EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0360

Sag T-360/22: Sag anlagt den 16. juni 2022 — Berezkin mod Rådet

OJ C 294, 1.8.2022, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 294/44


Sag anlagt den 16. juni 2022 — Berezkin mod Rådet

(Sag T-360/22)

(2022/C 294/61)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Grigory Viktorovitsj Berezkin (Moskva, Rusland) (ved advokat J. Grand d’Esnon)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/582 (1) af 8. april 2022 annulleres, for så vidt som sagsøgerens navn herved er blevet opført i bilaget til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014.

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/581 (2) af 8. april 2022 annulleres, for så vidt som sagsøgerens navn herved er blevet opført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale 1 EUR for den ikke-økonomiske skade.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat syv anbringender.

1.

Første anbringende vedrørende ulovligheden af de sanktioner, der er blevet truffet over for sagsøgeren, for så vidt som disse er resultatet af et åbenbart urigtigt skøn, idet sagsøgeren ikke har nogen forbindelse til de begivenheder, der finder sted i Ukraine, og idet han ikke støtter Den Russiske Føderations regering.

2.

Andet anbringende vedrørende en tilsidesættelse af retten til en effektiv retssag og af Rådets begrundelsespligt. Sagsøgeren har gjort gældende, at de eneste kilder, som Rådet har tilvejebragt, er avisartikler og uddrag fra websteder, og at de derfor ikke kan opfylde de beviskriterier, der skal begrunde vedtagelsen af sanktioner.

3.

Tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og ligebehandlingsprincippet. Ifølge sagsøgeren er der ingen materiel forbindelse mellem ham og den russiske politik i Ukraine, og sanktionerne har følgelig ingen forbindelse til noget formål med afgørelsen eller med forordningen af 17. marts 2014 (3).

4.

Fjerde anbringende vedrørende en tilsidesættelse af legalitetsprincippet. Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at kriterierne i afgørelsens litra f) og g) samt forordningen af 17. marts 2014 er ulovlige, for så vidt som de er i strid med de forpligtelser, der påhviler Rådet i henhold til artikel 215, stk. 2, TEUF, og med retssikkerhedsprincippet.

5.

Femte anbringende vedrørende en krænkelse af sagsøgerens grundlæggende rettigheder og navnlig af ejendomsretten og af hans frihed til at færdes frit.

6.

Sjette anbringende vedrørende en tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar, for så vidt som Rådet ikke individuelt har meddelt ham de nærmere detaljer omkring og de særlige grunde til hans opførelse på listen over de personer, der er omfattet af sanktionerne. Sagsøgeren har derfor ikke været i stand til at fremsætte sine bemærkninger hertil.

7.

Syvende anbringende vedrørende erstatningspåstanden. Sagsøgeren er af den opfattelse, at hans omdømme har lidt alvorlig skade, som han kræver erstatning for.


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/582 af 8.4.2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT 2022, L 110, s. 55).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/581 af 8.4.2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT 2022, L 110, s. 3).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17.3.2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT 2014, L 78, s. 6).


Top