EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/169/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) EØS-relevant tekst

EUT C 169 af 21.7.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 169/29


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 169/10)

1.

Den 13. juli 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Apax Partners S.A. (»Apax«, Frankrig) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Telenor Satellite Services AS (»TSS«, Norge).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Apax: investeringsfond. Apax kontrollerer især France Telecom Mobile Satellite Communications (»FTMSC«, Frankrig), der udbyder satellittelekommunikationstjenester

TSS: udbyder af satellittelekommunikationstjenester.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


Top