EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TB0250

Sag T-250/22: Rettens kendelse af 27. november 2023 — Indetec mod CINEA (Annullations- og erstatningssøgsmål – voldgiftsbestemmelse – programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life) – tilskudsaftale – afgørelse, hvorved visse omkostninger i forbindelse med en underleverancekontrakt kvalificeres som ikke-tilskudsberettigede udgifter – begrundelsespligt – ret til god forvaltning – artikel 202, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 – ret til forsvar – proportionalitet – det er åbenbart, dels at søgsmålet er anlagt ved en ret uden kompetence til at påkende det, dels at søgsmålet er retligt ugrundet)

EUT C, C/2024/959, 29.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/959/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/959/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2024/959

29.1.2024

Rettens kendelse af 27. november 2023 — Indetec mod CINEA

(Sag T-250/22) (1)

(Annullations- og erstatningssøgsmål - voldgiftsbestemmelse - programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life) - tilskudsaftale - afgørelse, hvorved visse omkostninger i forbindelse med en underleverancekontrakt kvalificeres som ikke-tilskudsberettigede udgifter - begrundelsespligt - ret til god forvaltning - artikel 202, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 - ret til forsvar - proportionalitet - det er åbenbart, dels at søgsmålet er anlagt ved en ret uden kompetence til at påkende det, dels at søgsmålet er retligt ugrundet)

(C/2024/959)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) (Valencia, Spanien) (ved advokat J. Navas Marqués)

Sagsøgt: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (ved I. Ramallo og P. Rosa Plaza, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne J. Rivas Andrés og A. Manzaneque Valverde)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål, der er anlagt i henhold til artikel 263 TEUF og 272 TEUF, nedlagt påstand om for det første annullation af den afgørelse, der var indeholdt i skrivelse af 10. marts 2022 fra Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA) med referencen Ares(2022) 1775149, hvorved visse omkostninger i forbindelse med en underleverancekontrakt blev kvalificeret som ikke-tilskudsberettigede udgifter, for det andet at det fastslås, at sagsøgeren på korrekt vis anvendte artikel II.9.1 i de generelle betingelser i den tilskudsaftale, som sagsøgeren var part i, og for det tredje at Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 335 900 EUR til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser i henhold til den nævnte aftale.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) betaler sagsomkostningerne.


(1)   EUT C 244 af 27.6.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/959/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top