EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0496

Sag C-496/22, Brink’s Cash Solutions SRL: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. oktober 2023 — EI mod SC Brink’s Cash Solutions SRL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser – direktiv 98/59/EF – artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra b), og artikel 6 – procedure for information og høring af arbejdstagere i tilfælde af en påtænkt kollektiv afskedigelse – manglende udpegelse af repræsentanter for arbejdstagerne – national lovgivning, som giver en arbejdsgiver mulighed for ikke at informere og høre de berørte arbejdstagere individuelt)

EUT C, C/2023/732, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2023/732

20.11.2023

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. oktober 2023 — EI mod SC Brink’s Cash Solutions SRL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien)

(Sag C-496/22 (1), Brink’s Cash Solutions SRL)

(Præjudiciel forelæggelse - socialpolitik - tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser - direktiv 98/59/EF - artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra b), og artikel 6 - procedure for information og høring af arbejdstagere i tilfælde af en påtænkt kollektiv afskedigelse - manglende udpegelse af repræsentanter for arbejdstagerne - national lovgivning, som giver en arbejdsgiver mulighed for ikke at informere og høre de berørte arbejdstagere individuelt)

(C/2023/732)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EI

Sagsøgt: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Konklusion

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra b), artikel 2, stk. 3, og artikel 6 i Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1794 af 6. oktober 2015,

skal fortolkes således, at

disse bestemmelser ikke er til hinder for en national lovgivning, der ikke fastsætter en forpligtelse for arbejdsgiveren til individuelt at høre de arbejdstagere, der er berørt af en plan om kollektiv afskedigelse, når disse arbejdstagere ikke har udpeget repræsentanter for arbejdstagerne, og som ikke forpligter de nævnte arbejdstagere til at foretage en sådan udpegelse, forudsat at denne lovgivning under omstændigheder, som de samme arbejdstagere ikke har nogen indflydelse på, gør det muligt at sikre den fulde virkning af disse bestemmelser i direktiv 98/59, som ændret.


(1)   EUT C 398 af 17.10.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top