EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 2b84e8c8-4727-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets beslutning af 20. oktober 2009 om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (2009/790/EF)

02009D0790 — DA — 11.10.2021 — 005.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS BESLUTNING

af 20. oktober 2009

om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2009/790/EF)

(EUT L 283 af 30.10.2009, s. 53)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 4. december 2012

  L 338

27

12.12.2012

 M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1173 af 14. juli 2015

  L 189

36

17.7.2015

►M3

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2090 af 21. november 2016

  L 324

7

30.11.2016

 M4

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1919 af 4. december 2018

  L 311

32

7.12.2018

►M5

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1780 af 5. oktober 2021

  L 360

122

11.10.2021
▼B

RÅDETS BESLUTNING

af 20. oktober 2009

om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2009/790/EF)▼M3

Artikel 1

Uanset artikel 287 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Republikken Polen til at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer med en årsomsætning, der højst er lig med modværdien i national valuta af 40 000  EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse.

▼M5

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2024.

▼B

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Polen.

Top