EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0304

Sag T-304/22: Sag anlagt den 24. maj 2022 — Fridman mod Rådet

EUT C 257 af 4.7.2022, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
EUT C 257 af 4.7.2022, p. 48–48 (GA)

4.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 257/52


Sag anlagt den 24. maj 2022 — Fridman mod Rådet

(Sag T-304/22)

(2022/C 257/67)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mikhail Fridman (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne T. Marembert og A. Bass)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse 2022/337 (1) af 28. februar 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, annulleres, for så vidt som den vedrører sagsøgeren.

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/336 (2) af 28. februar 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, annulleres, for så vidt som den vedrører sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført fire anbringender.

1.

Første anbringende om et urigtigt skøn. Sagsøgeren har gjort gældende, dels at ingen af de af Rådet fremlagte beviser opfylder kravene i europæisk retspraksis inden for bevisstandard og bevisstyrke, dels at ingen af påstandene i Rådet begrundelse er godtgjort og kan derfor ikke karakterisere kriterierne a) og d) i afgørelse 2014/145/FUSP i den dagældende affattelse, hvilke kriterier udtrykkeligt omhandles af Rådet i dets begrundelse.

2.

Andet anbringende vedrører en ulovlighedsindsigelse mod det nævnte kriterium på grund af en dobbelt tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet. Sagsøgeren er af den opfattelse, dels at det af Rådet påberåbte kriterium er åbenbart uhensigtsmæssigt i forhold til det formål, der forfølges, dels at der var mulighed for at anvende mindre indgribende midler.

3.

Tredje anbringende om manglende retsgrundlag med den begrundelse, at det ikke er godtgjort, at der er tilstrækkelig forbindelse mellem kategorien af individer, der er omfattet af dette kriterium, og Den Russiske Føderation.

4.

Fjerde anbringende om et urigtigt skøn med den begrundelse, at Rådet hverken har godtgjort, at sagsøgeren er en fremtrædende forretningsmand, at han er indflydelsesrig eller at han er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for regeringen for Den Russiske Føderation.


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/337 af 28.2.2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT 2022, L 59, s. 1).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/336 af 28.2.2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT 2022, L 58, s. 1).


Top