 

ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan overholde sine forpligtelser og opfylde sine tilsagn, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes.

▼M41 —————

▼M41

3.  
Ved undersøgelsen af, om ansøgerens økonomiske formåen er tilstrækkelig med henblik på tildeling af en tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. stk. 2, litra a), nr. v), stk. 2, litra b) nr. vi), og stk. 2, litra c), nr. xi), tager toldmyndighederne højde for ansøgerens evne til at opfylde sine forpligtelser til at betale skyld og andre afgifter, der kan opstå, og som ikke er omfattet af denne sikkerhedsstillelse.

Hvis det er berettiget, kan toldmyndighederne tage højde for risikoen for, at der opstår en sådan skyld under henvisning til arten og omfanget af ansøgerens toldrelaterede forretningsaktiviteter og den varetype, for hvilke sikkerhedsstillelsen er påkrævet.

▼M38

Artikel 76

Nærmere bestemmelser vedrørende anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

Garantitoldstedet giver den person, der er ansvarlig for proceduren, følgende oplysninger:

a) 

et garantireferencenummer

b) 

en adgangskode, der hører til garantireferencenummeret.

På anmodning af den person, som har stillet sikkerheden, tildeler garantitoldstedet en eller flere ekstra adgangskoder til sikkerhedsstillelsen, som kan anvendes af denne person eller af dennes repræsentanter.

Artikel 77

Midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse eller samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse

Anvendelsen af den samlede sikkerhedsstillelse og af den samlede sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse, kan forbydes midlertidigt i følgende tilfælde:

a) 

under særlige omstændigheder

b) 

for varer, der inden for rammerne af den samlede sikkerhedsstillelse bevisligt har været gjort til genstand for omfattende svig.

De særlige omstændigheder, omfattende svig og procedurereglerne hvad angår midlertidigt forbud mod samlet sikkerhedsstillelse og mod samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse, er omhandlet i bilag I.

Artikel 78

Kautionsdokument

1.  
Den samlede sikkerhedsstillelse skal gives i form af et tilsagn fra en kautionist ved anvendelse af formularen i bilag C4 til tillæg III. Beviset for dette tilsagn opbevares af garantitoldstedet, så længe sikkerhedsstillelsen er gyldig.
2.  
Artikel 20, stk. 2, og artikel 22 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 79

Attester for samlet sikkerhedsstillelse og for fritagelse for sikkerhedsstillelse

1.  
På grundlag af bevillingen udsteder garantitoldstedet til den person, der er ansvarlig for proceduren, en eller flere attester for samlet sikkerhedsstillelse, hvortil er benyttet formularen i bilag C5 til tillæg III, eller en eller flere attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse, hvortil er benyttet formularen i bilag C6 til tillæg III, for at gøre det muligt for den person, der er ansvarlig for proceduren, at bevise, at der foreligger en samlet sikkerhedsstillelse eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b).
2.  
Gyldighedsperioden for en attest kan ikke overstige to år. Garantitoldstedet kan imidlertid forlænge denne periode med yderligere en periode på ikke over to år.

Artikel 80

Tilbagekaldelse og annullering vedrørende bevillingen til at anvende den samlede sikkerhedsstillelse eller vedrørende kautionistens tilsagn

1.  
Artikel 23, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på tilbagekaldelse og annullering vedrørende bevillingen til at anvende den samlede sikkerhedsstillelse eller vedrørende kautionistens tilsagn.
2.  
Toldmyndighedernes tilbagekaldelse af en bevilling til at anvende samlet sikkerhedsstillelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelse og den dato, hvor garantitoldstedets tilbagekaldelse af en kautionists tilsagn eller hvor kautionistens annullering af et tilsagn får virkning, skal indføres af garantitoldstedet i det system, der er omhandlet i artikel 9.
3.  
Fra den dato, hvor den i stk. 1 omhandlede tilbagekaldelse eller annullering får virkning, anvendes attester for samlet sikkerhedsstillelse eller attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse, som er udstedt i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), ikke til at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure, og den person, der er ansvarlig for proceduren, skal straks tilbagesende dem til garantitoldstedet.

Hvert land underretter Kommissionen om attester, som endnu er gyldige, men som ikke er blevet returneret, eller som er meldt stjålet, tabt eller forfalsket. Kommissionen giver de øvrige lande meddelelse herom.KAPITEL III

Anvendelse af segl af en særlig type

Artikel 81

Bevilling til anvendelse af segl af en særlig type

1.  
Bevillinger i henhold til ►M39  artikel 55, stk. 1, litra b) ◄ , til at anvende særlige typer segl på transportmidler, containere eller kolli, der anvendes i forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure, gives, såfremt toldmyndighederne godkender de segl, der er anført i bevillingsansøgningen.
2.  
Toldmyndigheden accepterer i forbindelse med bevillingen de særlige typer segl, der er godkendt af toldmyndighederne i et andet land, medmindre den råder over oplysninger om, at et bestemt segl ikke er egnet til toldformål.

Artikel 82

Formaliteter for anvendelse af segl af en særlig type

1.  
Særlige typer segl skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 38, stk. 1.

Når segl er blevet certificeret af et kompetent organ i overensstemmelse med den internationale ISO-standard nr. 17712:2013 »Fragtcontainere — Mekaniske forseglinger«, anses de for at opfylde de pågældende krav.

For containertransport skal der i videst mulig omfang anvendes segl med højtsikrede elementer.

2.  

Et segl af en særlig type skal være forsynet med en af følgende angivelser:

a) 

navnet på den person, der i henhold til ►M39  artikel 55, stk. 1, litra b) ◄ , har tilladelse til at anvende det

b) 

en tilsvarende forkortelse eller kode, som giver toldmyndigheden i afgangslandet mulighed for at identificere den pågældende person.

3.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, skal registrere antallet af og de individuelle seglidentifikatorer for segl af en særlig type i forsendelsesangivelsen og senest foretage forsegling, når varerne frigives til den fælles forsendelsesprocedure.
4.  
Segl af en særlig type, som er i overensstemmelse med ►M39  bilag II til tillæg I til konventionen ◄ som ændret ved afgørelse nr. 1/2008 kan fortsat anvendes, indtil lageret er opbrugt eller indtil 1. maj 2019, alt efter hvad der indtræder først.

Artikel 83

Toldtilsyn med anvendelsen af segl af en særlig type

Toldmyndigheden skal gøre følgende:

a) 

underrette Kommissionen og toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater om særlige typer segl, der anvendes, og om særlige typer segl, som den har besluttet ikke at godkende på grund af uregelmæssigheder eller tekniske mangler

b) 

på ny undersøge segl af en særlig type, som den har godkendt, og som er i brug, når den modtager oplysninger om, at en anden myndighed har besluttet ikke at godkende et bestemt segl af en særlig type

c) 

gennemføre en indbyrdes høring for at opnå en fælles vurdering

d) 

overvåge anvendelsen af segl af en særlig type af personer, der er bemyndiget i overensstemmelse med artikel 81.

Om nødvendigt kan de kontraherende parter efter fælles aftale fastlægge et fælles nummereringssystem og fastlægge brug af fælles sikkerhedselementer og -teknologi.KAPITEL IV

Status som godkendt afsender

Artikel 84

Bevilling af status som godkendt afsender med henblik på henførsel af varer under den fælles forsendelsesprocedure

Status som godkendt afsender som omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra c) ◄ , bevilges kun til ansøgere, der har fået tilladelse til at stille en samlet sikkerhed eller til at benytte sig af en fritagelse for sikkerhedsstillelse som omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra a) ◄ .

Artikel 85

Indholdet af bevillingen vedrørende status som godkendt afsender

I bevillingen fastlægges navnlig:

a) 

det eller de afgangstoldsteder, der bliver ansvarlige for kommende fælles forsendelsestransaktioner

b) 

fristen, inden for hvilken toldmyndighederne kan foretage kontrol af varerne, hvor det er relevant, inden varerne frigives, efter at den godkendte afsender har indgivet forsendelsesangivelsen

c) 

de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre identifikation, hvor toldmyndighederne i så fald kan bestemme, at transportmidlet, kolliet eller kolliene af den godkendte afsender skal forsynes med segl af en særlig type, der er godkendt af toldmyndighederne som værende i overensstemmelse med artikel 82

d) 

de varekategorier eller -forsendelser, der er udelukket

e) 

de drifts- og kontrolforanstaltninger, som den godkendte afsender skal overholde. Hvis det er relevant, angives enhver konkret betingelse i forbindelse med forsendelsesprocedurer, der gennemføres uden for normal arbejdstid af afgangstoldstedet/afgangstoldstederne.

Artikel 86

Henførsel af varer under den fælles forsendelsesprocedure foretaget af en godkendt afsender

1.  
Når en godkendt afsender agter at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure, indgiver han en forsendelsesangivelse til afgangstoldstedet. Den godkendte afsender påbegynder ikke den fælles forsendelsestransaktion inden udløbet af den frist, der er angivet i den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra c) ◄ , omhandlede bevilling.
2.  

Den godkendte afsender registrerer følgende oplysninger i det elektroniske forsendelsessystem:

a) 

ruten, når der i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, er angivet en rute

b) 

den frist, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 34, inden for hvilken varerne skal være frembudt for bestemmelsestoldstedet

c) 

antallet af segl og de individuelle seglidentifikatorer, hvor det er relevant.

3.  
Den godkendte afsender må først udskrive et forsendelsesledsagedokument efter modtagelsen af underretningen om varernes frigivelse til den fælles forsendelsesprocedure fra afgangstoldstedet.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, udskriver den godkendte afsender et forsendelsesledsagedokument, forudsat at den pågældende har modtaget underretningen om varernes frigivelse til den fælles forsendelsesprocedure fra afgangstoldstedet.

▼M38KAPITEL V

Status som godkendt modtager

Artikel 87

Bevilling af status som godkendt modtager med henblik på modtagelse af varer, der transporteres under den fælles forsendelsesprocedure

Status som godkendt modtager som omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , bevilges kun til ansøgere, som erklærer, at de jævnligt vil modtage varer, som er henført under den fælles forsendelsesprocedure.

Artikel 88

Formaliteter for varer, der transporteres under den fælles forsendelsesprocedure og modtages af en godkendt modtager

1.  

Når varerne ankommer til et sted angivet i den bevilling, der er omhandlet i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , skal den godkendte modtager:

a) 

straks underrette bestemmelsestoldstedet om varernes ankomst og om eventuelle uregelmæssigheder eller hændelser under transporten.

b) 

først losse varerne efter at have indhentet tilladelse fra bestemmelsestoldstedet

c) 

efter losning straks anføre resultaterne af inspektionen og eventuelle andre relevante oplysninger vedrørende losningen i sine optegnelser

d) 

underrette bestemmelsestoldstedet om resultaterne af inspektionen af varerne og om eventuelle uregelmæssigheder senest på tredjedagen efter den dato, hvor han har fået tilladelse til at losse varerne.

2.  
Når bestemmelsestoldstedet har modtaget underretning om varernes ankomst til den godkendte modtagers lokaler, underretter den afgangstoldstedet om varernes ankomst.
3.  
Når bestemmelsestoldstedet har modtaget resultaterne af den i stk. 1, litra d), omhandlede inspektion af varerne, sender det kontrolresultaterne til afgangstoldstedet senest på sjettedagen efter den dato, hvor varerne er blevet leveret til den godkendte modtager.

Artikel 89

Bevillingens indhold

1.  

I bevillingen fastlægges navnlig:

a) 

hvilket eller hvilke bestemmelsestoldsteder der er ansvarlige for de varer, der modtages af den godkendte modtager

b) 

fristen for, hvornår den godkendte modtager skal have tilladelsen til at losse varerne fra bestemmelsestoldstedet

c) 

de varekategorier eller -forsendelser, der er udelukket

d) 

de drifts- og kontrolforanstaltninger, som den godkendte modtager skal overholde. Hvis det er relevant, angives enhver konkret betingelse i forbindelse med forsendelsesprocedurer, der gennemføres uden for normal arbejdstid af bestemmelsestoldstedet/bestemmelsestoldstederne.

2.  
Toldmyndighederne angiver i bevillingen, om den godkendte modtager kan disponere over de ankomne varer uden bestemmelsestoldstedets medvirken.

Artikel 90

Ophør af den fælles forsendelsesprocedure for varer, der modtages af en godkendt modtager

1.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, anses for at have opfyldt sine forpligtelser, og den fælles forsendelsesprocedure anses for ophørt i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, når varerne er blevet frembudt i intakt stand for den godkendte modtager som fastsat i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , på det sted, der er anført i bevillingen, inden for den frist, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 34.
2.  
Efter anmodning fra transportøren udsteder den godkendte modtager et ankomstbevis, som bekræfter varernes ankomst til et i bevillingen angivet sted i henhold til ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , i dette tillæg og indeholder en henvisning til MRN-nummeret for den fælles forsendelsestransaktion. Ankomstbeviset indgives ved anvendelse af formularen i bilag B10 til tillæg III.KAPITEL VI

Papirbaseret fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbaneAfdeling 1

Almindelige bestemmelser vedrørende anvendelse af den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

Artikel 91

CIM-fragtbrevet som en forsendelsesangivelse for den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

CIM-fragtbrevet gælder som forsendelsesangivelse for den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, forudsat at det anvendes for transporttransaktioner, som foregår med godkendte jernbanevirksomheder, der samarbejder med hinanden.

Artikel 92

Godkendte jernbanevirksomheders regnskabskontorer og toldkontrol

1.  
De godkendte jernbanevirksomheder skal opbevare optegnelserne på deres regnskabskontorer og benytte det fælles vedtagne system, som er indført på disse kontorer til efterforskning af uregelmæssigheder.
2.  
Toldmyndigheden i det land, hvor den godkendte jernbanevirksomhed er etableret, skal have adgang til dataene i denne virksomheds regnskabskontor.
3.  
Med henblik på toldkontrol stiller den godkendte jernbanevirksomhed i bestemmelseslandet alle CIM-fragtbreve, der anvendes som forsendelsesangivelse i forbindelse med den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, til rådighed for toldmyndigheden i bestemmelseslandet i overensstemmelse med alle bestemmelser, som er fastlagt ved fælles overenskomst med denne myndighed.

Artikel 93

Den person, der er ansvarlig for den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og vedkommendes forpligtelser

1.  

Den person, der er ansvarlig for den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, er en af følgende:

a) 

en godkendt jernbanevirksomhed, der er etableret i et land, og som accepterer varer til transport på grundlag af et CIM-fragtbrev, der anvendes som forsendelsesangivelse i forbindelse med den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og som udfylder rubrik 58b i CIM-fragtbrevet ved at afkrydse rubrikken »ja« og indføre UIC-koden

b) 

når transporten starter uden for de kontraherende parters toldområde og varerne føres ind i dette toldområde: enhver anden godkendt jernbanevirksomhed, som er etableret i et land og på hvis vegne rubrik 58b udfyldes af en jernbanevirksomhed i et tredjeland.

2.  
Den person, der er ansvarlig for denne procedure, bliver ansvarlig for den implicitte erklæring om, at de successive eller stedfortrædende jernbanevirksomheder, der er involveret i brugen af den papirbaserede fælles forsendelsestransaktion, også opfylder kravene i den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

Artikel 94

Godkendte jernbanevirksomheders forpligtelser

1.  
Varerne bliver successivt overtaget og transporteret af forskellige godkendte jernbanevirksomheder på nationalt plan, og de involverede godkendte jernbanevirksomheder erklærer sig solidarisk ansvarlige over for toldmyndigheden for enhver potentiel skyld.
2.  
Uanset de forpligtelser, som påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, som omhandlet i artikel 8, er andre godkendte jernbanevirksomheder, som overtager varerne under transporten, og som er anført i rubrik 57 i CIM-fragtbrevet, også ansvarlige for, at den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, bliver anvendt korrekt.
3.  

De godkendte jernbanevirksomheder, der samarbejder med hinanden, skal have et fælles vedtaget system til at kontrollere og efterforske uregelmæssigheder, deres varebevægelser, og de skal være ansvarlige for følgende:

a) 

separat afregning af transportomkostninger på grundlag af oplysninger, der skal være tilgængelige for hver papirbaseret fælles forsendelsestransaktion for varer, der transporteres med jernbane, og for hver måned for de berørte uafhængige godkendte jernbanevirksomheder i hvert land

b) 

opdelingen af transportomkostninger for hvert land, hvis område varerne føres ind i under anvendelsen af den papirbaserede fælles forsendelsestransaktion for varer, der transporteres med jernbane

c) 

betaling af den respektive andel af de omkostninger, som er påløbet for hver af de samarbejdende godkendte jernbanevirksomheder.

Artikel 95

Klæbeseddel

Den godkendte transportvirksomhed sørger for, at varer, der transporteres under den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, mærkes med klæbesedler med et piktogram, som der er anført en model af i bilag B11 til tillæg III.

Klæbesedlerne anbringes eller trykkes direkte på CIM-fragtbrevet, samt, når der er tale om hele vognladninger, på jernbanevognen og i andre tilfælde på det eller de pågældende kolli.

Den i første afsnit nævnte klæbeseddel kan erstattes af et stempel, der gengiver piktogrammet, som er anført i bilag B11 til tillæg III.

Artikel 96

Ændring af fragtkontrakten

Ved ændring af en fragtkontrakt, der medfører:

a) 

at en transport, der skulle afsluttes uden for en kontraherende parts toldområde, afsluttes inden for dette område, eller

b) 

at en transport, der skulle afsluttes inden for en kontraherende parts toldområde, afsluttes uden for dette område

kan de godkendte jernbanevirksomheder kun opfylde den ændrede fragtkontrakt, når der forinden foreligger godkendelse fra afgangstoldstedet.

I alle andre tilfælde kan de godkendte jernbanevirksomheder opfylde den ændrede fragtkontrakt. De underretter straks afgangstoldstedet om den foretagne ændring.Afdeling 2

Forsendelse af varer mellem kontraherende parter

Artikel 97

Anvendelse af CIM-fragtbrevet

1.  
CIM-fragtbrevet forelægges for afgangstoldstedet i tilfælde af en transport, på hvilken den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, finder anvendelse, og som starter eller skal ophøre inden for de kontraherende parters område.
2.  

Afgangstoldstedet anfører i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, på eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet på tydelig måde:

a) 

koden »T1«, hvis varerne forsendes under T1-proceduren

b) 

koden »T2« eller »T2F«, hvis varerne forsendes under T2-proceduren i de tilfælde, hvor denne kode ifølge EU-bestemmelserne er obligatorisk.

Koden »T2« eller »T2F« bekræftes med afgangstoldstedets stempel.

3.  
Bortset fra de i stk. 2 omhandlede tilfælde henføres varer, der forsendes fra et sted til et andet i Unionen gennem et eller flere fælles forsendelseslandes område, samt varer, der forsendes fra Unionen til et bestemmelsessted i et fælles forsendelsesland, på de betingelser, som hver af ►M39  Den Europæiske Unions medlemsstater ◄ fastlægger, for hele strækningen fra afgangsstationen til bestemmelsesstationen under T2-proceduren, uden at CIM-fragtbrevet for de pågældende varer skal forelægges for afgangstoldstedet.

For så vidt angår varer, der forsendes fra et sted til et andet i Unionen gennem et eller flere fælles forsendelseslandes område, skal de i artikel 95 omhandlede klæbesedler ikke påføres.

4.  
Når en transport påbegyndes i et fælles forsendelsesland, anses varerne for at blive sendt under T1-proceduren. Men hvis varerne skal forsendes under T2-proceduren i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra b), i konventionen, anfører afgangstoldstedet på eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet, at de varer, som dokumentet henviser til, forsendes under T2-proceduren. I den anledning anfører afgangsstedet på tydelig måde koden »T2« eller »T2F« samt afgangstoldstedets stempel og den kompetente tjenestemands underskrift i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne. For varer, der forsendes under T1-proceduren, skal der ikke anføres »T1« på det pågældende dokument.
5.  
Samtlige eksemplarer af CIM-fragtbrevet returneres til den relevante person.
6.  
Hvert fælles forsendelsesland kan bestemme, at varer, der forsendes under T1-proceduren, kan forsendes under proceduren, uden at CIM-fragtbrevet skal forelægges for afgangstoldstedet.
7.  
For de i stk. 2, 3 og 5 omhandlede varer bliver det toldsted, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bestemmelsestoldsted. Men hvis varerne overgår til fri omsætning eller henføres under en anden toldprocedure ved en mellemstation, bliver det toldsted, i hvis distrikt denne station er beliggende, bestemmelsestoldsted.

Artikel 98

Identifikationsforanstaltninger

Medmindre afgangstoldstedet bestemmer andet, foretager dette toldsted normalt og i betragtning af de af de godkendte jernbanevirksomheder trufne identifikationsforanstaltninger ikke forsegling af transportmidlerne eller de enkelte kolli, der indeholder varerne.

Artikel 99

Formaliteter ved grænseovergangstoldstedet

Når den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, anvendes, er det ikke nødvendigt at opfylde formaliteter ved grænseovergangstoldstedet.

Artikel 100

Formaliteter ved bestemmelsestoldstedet

1.  

Når varer, der er henført under den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, ankommer til bestemmelsestoldstedet, skal den godkendte jernbanevirksomhed frembyde følgende for dette toldsted:

a) 

varerne

b) 

eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet.

Bestemmelsestoldstedet returnerer eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet til den godkendte jernbanevirksomhed efter at have forsynet det med påtegning og beholder eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet.

2.  
Det toldsted, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bliver bestemmelsestoldsted.

Men hvis varerne overgår til fri omsætning eller henføres under en anden toldprocedure ved en mellemstation, bliver det toldsted, i hvis distrikt denne station er beliggende, bestemmelsestoldsted.

3.  
I et tilfælde som omhandlet i artikel 93, stk. 3, er der ved bestemmelsesstedet ingen formaliteter at iagttage.Afdeling 3

Forsendelser til eller fra tredjelande

Artikel 101

Forsendelser til tredjelande

1.  
Artikel 97 og 98 finder anvendelse på en transport, som starter inden for en kontraherende parts område og skal ophøre i et tredjeland.
2.  
Det toldsted, i hvis distrikt den grænsestation er beliggende, via hvilken varer, som er henført under den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, forlader en kontraherende parts område, bliver bestemmelsestoldsted.
3.  
Ved dette toldsted er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 102

Forsendelser fra tredjelande

1.  
Det toldsted, i hvis distrikt den grænsestation er beliggende, via hvilken varer, som er henført under den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, kommer ind i en kontraherende parts område, bliver afgangstoldsted for en transport, som starter i et tredjeland og skal ophøre inden for en kontraherende parts område.

Ved dette toldsted er der ingen formaliteter at iagttage.

2.  
Det toldsted, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bliver bestemmelsestoldsted. Men hvis varer overgår til fri omsætning eller henføres under en anden toldprocedure ved en mellemstation, bliver det toldsted, i hvis distrikt denne station er beliggende, bestemmelsestoldsted.

De i artikel 100 omhandlede formaliteter skal opfyldes ved dette toldsted.

Artikel 103

Forsendelser gennem de kontraherende parters område

1.  
De toldsteder, som bliver afgangstoldsted og bestemmelsestoldsted for transport, som starter og skal ophøre i et tredjeland, er dem, der er omhandlet i henholdsvis artikel 101, stk. 2, og artikel 102, stk. 1.
2.  
Ved afgangstoldstedet og bestemmelsestoldstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 104

Varers toldmæssige status

Varer, der forsendes som omhandlet i artikel 102, stk. 1, eller artikel 103, stk. 1, anses for at være sendt under T1-proceduren, medmindre varernes status som EU-varer fastslås i overensstemmelse med bestemmelserne i tillæg II.Afdeling 4

Andre bestemmelser

Artikel 105

Ladelister

1.  
I tilfælde af at et CIM-fragtbrev omfatter mere end en jernbanevogn eller container, kan der anvendes ladelister i den form, der er angivet i bilag B4 til tillæg III.

Nummeret på den jernbanevogn, som CIM-fragtbrevet vedrører, eller i givet fald nummeret på den container, som varerne er anbragt i, anføres på ladelisten.

2.  
For transport, der starter i de kontraherende parters område og omfatter såvel varer, der forsendes under T1-proceduren, som varer, der forsendes under T2-proceduren, udfærdiges der særskilte ladelister.

Løbenumrene på ladelisterne for hver af de to kategorier af varer anføres i rubrikken til varebeskrivelsen i CIM-fragtbrevet.

3.  
De ladelister, der er vedlagt CIM-fragtbrevet, udgør en integrerende del heraf og har samme retsvirkning.
4.  
Originalen af ladelisterne skal være forsynet med afsendelsesstationens stempel.

Artikel 106

Anvendelsesområde for standardprocedurerne og de papirbaserede procedurer for kombineret jernbane-landevejstransport

1.  
I tilfælde af kombineret jernbane-landevejstransport udelukker bestemmelserne i artikel 91-105 ikke muligheden for at benytte de i afsnit II fastlagte procedurer. Bestemmelserne i artikel 92 og 95 finder dog fortsat anvendelse.
2.  
I forbindelse med udfyldningen af CIM-fragtbrevet skal der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde på synlig måde anføres en henvisning til den eller de anvendte forsendelsesangivelser i rubrikken til angivelse af ledsagedokumenter.

Denne henvisning skal for hver anvendt forsendelsesangivelse angive forsendelsesangivelsens type, afgangstoldsted, dato og registreringsnummer.

Eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet skal desuden være forsynet med en påtegning af den jernbanevirksomhed, som den sidste jernbanestation, der er involveret i den fælles forsendelsestransaktion, henhører under. Denne jernbanevirksomhed forsyner CIM-fragtbrevet med sin påtegning efter at have sikret sig, at transporten af varerne er ledsaget af den eller de forsendelsesangivelser, hvortil der er henvist.

3.  
Når varer, som forsendes med kombineret jernbane-landevejstransport, der foregår på grundlag af en eller flere forsendelsesangivelser under den i afsnit II fastlagte procedure, modtages af jernbanevirksomhederne på en jernbanestation og føres over på jernbanevogne, overtager disse jernbanevirksomheder ansvaret for betalingen af skyld, i tilfælde af at der begås overtrædelser eller uregelmæssigheder under jernbanetransporten, såfremt der ikke er en gyldig garanti i det land, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden er eller formodes at være begået, og såfremt det ikke er muligt at søge dækning for disse beløb hos den person, der er ansvarlig for proceduren.

Artikel 107

Godkendt afsender og godkendt modtager

1.  
Når der ikke kræves forelæggelse af CIM-fragtbrevet som forsendelsesangivelse og frembydelse af varerne på afgangstoldstedet for de varer, som skal henføres af en godkendt afsender, jf. ►M39  artikel 55, stk. 1, litra c) ◄ , under den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure, for varer, der transporteres med jernbane, træffer afgangstoldstedet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet forsynes med koden »T1«, »T2« eller »T2F«.
2.  
Når varer ankommer til en godkendt modtagers sted, jf. ►M39  artikel 55, stk. 1, litra d) ◄ , kan toldmyndighederne uanset artikel 88 bestemme, at eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet skal afleveres direkte til bestemmelsestoldstedet af den godkendte jernbanevirksomhed eller af transportvirksomheden.KAPITEL VII

▼M41

Papirbaseret fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen, og fælles forsendelsesprocedure baseret på et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport

▼M38

Artikel 108

Et manifest som en forsendelsesangivelse til brug ved den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  
Et luftfartsselskab kan få tilladelse til at anvende varemanifestet som forsendelsesangivelse, når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med formularen i tillæg 3 til bilag 9 til konventionen angående international civil luftfart, udfærdiget i Chicago den 7. december 1944.
2.  
I den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra e) ◄ , omhandlede bevilling vedrørende den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen, skal være angivet manifestets form samt afgangs- og bestemmelseslufthavnen for fælles forsendelsestransaktioner. Luftfartsselskabet, som i medfør af artikel 55, litra e), har fået bevilling til at anvende denne procedure, fremsender en bekræftet kopi af bevillingen til de kompetente toldmyndigheder i hver af de berørte lufthavne.
3.  
Når en transport omfatter både varer, der forsendes under T1-proceduren, og varer, der forsendes under T2-proceduren, mellem et særligt skattemæssigt område og en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt skattemæssigt område, skal disse varer opføres på særskilte manifester.

Artikel 109

Formaliteter, der skal opfyldes af luftfartselskabet

1.  

Luftfartselskabet skal indføre følgende oplysninger i et manifest:

a) 

koden »T1«, hvis varerne forsendes under T1-proceduren

b) 

koden »T2« eller »T2F«, hvis varerne forsendes under T2-proceduren i de tilfælde, hvor denne kode ifølge EU-bestemmelserne er obligatorisk

c) 

navnet på det luftfartsselskab, der transporterer varerne

d) 

flyrutenummeret

e) 

datoen for flyvningen

f) 

afgangslufthavnen og bestemmelseslufthavnen.

2.  

Ud over de oplysninger, der kræves ifølge stk. 1, skal luftfartselskabet for hver forsendelse indføre følgende oplysninger i dette manifest:

a) 

luftfragtbrevets nummer

b) 

antal kolli

c) 

handelsbetegnelsen for varerne med alle detaljer, der er nødvendige for identifikationen deraf

d) 

bruttomasse.

3.  
I tilfælde af samlegods erstattes beskrivelsen i manifestet, hvor det er relevant, af påtegningen »Consolidation«, eventuelt i forkortet form. I så fald skal luftfragtbrevene vedrørende de forsendelser, der er angivet i manifestet, indeholde handelsbetegnelsen for varerne med alle detaljer, der er nødvendige for identifikationen deraf. Disse luftfragtbreve vedlægges manifestet.
4.  
Luftfartselskabet daterer og underskriver manifestet.
5.  
Manifestet skal forelægges i mindst to eksemplarer for de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen, som beholder et eksemplar heraf.
6.  
Et eksemplar af manifestet forelægges for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen.

Artikel 110

Verifikation af en liste over manifester, der anvendes som papirbaseret forsendelsesangivelse for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  
De kompetente toldmyndigheder i hver bestemmelseslufthavn påtegner hver måned en af luftfartsselskaberne udarbejdet liste over de manifester, som er blevet forelagt dem i løbet af den foregående måned, og sender den til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangslufthavn.
2.  

Denne liste skal indeholde følgende oplysninger for hvert manifest:

a) 

manifestets nummer

b) 

den kode, der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse i overensstemmelse med artikel 109, stk. 1, litra a) og b)

c) 

navnet på det luftfartsselskab, der transporterede varerne

d) 

flyrutenummeret og

e) 

datoen for flyvningen.

3.  
Den i ►M39  artikel 55, stk. 1, litra e) ◄ , omhandlede bevilling vedrørende den papirbaserede fælles forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen, kan ligeledes bestemme, at luftfartselskaberne selv fremsender den i denne artikels stk. 1 omhandlede liste til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangslufthavn.
4.  
Hvis der konstateres uregelmæssigheder i forhold til oplysningerne i manifestet på denne liste, underretter de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen samt den kompetente toldmyndighed, der har udstedt bevillingen, herom og henviser især til luftfragtbrevene vedrørende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

▼M41 —————

▼M39

Artikel 111a

Høring forud for bevillinger til anvendelse af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport

1.  
Efter at have undersøgt, om de betingelser, der er fastsat i artikel 57, stk. 4, for bevillingen til anvendelse af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport, jf. artikel 55, stk. 1, litra h), er opfyldt, skal den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, høre toldmyndigheden i afgangs- og bestemmelseslufthavnene.

Fastslår den hørte toldmyndighed efter den i første afsnit omhandlede undersøgelse, at ansøgeren ikke opfylder en eller flere betingelser eller et eller flere kriterier for, at bevillingen kan gives, forelægges resultaterne med behørig dokumentation og begrundelse for den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen.

2.  
Fristen for høringen fastsættes til 45 dage fra datoen for meddelelsen fra den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, om de betingelser, som den hørte myndighed skal undersøge.
3.  

Den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, kan i følgende tilfælde forlænge den frist, der er fastsat for høringen i overensstemmelse med stk. 2:

a) 

når den hørte myndighed anmoder om mere tid grundet arten af de undersøgelser, som skal udføres

b) 

når ansøgeren foretager tilpasninger for at sikre opfyldelse af de betingelser og kriterier, der er omhandlet i stk. 1, og meddeler dem til den toldmyndighed, der er kompetent til at give bevillingen, og som oplyser den hørte toldmyndighed herom.

4.  
Svarer den hørte toldmyndighed ikke inden for den frist, der er fastsat for høringen i overensstemmelse med stk. 2, anses de betingelser, der var høringens genstand, for opfyldt.
5.  
Den høringsprocedure, der er fastsat i stk. 1-4, kan også anvendes med henblik på fornyet vurdering og overvågning af en bevilling.

Artikel 111b

Formaliteter for anvendelse af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport

1.  
Varerne frigives til den fælles forsendelsesprocedure, når oplysningerne i det elektroniske transportdokument er stillet til rådighed for afgangstoldstedet i lufthavnen i overensstemmelse med de midler, der er fastsat i bevillingen.
2.  

Når varerne henføres under den fælles forsendelsesprocedure, skal den person, der er ansvarlig for proceduren, registrere de rette koder ud for de relevante varer i det elektroniske transportdokument:

a)

»T1« — varer, der ikke har toldmæssig status som EU-varer, og som er henført under den fælles forsendelsesprocedure

b)

»T2« — varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og som er henført under den fælles forsendelsesprocedure

c)

»T2F« — varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og som transporteres mellem en del af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF ( 4 ) eller Rådets direktiv 2008/118/EF ( 5 ) ikke finder anvendelse, og et fælles forsendelsesland

d)

»C« — EU-varer, der ikke er henført under en forsendelsesprocedure

e)

»TD« — varer, der allerede er henført under en forsendelsesprocedure

f)

»X« — EU-varer, hvor eksporten er afsluttet og udpassagen bekræftet, og som ikke er henført under en forsendelsesprocedure.

3.  
Den fælles forsendelsesprocedure ophører, når varerne er frembudt for bestemmelsestoldstedet i lufthavnen, og oplysningerne i det elektroniske transportdokument er stillet til rådighed for det pågældende toldsted ved hjælp af de midler, der er fastsat i bevillingen.
4.  
Den person, der er ansvarlig for proceduren, skal straks underrette afgangs- og bestemmelsestoldstederne om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.
5.  
Den fælles forsendelsesprocedure betragtes som afsluttet, medmindre toldmyndighederne har modtaget oplysninger eller har fastslået, at proceduren ikke er ophørt korrekt.

▼M38AFSNIT IV

SKYLD OG INDDRIVELSEKAPITEL I

Skyld og debitor

Artikel 112

Skyldens opståen

1.  

Der opstår en skyld i henhold til artikel 3, litra l), gennem:

a) 

fjernelse af varer fra den fælles forsendelsesprocedure

b) 

manglende overholdelse af en af betingelserne for at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure eller anvende den fælles forsendelsesprocedure.

2.  

Skylden bortfalder på en af følgende måder:

a) 

hvis skylden opstod i medfør af stk. 1, litra a) eller b), og hvis følgende betingelser er opfyldt:

i) 

den fejl, som førte til opståen af en skyld, havde ikke nogen væsentlig virkning på en korrekt gennemførelse, og den udgjorde ikke et forsøg på at begå urigtigheder

ii) 

alle de formaliteter, der er nødvendige for at bringe situationen for de pågældende varer i overensstemmelse med reglerne, efterfølgende opfyldes

b) 

hvis fjernelsen af varerne fra den fælles forsendelsesprocedure eller den manglende opfyldelse af en af betingelserne for at henføre varerne under den fælles forsendelsesprocedure eller anvende den fælles forsendelsesprocedure skyldes den totale ødelæggelse eller det uigenkaldelige tab af de pågældende varer som følge af deres natur, uforudsete omstændigheder eller force majeure eller efter påbud fra de kompetente myndigheder.

Varer anses for uigenkaldeligt tabt, når de er gjort ubrugelige af en eller anden person.

3.  

Skylden opstår i det øjeblik, hvor:

a) 

varerne blev fjernet fra den fælles forsendelsesprocedure, eller hvor betingelserne for at anvende den fælles forsendelsesprocedure ikke længere var opfyldt eller ophørte med at være opfyldt

b) 

en toldangivelse blev antaget med henblik på henførsel af varer under en fælles forsendelsesprocedure, men hvor det efterfølgende konstateres, at en af betingelserne for at henføre varerne under denne procedure ikke var opfyldt.

Artikel 113

Identifikation af debitor

1.  

Debitor er en af følgende:

a) 

den person, som skulle opfylde betingelserne for at henføre varerne under den fælles forsendelsesprocedure eller anvende den fælles forsendelsesprocedure

b) 

enhver person, som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at en af betingelserne i henhold til konventionen ikke var opfyldt, og som handlede på vegne af den person, der skulle opfylde denne forpligtelse, eller som deltog i den handling, der førte til den manglende opfyldelse af denne betingelse

c) 

enhver person, som erhvervede eller opbevarede de pågældende varer, og som på det tidspunkt, hvor varerne blev erhvervet eller modtaget, vidste eller med rimelighed burde have vidst, at en af forpligtelserne i henhold til konventionen eller toldlovgivningen ikke var opfyldt

d) 

den person, der er ansvarlig for proceduren.

2.  
I det i artikel 112, stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde er debitor den person, der skal opfylde betingelserne for at henføre eller anvende varerne under den fælles forsendelsesprocedure.
3.  
Hvis der udfærdiges en toldangivelse med henblik på henførsel af varer under den fælles forsendelsesprocedure, og toldmyndighederne modtager oplysninger, som skal indgives i henhold til toldlovgivningen vedrørende betingelserne for at henføre varerne under denne toldprocedure, og det fører til, at der opstår en skyld, er den person, der har meddelt de for toldangivelsen fornødne oplysninger, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at de pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.
4.  
Når flere personer er ansvarlige for betaling af det til en skyld svarende beløb, hæfter de solidarisk for betalingen af dette beløb.

Artikel 114

Det sted, hvor skylden opstår

1.  

Skylden opstår:

a) 

på det sted, hvor de begivenheder, der giver anledning til skylden, finder sted

b) 

hvis dette sted ikke kan identificeres: på det sted, hvor toldmyndighederne konkluderer, at varerne befinder sig i en situation, der giver anledning til, at skylden opstår.

2.  

Hvis varerne er blevet henført under en fælles forsendelsesprocedure, som ikke er blevet afsluttet, og det ikke er muligt at fastslå, hvilket sted skylden er opstået i henhold til denne artikels stk. 1, litra a) og b), inden for følgende frister:

a) 

senest syv måneder fra den dato, hvor varerne senest skulle have været frembudt på bestemmelsestoldstedet, medmindre der inden denne frists udløb blev fremsendt en anmodning om at udskyde opkrævningen af skylden som omhandlet i artikel 50 til den myndighed, der er ansvarlig for det sted, hvor de begivenheder fandt sted, som toldmyndigheden i afgangslandet fik bevis for gav anledning til skylden, hvor tidsfristen i så fald forlænges med op til én måned

b) 

en måned fra udløbet af den i artikel 49, stk. 4, omhandlede frist, som den person, der er ansvarlig for proceduren, har til at efterkomme en anmodning om de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte proceduren, såfremt toldmyndigheden i afgangslandet ikke har fået meddelelse om varernes ankomst, og den person, der er ansvarlig for proceduren, har givet utilstrækkelige eller ingen oplysninger,

er skylden opstået enten i det land, hvor det sidste forsendelsestoldsted, som sender meddelelsen om grænsepassagen, er beliggende, eller i mangel heraf i det land, som afgangstoldstedet hører under.

3.  
De i artikel 116, stk. 1, omhandlede toldmyndigheder er myndighederne i det land, hvor skylden er opstået eller formodes at være opstået i overensstemmelse med nærværende artikel.

Artikel 115

Anmodning om overførsel af inddrivelse af skyld

1.  
Hvis de kompetente myndigheder, som meddelte skylden, opnår bevis angående det sted, hvor den begivenhed, der har givet anledning til skyldens opståen, indtraf, skal disse myndigheder suspendere inddrivelsesproceduren og straks og under alle omstændigheder inden for den pågældende frist sende en bekræftet kopi af beviset til de kompetente myndigheder på dette sted.
2.  
De kompetente toldmyndigheder på dette sted kvitterer for modtagelsen af anmodningen og oplyser de kompetente myndigheder, som meddelte skylden, om, hvorvidt de har ansvaret for inddrivelsen. Hvis der ikke er kommet svar inden 28 dage, genoptager de kompetente myndigheder, som meddelte skylden, straks den inddrivelse, som de havde indledt.KAPITEL II

Tiltag over for debitor eller kautionist

Artikel 116

Tiltag over for debitor

1.  

De kompetente myndigheder tager skridt til inddrivelse, så snart de er i stand til at:

a) 

beregne skyldens størrelse og

b) 

fastslå, hvem der er debitor.

2.  
Disse myndigheder underretter debitor om skyldens størrelse ved anvendelse af de metoder og inden for de frister, der gælder i de kontraherende parters område.
3.  
Enhver skyld, der er meddelt i henhold til stk. 2, skal betales af debitor ved anvendelse af de metoder og inden for de frister, der gælder i de kontraherende parters område.

Artikel 117

Tiltag over for kautionist

1.  
Kautionistens ansvar varer, så længe skylden kan forfalde til betaling, jf. dog stk. 4.
2.  
Hvis den fælles forsendelsesprocedure ikke er blevet afsluttet, underretter afgangslandets toldmyndigheder senest ni måneder efter fristen for frembydelse af varerne for bestemmelsestoldstedet, kautionisten om, at proceduren ikke er blevet afsluttet.
3.  
Hvis den fælles forsendelsesprocedure ikke blevet afsluttet, underretter de i henhold til artikel 114 udpegede toldmyndigheder senest tre år efter datoen for antagelsen af forsendelsesangivelsen kautionisten om, at han er eller vil kunne blive forpligtet til at betale den skyld, som han hæfter for i forbindelse med den pågældende fælles forsendelsestransaktion, og de skal angive MRN-nummeret og datoen på forsendelsesangivelsen, navnet på afgangstoldstedet, navnet på den person, der er ansvarlig for proceduren, samt det pågældende beløb.
4.  
Kautionisten frigøres for sine forpligtelser, hvis han ikke har modtaget en af de i stk. 2 og 3 nævnte meddelelser inden fristens udløb.
5.  
Når en af de nævnte meddelelser er blevet fremsendt, underrettes kautionisten om inddrivelsen af skylden eller om afslutningen af proceduren.

Artikel 118

Udveksling af oplysninger og samarbejde med henblik på inddrivelse

Med forbehold af artikel 13a i konventionen bistår landene hinanden med at fastslå, hvilke myndigheder der ifølge artikel 114 i dette tillæg er kompetente med hensyn til inddrivelse.

Disse myndigheder underretter afgangstoldstedet og garantitoldstedet om alle tilfælde, hvor der er opstået en skyld i forbindelse med forsendelsesangivelser, der er antaget af afgangstoldstedet, samt om de tiltag, der er truffet med henblik på inddrivelse hos debitor. De underretter desuden afgangstoldstedet om opkrævningen af told og andre afgifter med henblik på at gøre det muligt for toldstedet at afslutte forsendelsestransaktionen.

BILAG I

ANVENDELSE AF ARTIKEL 77

Midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller af samlet sikkerhedsstillelse

1.

Situationer, hvor anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller samlet sikkerhedsstillelse kan forbydes midlertidigt:

1.1 

Midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb

Ved »særlige omstændigheder« som anført i artikel 77, litra a), forstås en situation, hvor det i et større antal tilfælde, hvor der er involveret mere end én person, der er ansvarlig for proceduren, og som er en fare for, at ordningen kan fungere, er fastslået, at den samlede sikkerhedsstillelse eller en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb som omhandlet i artikel 75, litra a) og b), på trods af anvendelse af artikel 65 eller 80, ikke længere er tilstrækkelig til at sikre betaling inden for den fastsatte frist af skyld, der er opstået, som følge af at nogle typer varer er fjernet fra den fælles forsendelsesprocedure.

1.2 

Midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse

Ved »omfattende svig« som anført i artikel 77, litra b), forstås en situation, hvor det er fastslået, at den samlede sikkerhedsstillelse eller en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb som omhandlet i artikel 75, litra a) og b), på trods af anvendelse af artikel 65 eller 80, ikke længere er tilstrækkelig til at sikre betaling inden for den fastsatte frist af skyld, der er opstået, som følge af at nogle typer varer er fjernet fra den fælles forsendelsesprocedure. I den forbindelse bør der tages hensyn til mængden af varer, der er fjernet, og til de omstændigheder, under hvilke dette er foregået, især når det skyldes organiseret kriminalitet på internationalt plan.

2.

Beslutningsprocedure for midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller samlet sikkerhedsstillelse

2.1

Den Blandede Kommissions beslutning om midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller samlet sikkerhedsstillelse under henvisning til artikel 77, litra a) eller b), (i det følgende benævnt »beslutningen«) træffes efter følgende fremgangsmåde:

2.1.1 

En beslutning kan træffes efter anmodning fra en eller flere kontraherende parter.

2.1.2 

Når der fremsættes en sådan anmodning, underretter de kontraherende parter hinanden om, hvad de har konstateret, og undersøger, om betingelserne under punkt 1.1 eller 1.2 er opfyldt.

2.2

Hvis de kontraherende parter mener, at disse betingelser er opfyldt, forelægges der Den Blandede Kommission et beslutningsforslag, som skal vedtages efter den skriftlige procedure i punkt 2.3.

2.3

Den kontraherende part, der har formandskabet i Den Blandede Kommission, sender beslutningsforslaget til de andre kontraherende parter.

Hvis den kontraherende part, der har formandskabet i Den Blandede Kommission, ikke inden for en frist på 30 dage efter datoen for afsendelse af beslutningsforslaget har modtaget en skriftlig indsigelse fra de andre kontraherende parter, er beslutningen vedtaget. Den kontraherende part, der har formandskabet i Den Blandede Kommission, underretter de andre kontraherende parter om vedtagelsen af beslutningen.

Hvis den kontraherende part, der har formandskabet i Den Blandede Kommission, modtager indsigelser inden for den fastsatte frist, underretter den de øvrige kontraherende parter herom.

2.4

De kontraherende parter sørger hver især for offentliggørelse af beslutningen.

2.5

Beslutningen har en gyldighed på 12 måneder. Denne gyldighedsperiode kan dog forlænges eller annulleres af Den Blandede Kommission, efter at de kontraherende parter har foretaget en ny undersøgelse.

3.

Foranstaltninger, som gør det muligt at formindske de finansielle konsekvenser af forbuddet mod samlet sikkerhedsstillelse

Hvis der er givet et midlertidigt forbud mod at anvende samlet sikkerhedsstillelse i medfør af artikel 77, kan de personer, der er ansvarlige for samlet sikkerhedsstillelse, efter anmodning få tilladelse til at anvende enkelt sikkerhedsstillelse. I så fald gælder følgende særlige bestemmelser:

— 
enkelt sikkerhedsstillelse udfærdiges ved et særligt kautionsdokument, som kun dækker de typer varer, der er omhandlet i beslutningen
— 
denne enkelte sikkerhedsstillelse kan kun anvendes ved det afgangstoldsted, som er angivet i kautionsdokumentet
— 
den kan anvendes til at dække flere samtidige eller på hinanden følgende transaktioner, forudsat at det samlede beløb for de indledte transaktioner, for hvis vedkommende proceduren ikke er afsluttet, ikke overstiger referencebeløbet for den enkelte sikkerhedsstillelse. I dette tilfælde tildeler garantitoldstedet en første adgangskode for sikkerhedsstillelsen til den person, der er ansvarlig for proceduren. Den person, der er ansvarlig for proceduren, kan tildele sig selv eller sine repræsentanter en eller flere adgangskoder for denne sikkerhedsstillelse
— 
hver gang proceduren afsluttes for en fælles forsendelsestransaktion, som er dækket af en sådan enkelt sikkerhedsstillelse, frigives det beløb, der svarer til pågældende transaktion, og kan genanvendes til at dække en anden transaktion inden for garantibeløbet.

4.

Undtagelse fra beslutningen om midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse eller af samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb

4.1

Personer, der er ansvarlige for proceduren, kan få bevilling til at anvende samlet sikkerhedsstillelse eller samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb, når de henfører varer, der er omfattet af beslutningen om midlertidigt forbud, under den fælles forsendelsesprocedure, hvis de kan dokumentere, at der ikke er opstået nogen skyld i forbindelse med de pågældende typer varer under fælles forsendelsestransaktioner, som de har indledt i løbet af de seneste to år før beslutningen, eller — dersom der er opstået skyld i denne periode — de kan dokumentere, at den er betalt fuldt ud af debitor eller kautionist inden for den fastsatte frist.

For at få tilladelse til at anvende en midlertidigt forbudt samlet sikkerhedsstillelse, skal den person, der er ansvarlig for proceduren, også opfylde de i artikel 75, stk. 2, litra b), fastsatte betingelser.

4.2

Artikel 59-72 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger og bevillinger, der vedrører de i punkt 4.1. omhandlede undtagelser.

4.3

Når de kompetente myndigheder indrømmer en undtagelse, anfører de følgende tekst i rubrik 8 på attesten for samlet sikkerhedsstillelse:

»— UBEGRÆNSET ANVENDELSE — 99209«

BILAG II

BEREDSKABSPROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE

▼M39 —————

▼M38

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

1.

Dette bilag indeholder specifikke bestemmelser for anvendelsen af den i artikel 26, stk. 1, i tillæg I omhandlede beredskabsprocedure for den person, der er ansvarlig for proceduren, herunder godkendte afsendere, i tilfælde af midlertidigt driftsnedbrud:

— 
det elektroniske forsendelsessystem
— 
det IT-system, som de personer, der er ansvarlige for proceduren, anvender til indgivelse af den fælles forsendelsesangivelse ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, eller
— 
den elektroniske forbindelse mellem det IT-system, som de personer, der er ansvarlige for proceduren, anvender til indgivelse af den fælles forsendelsesangivelse ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, og det elektroniske forsendelsessystem.

2.

Forsendelsesangivelser

2.1 Den forsendelsesangivelse, der benyttes ved beredskabsproceduren, skal være genkendelig for alle de involverede parter i forsendelsestransaktionen med henblik på at undgå problemer på grænseovergangstoldstedet, bestemmelsestoldstedet og ved ankomst hos den godkendte modtager. De anvendte dokumenter er derfor begrænset til følgende:

— 
et administrativt enhedsdokument (SAD), eller
— 
et SAD udskrevet på almindeligt papir fra den erhvervsdrivendes computersystem i overensstemmelse med bilag B6 til tillæg III, eller

▼M39

— 
fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, et SAD udskrevet på almindeligt papir fra den økonomiske operatørs computersystem i overensstemmelse med bilag B6a til tillæg III, eller

▼M38

— 
et forsendelsesledsagedokument (TAD), om nødvendigt suppleret med en vareliste ►M39  , ◄

▼M39

— 
fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, et forsendelsesledsagedokument (TAD) suppleret med en liste over vareposter.

▼M38

2.2 Forsendelsesangivelsen kan suppleres med en eller flere supplementsformularer ved brug af formularen i tillæg 3 til bilag I til konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen, udfærdiget i Interlaken den 20. maj 1987 1987 (SAD-konventionen). Formularerne udgør en integrerende del af angivelsen. Ladelister, der er i overensstemmelse med bilag 5 til tillæg III og udformet på grundlag af modellen i bilag B4 til tillæg III, kan anvendes i stedet for supplementsformularer som beskrivende del af en skriftlig forsendelsesangivelse, hvoraf de udgør en integrerende del.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, kan ladelister, der er i overensstemmelse med bilag B5a til tillæg III og udformet på grundlag af modellen i bilag B4a til tillæg III, anvendes i stedet for supplementsformularer som beskrivende del af en skriftlig forsendelsesangivelse, hvoraf de udgør en integrerende del.

▼M38

2.3 Med henblik på punkt 2.1 i dette bilag skal forsendelsesangivelsen udfyldes i overensstemmelse med bilag B6 til tillæg III.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, skal forsendelsesangivelsen med henblik på gennemførelsen af punkt 2.1 i dette bilag udfyldes i overensstemmelse med bilag B6a til tillæg III.

▼M38

KAPITEL II

Gennemførelsesregler

3.   Det elektroniske forsendelsessystem er ikke tilgængeligt

3.1 Reglerne skal anvendes som følger:

— 
forsendelsesangivelsen udfyldes og forelægges for afgangstoldstedet i eksemplar 1, 4 og 5 af SAD i overensstemmelse med SAD-konventionen eller i to eksemplarer af TAD, om nødvendigt suppleret med en vareliste, i overensstemmelse med bilag A3, A4, A5 og A6 til tillæg III.

▼M39

— 
fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, udfyldes og forelægges forsendelsesangivelsen for afgangstoldstedet i eksemplar 1, 4 og 5 af SAD i overensstemmelse med SAD-konventionen eller i to eksemplarer af TAD, om nødvendigt suppleret med en liste over vareposter, i overensstemmelse med bilag A3a, A4a, A5a og A6a til tillæg III

▼M38

— 
forsendelsesangivelsen registreres i rubrik C ved hjælp af et andet nummereringssystem end det, der anvendes i det elektroniske forsendelsessystem.
— 
beredskabsproceduren angives på eksemplarerne af forsendelsesangivelsen med et af de stempler, der svarer til formularerne i bilag B7 til tillæg III, i rubrik A på SAD eller på pladsen for MRN og stregkoden på TAD.
— 
den godkendte afsender skal opfylde alle forpligtelser og betingelser vedrørende de oplysninger, der skal angives, og anvendelsen af det særlige stempel omtalt i punkt 22-25 i dette bilag ved hjælp af henholdsvis rubrik C og D
— 
forsendelsesangivelsen skal være stemplet enten af afgangstoldstedet i tilfælde af standardproceduren eller af den godkendte afsender, når artikel 84 i tillæg I finder anvendelse.

3.2 Hvis der træffes beslutning om at anvende beredskabsproceduren, skal ethvert forsendelsesdata med LRN eller MRN, som er tildelt forsendelsestransaktionen, tages ud af det elektroniske forsendelsessystem på grundlag af oplysninger fra den person, som indførte dette forsendelsesdata i det elektroniske forsendelsessystem.

3.3 Toldmyndigheden skal føre tilsyn med anvendelsen af beredskabsproceduren med henblik på at undgå misbrug heraf.

4.   Det IT-system, som de personer, der er ansvarlige for proceduren, anvender til indgivelse af dataene til den fælles forsendelsesangivelse ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, er ikke tilgængeligt, eller der er ingen forbindelse mellem dette IT-system og det elektroniske forsendelsessystem

Bestemmelserne i punkt 3 i dette bilag finder anvendelse.

Den person, der er ansvarlig for proceduren, informerer toldmyndigheden, når IT-systemet eller den elektroniske forbindelse mellem dette IT-system og det elektroniske forsendelsessystem igen fungerer.

5.   Den godkendte afsenders IT-system er ikke tilgængeligt, eller den elektroniske forbindelse mellem dette IT-system og det elektroniske forsendelsessystem fungerer ikke.

Hvis den godkendte afsenders IT-system ikke er tilgængeligt, eller den elektroniske forbindelse mellem dette IT-system og det elektroniske forsendelsessystem ikke fungerer, finder følgende procedure anvendelse:

— 
bestemmelserne i punkt 4 i dette bilag finder anvendelse.
— 
når den godkendte afsender foretager mere end 2 % af sine angivelser på et år under beredskabsproceduren, skal bevillingen revideres med henblik på at vurdere, om betingelserne stadig er opfyldt.

6.   Toldmyndighedens datafangst

I de i punkt 4 og 5 i dette bilag nævnte tilfælde kan toldmyndigheden imidlertid tillade den person, der er ansvarlig for proceduren, at forelægge forsendelsesangivelsen i ét eksemplar (med anvendelse af SAD eller TAD) for afgangstoldstedet for at få den behandlet i det elektroniske forsendelsessystem.

KAPITEL III

Procedurens virkemåde

7.   Enkelt sikkerhedsstillelse ved kautionist.

Hvis garantitoldstedet er forskelligt fra afgangstoldstedet for forsendelsestransaktionen, opbevarer førstnævnte en kopi af kautionserklæringen. Den person, der er ansvarlig for proceduren, indleverer originaleksemplaret til afgangstoldstedet, hvor det opbevares. Afgangstoldstedet kan om nødvendigt anmode om oversættelse til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i det pågældende land.

8.   Undertegnelse af forsendelsesangivelsen og erklæring fra den person, der er ansvarlig for proceduren.

Ved at underskrive forsendelsesangivelsen påtager den person, der er ansvarlig for proceduren, sig ansvaret for:

— 
at oplysningerne i angivelsen er korrekte
— 
at de fremlagte dokumenter er autentiske
— 
at samtlige forpligtelser, der gælder i forbindelse med varernes henførsel under forsendelsesproceduren, er opfyldt.

9.   Identifikationsforanstaltninger

Hvis artikel 36, stk. 7, i tillæg I finder anvendelse, anfører afgangstoldstedet i rubrik D (»Kontrolleret af afgangsstedet«) i forsendelsesangivelsen ud for underrubrikken vedrørende »Forseglinger« følgende påtegning:

»— Fritaget — 99201«.

10.   Påtegning af forsendelsesangivelsen og frigivelse af varer

— 
Afgangstoldstedet forsyner forsendelsesangivelsens forskellige eksemplarer med påtegning om resultaterne af kontrollen.
— 
Hvis kontrolresultaterne er i overensstemmelse med angivelsen, frigiver afgangstoldstedet varerne og anfører datoen herfor på forsendelsesangivelsens forskellige eksemplarer.

11.

Forsendelse af varer, der er henført under den fælles forsendelsesprocedure, foretages på grundlag af eksemplar 4 og 5 af SAD eller på grundlag af et eksemplar af TAD, som afgangstoldstedet udleverer til den person, der er ansvarlig for proceduren. Eksemplar 1 af SAD og eksemplaret af TAD opbevares på afgangstoldstedet.

12.

Grænseovergangstoldsted

12.1 Transportøren foreviser en grænseovergangsattest udfærdiget på en formular, der svarer til modellen i bilag B8 til tillæg III, for hvert grænseovergangstoldsted, som skal opbevare denne. I stedet for grænseovergangsattesten kan der forelægges en fotokopi af eksemplar 4 af SAD eller en fotokopi af eksemplaret af TAD for grænseovergangstoldstedet, som skal opbevare den.

12.2 Hvis varerne transporteres via et andet grænseovergangstoldsted end det, der er angivet i forsendelsesangivelsen, skal det faktiske grænseovergangstoldsted sted underrette afgangstoldstedet herom.

13.

Frembydelse for bestemmelsestoldstedet

13.1 Bestemmelsestoldstedet registrerer eksemplarerne af forsendelsesangivelsen, anfører ankomstdatoen i eksemplarerne og forsyner dem med påtegning om resultatet af den foretagne kontrol.

13.2 En forsendelsestransaktion kan afsluttes på et andet toldsted end det, der er angivet i forsendelsesangivelsen. Det bliver dermed det faktiske bestemmelsestoldsted.

Hvis det faktiske bestemmelsestoldsted hører under en anden kontraherende parts jurisdiktion end det oprindeligt angivne toldsted, skal det faktiske toldsted i rubrik I (»Kontrolleret af bestemmelsestoldstedet«) på forsendelsesangivelsen ud over de sædvanlige angivelser, det påhviler bestemmelsestoldstedet at anføre, forsyne den medfølgende påtegning:

»— Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt … (referencenummer for toldstedet) — 99203«.

13.3 Når forsendelsesangivelsen i det i punkt 13.2, andet afsnit, i dette bilag omhandlede tilfælde er forsynet med nedenstående påtegning, skal det faktiske bestemmelsestoldsted opbevare varerne under tilsyn, og det kan ikke lade dem overgå til anden kontraherende part end den, under hvis jurisdiktion afgangstoldstedet hører, uden udtrykkelig tilladelse fra sidstnævnte:

»— Udpassage fra Unionen undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr.… — 99204«.

14.

Ankomstbevis

Ankomstbeviset kan udfærdiges på bagsiden af eksemplar 5 af SAD i det hertil indrettede felt eller på den formular der er angivet i bilag B10 til tillæg III.

15.

Returnering af eksemplar 5 af SAD eller eksemplaret af TAD.

Den kompetente toldmyndighed i den kontraherende part returnerer straks eller senest otte dage efter transaktionens ophør eksemplar 5 af SAD til toldmyndigheden i den kontraherende part. Hvis TAD anvendes, er det eksemplaret af det forelagte TAD, der returneres under samme betingelser som eksemplar 5.

16.

Underretning af den person, der er ansvarlig for proceduren, og alternative beviser for procedurens ophør

Hvis de i punkt 15 i dette bilag nævnte eksemplarer ikke returneres til toldmyndigheden i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, senest 30 dage efter fristen for frembydelse af varerne ved bestemmelsestoldstedet, giver denne myndighed den person, der er ansvarlig for proceduren, meddelelse herom og anmoder ham om at forelægge bevis for, at proceduren er ophørt korrekt.

17.

Efterforskningsprocedure

17.1 Hvis afgangstoldstedet ikke senest 60 dage efter fristen for frembydelse af varerne ved bestemmelsestoldstedet har modtaget bevis for, at proceduren er ophørt korrekt, anmoder toldmyndigheden i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, straks om at få de oplysninger, som er nødvendige for at afslutte proceduren. Hvis det under en efterforskningsprocedure fastlås, at den fælles forsendelsesprocedure ikke kan afsluttes, skal toldmyndigheden i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, fastslå, om der er opstået en skyld.

Hvis der er opstået en skyld, skal toldmyndigheden i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, træffe følgende foranstaltninger:

— 
identificere debitor
— 
fastslå, hvilke toldmyndigheder der er ansvarlige for meddelelse af skylden.

17.2 Hvis toldmyndigheden i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, inden udløbet af disse frister modtager oplysning om, at proceduren for den fælles forsendelsesprocedure ikke er ophørt på korrekt vis, eller hvis den har mistanke herom, skal den straks sende anmodningen.

17.3 Efterforskningsproceduren skal ligeledes indledes, hvis det efterfølgende viser sig, at beviset for den fælles forsendelsesprocedures ophør er forfalsket, og at efterforskningsproceduren er nødvendig for at opfylde målene i punkt 17.1 i dette bilag.

18.

Sikkerhedsstillelse — Referencebeløb

18.1 I forbindelse med anvendelse af artikel 74 i tillæg I skal den person, der er ansvarlig for proceduren, sørge for, at de beløb, hvorover der er disponeret, også i forbindelse med transaktioner, for hvilke proceduren ikke er ophørt, ikke overstiger referencebeløbet.

18.2 Når referencebeløbet viser sig at være utilstrækkeligt til at dække de forsendelsestransaktioner, som den person, der er ansvarlig for proceduren, foretager, skal han give garantitoldstedet meddelelse herom.

19.

Attester for samlet sikkerhedsstillelse, attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse og sikkerhedsdokumenter for enkelt sikkerhedsstillelse

19.1 Følgende skal fremlægges for afgangstoldstedet:

— 
attest for samlet sikkerhedsstillelse, svarende til den model, der er vist i bilag C5 til tillæg III
— 
attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse, svarende til den model, der er vist i bilag C6 til tillæg III
— 
sikkerhedsdokumenter for enkelt sikkerhedsstillelse, svarende til den model, der er vist i bilag C3 til tillæg III

▼M39

19.2 I forsendelsesangivelserne skal der henvises til attesterne og dokumentet.

▼M39

19.3. Gyldighedsperioden for en attest for samlet sikkerhedsstillelse eller en attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse må ikke overstige to år. Garantitoldstedet kan imidlertid forlænge denne periode med yderligere en periode på ikke over to år.

19.4. Fra den dato, hvor tilbagekaldelse af bevillingen til at anvende samlet sikkerhedsstillelse eller tilbagekaldelse og annullering af et tilsagn, der gives i tilfælde af en samlet sikkerhedsstillelse, får virkning, må udstedte attester ikke anvendes til at henføre varer under den fælles forsendelsesprocedure, og den person, der er ansvarlig for proceduren, skal straks tilbagesende dem til garantitoldstedet.

19.5. Hvert land giver Kommissionen oplysninger om, hvordan attester, der stadig er gyldige, men som endnu ikke er blevet returneret, eller som er meldt stjålet, bortkommet eller forfalsket, kan identificeres. Kommissionen giver de øvrige lande meddelelse herom.

▼M38

20.

Specielle ladelister

20.1 Toldmyndigheden kan acceptere forsendelsesangivelsen suppleret med ladelister, som ikke opfylder alle betingelserne i bilag B5 til tillæg III.

▼M39

Fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, kan toldmyndigheden acceptere forsendelsesangivelsen suppleret med ladelister, som ikke opfylder alle betingelserne i bilag B5a til tillæg III.

▼M38

Sådanne lister må kun anvendes, når de:

— 
udfærdiges af virksomheder, hvis bogføring er baseret på et elektronisk databehandlingssystem
— 
udformes og udfyldes på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan anvendes af toldmyndigheden
— 
for hver varepost angiver de oplysninger, der kræves i henhold til bilag B5 til tillæg III.

▼M39

— 
fra de indførelsesdatoer for opgraderingen af NCTS, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578, for hver varepost angiver de oplysninger, der kræves i henhold til bilag B5a til tillæg III.

▼M38

20.2 Som ladelister i henhold til punkt 20.1 i dette bilag må også anvendes varebeskrivelseslister, der udfærdiges med henblik på opfyldelse af afsendelses-/eksportformaliteter, også selv om listerne udfærdiges af virksomheder, hvis bogføring ikke er baseret på et elektronisk databehandlingssystem.

20.3 Den person, der er ansvarlig for proceduren, og som benytter et elektronisk databehandlingssystem til bogføring og allerede anvender specielle ladelister, kan også anvende dem i forbindelse med fælles forsendelsestransaktioner, som kun omfatter varer af samme art, hvis denne mulighed er påkrævet som følge af det system vedkommende person har.

21.

Anvendelse af segl af en særlig type.

Den person, der er ansvarlig for proceduren, anfører i rubrik D »Kontrolleret af afgangsstedet« i forsendelsesangivelsen ud for underrubrikken »Forseglinger« antallet af benyttede segl og de individuelle seglidentifikatorer

22.

Godkendt afsender — Forhåndsattestering og formaliteter ved afgang.

22.1 I forbindelse med anvendelse af punkt 3 og 5 i dette bilag skal det af bevillingen fremgå, at rubrik C »Afgangsstedet« i forsendelsesangivelsen:

— 
på forhånd skal være forsynet med afgangstoldstedets stempel og underskrift af en ansat ved dette toldsted, eller
— 
af den godkendte afsender skal forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af den kompetente myndighed og er i overensstemmelse med modellen i bilag B9 til tillæg III. Stemplet kan være fortrykt på formularerne, når trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

Den godkendte afsender skal udfylde rubrikken og angive varernes afsendelsesdato og give forsendelsesangivelsen et nummer i overensstemmelse med regler, der er fastsat herfor i bevillingen.

22.2 Toldmyndigheden kan foreskrive anvendelse af formularer, der med henblik på identifikation er forsynet med et særligt kendetegn.

23.

Godkendt afsender — Sikker opbevaring af stempler

Den godkendte afsender skal sørge for sikker opbevaring af de særlige stempler eller de formularer, der er forsynet med afgangstoldstedets stempel eller med et særligt stempel.

Han skal underrette toldmyndigheden om de sikkerhedsforanstaltninger, han træffer i henhold til første afsnit.

23.1 Ved misbrug af formularer, der på forhånd er forsynet med afgangstoldstedets stempel eller med et særligt stempel, hæfter den godkendte afsender — uafhængigt af hvem der har begået misbruget, og uanset strafferetlige foranstaltninger — for told og andre afgifter, som forfalder til betaling i et bestemt land for de af sådanne formularer omfattede varer, medmindre han over for den toldmyndighed, der har godkendt ham, kan dokumentere, at han har truffet de foranstaltninger, der kræves af ham i punkt 23.

24.

Godkendt afsender — Oplysninger, der skal indføres i angivelser

24.1 Senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, anfører den godkendte afsender, hvor det er relevant, i rubrik 44 i forsendelsesangivelsen den bindende transportrute, der er fastsat i henhold til artikel 33, stk. 2, i tillæg I, og i rubrik D »Kontrolleret af afgangsstedet« den frist, som er fastsat i henhold til artikel 34 i tillæg I, inden for hvilken varerne skal frembydes på bestemmelsestoldstedet, sammen med en bemærkning om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at sikre identifikation, samt følgende påtegning:

»— Godkendt afsender — 99206«

24.2 Hvis den kompetente myndighed i den kontraherende part, hvorfra afgangen sker, foretager kontrol af en sending, anfører den påtegning herom i rubrik D »Kontrolleret af afgangsstedet«.

24.3 Efter afsendelsen sendes eksemplar 1 af SAD eller eksemplaret af TAD straks til afgangstoldstedet i overensstemmelse med regler, der er fastsat herfor i bevillingen. De andre eksemplarer ledsager varerne i overensstemmelse med punkt 11 i dette bilag.

25.

Godkendt afsender — Fritagelse for underskrift.

25.1 Den godkendte afsender kan af toldmyndigheden få tilladelse til at undlade at underskrive forsendelsesangivelser, der er forsynet med det særlige stempel, som er omhandlet i del II, kapitel II, i dette bilag, når de udfærdiges i det elektroniske databehandlingssystem. Denne fritagelse er betinget af, at den godkendte afsender forud har afgivet en skriftlig erklæring til toldmyndigheden om, at han er den person, der er ansvarlig for proceduren for alle forsendelsestransaktioner, der foretages på grundlag af forsendelsesangivelser, som er forsynet med det særlige stempel.

25.2 Forsendelsesangivelser, som udfærdiges i henhold til punkt 25.1 i dette bilag, skal i den rubrik, der er afsat til underskrift af den person, der er ansvarlig for proceduren, være forsynet med følgende påtegning:

»— Fritaget for underskrift — 99207«.

26.

Godkendt modtager — Forpligtelser.

26.1 Når varerne ankommer til et sted, som er angivet i bevillingen, skal den godkendte modtager straks underrette bestemmelsestoldstedet om ankomsten. Han skal angive ankomstdato, eventuelle forseglingers tilstand og eventuelle uregelmæssigheder på eksemplar 4 og 5 af SAD eller på eksemplaret af TAD, der ledsagede varerne, og give dem til bestemmelsestoldstedet i overensstemmelse med regler, der er fastsat herfor i bevillingen.

26.2 Bestemmelsestoldstedet forsyner eksemplar 4 og 5 af SAD eller eksemplaret af TAD med de i punkt 13 i dette bilag omhandlede påtegninger.

▼M30

TILLÆG II

▼M38

VARERS STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE EUROEN

▼M30Artikel 1

I dette tillæg fastsættes gennemførelsesbestemmelserne til konventionen og til tillæg I vedrørende ►M38  varers toldmæssige status som EU-varer ◄ og anvendelsen af euroen.AFSNIT I

▼M41

BEVIS FOR VARERS TOLDMÆSSIGE STATUS SOM EU-VARER

▼M30KAPITEL I

Anvendelsesområde

Artikel 2

1.  

Bevis for ►M38  varers toldmæssige status som EU-varer ◄ kan kun fremlægges i henhold til dette afsnit, når de pågældende varer forsendes direkte fra en kontraherende parts område til en anden.

Som varer, der forsendes direkte fra en kontraherende parts område til en anden, anses varer, hvis forsendelse:

a) 

ikke berører et tredjelands område, eller

b) 

foregår gennem et eller flere tredjelandes område, men hvis forsendelse gennem disse områder sker på grundlag af ét og samme transportdokument, der er udstedt i en kontraherende parts område.

2.  

Dette afsnit anvendes ikke på varer:

a) 

som er bestemt til udførsel fra de kontraherende parters område, eller

b) 

som forsendes i henhold til proceduren for international vareforsendelse ledsaget af TIR-carneter, medmindre:

— 
varer, der skal losses på en kontraherende parts område, forsendes sammen med varer, der skal losses i et tredjeland
— 
varerne forsendes fra en kontraherende parts område til en anden kontraherende parts område via et tredjeland.
3.  
Dette afsnit gælder for postforsendelser (herunder postpakker), som sendes fra et postkontor i en kontraherende parts område til et postkontor i en anden kontraherende parts område.

▼M41 —————

▼M30KAPITEL II

▼M38

Bevis for varers toldmæssige status som EU-varer

▼M30

Artikel 3

Kompetent sted

I dette kapitel forstås ved »kompetent sted« de myndigheder, der har kompetence til at attestere ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ .

Artikel 4

Almindelige bestemmelser

1.  
Beviset for, at varer, der ikke er henført under procedure T2, ►M38  har toldmæssig status som EU-varer ◄ , kan føres ved hjælp af et af de dokumenter, der er fastsat i dette kapitel.
2.  

For så vidt som betingelserne for udstedelsen er opfyldt, kan det dokument, der benyttes til at føre bevis for ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ , udstedes efterfølgende. I så fald forsynes det med følgende påtegning i rød skrift:

— 
Udstedt efterfølgende — 99210.Afdeling 1

T2L-dokument

Artikel 5

Definition

1.  
På de nedenfor anførte betingelser føres der bevis for ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ ved fremlæggelse af et T2L-dokument.
2.  
►M39  Et T2L-dokument skal være mærket »T2L« eller »T2LF«. ◄

Artikel 6

Formular

1.  
T2L-dokumentet udfærdiges på en formular, der svarer til en af modellerne i SAD-konventionen.
2.  
Denne formular kan i givet fald suppleres med en eller flere formularer, der svarer til modellerne i SAD-konventionen, som udgør en integrerende del af dokument T2L.
3.  
I stedet for de supplerende formularer kan der benyttes ladelister, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i ►M38  bilag B4 til ◄ tillæg III, som beskrivende del af dokument T2L, hvoraf de udgør en integrerende del.
4.  
De i stk. 1-3 omhandlede formularer udfyldes i overensstemmelse med ►M38   ►M39  bilag B5a ◄ til ◄ tillæg III. De trykkes og udfyldes på et af de kontraherende parters officielle sprog, der er accepteret af de kompetente myndigheder.

Artikel 7

Specielle ladelister

1.  
Hvert lands kompetente myndigheder kan tillade enhver, der opfylder betingelserne i ►M39  artikel 57 ◄ i tillæg I at anvende lister, som ikke opfylder alle betingelserne i tillæg III, som ladelister.
2.  

Disse lister må kun anvendes, hvis de:

a) 

udfærdiges af virksomheder, hvis bogføring er baseret på et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem

b) 

udformes og udfyldes på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan anvendes af de kompetente myndigheder, og

c) 

for hver varepost angiver de oplysninger, der kræves i henhold til ►M39  bilag B5a ◄ til tillæg III.

3.  
Som ladelister i henhold til stk. 1 må også anvendes varebeskrivelseslister, der udfærdiges med henblik på opfyldelse af afsendelses-/udførselsformaliteter, også selv om listerne udfærdiges af ►M39  økonomiske operatører ◄ , hvis bogføring ikke er baseret på elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer.

Artikel 8

▼M39

Udstedelse af et T2L-dokument

▼M30

1.  
T2L-dokumentet ►M39  udstedes ◄ i et enkelt eksemplar, jf. dog bestemmelserne i artikel 19.
2.  

T2L-dokumentet og eventuelle supplementsformularer og ladelister påtegnes efter brugernes anmodning af det kompetente sted. Påtegningen skal indeholde følgende oplysninger, der i videst muligt omfang skal stå i rubrik C »Afgangssted« i disse dokumenter:

a) 

for så vidt angår T2L-dokumentet, det kompetente steds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende sted, dato for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelses- eller udførselsangivelsen, hvis en sådan angivelse er nødvendig

b) 

for så vidt angår supplementsformularen eller ladelisten, nummeret på T2L-dokumentet. Dette nummer skal påføres enten ved hjælp af et stempel med navnet på det kompetente sted eller manuelt. I sidstnævnte tilfælde skal det være forsynet med det pågældende steds officielle stempel.

Dokumenterne leveres tilbage til vedkommende, så snart toldformaliteterne vedrørende afsendelsen af varerne til bestemmelseslandet er opfyldt.Afdeling 2

Handelsdokumenter

Artikel 9

Faktura og transportdokument

1.  
Der føres bevis for ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ ved fremlæggelse af en faktura eller et transportdokument vedrørende disse varer, jf. bestemmelserne i denne artikel.
2.  

Den faktura eller det transportdokument, som er omhandlet i stk. 1, skal i det mindste indeholde afsenderens/eksportørens eller den pågældendes (hvis denne ikke er afsender/eksportør) fulde navn og adresse, kollienes antal, art, mærker og numre, varebetegnelsen, bruttomassen (kg) og i givet fald containernummer/numre.

Den pågældende skal tydeligt påtegne fakturaen eller transportdokumentet med T2L- eller T2LF-mærket samt sin håndskrevne underskrift.

3.  

Benyttes der ved opfyldelsen af formaliteterne offentlige eller private edb-systemer, tillader de kompetente myndigheder efter anmodning fra de pågældende, at de ikke som fastsat i stk. 2 underskriver deres angivelse, men erstatter denne underskrift med en anden identifikationsteknik, der eventuelt kan baseres på anvendelse af en kode, og som har samme retlige følger som en håndskreven underskrift.

En sådan lempelse indrømmes kun, hvis de tekniske og administrative krav, som de kompetente myndigheder stiller, er opfyldt.

4.  
Fakturaen eller transportdokumentet, som er behørigt udfyldt og underskrevet af vedkommende, påtegnes på anmodning af den pågældende af det kompetente sted ►M38  , hvis værdien af varerne overstiger 15 000 EUR ◄ . Påtegningen skal indeholde det kompetente steds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende sted, datoen for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelses-/udførselsangivelsen, hvis en sådan angivelse er nødvendig.
5.  
Bestemmelserne i denne artikel finder kun anvendelse, hvis fakturaen eller transportdokumentet udelukkende vedrører ►M38  EU-varer ◄ .
6.  
Ved anvendelse af denne konvention gælder en faktura eller et transportdokument, der opfylder de i stk. 2-5 omhandlede formaliteter, som T2L-dokumentet.
7.  
Ved anvendelse af artikel 9, stk. 4, i konventionen kan det toldsted i et ►M39  fælles forsendelsesland ◄ , til hvis område varer er ankommet på grundlag af en faktura eller et transportdokument, der gælder som T2L-dokument, vedlægge det T2- eller T2L-dokument, som det udsteder for disse varer, en bekræftet kopi eller fotokopi af denne faktura eller dette transportdokument.

Artikel 10

Sømanifest

1.  
Det kan ved hjælp af rederiets manifest over varer på følgende betingelser dokumenteres, at de har ►M38  toldmæssig status som EU-varer ◄ .
2.  

Manifestet skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) 

rederiets fulde navn og adresse

b) 

skibets identitet

c) 

varernes lastested og -dato

d) 

varernes lossested.

Endvidere skal manifestet for hver forsendelse indeholde:

a) 

henvisning til konnossementet eller et andet handelsdokument

b) 

kollienes antal, art, mærker og numre

c) 

en beskrivelse af varerne ved hjælp af deres sædvanlige handelsbetegnelse med de angivelser, der er nødvendige for identifikationen deraf

d) 

bruttomasse (kg)

e) 

i givet fald containernes numre

f) 

følgende påtegninger for varernes status:

— 
»C« (svarende til T2L) eller »F« (svarende til T2LF) for varer, ►M38  hvis toldmæssige status som EU-varer ◄ kan godtgøres
— 
»N« for alle andre varer.
3.  
Det af rederiet behørigt udfyldte og underskrevne manifest påtegnes på rederiets anmodning af de kompetente myndigheder. Påtegningen skal indeholde det kompetente steds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende sted og datoen for påtegningen.

▼M39 —————

▼M30Afdeling 3

Andre beviser i forbindelse med visse transaktioner

Artikel 12

Transport på grundlag af et TIR-carnet eller ATA-carnet

1.  
Forsendes varerne på grundlag af et TIR-carnet i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), eller et ATA-carnet, kan klarereren som bevis for ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ på tydelig måde i den rubrik, som skal indeholde varebeskrivelsen, anføre T2L- eller T2LF-mærket ledsaget af sin underskrift på alle de relevante blade i det benyttede carnet inden fremlæggelsen heraf til påtegning på ►M38  afgangstoldstedet ◄ , jf. dog bestemmelserne i artikel 2. T2L- eller T2LF-mærket skal på alle de blade, hvor det er anført, bekræftes ved ►M38  afgangstoldstedets ◄ stempel ledsaget af den kompetente tjenestemands underskrift.
2.  
Omfatter TIR-carnetet og ATA-carnetet både ►M38  EU-varer ◄ og ►M38  ikke-EU-varer ◄ , skal de to varekategorier angives særskilt, og T2L- eller T2LF-mærket skal anføres således, at det klart kun vedrører fællesskabsvarerne.

Artikel 13

▼M38

Varer, som medbringes i en passagers baggage

Hvor det skal fastslås, at varer, der medbringes eller indeholdes i en passagers bagage, har toldmæssig status som EU-varer, anses disse varer, når de ikke er bestemt til erhvervsmæssige formål, for at have toldmæssig status som EU-varer:

▼M30

a) 

når de angives som ►M38  som havende toldmæssig status som EU-varer ◄ , og der ikke hersker nogen tvivl om rigtigheden af denne angivelse

b) 

i andre tilfælde efter bestemmelserne i dette kapitel.Afdeling 4

▼M38

Bevis for varers toldmæssige status som EU-varer udstedt af den autoriserede udsteder

▼M30

Artikel 14

▼M38

Autoriseret udsteder

▼M30

1.  
De kompetente myndigheder i hvert land kan give enhver person, i det følgende benævnt » ►M38  autoriseret udsteder ◄ «, der opfylder betingelserne i ►M39  artikel 57, stk. 1, stk. 2, litra d), og stk. 6 ◄ i tillæg I, og som ønsker at føre bevis for ►M38  varers toldmæssige status som EU-varer ◄ ved hjælp af et T2L-dokument i overensstemmelse med artikel 6 eller ved hjælp af et af de i artikel 9 til 11 omhandlede dokumenter, i det følgende benævnt »handelsdokumenter«, tilladelse til at benytte dette dokument uden at skulle fremlægge det til påtegning hos det kompetente sted.
2.  
Bestemmelserne i ►M39  artikel 59, artikel 60, artikel 61, stk. 3, artikel 62 til 69 og artikel 72 ◄ i tillæg I gælder tilsvarende for den i stk. 1 omhandlede tilladelse.

Artikel 15

Tilladelsens indhold

I tilladelsen fastlægges blandt andet:

a) 

det toldsted, som efter artikel 16, stk. 1, litra a), skal forhåndsattestere de formularer, der benyttes til udfærdigelse af de pågældende dokumenter

▼M39

b) 

de betingelser, på hvilke den autoriserede udsteder skal godtgøre anvendelsen af formularerne

▼M30

c) 

de varekategorier eller -forsendelser, der er udelukket

d) 

fristen for samt de øvrige enkeltheder vedrørende den ►M38  autoriserede udsteders ◄ meddelelse til det kompetente sted, således at dette eventuelt kan foretage kontrollen før varernes afgang.

Artikel 16

Forhåndsattestering og formaliteter ved afgang

1.  

Det fastsættes i tilladelsen, at rubrik C »Afgangssted« på forsiden af de formularer, der benyttes til udfærdigelse af T2L-dokumentet og i givet fald supplementsformularen eller -formularerne eller forsiden på de pågældende handelsdokumenter:

a) 

på forhånd ►M39  forsynes ◄ med det i artikel 15, stk. 1, litra a), nævnte toldsteds stempel samt underskrift af en tjenestemand ved dette sted, eller

b) 

af den ►M38  autoriserede udsteder ◄ forsynes med et af de kompetente myndigheder godkendt særligt stempel af metal, som er i overensstemmelse med modellen i bilag B9 til tillæg III. Dette stempel kan forud påtrykkes formularerne, når den pågældende trykning foretages af et hertil godkendt trykkeri.

2.  

Den ►M38  autoriserede udsteder ◄ skal sørge for sikker opbevaring af det særlige stempel og/eller de formularer, der er forsynet med et aftryk af et afgangssteds stempel eller af det særlige stempel.

Han underretter de kompetente myndigheder om de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes i henhold til foregående afsnit.

3.  
Ved misbrug af formularer, der på forhånd er forsynet med et aftryk af ►M39  den kompetente myndigheds stempel ◄ eller af det særlige stempel, hæfter den ►M38  autoriserede udsteder ◄ — uafhængigt af, hvem der har begået misbruget, og uanset strafferetlige foranstaltninger — for betalingen af told og andre afgifter for de af nævnte formularer omfattede varer, som er forfaldne, men ikke betalt i et bestemt land, som følge af et sådant misbrug, medmindre han over for de kompetente myndigheder, der har godkendt ham, dokumenterer, at han har truffet de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger.
4.  

Den ►M38  autoriserede udsteder ◄ skal senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, udfylde og underskrive formularen. Han skal desuden i rubrikken ►M38   ◄ Kontrolleret af afgangsstedet ►M38   ◄ i T2L-dokumentet eller på et tydeligt sted i det benyttede handelsdokument angive det kompetente steds navn, dokumentets udstedelsesdato, og følgende påtegning:

— 
►M38  Autoriseret udsteder ◄ ►M38  ————— ◄ .

Artikel 17

Fritagelse for underskrift

1.  
Den ►M38  autoriserede udsteder ◄ kan af de kompetente myndigheder få tilladelse til at undlade at underskrive de benyttede handelsdokumenter eller T2L-dokumenter, når de er forsynet med det særlige stempel, der er omhandlet i bilag B9 til tillæg III, og som er udfærdiget ved hjælp af elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer. Denne tilladelse kan gives på betingelse af, at den ►M38  autoriserede udsteder ◄ på forhånd har afgivet en skriftlig erklæring til disse myndigheder om, at han påtager sig ansvaret for de juridiske konsekvenser, som er forbundet med udstedelse af alle handelsdokumenter eller T2L-dokumenter forsynet med det særlige stempel.
2.  

T2L-dokumenter eller handelsdokumenter, som udfærdiges i overensstemmelse med stk. 1, skal i stedet for den ►M38  autoriserede udsteders ◄ underskrift være forsynet med følgende påtegning:

— 
Fritaget for underskrift ►M38  ————— ◄ .

Artikel 18

Sømanifest fremsendt ved dataoverførsel

1.  
Hvert lands kompetente myndigheder kan tillade, at rederierne ikke udfærdiger det manifest, der tjener som bevis for ►M38  varers toldmæssige status som EU-varer ◄ , før senest dagen efter skibets afgang og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen.
2.  

Den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives kun til internationale rederier, som:

a) 

opfylder betingelserne i ►M39  artikel 57, stk. 1, stk. 2, litra d), og stk. 6 ◄ i tillæg I; som undtagelse fra ►M39  artikel 57, stk. 1, litra a) ◄ , kan det dog tillades, at rederierne ikke er etableret i en kontraherende parts område, hvis de har et regionalt kontor dér, og

b) 

anvender elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysningerne mellem afgangs- og bestemmelseshavnene på de kontraherende parters område, og

c) 

har et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem landene.

3.  

Når de kompetente myndigheder i det land, hvor rederiet er etableret, modtager en sådan anmodning, giver de de andre landes myndigheder meddelelse om de forventede afgangs- og bestemmelseshavne på deres respektive områder.

Såfremt de kompetente myndigheder ikke inden for ►M38  45 dage ◄ efter datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, giver de tilladelse til, at den i stk. 4 beskrevne forenklede procedure anvendes.

Denne tilladelse gælder i alle de berørte lande og finder kun anvendelse på fælles forsendelsestransaktioner mellem de i tilladelsen nævnte havne.

4.  

Forenklingen anvendes således:

a) 

manifestet i afgangshavnen fremsendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen

b) 

rederiet anfører de i artikel 10, stk. 2, nævnte oplysninger på manifestet

c) 

en udskrift af det gennem et elektronisk dataoverførselssystem fremsendte manifest forelægges på forlangende for de kompetente myndigheder i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter den dag, skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen

d) 

en udskrift af det gennem et elektronisk dataoverførselssystem fremsendte manifest forelægges for de kompetente myndigheder i bestemmelseshavnen

e) 

de kompetente myndigheder i afgangshavnen foretager kontrol ved systemrevision baseret på en risikoanalyse

f) 

de kompetente myndigheder i bestemmelseshavnen foretager kontrol ved systemrevision baseret på en risikoanalyse og sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifesterne til de kompetente myndigheder i afgangshavnen med henblik på verificering.

5.  

Uden at det berører bestemmelserne i afsnit IV i tillæg I:

— 
giver rederiet de kompetente myndigheder meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder
— 
meddeler de kompetente myndigheder i bestemmelseshavnen så hurtigt som muligt alle overtrædelser og uregelmæssigheder til de kompetente myndigheder i afgangshavnen og til den myndighed, der har udstedt tilladelsen.

▼M39

Artikel 18a

Toldvaremanifest

1.  
Hvert lands kompetente myndigheder kan tillade, at rederierne fremlægger bevis for varers toldmæssige status som EU-varer i form af et toldvaremanifest for de varer, der er fremsendt ved dataoverførsel.
2.  
Den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives kun til rederier, der opfylder kravene i artikel 57, stk. 1, litra a) og b), og stk. 2, litra d), i tillæg I.
3.  
Udstedere, der er autoriseret til at føre bevis for varers toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et sømanifest som fastsat i artikel 10, kan også udstede det toldvaremanifest, der er omhandlet i denne artikel.
4.  
Toldvaremanifestet skal mindst indeholde de oplysninger, der er anført i artikel 10, stk. 2.

▼M30

Artikel 19

Forpligtelse til at udfærdige en kopi

Den ►M38  autoriserede udsteder ◄ er forpligtet til at udfærdige en kopi af hvert handelsdokument eller T2L-dokument, som udstedes i henhold til denne afdeling. De kompetente myndigheder fastsætter de betingelser, hvorpå kopien skal fremvises i kontroløjemed og opbevares mindst ►M38  tre år ◄ .

Artikel 20

▼M38

Kontrol hos den autoriserede udsteder

▼M30

De kompetente myndigheder kan foretage enhver kontrol, som de måtte anse for påkrævet, hos de ►M38  autoriserede udstedere ◄ . Disse skal yde al fornøden bistand og stille de nødvendige oplysninger til rådighed.KAPITEL III

Gensidig bistand

Artikel 21

De kompetente myndigheder yder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af dokumenters ægthed og nøjagtighed samt af den korrekte anvendelse af de retningslinjer, som i overensstemmelse med dette kapitel følges ved bevisførelsen for ►M38  varers toldmæssige status som EU-varer ◄ .

▼M41AFSNIT Ia

BESTEMMELSER OM UÆNDRET TOLDSTATUS FOR EU-VARER, DER TRANSPORTERES GENNEM EN T2-KORRIDOR

Artikel 21a

Formodning om varers toldmæssige status som EU-varer

1.  

Varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og som transporteres med jernbane, kan uden at være omfattet af nogen toldprocedure føres fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde og midlertidigt transporteres gennem et fælles forsendelseslands område, uden at deres toldmæssige status ændres, hvis

a) 

transporten foregår på grundlag af et gennemgående transportdokument udstedt i en medlemsstat i Den Europæiske Union

b) 

det gennemgående transportdokument er forsynet med følgende påtegning: »T2-Korridor«

c) 

forsendelsen gennem et fælles forsendelsesland overvåges ved hjælp af et elektronisk system i det pågældende fælles forsendelsesland og

d) 

den berørte jernbanevirksomhed er godkendt af det fælles forsendelsesland, hvis område benyttes til transit til anvendelse af T2-Korridor-proceduren.

2.  
Det fælles forsendelsesland holder Den Blandede Kommission, der er omhandlet i konventionens artikel 14, eller en arbejdsgruppe, som er nedsat af denne kommission på grundlag af artikel 5, underrettet om betingelserne vedrørende det elektroniske overvågningssystem og om de jernbanevirksomheder, som har bevilling til at benytte den i denne artikels stk. 1 nævnte procedure.

▼M30AFSNIT II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE EUROEN

Artikel 22

1.  

Modværdien i national valuta af de i denne konvention nævnte beløb i euro beregnes på grundlag af de vekselkurser, der er gældende på den første arbejdsdag i oktober med virkning fra den 1. januar i det følgende år.

Hvis denne kurs ikke foreligger for en bestemt valuta, skal der for denne valuta anvendes den kurs, der var gældende på den første dag, for hvilken der var offentliggjort en kurs efter den første arbejdsdag i oktober. Hvis der ikke var offentliggjort en kurs efter den første arbejdsdag i oktober, er den kurs, der skal anvendes, den gældende kurs på den sidste dag før denne dato, for hvilken der var offentliggjort en kurs.

2.  
Den værdi af euroen, der skal lægges til grund ved anvendelsen af stk. 1, er den, der gælder på datoen for ►M39  antagelsen ◄ af den fælles forsendelsesangivelse, der er omfattet af dokumentet eller dokumenterne for enkeltkaution i overensstemmelse med ►M39  artikel 30, stk. 2 ◄ , i tillæg I.

TILLÆG III

FORSENDELSESANGIVELSER, FORSENDELSESLEDSAGEDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTERArtikel 1

I dette tillæg er anført bestemmelser, formularer og modeller, der er nødvendige til udfærdigelse af forsendelsesangivelser, forsendelsesledsagedokumenter og andre dokumenter, der anvendes i forbindelse med den fælles forsendelsesprocedure i henhold til tillæg I og II.AFSNIT I

▼M38

FORSENDELSESANGIVELSE OG FORMULARER TIL ANVENDELSE VED ELEKTRONISKE DATABEHANDLINGSTEKNIKKER

▼M30

Artikel 2

Forsendelsesangivelse

Forsendelsesangivelsen som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i tillæg I skal udfærdiges i overensstemmelse med modellen og angivelserne i bilag A1, og koderne i bilag A2 skal anvendes.

Artikel 3

Forsendelsesledsagedokument

Forsendelsesledsagedokumentet ►M38  indgives ved anvendelse af formularen ◄ i bilag A3. Det udfærdiges i overensstemmelse med de forklarende noter til bilag A4.

Artikel 4

Liste over vareposter

Listen over vareposter ►M38  indgives ved anvendelse af formularen ◄ i bilag A5. Den udfærdiges og anvendes i overensstemmelse med de forklarende noter til bilag A6.AFSNIT II

▼M38

FORMULARER, DER SKAL ANVENDES TIL:

— 
BEVIS FOR VARERNES STATUS SOM EU-VARER
— 
FORSENDELSESANGIVELSE FOR REJSENDE
— 
BEREDSKABSPROCEDURE FOR FORSENDELSE

▼M30

Artikel 5

1.  
►M38  De formularer, der anvendes til bevis for varers toldmæssige status som EU-varer, indgives ved anvendelse af formularen i tillæg 1-4 til bilag I til SAD-konventionen. ◄

►M38

 

De formularer, der anvendes som forsendelsesangivelser for rejsende eller forsendelsesangivelser i forbindelse med anvendelsen af beredskabsproceduren, indgives ved anvendelse af formularen i tillæg 1 til bilag I til SAD-konventionen.

 ◄

3.  

Oplysningerne i formularerne skal overføres ved selvkopiering:

a) 

for tillæg 1 og 3, på de eksemplarer, der er nævnt i tillæg 1 til bilag II til SAD-konventionen,

b) 

for tillæg 2 og 4, på de eksemplarer, der er nævnt i tillæg 2 til bilag II til SAD-konventionen.

4.  

Formularerne udfyldes og anvendes:

a) 

som dokument, der attesterer ►M38  varernes toldmæssige status som EU-varer ◄ i overensstemmelse med vejledningen i bilag B2

b) 

som forsendelsesangivelse for rejsende eller i forbindelse med ►M38  beredskabsproceduren for forsendelse ◄ i overensstemmelse med vejledningen i bilag B6.

I begge tilfælde bør koderne i bilag A2, B1, B3 og B6 i givet fald anvendes.

Artikel 6

1.  
Formularerne er trykt i overensstemmelse med SAD-konventionen, bilag II, artikel 2.
2.  
De kontraherende parter kan i formularens øverste venstre hjørne lade trykke et mærke, der viser, hvem den kontraherende part er. De kan også lade trykke »FÆLLES FORSENDELSE« i stedet for » ►M38  EU-FORSENDELSE ◄ «. Dokumenter med et sådant mærke eller en af de to benævnelser accepteres ved forelæggelse på en anden kontraherende parts område.AFSNIT III

ANDRE FORMULARER END DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT OG FORSENDELSESLEDSAGEDOKUMENTET

Artikel 7

Ladelister

1.  
Ladelisten udfærdiges på en formular, ►M38  der indgives ved anvendelse af formularen ◄ i bilag B4. Den udfyldes i overensstemmelse med vejledningen i bilag B5.
2.  
Papir, der anvendes til ladelister, skal være skrivefast og veje mindst 40 g pr. m2, og det skal være så stærkt, at det ved normal brug ikke går i stykker eller krøller. Papirets farve kan bestemmes af brugerne.
3.  
Formatet er 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.

Artikel 8

Grænseovergangsattester

1.  
Den formular, hvorpå grænseovergangsattesten udfærdiges i forbindelse med anvendelsen af artikel 22 i tillæg I, ►M38  indgives ved anvendelse af formularen ◄ i bilag B8 til dette tillæg.

▼M38 —————

▼M30

Artikel 9

Ankomstbeviser

1.  
Ankomstbeviset ►M38  indgives ved anvendelse af formularen ◄ i bilag B10.

▼M38 —————

▼M30

Artikel 10

Sikkerhedsdokumenter for enkeltkaution

1.  
Sikkerhedsdokumentet for enkeltkaution udfærdiges på en formular, der svarer til modellen i bilag C3.
2.  
Papir, der anvendes til sikkerhedsdokumenter for enkeltkaution, skal være træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 55 g pr. m2. Det skal være forsynet med guillocheret rød bund, på hvilken enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig. Papiret skal være hvidt.
3.  
Formatet er 148 × 105 mm.
4.  
Formularer til sikkerhedsdokumenter for enkeltkaution skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke, der giver mulighed for at identificere dette, og de forsynes tillige med et nummer med henblik på identifikation.
5.  
De kompetente myndigheder i det land, hvor garantistedet er beliggende, bestemmer, på hvilket sprog sikkerhedsdokumenterne for enkeltkaution skal udfærdiges.

Artikel 11

Attester for samlet kaution eller for fritagelse for sikkerhedsstillelse

1.  
Formularerne til udfærdigelse af attesten for samlet kaution eller for fritagelse for sikkerhedsstillelse, i det følgende benævnt »attesten«, skal svare til de modeller, der er angivet i bilag C5 og C6. De udfyldes i overensstemmelse med vejledningen i bilag C7.
2.  

Papir, der anvendes til disse attester, skal være hvidt, træfrit og veje mindst 100 g pr. m2. Både forside og bagside skal være forsynet med guillocheret bund, på hvilken enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig. Den pågældende bund skal være:

— 
grøn for kautionsattester
— 
lyseblå for attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse.
3.  
Formatet er 210 × 148 mm.
4.  
Trykningen af formularer til disse attester påhviler de kontraherende parter. Hver enkelt attest forsynes med et løbenummer med henblik på identifikation.

Artikel 12

Fælles bestemmelser for afsnit III

1.  
Formularerne udfyldes på skrivemaskine eller ad mekanisk eller lignende vej. De i artikel 7 og 8 omhandlede formularer kan også udfyldes læseligt i hånden med blæk og blokbogstaver.
2.  
Formularerne skal affattes på et af de kontraherende parters officielle sprog, som er godkendt af de kompetente myndigheder i afgangslandet. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse for dokumenter for enkeltkaution.
3.  
De kompetente myndigheder i et andet land, hvor angivelserne og dokumenterne skal fremlægges, kan om nødvendigt anmode om oversættelse til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i dette land.
4.  
De kompetente myndigheder i det land, hvor garantistedet er beliggende, bestemmer, på hvilket sprog attesten for samlet kaution eller for fritagelse for sikkerhedsstillelse skal udfærdiges.
5.  
Raderinger eller rettelser er ikke tilladt. Ændringer foretages ved overstregning af de urigtige oplysninger og, i påkommende tilfælde, ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Alle ændringer skal være bekræftet af den, der foretager dem, og påtegning af de kompetente myndigheder er obligatorisk.
6.  
Under forudsætning af de andre kontraherende parters forudgående accept kan en kontraherende part for at øge sikkerheden anvende særlige foranstaltninger for de i dette afsnit omhandlede formularer, for så vidt det ikke er til hinder for en korrekt anvendelse af konventionen.

BILAG A1

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF FORSENDELSESANGIVELSER VED UDVEKSLING AF STANDARDISEREDE EDI-MEDDELELSER (EDI-FORSENDELSESANGIVELSE)

AFSNIT I

GENERELT

►M38  EDI-forsendelsesangivelsen ◄ indgives elektronisk, medmindre andet fremgår af konventionen.

EDI-forsendelsesangivelsen er baseret på de oplysninger, der er angivet i konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og som skal gives i de forskellige rubrikker i det administrative enhedsdokument (SAD), der er defineret i nærværende bilag og i bilag B1. De anvendes sammen med koder og kan i givet fald erstattes af sådanne.

Dette bilag indeholder de grundlæggende særlige krav, der gælder, når formaliteterne opfyldes ved udveksling af standardiserede EDI-meddelelser. De ekstra koder, der anføres i bilag A2, finder også anvendelse. Bilag B1 finder anvendelse på EDI-forsendelsesangivelsen, medmindre andet er fastsat i dette bilag eller i bilag A2.

EDI-forsendelsesangivelsens nærmere struktur og indhold følger de tekniske specifikationer, som de kompetente myndigheder meddeler ►M38  den person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ med henblik på at sikre, at systemet fungerer korrekt. Disse specifikationer er baseret på de krav, der er fastlagt i dette bilag.

I dette bilag beskrives informationsudvekslingens struktur. I ►M38  EDI-forsendelsesangivelsen ◄ er informationsudvekslingen organiseret i datagrupper, der indeholder dataattributter. Attributterne grupperes på en sådan måde, at de inden for den enkelte meddelelse danner logisk sammenhængende blokke. En indrykning af datagruppe angiver, at datagruppen omfatter en underordnet datagruppe.

Det relevante nummer på rubrikken i det administrative enhedsdokument noteres, når det foreligger.

Termen »antal« i forklaringen til en datagruppe angiver, hvor mange gange datagruppen må anvendes i forsendelsesangivelsen.

Termen »type/længde« i forklaringen til en attribut angiver kravene med hensyn til datatype og datalængde. Koderne for datatyperne er følgende:

a

alfabetisk

n

numerisk

an

alfanumerisk

Tallet efter koden angiver den tilladte datalængde. Der gælder følgende regler:

Er der anbragt to punktummer foran tallet, angiver dette, at datalængden ikke er fast, men kan være op til den anførte længde. Et komma inden for attributtens længde betyder, at attributten kan indeholde decimaler; tallene foran kommaet indikerer den totale længde af attributten, mens tallene efter kommaet indikerer det maksimale antal cifre efter decimalpunktet.

AFSNIT II

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES I FORSENDELSESANGIVELSERNE, OG EDI-FORSENDELSESANGIVELSERNES SAMMENSÆTNING

KAPITEL I

Krævede oplysninger

Nærværende bilag indeholder samtlige oplysninger, som vil kunne kræves af de forskellige lande, baseret på de oplysninger, der er indført i SAD-konventionen.

KAPITEL II

Struktur

A.   Oversigt over datagrupperne

FORSENDELSE
ERHVERVSDRIVENDE Afsender
ERHVERVSDRIVENDE Modtager
VARE
— 
ERHVERVSDRIVENDE Afsender
— 
ERHVERVSDRIVENDE Modtager
— 
CONTAINERE

▼M38 —————

▼M30

— 
KOLLI
— 
FORUDGÅENDE DOKUMENTERS REFERENCER
— 
VEDLAGTE DOKUMENTER
— 
SÆRLIGE OPLYSNINGER
AFGANGSTOLDSTED

▼M38

ERHVERVSDRIVENDE Person, der er ansvarlig for proceduren

▼M30

REPRÆSENTANT
GRÆNSEOVERGANGSTOLDSTED
BESTEMMELSESTOLDSTED
ERHVERVSDRIVENDE Godkendt modtager
KONTROLRESULTAT
FORSEGLINGSINFORMATION
— 
FORSEGLINGSMÆRKE
SIKKERHEDSSTILLELSE
— 
SIKKERHEDSSTILLELSE — REFERENCE

▼M38

— 
SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER I EU
— 
SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER UDEN FOR EU

▼M30

B.   Forsendelsesangivelsens dataindhold

FORSENDELSE

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

LRN (lokalt referencenummer)

Type/længde: an ..22

Det lokale referencenummer (LRN) skal anvendes. Det lokale referencenummer udformes og tildeles af brugeren efter aftale med myndighederne, således at hver enkelt forsendelse kan spores.

Angivelsens art (rubrik 1)

Type/længde: an ..5

Attributten skal anvendes.

Angivelser:

1) 

hvis varerne forsendes under T2-proceduren: T2 eller T2F

2) 

hvis varerne forsendes under T1-proceduren: T1

3) 

for de i ►M38  artikel 28 ◄ i tillæg I omhandlede forsendelser: T-

▼M38 —————

▼M30

Samlet antal vareposter (rubrik 5)

Type/længde: n ..5

Attributten skal anvendes.

Samlet antal kolli (rubrik 6)

Type/længde: n ..7

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk. Det samlede antal kolli er summen af alle »Antal kolli«, alle »Antal stk.« og 1 for hver angivet »bulk«.

Afgangsland (rubrik 15a)

Type/længde: a2

Afsendelses-/udførselsland, hvorfra varerne er afsendt/udført.

Attributten skal anvendes, hvis der kun er angivet 1 afgangsland. De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes. I så tilfælde må attributten »Afgangsland« i datagruppen VARE ikke anvendes. Hvis der er angivet mere end 1 afgangsland, må denne attribut i datagruppen FORSENDELSE ikke anvendes. I så tilfælde skal attributten »Afgangsland« i datagruppen VARE anvendes.

Bestemmelsesland (rubrik 17a)

Type/længde: a2

Her anføres det pågældende lands navn.

Attributten skal anvendes, hvis der kun er angivet 1 bestemmelsesland. De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes. I så tilfælde må attributten »Bestemmelsesland« i datagruppen VARE ikke anvendes. Hvis der er angivet mere end 1 bestemmelsesland, må denne attribut i datagruppen FORSENDELSE ikke anvendes. I så tilfælde skal attributten »Bestemmelsesland« i datagruppen VARE anvendes.

Afgangstransportmidlets identitet (rubrik 18)

Type/længde: an ..27

Her anføres transportmidlets identitet, f.eks. registreringsnummer (eller -numre) eller navn på det transportmiddel (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly), hvorpå varerne er indladet ved frembydelsen på ►M38  afgangstoldstedet ◄ , i de hertil fastsatte koder. Såfremt der f.eks. anvendes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, anføres registreringsnummeret både på det trækkende køretøj og på påhængsvognen.

I tilfælde, hvor varer fragtes i containere, der transporteres på landevejskøretøjer, kan de kompetente myndigheder imidlertid vælge at give den ►M38  person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis de logistiske forhold på afgangsstedet ikke gør det muligt at fastslå identiteten på det transportmiddel, der skal anvendes ved transporten, på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, under forudsætning af at der gives garanti for, at de relevante oplysninger vedrørende transportmidlet på et senere tidspunkt vil blive tilføjet i rubrik 55.

Ved transport i faste installationer anføres intet registreringsnummer.

Afgangstransportmidlets identitet — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Afgangstransportmidlets nationalitet (rubrik 18)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Her anføres nationaliteten på det transportmiddel (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly), hvorpå varerne er indladet ved frembydelsen på ►M38  afgangstoldstedet ◄ , (eller nationaliteten af det transportmiddel, der tjener til fremdriften, såfremt der er tale om flere transportmidler) i de hertil fastsatte koder. Såfremt der f.eks. anvendes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, anføres nationaliteten på det trækkende køretøj.

I tilfælde, hvor varer fragtes i containere, der transporteres på landevejskøretøjer, kan de kompetente myndigheder imidlertid vælge at give den ►M38  person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis de logistiske forhold på afgangsstedet ikke gør det muligt at fastslå nationaliteten på det transportmiddel, der skal anvendes ved transporten, på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, under forudsætning af at der gives garanti for, at de relevante oplysninger vedrørende transportmidlet på et senere tidspunkt vil blive tilføjet i rubrik 55.

Ved transport i faste installationer eller med jernbane anføres ingen nationalitet.

I andre tilfælde er nationalitetsangivelsen fakultativ for de kontraherende parter.

Containere (rubrik 19)

Type/længde: n1

Her anføres med de hertil fastsatte koder de nødvendige oplysninger vedrørende den formodede situation ved grænsepassagen fra den kontraherende parts område, hvor ►M38  afgangstoldstedet ◄ er beliggende, så vidt den kendes på tidspunktet for henførsel af varerne under den fælles forsendelsesprocedure.

Der anvendes følgende koder:

0

:

nej

1

:

ja.

Det grænseoverskridende transportmiddels nationalitet (rubrik 21)

Type/længde: a2

Denne rubrik er obligatorisk for så vidt angår nationaliteten.

I forbindelse med transport med jernbane eller i faste installationer anføres hverken registreringsnummer eller nationalitet.

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Det grænseoverskridende transportmiddels identitet (rubrik 21)

Type/længde: an ..27

Her anføres med de hertil fastsatte koder arten (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly osv.) efterfulgt af f.eks. registreringsnummer eller navn på det aktive transportmiddel (dvs. det transportmiddel, der tjener til fremdriften), der forventes anvendt ved grænsepassagen fra den kontraherende parts område, hvor ►M38  afgangstoldstedet ◄ er beliggende, efterfulgt af koden for dette aktive transportmiddels nationalitet, så vidt den kendes på tidspunktet for henførsel af varerne under den fælles forsendelsesprocedure.

I tilfælde af kombineret transport, eller hvis der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. F.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om lastvogn på søgående skib; anvendes traktor og sættevogn, er det aktive transportmiddel traktoren.

I forbindelse med transport med jernbane eller i faste installationer anføres imidlertid intet registreringsnummer.

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

Det grænseoverskridende transportmiddels identitet — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Det grænseoverskridende transportmiddels art (rubrik 21)

Type/længde: n ..2

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

Transportmåde ved grænsen (rubrik 25)

Type/længde: n ..2

Her anføres med de hertil fastsatte koder den transportmåde, der svarer til det aktive transportmiddel, som forventes anvendt, når varerne forlader den kontraherende parts område, hvor ►M38  afgangstoldstedet ◄ er beliggende.

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

Indenlandsk transportmåde (rubrik 26)

Type/længde: n ..2

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter. Den skal anvendes i overensstemmelse med den forklarende bemærkning til rubrik 25 i bilag A2.

Indladningssted (rubrik 27)

Type/længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

Kode for varernes opbevaring (rubrik 30)

Type/længde: an ..17

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse i kodet form af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne »Aftalt opbevaringssted«/»Kode for varernes opbevaring«, »Godkendt opbevaring af varerne« og »Aftalt kontrolsted|« må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt opbevaringssted (rubrik 30)

Type/længde: an ..35

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne »Aftalt opbevaringssted«/»Kode for varernes opbevaring«, »Godkendt opbevaring af varerne« og »Aftalt kontrolsted« må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt opbevaringssted — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Godkendt opbevaring af varerne (rubrik 30)

Type/længde: an ..17

Attributten er ikke-obligatorisk, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributten må kun anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Attributterne »Aftalt opbevaringssted«/»Kode for varernes opbevaring«, »Godkendt opbevaring af varerne« og »Aftalt kontrolsted« må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt kontrolsted (rubrik 30)

Type/længde: an ..17

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne »Aftalt opbevaringssted«/»Kode for varernes opbevaring«, »Godkendt opbevaring af varerne« og »Aftalt kontrolsted« må ikke anvendes samtidigt.

Bruttomasse (rubrik 35)

Type/længde: n ..11,3

Attributten skal anvendes.

Sprogkode for forsendelsesledsagedokument

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i forsendelsesledsagedokumentet.

Dialogsprog ved afgangstoldstedet

Type/længde: a2

Anvendelsen af de sprogkoder, der er angivet i bilag A2, er ikke-obligatorisk. Hvis denne attribut ikke anvendes, indsætter systemet automatisk det sprog, der normalt bruges af ►M38  afgangstoldstedet ◄ .

Angivelsesdato (rubrik 50)

Type/længde: n8

Attributten skal anvendes.

Angivelsessted (rubrik 50)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Angivelsessted — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i det tilhørende fritekstfelt.

ERHVERVSDRIVENDE Afsender (rubrik 2)

Antal: 1

Denne datagruppe anvendes, når der kun er angivet 1 afsender. I dette tilfælde må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn (rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gadenavn og -nummer (rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land (rubrik 2)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Postnr. (rubrik 2)

Type/længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

By (rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN (rubrik 2)

Type/længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

ERHVERVSDRIVENDE Modtager (rubrik 8)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis der kun er angivet 1 modtager, og attributten »Bestemmelsesland« i datagruppen FORSENDELSE indeholder et »land« som defineret i konventionen. I dette tilfælde må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Modtager i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn (rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gadenavn og -nummer (rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land (rubrik 8)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Postnr. (rubrik 8)

Type/længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

By (rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN (rubrik 8)

Type/længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

VARE

Antal: 999

Datagruppen skal anvendes.

Angivelsens art (ex rubrik 1)

Type/længde: an ..5

Attributten skal anvendes, hvis der er anført »T-« i feltet »Angivelsens art« i datagruppen FORSENDELSE. I andre tilfælde må denne attribut ikke anvendes.

Afgangsland (ex rubrik 15a)

Type/længde: a2

Afsendelses-/udførselsland, hvorfra varerne er afsendt/udført.

Attributten skal anvendes, hvis der er angivet mere end 1 afgangsland. De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes. Attributten »Afgangsland« i datagruppen FORSENDELSE må ikke anvendes. Hvis der kun er angivet 1 afgangsland, skal den tilsvarende attribut i datagruppen FORSENDELSE anvendes.

Bestemmelsesland (ex rubrik 17a)

Type/længde: a2

Attributten skal anvendes, hvis der er angivet mere end 1 bestemmelsesland. De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes. Attributten »Bestemmelsesland« i datagruppen FORSENDELSE må ikke anvendes. Hvis der kun er angivet 1 bestemmelsesland, skal den tilsvarende attribut i datagruppen FORSENDELSE anvendes.

Varebeskrivelse (rubrik 31)

Type/længde: an ..140

Attributten skal anvendes.

Anfør i alle tilfælde varernes normale handelsbetegnelse. I denne betegnelse skal indgå de udtryk, der er nødvendige, for at varerne kan identificeres. Skal attributten »Varekode« udfyldes, skal denne handelsbetegnelse være udtrykt tilstrækkeligt klart til at muliggøre tarifering af varerne. Denne attribut skal også indeholde de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelle særlige forskrifter (punktafgifter mv.). Såfremt der anvendes containere, anføres disses identifikationsmærker endvidere i denne rubrik.

Varebeskrivelse — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i det tilhørende fritekstfelt.

Varepost (rubrik 32)

Type/længde: n ..5

Her anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af de vareposter, der angives i de anvendte formularer, som defineret i vejledningen til attributten »Samlet antal vareposter«.

Attributten skal anvendes, selv om der er anført »1« i feltet »Samlet antal vareposter« i datagruppen FORSENDELSE. I dette tilfælde skal der anføres »1« i dette felt. Hvert varepostnummer er unikt i hele angivelsen.

Varekode (rubrik 33)

Type/længde: n ..8

Attributten skal anvendes, idet der skal anføres mindst 4 og højst 8 cifre.

Denne rubrik skal udfyldes, når

►M38  ————— ◄  

forsendelsesangivelsen udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse, hvorpå varekoden er angivet.

▼M38 —————

▼M30

Her anføres koden for de pågældende varer.

Denne rubrik udfyldes ligeledes på T2- og T2F-forsendelsesangivelser udfærdiget i ►M38  et fælles forsendelsesland ◄ , men kun hvis den tidligere forsendelsesangivelse indeholder angivelse af varekoden.

Her anføres i så fald den kode, der er angivet på eksemplarerne af denne angivelse.

I andre tilfælde er denne rubrik fakultativ.

Bruttomasse (rubrik 35)

Type/længde: n ..11,3

Her anføres bruttomassen i kilogram for varerne beskrevet i den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomassen forstås den samlede masse af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk, når varer af forskellig art omfattet af samme angivelse pakkes sammen på en sådan måde, at det er umuligt at fastslå hver enkelt varearts bruttomasse.

Nettomasse (rubrik 38)

Type/længde: n ..11,3

Her anføres nettomassen i kilogram for varerne angivet i den tilsvarende attribut. Ved nettomasse forstås varernes masse uden emballage.

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

—   ERHVERVSDRIVENDE Afsender (ex rubrik 2)

Antal: 1

Datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender kan ikke anvendes, når der kun er angivet 1 afsender. I dette tilfælde anvendes datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender på FORSENDELSES-niveau.

Navn (ex rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gadenavn og -nummer (ex rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land (ex rubrik 2)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Postnr. (ex rubrik 2)

Type/længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

By (ex rubrik 2)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN (ex rubrik 2)

Type/længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

—   ERHVERVSDRIVENDE Modtager (ex rubrik 8)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis der er angivet mere end 1 modtager, og attributten »Bestemmelsesland« i datagruppen VARE indeholder et »land« som defineret i konventionen. Når der kun er angivet 1 modtager, må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Modtager i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn (ex rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gadenavn og -nummer (ex rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land (ex rubrik 8)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Postnr. (ex rubrik 8)

Type/længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

By (ex rubrik 8)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN (ex rubrik 8)

Type/længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

—   CONTAINERE (rubrik 31)

Antal: 99

Hvis koden »1« er anført i attributten »Containere« i datagruppen FORSENDELSE, skal datagruppen anvendes.

Containernumre (rubrik 31)

Type/længde: an ..11

Attributten skal anvendes.

▼M38 —————

▼M30

—   KOLLI (rubrik 31)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes.

Kolli — mærke og nummer (rubrik 31)

Type/længde: an ..42

Attributten anvendes, hvis attributten »Kolli — art« indeholder andre koder som anført i bilag A2 end dem, der gælder for massegods (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller for upakkede varer (NE, NF, NG). Den er ikke-obligatorisk, hvis attributten »Kolli — art« indeholder en af ovenstående koder.

Kolli — mærke og nummer — Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

▼M35

Kolliarterne (rubrik 31)

Type/Længde: an2

De emballagekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

▼M30

Kolli — antal (rubrik 31)

Type/længde: n ..5

Attributten anvendes, hvis attributten »Kolli — art« indeholder andre koder som anført i bilag A2 end dem, der gælder for massegods (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller for upakkede varer (NE, NF, NG). Den kan ikke anvendes, hvis attributten »Kolli — art« indeholder en af ovenstående koder.

Antal stk. (rubrik 31)

Type/længde: n ..5

Attributten anvendes, hvis attributten »Kolli — art« indeholder en kode som anført i bilag A2 for upakkede varer (NE). I andre tilfælde må denne attribut ikke anvendes.

—   FORUDGÅENDE DOKUMENTERS REFERENCER (rubrik 40)

Antal: 9

Her anføres en henvisning til den forudgående ►M38  toldprocedure ◄ eller de tilsvarende tolddokumenter.

Datagruppen anvendes blandt andet, hvis attributten »Angivelsens art« i datagrupperne FORSENDELSE eller VARE indeholder koden »T2« eller »T2F« og ►M38  det land, som afgangstoldstedet hører under ◄ er ►M38  et fælles forsendelsesland ◄ som defineret i konventionen.

Forudgående dokuments art (rubrik 40)

Type/længde: an ..6

Hvis datagruppen anvendes, skal der anføres mindst én kode for tidligere dokument som angivet i bilag A2.

Forudgående dokuments reference (rubrik 40)

Type/længde: an ..20

Forudgående dokuments reference skal anvendes.

Forudgående dokuments reference — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er anvendt i det tilhørende fritekstfelt.

Supplerende oplysninger (rubrik 40)

Type/længde: an ..26

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter.

Yderligere oplysninger — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

—   VEDLAGTE DOKUMENTER (rubrik 44)

Antal: 99

Her anføres de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, der eventuelt gælder i afsendelses-/udførselslandet, samt referencer til dokumenter, der er vedlagt til støtte for angivelsen (f.eks. ►M38  ————— ◄ nummer på eksportlicens/-tilladelse, oplysninger vedrørende veterinære og fytosanitære bestemmelser, konnossementnummer).

Anvendelsen af denne datagruppe er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter. Hvis datagruppen benyttes, skal mindst én af nedenstående attributter anvendes:

Dokumentets art (rubrik 44)

Type/længde: an ..3

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

Dokumentreference (rubrik 44)

Type/længde: an ..20

Dokumentreference — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Supplerende oplysninger (rubrik 44)

Type/længde: an ..26

Yderligere oplysninger — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

—   SÆRLIGE OPLYSNINGER (rubrik 44)

Antal: 99

Anvendelsen af denne datagruppe er ikke-obligatorisk for de kontraherende parter. Anvendes datagruppen, skal enten attributten »Supplerende oplysning« eller attributten »Tekst« anvendes.

Supplerende oplysning (rubrik 44)

Type/længde: an ..3

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

►M38  Udførsel fra EU ◄ (rubrik 44)

Type/længde: n1

Hvis attributten »Supplerende oplysning« indeholder koden »DG0« eller »DG1«, anvendes attributten »Udførsel fra ►M38  EU ◄ « eller »Udførsel fra land«. Disse to attributter må ikke anvendes samtidig. I andre tilfælde må attributten ikke anvendes. Anvendes attributten, skal følgende koder benyttes:

0

=

nej

1

=

ja.

Udførsel fra land (rubrik 44)

Type/længde: a2

Hvis attributten »Supplerende oplysning« indeholder koden »DG0« eller »DG1«, anvendes attributten »Udførsel fra ►M38  EU ◄ « eller »Udførsel fra land«. Disse to attributter må ikke anvendes samtidig. I andre tilfælde må attributten ikke anvendes. Anvendes denne attribut, skal de landekoder, der er angivet i bilag A2, anvendes.

Tekst (rubrik 44)

Type/længde: an ..70

Tekst — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

AFGANGSTOLDSTED (rubrik C)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

Referencenummer (rubrik C)

Type/længde: an8

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

▼M38

PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR PROCEDUREN (rubrik 50)

▼M30

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

TIN (rubrik 50)

Type/længde: an ..17

Attributten skal anvendes til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN), hvis datagruppen KONTROLRESULTAT indeholder koden A3, eller når attributten GRN anvendes.

Navn (rubrik 50)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Gadenavn og -nummer (rubrik 50)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Land (rubrik 50)

Type/længde: a2

Landekoderne i bilag A2 skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Postnr. (rubrik 50)

Type/længde: an ..9

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

By (rubrik 50)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

NAD Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog), hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

REPRÆSENTANT (rubrik 50)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis den ►M38  person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ gør brug af en godkendt repræsentant.

Navn (rubrik 50)

Type/længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Beføjelser (rubrik 50)

Type/længde: a ..35

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk.

Beføjelser — sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

GRÆNSEOVERGANGSTOLDSTED (rubrik 51)

Antal: 9

Her anføres det planlagte indgangstoldsted i hver kontraherende parts område, gennem hvis område varerne forventes transporteret, eller såfremt transporten foregår gennem et andet område end de kontraherende parters, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader de kontraherende parters område.

Datagruppen skal anvendes mindst én gang, hvis der angives forskellige kontraherende parter som afgangs- og bestemmelsessted.

Referencenummer (rubrik 51)

Type/længde: an8

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

BESTEMMELSESTOLDSTED (rubrik 53)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

Referencenummer (rubrik 53)

Type/længde: an8

Kun kodens sammensætning er angivet i bilag A2. ►M38  Bestemmelsestoldstederne ◄ er anført i listen over steder (LBD på Europa-webstedet), der er kompetente med hensyn til fælles forsendelse.

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

ERHVERVSDRIVENDE Godkendt modtager (rubrik 53)

Antal: 1

Datagruppen kan anvendes til at angive, at varerne vil blive leveret til en godkendt modtager.

TIN Godkendt modtager (rubrik 53)

Type/længde: an ..17

Attributten skal anvendes til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN).

KONTROLRESULTAT (rubrik D)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis angivelsen indleveres af en godkendt afsender.

Kode for kontrolresultat (rubrik D)

Type/længde: an2

Koden A3 anvendes.

Frist (rubrik D)

Type/længde: n8

Attributten skal anvendes.

FORSEGLINGSINFORMATION (rubrik D)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis en godkendt afsender indleverer en angivelse, og der til autorisation heraf kræves forseglinger, eller en ►M38  person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ har tilladelse til at anvende forseglinger af en særlig type.

Forseglingsnummer (rubrik D)

Type/længde: n ..4

Attributten skal anvendes.

—   FORSEGLINGSMÆRKE (rubrik D)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes.

Forseglingsmærke (rubrik D)

Type/længde: an ..20

Attributten skal anvendes.

Forseglingsmærke Sprog

Type/længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Antal: 9

Datagruppen skal anvendes.

Sikkerhedsstillelsens art (rubrik 52)

Type/længde: an1

De koder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes.

—   SIKKERHEDSSTILLELSE — REFERENCE

Antal: 99

Datagruppen anvendes, hvis attributten »Sikkerhedsstillelsens art« indeholder koden »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«.

GRN (rubrik 52)

Type/længde: an ..24

Attributten skal anvendes til at angive referencenummeret for sikkerhedsstillelse (GRN), hvis attributten »Sikkerhedsstillelsens art« indeholder koden »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde må attributten »Reference til anden sikkerhedsstillelse« ikke anvendes.

Referencenummeret for sikkerhedsstillelse (GRN) tildeles af ►M38  garantitoldstedet ◄ for at identificere hver enkelt sikkerhedsstillelse og struktureres som følger:Felt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

De to sidste cifre for det år, hvor garantien blev accepteret (ÅÅ)

Numerisk 2

97

2

Identifikationskode for det land, hvor garantien er afgivet (ISO alfa-2-landekoden)

Alfabetisk 2

IT

3

Entydig identifikationskode for garantistedets accept pr. år og pr. land

Alfanumerisk 12

1234AB788966

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

8

5

Identifikationskode for enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokument (1 bogstav og 6 cifre) eller NUL for andre garantityper

Alfanumerisk 7

A001017

Felt 1 og 2 udfyldes som forklaret ovenfor.

Felt 3 skal udfyldes med den entydige identifikationskode pr. år og pr. land for accept af den garanti, der gives af garantistedet. Dersom de nationale myndigheder ønsker at få toldstedets referencenummer for garantistedet medtaget i GRN-nummeret, vil de kunne anvende de første seks bogstaver i koden til at indsætte garantistedets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for felt 1-3 i GRN. Dette felt gør det muligt at opdage en fejl, når de første fire felter i GRN inddateres.

Felt 5 anvendes kun, når GRN har forbindelse til en enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokumenter, der er registreret i ►M38  det elektroniske forsendelsessystem ◄ . I så tilfælde skal feltet udfyldes med identifikationskoden for hvert enkelt sikkerhedsdokument.

Reference til anden sikkerhedsstillelse (rubrik 52)

Type/længde: an..35

Attributten anvendes, hvis attributten »Sikkerhedsstillelsens art« indeholder andre koder end »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde må attributten GRN ikke anvendes.

Adgangskode

Type/længde: an4

Attributten anvendes, hvis attributten GRN anvendes. I modsat fald er denne information ikke-obligatorisk for landene. Afhængigt af garantitypen udstedes attributten af garantistedet, kautionisten eller den ►M38  person, der er ansvarlig for proceduren, ◄ og anvendes til at sikre en specifik sikkerhedsstillelse.

—    ►M38  SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER I EU ◄

Antal: 1

▼M38

Ikke gyldig i EU (rubrik 52)

▼M30

Type/længde: n1

Følgende koder skal anvendes:

0

=

nej

1

=

ja.

—    ►M38  BEGRÆNSNINGER UDEN FOR EU ◄

Antal: 99

Ikke gyldig for andre kontraherende parter (rubrik 52)

Type/længde: a2

De landekoder, der er angivet i bilag A2, skal anvendes til at angive de kontraherende parter. Koderne for ►M38  Den Europæiske Unions ◄ medlemsstater kan ikke anvendes.

BILAG A2

EKSTRA KODER TIL DET EDB-BASEREDE FORSENDELSESSYSTEM

▼M39

Dette bilag udgår fra den indførelsesdato for opgradering af NCTS-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578.

▼M30

1.   LANDEKODERFelt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

ISO alfa-2-landekode

Alfabetisk 2

IT

»ISO alfa-2-landekoden« som specificeret i ISO-3166-1 af 1997 og efterfølgende ajourføringer skal anvendes.

2.   SPROGKODER

ISO alfa-2-koden anvendes (ISO-639 fra 1988) skal anvendes.

3.   VAREKODERFelt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

De første seks cifre i det harmoniserede system (HS6)

Numerisk 6 (venstrestillet)

010290

De første seks cifre i det harmoniserede system (HS6) anføres. De enkelte lande kan til eget brug anvende varekoder med op til 8 cifre.

▼M38 —————

▼M30

5.   EMBALLAGEKODER

(UN/ECE-rekommandation nr. 21/rev. 8.1 af 12. juli 2010)aerosoldåse (aerosol)

AE

ampul, ubeskyttet (ampoule, non-protected)

AM

ampul, beskyttet (ampoule, protected)

AP

forstøver (atomizer)

AT

pose (bag)

BG

pose, fleksibel beholder (bag, flexible container)

FX

jutesæk (bag, gunny)

GY

jumbopose (bag, jumbo)

JB

pose, stor (bag, large)

ZB

pose, flerlags (bag, multiply)

MB

pose, papir (bag, paper)

5M

pose, papir-, flerlags (bag, paper, multi-wall)

XJ

pose, papir-, flerlags, vandtæt (bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

pose, plast- (bag, plastic)

EC

pose, af plastfilm (bag, plastics film)

XD

pose, af polyplast (bag polybag)

44

pose, til bulkvarer (bag, super bulk)

43

pose, tekstil- (bag, textile)

5L

pose, tekstil-, pulvertæt (bag, textile, sift proof)

XG

pose, tekstil-, vandtæt (bag, textile, water resistant)

XH

pose, tekstil-, uden foring (bag, textile, without inner coat/liner)

XF

pose, transport- (bag, tote)

TT

pose, af plastvæv (bag, woven plastic)

5H

pose, af plastvæv, pulvertæt (bag, woven plastic, sift proof)

XB

pose, af plastvæv, vandtæt (bag, woven plastic, water resistant)

XC

pose, af plastvæv, uden foring (bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

balle, presset (bale, compressed)

BL

balle, upresset (bale, non-compressed)

BN

kugle (ball)

AL

ballon, ubeskyttet (balloon, non-protected)

BF

ballon, beskyttet (balloon, protected)

BP

stang, barre (bar)

BR

tønde (barrel)

BA

tønde, træ- (barrel, wooden)

2C

tønde, træ-, spunstype (barrel, wooden, bung type)

QH

tønde, træ-, med låg (barrel, wooden, removable head)

QJ

barrer, stænger i bundter/knipper (bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

kumme, bassin (basin)

BM

kurv (basket)

BK

kurv, med greb, karton- (basket, with handle, cardboard)

HC

kurv, med greb, plast- (basket, with handle, plastic)

HA

kurv, med greb, træ- (basket, with handle, wooden)

HB

bånd, seler (belt)

B4

tønde, spand, kasse, beholder (bin)

BI

blok (block)

OK

bræt, plade (board)

BD

brædder, plader i bundter/knipper (board, in bundle/bunch/truss)

BY

spole (bobbin)

BB

rulle (bolt)

BT

flaske, gas- (bottle, gas)

GB

flaske, ubeskyttet, kolbeformet (bottle, non-protected, bulbous)

BS

flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical)

BO

flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous)

BV

flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical)

BQ

flaskekasse, flaskereol, flaskestativ (bottlecrate/bottlerack)

BC

kasse (box)

BX

kasse, aluminiums (box, aluminium)

4B

CHEP-Eurobox Box (box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox)

DH

kasse, af fiberplade (box, fibreboard)

4G

kasse, til væsker (box, for liquids)

BW

kasse, af naturtræ (box, natural wood)

4C

kasse, plast- (box, plastic)

4H

kasse, af ekspanderet plast (box, plastic, expanded)

QR

kasse, af massiv plast (box, plastic, solid)

QS

kasse, af krydsfiner (box, plywood)

4D

kasse, af træfiber (box, reconstituted wood)

4F

kasse, stål (box, steel)

4A

kasse, af træ, naturtræ, almindelig (box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

kasse af træ, naturtræ, med pulvertætte sider (box, wooden, natural wood, with sift proof walls)

QQ

spand, bøtte, balje (bucket)

BJ

tankgas (ved 1 031 mbar og 15 °C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VG

tankgas, flydende (LPG) (ved temperatur/tryk uden for normalområdet) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

VQ

massegods, flydende (bulk, liquid)

VL

massegods, metalskrot (bulk, scrap metal)

VS

massegods, fast, små partikler (bulk, solid, fine particles (»powders«))

VY

massegods, fast, kornede partikler (bulk, solid, granular particles (»grains«))

VR

massegods, fast, store partikler (knolde, moduler) (bulk, solid, large particles (»nodules«))

VO

bundt (bunch)

BH

bundt, bylt (bundle)

BE

bundt, bylt, af træ (bundle, wooden)

8C

tønde, stort fad (butt)

BU

bur (cage)

CG

bur, CHEP (cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP))

DG

bur, rulle- (cage, roll)

CW

dunk, cylinderformet (can, cylindrical)

CX

dunk, rektangulær (can, rectangular)

CA

dunk, med greb og tud (can, with handle and spout)

CD

dunk, kanister (canister)

CI

sejldug, presenning (canvas)

CZ

kapsel (capsule)

AV

ballon, ubeskyttet (carboy, non-protected)

CO

ballon, beskyttet (carboy, protected)

CP

plade (card)

CM

ladvogn (cart, flatbed)

FW

papkasse, papæske (carton)

CT

patron (cartridge)

CQ

kasse (case)

CS

kasse, bil (case, car)

7A

kasse, termo- (case, isothermic)

EI

kasse, åben tremme- (case, skeleton)

SK

kasse, stål- (case, steel)

SS

kasse, med pallebund (case, with pallet base)

ED

kasse, med pallebund, karton- (case, with pallet base, cardboard)

EF

kasse, med pallebund, metal- (case, with pallet base, metal)

EH

kasse, med pallebund, plast- (case, with pallet base, plastic)

EG

kasse, med pallebund, træ- (case, with pallet base, wooden)

EE

kasse, træ- (case, wooden)

7B

fad, tønde (cask)

CK

kiste, skab (chest)

CH

junge (churn)

CC

foldeblister (clamshell)

AI

kiste, skrin, skab (coffer)

CF

kiste (coffin)

CJ

rulle, spole, tromle (coil)

CL

kompositemballage, glasbeholder (composite packaging, glass receptacle)

6P

kompositemballage, glasbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, glass receptacle in aluminium crate)

YR

kompositemballage, glasbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, glass receptacle in aluminium drum)

YQ

kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack)

YY

kompositemballage, glasbeholder i fibertromle (composite packaging, glass receptacle in fibre drum)

YW

kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in fibreboard box)

YX

kompositemballage, glasbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, glass receptacle in plywood drum)

YT

kompositemballage, glasbeholder i ramme af massiv plast (composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack)

YZ

kompositemballage, glasbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, glass receptacle in steel crate box)

YP

kompositemballage, glasbeholder i ståltromle (composite packaging, glass receptacle in steel drum)

YN

kompositemballage, glasbeholder i spånkurv (composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper)

YV

kompositemballage, glasbeholder i trækasse (composite packaging, glass receptacle in wooden box)

YS

kompositemballage, plastbeholder (composite packaging, plastic receptacle)

6H

kompositemballage, plastbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate)

YD

kompositemballage, plastbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)

YC

kompositemballage, plastbeholder i fibertromle (composite packaging, plastic receptacle in fibre drum)

YJ

kompositemballage, plastbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box)

YK

kompositemballage, plastbeholder i plasttromle (composite packaging, plastic receptacle in plastic drum)

YL

kompositemballage, plastbeholder i kasse af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood box)

YH

kompositemballage, plastbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood drum)

YG

kompositemballage, plastbeholder i kasse af massiv plast (composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box)

YM

kompositemballage, plastbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, plastic receptacle in steel crate box)

YB

kompositemballage, plastbeholder i ståltromle (composite packaging, plastic receptacle in steel drum)

YA

kompositemballage, plastbeholder i trækasse (composite packaging, plastic receptacle in wooden box)

YF

kegle (cone)

AJ

beholder, fleksibel (container, flexible)

1F

beholder, gallon- (container, gallon)

GL

beholder, metal- (container, metal)

ME

beholder, ikke andetsteds specificeret som transportudstyr (container, not otherwise specified as transport equipment)

CN

beholder, ydre (container, outer)

OU

overtræk, etui, omslag, dække (cover)

CV

kasse (crate)

CR

kasse, øl- (crate, beer)

CB

kasse, til bulkvarer, karton- (crate, bulk, cardboard)

DK

kasse, til bulkvarer, plast- (crate, bulk, plastic)

DL

kasse, til bulkvarer, træ- (crate, bulk, wooden)

DM

kasse, til bulkvarer, plast- (crate, framed)

FD

kasse, frugt- (crate, fruit)

FC

kasse, metal- (crate, metal)

MA

kasse, mælke- (crate, milk)

MC

kasse, flerlags-, karton- (crate, multiple layer, cardboard)

DC

kasse, flerlags-, plast- (crate, multiple layer, plastic)

DA

kasse, flerlags-, træ- (crate, multiple layer, wooden)

DB

kasse, lav (crate, shallow)

SC

kasse, træ- (crate, wooden)

8B

kurv, flet- (creel)

CE

kop, bæger (cup)

CU

cylinder (cylinder)

CY

ballon, ubeskyttet (demijohn, non-protected)

DJ

ballon, beskyttet (demijohn, protected)

DP

automat, dispenser (dispenser)

DN

tromle, fad, bøtte (drum)

DR

tromle, aluminiums- (drum, aluminium)

1B

tromle, aluminiums-, uden låg (drum, aluminium, non-removable head)

QC

tromle, aluminiums-, med låg (drum, aluminium, removable head)

QD

tromle, fiber- (drum, fibre)

1G

tromle, jern- (drum, iron)

DI

tromle, plast- (drum, plastic)

IH

tromle, plast-, uden låg (drum, plastic, non-removable head)

QF

tromle, plast-, med låg (drum, plastic, removable head)

QG

tromle, af krydsfiner (drum, plywood)

1D

tromle, stål- (drum, steel)

1A

tromle, stål-, uden låg (drum, steel, non-removable head)

QA

tromle, stål-, med låg (drum, steel, removable head)

QB

tromle, træ- (drum, wooden)

1W

hylster (envelope)

EN

hylster, stål- (envelope, steel)

SV

filmpakke (filmpack)

FP

lille tønde, fjerding (firkin)

FI

flaske, lomme-, kolbe (flask)

FL

flexibag (flexibag)

FB

flexitank (flexitank)

FE

beholder til fødevarer (foodtainer)

FT

kiste, boks, kasse (footlocker)

FO

ramme, bakke (frame)

FR

bjælke, drager (girder)

GI

bjælker, dragere i bundter/knipper (girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

kurv, spån- (hamper)

HR

bøjle, krog (hanger)

HN

fad, oksehoved (hogshead)

HG

barre (ingot)

IN

barrer i bundter/knipper (ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC) (intermediate bulk container)

WA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, aluminium)

WD

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, væsker (intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder konventionen om en fælles forsendelsesprocedure > 10 kPa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kPa)

WH

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale (intermediate bulk container, composite)

ZS

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, til væsker (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)

ZR

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised)

ZP

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids)

ZM

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, væsker (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids)

ZQ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised)

ZN

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids)

PLN

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af fiberplade (intermediate bulk container, fibreboard)

ZT

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), fleksibel (intermediate bulk container, flexible)

ZU

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal (intermediate bulk container, metal)

WF

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, til væsker (intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, ikke stål (intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, trykbeholder 10 kPa (0,1 bar) (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kPa)

WJ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ (intermediate bulk container, natural wood)

ZW

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WU

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir (intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir, vandtæt (intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant)

ZC

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), plastfilm (intermediate bulk container, plastic film)

WS

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner (intermediate bulk container, plywood)

ZX

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), med foring (intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber (intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber, med foring (intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner)

WZ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast (intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids)

ZK

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised)

ZH

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids)

ZF

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids)

ZJ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised)

ZG

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med afstivende struktur, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids)

ZD

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål (intermediate bulk container, steel)

WC

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, til væsker (intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, trykbeholder > 10 kPa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kPa)

WG

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, uden foring (intermediate bulk container, textile without coat/liner)

WT

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning (intermediate bulk container, textile, coated)

WV

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning og foring (intermediate bulk container, textile, coated and liner)

WX

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med foring (intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning (intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WR

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med foring (intermediate bulk container, woven plastic, with liner)

WQ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, uden belægning/foring (intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner)

WN

krukke (jar)

JR

dunk, cylinderformet (jerrican, cylindrical)

JY

dunk, plast- (jerrican, plastic)

3H

dunk, plast-, uden låg (jerrican, plastic, non-removable head)

QM

dunk, plast-, med låg (jerrican, plastic, removable head)

QN

dunk, rektangulær (jerrican, rectangular)

JC

dunk, stål- (jerrican, steel)

3A

dunk, stål-, uden låg (jerrican, steel, non-removable head)

QK

dunk, stål-, med låg (jerrican, steel, removable head)

QL

kande (jug)

JG

jutesæk (jutebag)

JT

anker, lille tønde (keg)

KG

sæt (kit)

KI

liftvan (liftvan)

LV

rundtømmer, tømmerstok, kævle, bjælke (log)

LG

rundtømmer, tømmerstokke, kævler, bjælker i bundter/knipper (logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

parti (lot)

LT

muffe, øsken, lap (lug)

LU

bagage (luggage)

LE

måtte (mat)

MT

tændstikæske (matchbox)

MX

aftalt mellem parterne (mutually defined)

ZZ

knippe, sæt, stablingsbakke, stablingskasse (nest)

NS

net (net)

NT

net, rørformet, plast- (net, tube, plastic)

NU

net, rørformet, tekstil- (net, tube, textile)

NV

foreligger ikke (not available)

NA

octabin (octabin)

OT

kolli, sampak, pakning, pakke (package)

PK

pakning, af karton, med flaskehalshuller (package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

pakning, salgsemballage, karton (package, display, cardboard)

IB

pakning, salgsemballage, metal (package, display, metal)

ID

pakning, salgsemballage, plast (package, display, plastic)

IC

pakning, salgsemballage, træ (package, display, wooden)

IA

plastemballage, rørformet (package, flow)

IF

pakning, papirindpakning (package, paper wrapped)

IG

pakning, præsentations- (package, show)

IE

pakke, pakning (packet)

PA

spand, bøtte (pail)

PL

palle (pallet)

PX

palle, 100 cm × 110 cm (pallet, 100 cm × 110 cm)

AH

palle, AS 4068-1993 (pallet, AS 4068-1993)

OD

palle, boks-, kombineret åben-sidet boks og palle (pallet, box combined open-ended box and pallet)

PB

palle, CHEP 100 cm × 120 cm (pallet, CHEP 100 cm × 120 cm)

OC

palle, CHEP 40 cm × 60 cm (pallet, CHEP 40 cm × 60 cm)

OA

palle, CHEP 80 cm × 120 cm (pallet, CHEP 80 cm × 120 cm)

OB

palle, ISO T11 (pallet, ISO T11)

OE

palle, modul-, rammer 80 cm × 100 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

PD

palle, modul-, rammer 80 cm × 120 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

PE

palle, modul-, rammer 80 cm × 60 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 60 cm)

AF

palle, krympepakket (pallet, shrinkwrapped)

AG

palle, tredobbelt foring (pallet, triwall)

TW

palle, træ- (pallet, wooden)

8A

skål (pan)

P2

pakke (parcel)

PC

transportboks til dyr, åben (pen)

PF

stykke (piece)

PP

rør (pipe)

PI

rør i bundter/knipper (pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

stor kande (pitcher)

PH

planke (plank)

PN

planker i bundter/knipper (planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

plade (plate)

PG

plader i bundter/knipper (plates, in bundle/bunch/truss)

PY

platform, uspecificeret vægt eller mål (platform, unspecified weight or dimension)

OF

potte, krukke (pot)

PT

pose, pung (pouch)

PO

kurv (punnet)

PJ

stativ, hylde (rack)

RK

stativ, bøjle- (rack, clothing hanger)

RJ

beholder, fiber- (receptacle, fibre)

AB

beholder, glas- (receptacle, glass)

GR

beholder, metal- (receptacle, metal)

MR

beholder, papir- (receptacle, paper)

AC

beholder, plast- (receptacle, plastic)

PR

beholder, i plastindpakning (receptacle, plastic wrapped)

MW

beholder, træ- (receptacle, wooden)

AD

frugtnet (rednet)

RT

spole, rulle (reel)

RL

ring (ring)

RG

stang, stav (rod)

RD

stænger, stave i bundter/knipper (rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

rulle (roll)

RO

lille sæk, pose (sachet)

SH

sæk (sack)

SA

sæk, flerlags- (sack, multi-wall)

MS

skibskiste (sea-chest)

SE

sæt (set)

SX

plade, folie, ark, blad (sheet)

ST

plade, i plastindpakning (sheet, plastic wrapping)

SP

metalblik (sheetmetal)

SM

metalblik i bundter/knipper (sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

krympepakket (shrinkwrapped)

SW

bundbræt (skid)

SI

plade (slab)

SB

hylster (sleeve)

SY

mellemlæg, mellemlag (slipsheet)

SL

spindel, rulle, vinde, ten (spindle)

SD

haspe, vinde, spole (spool)

SO

kuffert, taske (suitcase)

SU

plade, tavle (tablet)

T1

tankbeholder, generisk (tank container, generic)

TG

tank, beholder, cylinderformet (tank, cylindrical)

TY

tank, beholder, rektangulær (tank, rectangular)

TK

tekasse (tea-chest)

TC

lille fad, anker (tierce)

TI

dåse, konservesdåse, metaldåse (tin)

TN

bakke (tray)

PU

bakke, med horisontalt stablede, flade elementer (tray, containing horizontally stacked flat items)

GU

bakke, enkeltlags- uden overdækning, karton (tray, one layer no cover, cardboard)

DV

bakke, enkeltlags- uden overdækning, plast (tray, one layer no cover, plastic)

DS

bakke, enkeltlags- uden overdækning, polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

bakke, enkeltlags- uden overdækning, træ (tray, one layer no cover, wooden)

DT

bakke, stiv, stabelbar med låg (CEN TS 14482:2002) (tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002))

IL

bakke, tolags- uden overdækning, karton (tray, two layers no cover, cardboard)

DY

bakke, tolags- uden overdækning, plast (tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

bakke, tolags- uden overdækning, træ (tray, two layers no cover, wooden)

DX

stor kuffert, kiste (trunk)

TR

knippe, bundt (truss)

TS

bakke, beholder (tub)

TB

bakke, beholder, med låg (tub, with lid)

TL

rør (tube)

TU

tube (tube, collapsible)

TD

tube, med sprøjtespids (tube, with nozzle)

TV

rør i bundter/knipper (tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

stor tønde, fad (tun)

TO

dæk, ring (tyre)

TE

uden bur (uncaged)

UC

enhed (unit)

UN

upakket (unpacked or unpackaged)

NE

upakket, flere enheder (unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

upakket, enkelt enhed (unpacked or unpackaged, single unit)

NF

vakuumpakket (vacuum-packed)

VP

vanpack (vanpack)

VK

fad, kar, tank, beholder (vat)

VA

køretøj (vehicle)

VN

lille flaske, flakon, hætteglas (vial)

VI

kurveballon, kurveflaske (wickerbottle)

WB

 ◄

6.   TIDLIGERE DOKUMENTKODE

De koder, der skal anvendes, er følgende:

T2

=

Forsendelsesangivelse omfattende en fælles forsendelsesprocedure for ►M38  EU-varer ◄ .

T2F

=

Forsendelsesangivelse omfattende en fælles forsendelsesprocedure for ►M38  EU-varer ◄ , som har oprindelse i en del af ►M38  Unionens toldområde ◄ , hvor ►M38  EU-reglerne ◄ for moms ikke gælder.

T2CIM

=

►M38  EU-varer ◄ , som transporteres på grundlag af et forsendelsesdokument CIM ►M38  ————— ◄ .

T2TIR

=

►M38  EU-varer ◄ , som transporteres på grundlag af et TIR carnet.

T2ATA

=

►M38  EU-varer ◄ , som transporteres på grundlag af et ATA-carnet.

T2L

=

Enhedsdokument, der beviser, at ►M38  varerne har toldmæssig status som EU-varer ◄ .

T2LF

=

Enhedsdokument, der i udvekslingen mellem dele af ►M38  Unionens toldområde ◄ , hvor ►M38  EU-reglerne ◄ for moms gælder, og dele af dette område, hvor disse regler ikke gælder, beviser, at ►M38  varerne har toldmæssig status som EU-varer ◄ .

T1

=

Forsendelsesangivelse omfattende en fælles forsendelsesprocedure for ►M38  ikke-EU-varer ◄ .

*……

=

* Ethvert andet forudgående dokument (an ..5).

7.   KODER FOR FREMLAGTE DOKUMENTER/CERTIFIKATER

(Nummerkoder hentet fra De Forenede Nationers katalog for udveksling af elektronisk data for administration, handel og transport 1997b: Kodeliste for dataelement 1001, Kodet navn på dokument/meddelelse).Overensstemmelsescertifikat (Certificate of conformity)

2

Kvalitetscertifikat (Certificate of quality)

3

A.TR.1-varecertifikat (Movement certificate A.TR.1)

18

Containerspecifikation (Container list)

235

Pakkeliste (Packing list)

271

Proformafaktura (Proforma invoice)

325

Handelsfaktura (Commercial invoice)

380

Speditørfragtbrev (samlegods) (House waybill)

703

Hovedkonnossement (Master bill of lading)

704

Konnossement (Bill of lading)

705

Speditørkonnossement (samlegods) (House bill of lading)

714

▼M38

Ruteliste (jernbane-SMGS)

722

▼M38 —————

▼M30

Fragtbrev (Road consignment note)

730

Luftfragtbrev (Air waybill)

740

Hovedluftfragtbrev (Master air waybill)

741

Afsendelsesmeddelelse (pakkepost) (Despatch note (post parcels))

750

Dokument for multimodal/kombineret transport (Multimodal/combined transport document (generic))

760

Ladningsmanifest (Cargo manifest)

785

Bordereau (Bordereau)

787

Fællesskabsforsendelse (T) (Despatch note model T)

820

Fællesskabsforsendelse (T1) (Despatch note model T1)

821

Fællesskabsforsendelse (T2) (Despatch note model T2)

822

▼M38 —————

▼M30

Fællesskabsforsendelse (T2L) (Despatch note model T2L)

825

Eksportangivelse (Goods declaration for exportation)

830

Plantesundhedsattest (Phytosanitary certificate)

851

Sundhedsattest (Sanitary certificate)

852

Veterinærcertifikat (Veterinary certificate)

853

Oprindelsescertifikat (Certificate of origin)

861

Oprindelsesangivelse (Declaration of origin)

862

Præferenceoprindelsescertifikat (Preference certificate of origin)

864

►M38  A-oprindelsescertifikat (GSP) ◄ (Certificate of origin form GSP)

865

Importlicens (Import licence)

911

Lastangivelse (ankomst) (Cargo declaration (arrival))

933

Embargotilladelse (Embargo permit)

941

TIF-formular (TIF form)

951

TIR-carnet (TIR carnet)

952

►M38  Varecertifikat EUR.1 ◄ (EUR 1 certificate of origin)

954

ATA-carnet (ATA carnet)

955

Andre

zzz

8.   KODER FOR TRANSPORTMÅDER, POSTFORSENDELSER OG ANDRE FORSENDELSER

A. Kode med et ciffer (obligatorisk)

B. Kode med to cifre (andet ciffer er fakultativt for de kontraherende parter)A

B

Betegnelse

1

10

Søtransport

 

12

Jernbanevogn på søgående skib

 

16

Lastbil på søgående skib

 

17

Påhængsvogn eller sættevogn på søgående skib

 

18

Fartøj til sejlads på indre vandveje på søgående skib

2

20

Jernbanetransport

 

23

Lastbil på jernbanevogn

3

30

Vejtransport

4

40

Lufttransport

5

50

Postforsendelser

7

70

Transport i faste installationer

8

80

Transport ad indre vandveje

9

90

Egen fremdrift

9.   KODER FOR SÆRLIGE/SUPPLERENDE OPLYSNINGER

De koder, der skal anvendes, er følgende:

DG0

=

Restriktionsbelagt udførsel fra et ►M38  et fælles forsendelsesland ◄ eller restriktionsbelagt udførsel fra et ►M38  EU-land ◄

DG1

=

Eksportafgiftsbelagt udførsel fra et ►M38  et fælles forsendelsesland ◄ eller eksportafgiftsbelagt udførsel fra et ►M38  EU-land ◄

DG2

=

Udførsel.

På nationalt niveau kan der også anvendes andre koder for særlige/supplerende oplysninger ud over ovennævnte.

10.   KODER FOR TYPER AF SIKKERHEDSSTILLELSE

Der anvendes følgende koder:Sikkerhedsstillelsens art

Kode

Andre oplysninger

Fritagelse for sikkerhedsstillelse

(artikel 53 i tillæg I)

0

— nummer på attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse

►M38  Samlet sikkerhedsstillelse ◄

1

— nummer på attesten for samlet kaution

— garantisted

Enkeltkaution ved kautionist

2

— henvisning til kautionsdokumentet

— garantisted

Enkeltkaution i rede penge

3

 

Enkeltkaution ved sikkerhedsdokumenter

4

— nummer på dokument for enkeltkaution

Fritagelse for sikkerhedsstillelse

(artikel 11 i tillæg I)

6

 

Fritagelse for sikkerhedsstillelse på grundlag af en aftale

(artikel 10, stk. 2, litra a), i konventionen)

A

 

Fritagelse for sikkerhedsstillelse for strækningen ►M38  mellem afgangstoldstedet og grænseovergangstoldstedet ◄

(artikel 10, stk. 2, litra b), i konventionen)

7

 

Enkeltkaution i henhold til punkt 3 i ►M38  bilag I til tillæg I ◄

9

— henvisning til kautionsdokumentet

—  ►M38  garantitoldsted ◄

Landebetegnelse

Der anvendes samme koder som for rubrik 51.

11.   TOLDSTEDSREFERENCER (CUSTOMS OFFICE REFERENCE NUMBER (COR))Felt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

Kode på det land, toldstedet henhører under (se CNT)

Alfabetisk 2

IT

2

Toldstedets nationale nummer

Alfanumerisk 6

0830AB

Felt 1 er forklaret ovenfor.

Felt 2 kan frit udfyldes med 6 alfanumeriske tegn. Dette giver de nationale toldmyndigheder mulighed for i givet fald at opstille et hierarki af toldsteder.

►M38  Bestemmelsestoldstederne ◄ er anført i liste over steder (LBD på Europa-webstedet), der er kompetente med hensyn til fælles forsendelse.

BILAG A3

MODEL TIL FORSENDELSESLEDSAGEDOKUMENT