EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0379

Sag T-379/23: Sag anlagt den 10. juli 2023 — Çolakoğlu Metalurji mod Kommissionen

OJ C 304, 28.8.2023, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/27


Sag anlagt den 10. juli 2023 — Çolakoğlu Metalurji mod Kommissionen

(Sag T-379/23)

(2023/C 304/34)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Tyrkiet) (ved advokaterne J. Cornelis og F. Graafsma)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/825 af 17. april 2023 om udvidelse af den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1408 på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien, til at omfatte importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål afsendt fra Tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet eller ej (EUT 2023, L 103, s. 12, herefter »den anfægtede forordning«), annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres det gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2, for så vidt som Kommissionen konkluderede, at forarbejdningen af plader af rustfrit stål til varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål (SSHR) udgjorde en »samleproces« som omhandlet i grundforordningens artikel 13, stk. 1, litra d), og artikel 13, stk. 2.

2.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at Kommissionen ved at indføre antiomgåelsesforanstaltninger på import af SSHR produceret i Tyrkiet af plader af rustfrit stål med oprindelse i Tyrkiet, for varer, der ikke var omfattet af undersøgelsen, og som ubestridt ikke omgår den oprindelige foranstaltning, tilsidesatte:

grundforordningens artikel 13, stk. 1, fejlfortolkede grundforordningens artikel 13, stk. 4, og anlagde et urigtigt skøn ved ikke at udelukke disse varer eller, subsidiært, ved ikke at indrømme sagsøgeren en fritagelse for disse varer

proportionalitetsprincippet, og

sagsøgerens grundlæggende proceduremæssige rettigheder og begik magtfordrejning ved at udvide/pålægge foranstaltninger vedrørende disse varer gennem instrumentet til modvirkning af omgåelse i stedet for at foretage en »regulær« antidumpingundersøgelse.


Top