EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Indkaldelse af Forslag GR/002/21 Støtte til bevidstgørende aktiviteter omkring værdien af intellektuel ejendomsret og den skade, som forfalskning og piratkopiering forvolder 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 150/7


INDKALDELSE AF FORSLAG

GR/002/21

Støtte til bevidstgørende aktiviteter omkring værdien af intellektuel ejendomsret og den skade, som forfalskning og piratkopiering forvolder

(2021/C 150/04)

1.   Mål og beskrivelse

Denne indkaldelse af forslag har til formål at øge bevidstheden om fordelene ved at beskytte intellektuel ejendomsret (IPR) og den skade, som krænkelse af disse rettigheder forvolder, ved over for unge europæere at fremhæve vigtigheden af intellektuel ejendom (IP) gennem støtte til kreativitet, innovation og iværksætteri. Hensigten er at forbedre vidensgrundlaget og inddrage prioriterede målgrupper for at styrke respekten for IP-rettigheder og dermed i sidste ende ændre menneskers adfærd og reducere deres køb af piratkopier og deres adgang til digitalt indhold fra ulovlige kilder.

De specifikke mål for indkaldelsen er:

at øge kendskabet til værdien af intellektuel ejendomsret som et redskab til at beskytte kreativitet og innovation ved at give konkret og objektiv information om intellektuel ejendomsret i denne sammenhæng samt øge bevidstheden om den skade, som krænkelse af intellektuel ejendomsret forvolder

at engagere prioriterede målgrupper i disse problemstillinger, idet der tages hensyn til relevante løsningsmuligheder og navnlig til den måde, hvorpå publikum forventer, at kommunikationen til dem omkring disse spørgsmål foregår (ikke-patroniserende, objektivt og neutralt) med henblik på at ændre deres adfærd og gøre forfalskninger og piratkopier mindre tiltrækkende.

Resultaterne forventes:

på en hensigtsmæssig måde og til en rimelig pris bl.a. gennem optimeret brug af digitale løsninger at nå ud til EU-borgere og især prioriterede målgrupper, såsom børn og unge i skoler og på videregående uddannelser, gennem læseplaner og/eller aktiviteter uden for skoletiden. Resultaterne forventes også at nå ud til nuværende eller kommende undervisere/akademiske eksperter/unge lærere samt forbrugere, med særligt fokus på unge forbrugere (i alderen 15-24 år)

at øge engagementet hos relevante partnere og opinionsdannere, såsom forbrugerorganisationer, influencere (f.eks. bloggere og kunstnere) og andre relevante opinionsdannere, der kan nå ud til målgrupper gennem en klart defineret proces

at sikre, at projektresultaterne er bæredygtige og skalerbare.

Indkaldelsen af forslag for 2021 er bygget op omkring to indsatsområder:

Indsatsområde 1: At nå ud til børn, unge og/eller lærere/kommende lærere gennem uddannelsesaktiviteter i akademiske og ikke-akademiske læringsmiljøer.

Formålet med indsatsområde 1 er at supplere og opbygge synergier med projektet IP i undervisningen, som er under udarbejdelse for de næste fem år.

(Disponibelt budget: 400 000 EUR. Maksimalt beløb pr. projekt: 60 000 EUR.)

Specifikationer:

Anvendelsesområde: Uddannelsesmæssige tiltag i og uden for skolen, der er rettet mod børn i alderen 6 til 18 år, men også unge under videregående uddannelse og/eller nuværende eller kommende fagfolk på uddannelsesområdet, som er eller vil være i direkte kontakt med børn og unge (uddannelse af undervisere)

Foreslåede aktiviteter skal være i overensstemmelse med de nye »nøglekompetencer for livslang læring«, der blev godkendt af Rådet (uddannelse) den 22. maj 2018, og den nye handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027), der blev udstedt af Europa-Kommissionen i september 2020, samt navnlig belyse vigtigheden af IP for at støtte kreativitet, innovation og iværksætteri

Officiel inddragelse af institutionelle aktører, såsom et undervisningsministerium eller andre relevante politiske beslutningstagere/interessenter, for at godkende programmet og formidle det

Inddragelse af undervisere og/eller akademiske eksperter i udarbejdelsen af materialer eller uddannelsesmæssige aktiviteter

Dokumentation af ansøgerens erfaring med udvikling af uddannelsesprogrammer eller -materiale til skoler eller universiteter

Indsatsområde 2: Kontakt til forbrugere og navnlig unge forbrugere.

(Disponibelt budget: 600 000 EUR. Maksimalt beløb pr. projekt: 100 000 EUR.)

Specifikationer:

Anvendelsesområde: Bevidstgørende aktiviteter rettet mod forbrugere, navnlig unge forbrugere

Aktiviteterne skal være grænseoverskridende og omfatte flere EU-medlemsstater (mindst 3 for at blive gennemført)

Deltagelse af relevante indflydelsesrige partnere med henblik på formidling til målgrupperne (influencere såsom bloggere eller kunstnere og opinionsdannere såsom relevante medier, offentlige myndigheder, forbrugerorganisationer osv.)

Originalitet og moderne/kreative løsninger vil blive prioriteret, navnlig digitale.

Yderligere oplysninger findes i kapitel I i retningslinjerne for ansøgere.

2.   Støtteberettigelse

2.1   Støtteberettigede ansøgere

For at være støtteberettigede skal ansøgere være offentlige eller private organer, som har været registreret i en af de 27 medlemsstater i over 2 år. Offentlige enheder, der modtager midler eller støtte fra EUIPO gennem andre finansieringsordninger som f.eks. samarbejdsprogrammer, der forfølger de samme mål som denne indkaldelse, kan ikke deltage (f.eks. nationale og regionale IP-kontorer, internationale organisationer).

2.2   Støtteberettigede aktiviteter

Projektet må højst vare 12 måneder.

De typer støtteberettigede aktiviteter, der finansieres under denne indkaldelse af forslag, omfatter for både indsatsområde 1 og 2 bevidstgørende aktiviteter i overensstemmelse med kapitel 1, afsnit 3 og 4 i retningslinjerne for ansøgere, og omfatter bl.a. følgende ikke-udtømmende liste over eksempler:

aktiviteter inden for medier og sociale medier

produktion og formidling af audiovisuelle materialer eller publikationer

tilrettelæggelse af arrangementer, messer, udstillinger og kursusaktiviteter, der indgår i det konkrete projekt

infotainment (debatter, uddannelsesprogrammer til unge, quizzer, videospil, musikprogrammer mv.)

webbaserede værktøjer, aktiviteter, løsninger mv.

For at være støtteberettigede skal aktiviteterne opfylde følgende betingelser for finansiering:

Indsatsområde 1: Et budget på mellem 20 000 og 60 000 EUR.

Indsatsområde 2: Et budget på mellem 40 000 og 100 000 EUR.

Under indsatsområde 2 skal et forslag desuden indeholde forslag til aktiviteter, der finder sted i mindst tre EU-medlemsstater.

Følgende aktiviteter/projekter er ikke støtteberettigede:

projekter, der alene eller hovedsageligt består af individuelle sponsorater til deltagelse eller taleaktiviteter ved workshops, seminarer, konferencer, kongresser eller arrangementer

projekter, der alene eller hovedsageligt består af individuelle stipendier til studier eller kurser.

Ansøgere kan ansøge inden for begge indsatsområder men kan kun indsende ét forslag pr. indsatsområde. De kan således tildeles støtte inden for et eller begge indsatsområder.

Yderligere oplysninger findes i kapitel II i retningslinjerne for ansøgere.

3.   Kriterier for udelukkelse og udvælgelse

Ansøgerne må ikke befinde sig i en situation, der udelukker dem fra deltagelse og/eller fra tildeling, som defineret i finansforordningen Europa-Parlamentets og Rådets (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (1).

Ansøgerne skal have økonomisk og organisatorisk kapacitet til at gennemføre de foreslåede aktiviteter.

Yderligere oplysninger om den dokumentation, der skal fremlægges, findes i kapitel II i retningslinjerne for ansøgere.

4.   Tildelingskriterier

På grundlag af tildelingskriterierne for vurdering af støtteberettigede forslag fordeles der i alt 100 point med følgende vægtning:

Kriterier

Minimumstærskel

Højest opnåelige pointtal

1-

Projektets relevans og almene interesse

18

35

2-

Rækkevidde

25

50

3-

Metode og bæredygtighed

8

15

I alt

51

100

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå

mindst 51 point i alt, og

minimumspointantallet for hvert kriterium.

Yderligere oplysninger findes i kapitel II i retningslinjerne for ansøgere.

5.   Budget

Det samlede budget til rådighed til finansiering af tiltag under denne indkaldelse af forslag er 1 000 000 EUR (indsatsområde 1: 400 000 EUR og indsatsområde 2: 600 000 EUR). Dette beløb bliver fordelt over to budgetår og de midler, der vil være til rådighed for budgettet for 2022, er med forbehold for, at budgettet bliver vedtaget af kontorets budgetmyndighed.

Det mindste og største støttebeløb vil være:

 

Indsatsområde 1: 20 000 til 60 000 EUR

 

Indsatsområde 2: 40 000 til 100 000 EUR

Kontoret forbeholder sig retten til ikke at fordele alle de midler, der er til rådighed.

6.   Ansøgningsfrist

Ansøgningspakken findes online på følgende adresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Ansøgningerne skal indgives til EUIPO ved hjælp af det elektroniske ansøgningsskema (e-Form) senest den 8. juni 2021 kl. 13.00 (lokal tid).

Ansøgninger, der indgives på andre måder, vil ikke blive accepteret.

Ansøgerne skal sikre, at alle de dokumenter, der kræves og nævnes i det elektroniske ansøgningsskema, er vedlagt.

Ansøgninger, der ikke indeholder alle de anførte bilag, og som ikke indsendes inden tidsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Yderligere oplysninger findes i kapitel IV i retningslinjerne for ansøgere.

7.   Fuldstændige oplysninger

De detaljerede betingelser for denne indkaldelse af forslag findes i retningslinjerne for ansøgere på følgende internetadresse:: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Ansøgningerne skal opfylde samtlige krav i retningslinjerne og indsendes ved hjælp af det elektroniske ansøgningsskema.

8.   Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til følgende postkasse: grants@euipo.europa.eu


(1)  EFT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


Top