EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/058/05

Hercule III-programmet Indkaldelse af forslag — 2020 Juridisk uddannelse 2020 2020/C 58/05

PUB/2020/165

EUT C 58 af 21.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/7


HERCULE III-programmet

Indkaldelse af forslag — 2020

Juridisk uddannelse 2020

(2020/C 58/05)

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 (1) om Hercule III-programmet, særlig artikel 8 (»Støtteberettigede aktioner«), litra a), samt finansieringsafgørelsen for 2020 om vedtagelse af det årlige arbejdsprogram (2) for gennemførelsen af Hercule III-programmet i 2020, særlig afsnit 2.2.1 »Uddannelse«, aktion 6 og 7. Finansieringsafgørelsen for 2020 giver mulighed for indkaldelse af forslag vedrørende »juridisk uddannelse og undersøgelser«.

2.   Ansøgningsberettigede

De organer, der er berettigede til støtte fra programmet, er:

nationale eller regionale myndigheder i en medlemsstat, der fremmer en styrket europæisk indsats på EU-plan for at beskytte Unionens finansielle interesser

eller

forsknings- eller undervisningsinstitutter eller almennyttige organer, der i mindst et år har været lovligt etableret og aktive i en medlemsstat, og som fremmer en styrket europæisk indsats for at beskytte Unionens finansielle interesser.

3.   Støtteberettigede aktioner

Formålet med denne indkaldelse er at opfordre støtteberettigede ansøgere til at indgive ansøgninger vedrørende aktioner inden for et af følgende tre emner:

1.

Komparativ ret og offentliggørelse af viden (emne 1) — Udvikling af avancerede forskningsaktiviteter, herunder undersøgelser inden for komparativ ret (herunder offentliggørelse af resultater og en afsluttende konference, hvis det er relevant).

2.

Samarbejde og etablering af netværk (emne 2) — Forbedring af samarbejdet mellem praktikere og teoretikere og etablering af netværk, der bidrager til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, herunder støtte til netværket »Associations for European Criminal Law and for the Protection of EU Financial Interests«

3.

Periodiske offentliggørelser (emne 3) — Bevidstgørelse af de retslige myndigheder og andre juridiske erhverv med henblik på beskyttelse af Unionens finansielle interesser, herunder ved offentliggørelse af videnskabelig viden.

Ansøgere kan indgive mere end én ansøgning under samme indkaldelse, dvs. til forskellige projekter. Ansøgere skal vælge et hovedemne og være opmærksomme på, at en ansøgning også kan omfatte elementer, der hører ind under andre emner.

4.   Budget

Det vejledende disponible budget til denne indkaldelse er 500 000 EUR.

Det finansielle bidrag vil have form af tilskud. Det finansielle bidrag kan ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger. I særlige behørigt begrundede tilfælde kan det finansielle bidrag øges, således at det dækker højst 90 % af de støtteberettigede omkostninger. Indkaldelsen indeholder en liste over, hvilke kriterier der ligger til grund for vurderingen af, om der er tale om særlige behørigt begrundede tilfælde.

Minimumstærsklen for en aktion, der kategoriseres som »juridisk uddannelse og undersøgelser«, er 40 000 EUR. Budgettet for et projekt, hvortil der ansøges om tilskud, må ikke være lavere end denne tærskel.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.

5.   Frist for indgivelse af ansøgninger

Ansøgningerne skal indgives senest: torsdag den 7. maj 2020 — kl. 17.00 CET og kan kun indgives ved brug af deltagerportalen for Hercule III-programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Yderligere oplysninger

Alle dokumenter vedrørende denne indkaldelse af forslag kan downloades fra deltagerportalen, der er nævnt i punkt 5 ovenfor, eller fra følgende websted:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_da

Spørgsmål og/eller anmodninger om yderligere oplysninger vedrørende indkaldelsen skal sendes via deltagerportalen.

Spørgsmål og svar kan offentliggøres anonymt i vejledningen for udfyldelse af ansøgningsskemaet på deltagerportalen og på Kommissionens websted, hvis de er relevante for andre ansøgere.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 af 26. februar 2014 om oprettelse af et program til fremme af aktiviteter til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (Hercule III-programmet) og om ophævelse af afgørelse nr. 804/2004/EF (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 6).

(2)  Commission Decision on the adoption of the annual work programme and the financing of the Hercule III Programme in 2020 (C(2020) 28 final af 16.1.2020).


Top