EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

Sag anlagt den 1. februar 2017 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (Sag E-3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/17


Sag anlagt den 1. februar 2017 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(Sag E-3/17)

(2017/C 108/15)

EFTA-Tilsynsmyndigheden, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgien, har ved Carsten Zatschler og Maria Moustakali, som befuldmægtigede, den 1. februar 2017 anlagt sag mod Island ved EFTA-Domstolen.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har nedlagt følgende påstande:

1.

Ved at opretholde en godkendelsesordning for fersk kød og kødprodukter som den, der er fastsat i § 10 i lov nr. 25/1993 og i §§ 3, 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 448/2012 (IS), har Island tilsidesat sine forpligtelser i henhold til den i punkt 1.1.1 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen omhandlede retsakt, dvs. Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, som ændret, og som tilpasset EØS-aftalen ved protokol 1 hertil og de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I hertil, navnlig direktivets artikel 5.

2.

Island tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige og faktiske omstændigheder samt søgsmålsgrunde:

EFTA-Tilsynsmyndigheden har gjort gældende, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 89/662/EØF ved at opretholde en godkendelsesordning for import af bl.a. fersk kød og kødprodukter.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har endvidere gjort gældende, at reglerne om samhandelen inden for EØS af animalske produkter og veterinærkontrol er harmoniseret på EØS-plan. Rådets direktiv 89/662/EØF regulerer veterinærkontrollen i samhandelen inden for EØS af animalske produkter. Hovedformålet er at fjerne veterinærkontrollen ved EU's indre grænser og styrke kontrollen på oprindelsesstedet. De kompetente myndigheder i EFTA-bestemmelsesstaten kan — i form af en ikke-diskriminerende stikprøvekontrol — kun kontrollere, at den relevante EØS-lovgivning er overholdt.

EFTA-Tilsynsmyndigheden har endelig gjort gældende, at Island ved at opretholde de nuværende foranstaltninger har pålagt importørerne yderligere krav, der ikke er tilladt inden for rammerne af den harmoniserede veterinærkontrol.

Ifølge EFTA-Tilsynsmyndigheden har EFTA-Domstolen allerede i dommen i sag E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. mod den islandske stat, der vedrørte restriktioner for import af råt kød i Island, fastslået, at sådanne krav er uforenelige med EØS-retten.


Top