EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0699

Sag T-699/21: Sag anlagt den 31. oktober 2021 — Peace United mod EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

OJ C 37, 24.1.2022, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/40


Sag anlagt den 31. oktober 2021 — Peace United mod EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Sag T-699/21)

(2022/C 37/53)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Peace United Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokat M. Artzimovitch)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Peace United Ltd

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — EU-varemærkeregistrering nr. 11 352 804

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 30. juli 2021 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 276/2020-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som appelkammeret som følge af forskellige faktiske og retlige urigtige vurderinger og en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningskik fandt, at der i den omtvistede periode ikke var gjort reel brug af EU-varemærket MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN nr. 11 352 504 for de tjenesteydelser, der gøres krav på, og som henhører under klasse 41 og 43.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 63, stk. 1, litra a) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, idet appelkammeret foretog en urigtig vurdering af fortabelsessagens urimelige karakter.

Tilsidesættelse af artikel 58, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, idet appelkammeret foretog en urigtig vurdering af den reelle brug af varemærket.


Top