EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0165

Sag T-165/22: Sag anlagt den 29. marts 2022 — Saure mod Kommissionen

OJ C 198, 16.5.2022, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 198, 16.5.2022, p. 48–49 (GA)

16.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 198/64


Sag anlagt den 29. marts 2022 — Saure mod Kommissionen

(Sag T-165/22)

(2022/C 198/92)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Tyskland) (ved advokat C. Partsch)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 7. februar 2022 om afslag på den af sagsøgeren fremsatte anmodning om aktindsigt i Kommissionens dokumenter ved udstedelse af kopier af Kommissionens samlede kommunikation med firmaet AstraZeneca plc eller med dets datterselskaber, med Bundeskanzleramt Deutschland eller med Bundesministerium der Gesundheit vedrørende firmaet AstraZeneca plc. eller dets datterselskaber fra den 1. april 2020 og navnlig vedrørende mængden af de af AstraZeneca plc. tilbudte covid-19-vacciner og leveringstiden herfor, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres det gældende, at sagsøgeren har ret til aktindsigt i de i sagen omtvistede dokumenter fra Europa-Kommissionen i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 (1). Kommissionens afslag tilsidesætter denne bestemmelse.

2.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at den i artikel 4, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1049/2001 fastsatte udelukkelsesgrund ikke er til hinder for sagsøgerens ret til aktindsigt. Denne udelukkelsesgrund er tidsmæssigt begrænset og gælder kun for verserende retssager og igangværende drøftelser. Den i Belgien verserende sag mod AstraZeneca med nr. 2021/48/C vedrører helt andre faktiske omstændigheder og er allerede blevet afsluttet ved dom af 18. juni 2021.

3.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at den i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1049/2001 fastsatte udelukkelsesgrund ikke er til hinder for sagsøgerens ret til aktindsigt. Offentlighedens interesse i offentliggørelsen af personoplysninger vejer tungere.

4.

Med det fjerde anbringende gøres det gældende, at den i artikel 4, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1049/2001 fastsatte udelukkelsesgrund ikke er til hinder for sagsøgerens ret til aktindsigt. De oplysninger, hvori der er anmodet aktindsigt, indeholder ingen forretningshemmeligheder som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2016/943 (2), eftersom de er kendte, og der ikke foreligger nogen rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8.6.2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT 2016, L 157, s. 1).


Top