EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document cc6af175-f7b2-11e8-9982-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) nr. 1730/2006 af 23. november 2006 om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

02006R1730 — DA — 06.11.2018 — 004.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1730/2006

af 23. november 2006

om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 325, 24.11.2006, p.9)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1550 af 16. oktober 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02006R1730-20140828
Top