EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/32


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 71/09

1.

Den 5. marts 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Sortiva B.V. (»Sortiva«, Nederlandene) og Remondis Nederland B.V. (»Remondis«, Nederlandene) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (»Sortiva P&K«, Nederlandene) og Stam Papier-Recycling B.V. (»Stam«, Nederlandene), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Remondis: indsamling, udvælgelse og sortering af papir, karton og andet affaldsstrøm

Sortiva: udvælgelse, sortering og genbrug af ikke-farlige affaldsstrømme som træ og murbrokker

Sortiva P&K: udvælgelse og sortering af papir og karton

Stam: indsamling, udvælgelse og sortering af papir og karton og destruktion af arkiver.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


Top