EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5e2fbd16-126f-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2099 af 18. november 2015 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (meddelt under nummer C(2015) 7891) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

02015D2099 — DA — 20.07.2022 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/2099

af 18. november 2015

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag

(meddelt under nummer C(2015) 7891)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 303, 20.11.2015, p.75)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1244 af 13. juli 2022

L 190

141

19.7.2022

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02015D2099-20190703
Top