EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CA0011

Sag C-11/23, Eventmedia Soluciones: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. februar 2024 – Eventmedia Soluciones SL mod Air Europa Líneas Aéreas SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca – Spanien)

EUT C, C/2024/2579, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj

European flag

Den Europæiske Unions
Tidende

DA

C-udgaven


C/2024/2579

22.4.2024

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. februar 2024 – Eventmedia Soluciones SL mod Air Europa Líneas Aéreas SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca – Spanien)

(Sag C-11/23  (1) , Eventmedia Soluciones)

(Præjudiciel forelæggelse - lufttransport - forordning (EF) nr. 261/2004 - artikel 5, stk. 1 og 3 - artikel 7, stk. 1 - kompensation til luftfartspassagerer ved aflysning - kompensationsrettens art og grundlag - overdragelse af passagerernes fordring mod luftfartsselskabet til et erhvervende selskab - kontraktvilkår, der forbyder en sådan overdragelse - artikel 15 - ansvarsbegrænsning)

(C/2024/2579)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Eventmedia Soluciones SL

Sagsøgt: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Konklusion

1)

Artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, sammenholdt med forordningens artikel 7, stk. 1,

skal fortolkes således, at

hvis en flyafgang aflyses, følger luftfartspassagerers ret til at få den i disse bestemmelser omhandlede kompensation, som påhviler det transporterende luftfartsselskab, og dette selskabs tilsvarende forpligtelse til at betale denne kompensation direkte af denne forordning.

2)

Artikel 15 i forordning nr. 261/2004

skal fortolkes således, at

denne bestemmelse er til hinder for, at der i en transportkontrakt indsættes et vilkår, der forbyder overdragelse af de rettigheder, som en luftfartspassager har over for et transporterende luftfartsselskab i henhold til bestemmelserne i denne forordning.


(1)   EUT C 155 af 2.5.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top