EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0130

Sag C-130/22 P: Appel iværksat den 24. februar 2022 af DD til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. december 2021 i sag T-703/19, DD mod FRA

OJ C 237, 20.6.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 237/27


Appel iværksat den 24. februar 2022 af DD til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. december 2021 i sag T-703/19, DD mod FRA

(Sag C-130/22 P)

(2022/C 237/36)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: DD (ved Rechtsanwältin N. Lorenz)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves i sin helhed.

Følgelig:

Appellanten tilkendes erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade, som er udspecificeret i stævningen, og som efter ret og billighed er opgjort til 50 000 EUR.

Afgørelse af 21. december 2018 truffet af FRA’s direktør om afslag på appellantens ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, annulleres.

Om nødvendigt annulleres afgørelse af 24. juni 2019 truffet af FRA’s direktør om afslag på appellantens klage i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat følgende anbringender og hovedargumenter vedrørende den appellerede dom:

1.

Retlig fejl, manglende fastlæggelse af de retligt relevante forhold, ufuldstændig prøvelse af de faktiske omstændigheder og urigtig gengivelse af beviser for så vidt angår redegørelsen for de faktiske omstændigheder.

2.

Retlig fejl, urigtig gengivelse af beviser, utilstrækkelig begrundelse, tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet og anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn for så vidt angår det første anbringende om ulovlighed.

3.

Retlig fejl, urigtig gengivelse af beviser, ufuldstændig retlig prøvelse af de faktiske omstændigheder, ufuldstændig prøvelse af anbringendet og utilstrækkelig begrundelse for så vidt angår det andet anbringende om ulovlighed.

4.

Retlig fejl, ufuldstændig prøvelse af anbringendet og utilstrækkelig begrundelse for så vidt angår det femte anbringende om ulovlighed.

5.

Retlig fejl, urigtig gengivelse af beviser og ufuldstændig prøvelse af de faktiske omstændigheder for så vidt angår det sjette anbringende om ulovlighed.

6.

Retlig fejl, ufuldstændig prøvelse af anbringendet, utilstrækkelig begrundelse og anbringende om, at beviserne ikke blev erhvervet eller anvendt på lovlig vis, for så vidt angår det ottende anbringende om ulovlighed.

7.

Retlig fejl, urigtig gengivelse af beviser, urigtig retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder og utilstrækkelig begrundelse for så vidt angår det niende anbringende om ulovlighed.

8.

Retlig fejl, ufuldstændig prøvelse af de faktiske omstændigheder, utilstrækkelig begrundelse og tilsidesættelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder for så vidt angår den del, der omhandler det hævdede tab og årsagsforbindelse.


Top