Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Indkaldelse af forslag 2018 — EAC/A05/2017 — Programmet Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 361/32


Indkaldelse af forslag 2018 — EAC/A05/2017

Programmet Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (1) om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ for 2017 og 2018. Programmet Erasmus+ dækker perioden 2014-2020. De generelle og specifikke mål for Erasmus+ er anført i forordningens artikel 4, 5, 11 og 16.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under Erasmus+:

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

Fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus

Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

Videnalliancer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Nøgleaktion 3 — Støtte til politisk reform

Struktureret dialog: møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-professorater

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-ekspertisecentre

Jean Monnet-støtte til sammenslutninger

Jean Monnet-netværk

Jean Monnet-projekter

Idræt

Samarbejdende partnerskaber

Små samarbejdende partnerskaber

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende programlande kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Erasmus+ (2):

EU's medlemsstater

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: Tyrkiet og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ åbne for organisationer fra partnerlande.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programvejledningen til Erasmus+.

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for tilskudsberettigelse skal være opfyldt for hele tilskudsperioden. Hvis Storbritannien trækker sig ud af EU i løbet af tilskudsperioden uden indgåelse af en aftale med EU, hvorved det navnlig sikres, at britiske ansøgere fortsat er støtteberettigede, vil du ophøre med at modtage EU-midler (og samtidig, hvor det er muligt, fortsætte med at deltage) eller være forpligtet til at forlade projektet.

4.   Projektbudget og -varighed

Gennemførelsen af denne indkaldelse af forslag er betinget af:

at de bevillinger, der fremgår af budgetforslaget for 2018, er til rådighed, efter at budgetmyndigheden har vedtaget budgettet for 2018 eller, hvis budgettet ikke vedtages, som det fremgår af ordningen med foreløbige tolvtedele.

at EU's lovgivende myndighed vedtager de flerårige vejledende programmer (MIP'er) 2018-2020 uden væsentlige ændringer.

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 2 490,9 mio. EUR:

Uddannelse:

2 253,2 mio.

EUR (3)

Ungdom:

188,2 mio.

EUR

Jean Monnet:

12,1 mio.

EUR

Idræt:

37,4 mio.

EUR

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de aktioner, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

1. februar 2018

Den enkeltes mobilitet inden for videregående uddannelse

1. februar 2018

Den enkeltes mobilitet inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse

1. februar 2018

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

26. april 2018

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

4. oktober 2018

Fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus

15. februar 2018


Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

1. februar 2018

Strategiske partnerskaber på området almen uddannelse og erhvervsuddannelse

21. marts 2018

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

26. april 2018

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

4. oktober 2018

Videnalliancer

28. februar 2018

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

28. februar 2018

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

8. februar 2018

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

8. marts 2018


Nøgleaktion 3

Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

1. februar 2018

26. april 2018

4. oktober 2018


Jean Monnet-aktioner

Professorater, moduler, ekspertisecentre, støtte til sammenslutninger, netværk, projekter

22. februar 2018


Idrætsaktioner

Samarbejdende partnerskaber

5. april 2018

Små samarbejdende partnerskaber

5. april 2018

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

5. april 2018

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programvejledningen til Erasmus+ på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_da

Programvejledningen til Erasmus+ er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50.

(2)  Jean Monnet-aktiviteterne er åbne for organisationer verden over.

(3)  Dette beløb omfatter midlerne til den internationale dimension af videregående uddannelse (328 mio. EUR i alt).


Top