EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0478

Sag T-478/21: Rettens dom af 6. juli 2022 — Les Éditions P. Amaury mod EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR) [EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket BALLON D’OR – reel brug af varemærket – delvis fortabelse – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for reel brug – bedømmelse af beviser – kvalificering af tjenesteydelserne]

EUT C 340 af 5.9.2022, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 340/39


Rettens dom af 6. juli 2022 — Les Éditions P. Amaury mod EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)

(Sag T-478/21) (1)

(EU-varemærker - fortabelsessag - EU-ordmærket BALLON D’OR - reel brug af varemærket - delvis fortabelse - artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] - bevis for reel brug - bedømmelse af beviser - kvalificering af tjenesteydelserne)

(2022/C 340/53)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Frankrig) (ved advokaterne T. de Haan og M. Laborde)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved M. Chylińska og J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Golden Balls Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor M. Hawkins og advokaterne T. Dolde og V. Pati)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet den 7. juni 2021 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1073/2020-4).

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 7. juni 2021 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1073/2020-4) annulleres, for så vidt som den stadfæstede annullationsafdelingens afgørelse, hvorved varemærket blev erklæret ugyldigt for »underholdningsvirksomhed«, »fjernsynsunderholdning« og »organisering af konkurrencer (underholdning)«, der henhører under klasse 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

2)

I øvrigt frifindes EUIPO.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 382 af 20.9.2021.


Top