EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1999C0325

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 325/99/KOL af 16. december 1999 om en liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande

OJ L 79, 30.3.2000, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2002; ophævet ved E2002C0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/325(2)/oj

E1999C0325

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 325/99/KOL af 16. december 1999 om en liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande

EF-Tidende nr. L 079 af 30/03/2000 s. 0043 - 0046


EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning

Nr. 325/99/KOL

af 16. december 1999

om en liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN -

SOM HENVISER TIL aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 109 og protokol nr. 1 til denne aftale,

SOM HENVISER TIL aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, særlig artikel 5, stk. 2, litra d), og protokol nr. 1 til denne aftale,

SOM HENVISER TIL den retsakt, der omhandles i punkt 1.1.4 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for produkter, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (Rådets direktiv 97/78/EF), der er tilpasset ved protokol nr. 1 til EØS-aftalen, særlig artikel 6,

SOM HENVISER TIL den retsakt, der omhandles i punkt 1.1.5 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen, om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (Rådets direktiv 91/496/EØF), og som er tilpasset ved protokol nr. 1 til EØS-aftalen, særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

En liste over godkendte grænsekontrolsteder i Island og Norge og i Den Europæiske Unions medlemsstater er fastlagt i den retsakt, der omhandles i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, om de nærmere regler for den kontrol, som Kommissionens veterinærsagkyndige skal føre, og om ophævelse af beslutning 96/742/EF (Kommissionens beslutning 97/778/EF);

listen over grænsekontrolsteder i Island og Norge skal godkendes ved en beslutning truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden om grænsekontrolsteder i Island og Norge;

Island og Norge har foreslået grænsekontrolsteder med henblik på EFTA-Tilsynsmyndighedens godkendelse;

forslagene fra Island og Norge omfatter grænsekontrolsteder, som ikke er medtaget på listen i bilaget til den retsakt, som omhandles i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen, samt udelukker grænsekontrolsteder, der er medtaget i listen i nævnte bilag;

EFTA-Tilsynsmyndigheden har fået alle de foreslåede grænsekontrolsteder kontrolleret i nært samarbejde med de ansvarlige tjenestegrene i EU-Kommissionen og de kompetente myndigheder i Island og Norge;

denne kontrol har vist, at de anførte grænsekontrolsteder i bilaget kan godkendes;

foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med den udtalelse, der er vedtaget af EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden -

HAR TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

1. Veterinærkontrollen med produkter og dyr, der føres ind i Island og Norge fra tredjelande, foretages af de kompetente nationale myndigheder på de godkendte grænsekontrolsteder, der er anført på listen i bilaget.

2. Denne beslutning træder i kraft 1. januar 2000.

3. Denne beslutning er rettet til Island og Norge.

4. Den engelske udgave af beslutningen er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1999.

For EFTA-Tilsynsmyndigheden

Knut Almestad

Formand

BILAG

Liste over godkendte grænsekontrolsteder

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top