Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/224/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7306 — Triton/GEA heat exchanger business) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 224, 15.7.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 224/34


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7306 — Triton/GEA heat exchanger business)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2014/C 224/08

1.

Den 7. juli 2014 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Triton Managers IV Limited og TFF IV Limited i deres egenskab af forvaltere af Triton Fund IV, der er en del af Triton-koncernen (»Triton«, Jersey), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele GEA Group Aktiengesellschafts varmevekslervirksomhed (Tyskland), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Triton: investering i mellemstore virksomheder med hovedkvarter i Nordeuropa, særlig Østrig, Tyskland, Schweiz og de nordiske lande

—   GEA Group Aktiengesellschafts varmevekslervirksomhed: produktion af en bred vifte af varmevekslere.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7306 — Triton/GEA heat exchanger business sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top