EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2023)5282

BERIGTIGELSE til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1202 af 21. juni 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår anerkendelse af visse kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter til Unionen (Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 22. juni 2023)

C/2023/5282 final

BERIGTIGELSE

til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1202 af 21. juni 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår anerkendelse af visse kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter til Unionen


(Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 22. juni 2023)

 


Side 63, bilag I, punkt 1), i ændringerne af tabellen i punkt 5 i oplysningerne vedrørende "INDIEN" i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325:

I stedet for: "udgår rækkerne med kodenummer IIN-ORG-002, IN-ORG-023, IN-ORG-027 og IN-ORG-034."

læses: "udgår rækkerne med kodenummer IN-ORG-002, IN-ORG-023 og IN-ORG-034.".

Top