EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0610

Sag C-610/23, Al Nasiria: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grækenland) den 3. oktober 2023 — FO mod Immigrations- og asylministeriet

EUT C, C/2024/625, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2024/625

15.1.2024

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grækenland) den 3. oktober 2023 — FO mod Immigrations- og asylministeriet

(Sag C-610/23, Al Nasiria (1))

(C/2024/625)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FO

Sagsøgt: Immigrations- og asylministeriet

Præjudicielle spørgsmål

1)

Henset til betydningen af det retsmiddel, der er fastsat i artikel 46 i direktiv 2013/32 (2), kan lovgiver da udlede en formodning om, at en klage er blevet indgivet uretmæssigt, og bestemme, at der følgelig gives afslag på klagen som åbenbart grundløs, uden en fuldstændig og ex nunc-undersøgelse af sagen (hvilket også resulterer i, at der ikke indrømmes en frist for frivillig udrejse i henhold til artikel 22, stk. 4, i lov nr. 3907/2011 og artikel 7 i direktiv 2008/115 (3)), såfremt ansøgeren [om international beskyttelse] ikke personligt er mødt for den komité, der har behandlet sagen?

2)

a.

Hvis det fastslås, at dette spørgsmål er omfattet af princippet om medlemsstaternes procesautonomi, udgøres de tilsvarende nationale procedureregler i forbindelse med undersøgelsen af ækvivalensprincippet da af de regler, som regulerer procedurer for administrative komitéer, der behandler klager på grundlag af national ret, eller af procedurereglerne for anlæg af materielle søgsmål (eller annullationssøgsmål) for forvaltningsdomstolene?

b.

Er bestemmelsen om forpligtelsen til at møde frem personligt (eller til at indsende den attest, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, i lov nr. 4636/2019, når dette er foreskrevet) forenelig med effektivitetsprincippet i EU-retten, og navnlig med den effektive udøvelse af retten til effektive retsmidler? I denne sammenhæng spørges der endvidere, om det er relevant, for det første at formodningen om misbrug af retten til at indgive klage i henhold til artikel 97, stk. 2, i lov nr. 4636/2019 svarer til det, som følger af den almene erfaring, og for det andet at den samme adfærd, hvis den udvises i forbindelse med behandlingen (i første instans) af ansøgninger om international beskyttelse, medfører en formodning om stiltiende opgivelse af ansøgningen og ikke afvisning af ansøgningen som åbenbart grundløs?


(1)  Den foreliggende sags navn er et vedtaget navn. Det svarer ikke til et navn på en part i sagen.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.7.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 60).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16.12.2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT 2008, L 348, s. 98).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top