EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0478

Sag T-478/21: Rettens dom af 6. juli 2022 — Les Éditions P. Amaury mod EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR) [EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket BALLON D’OR – reel brug af varemærket – delvis fortabelse – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for reel brug – bedømmelse af beviser – kvalificering af tjenesteydelserne]

OJ C 340, 5.9.2022, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 340/39


Rettens dom af 6. juli 2022 — Les Éditions P. Amaury mod EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)

(Sag T-478/21) (1)

(EU-varemærker - fortabelsessag - EU-ordmærket BALLON D’OR - reel brug af varemærket - delvis fortabelse - artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] - bevis for reel brug - bedømmelse af beviser - kvalificering af tjenesteydelserne)

(2022/C 340/53)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Frankrig) (ved advokaterne T. de Haan og M. Laborde)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved M. Chylińska og J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Golden Balls Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor M. Hawkins og advokaterne T. Dolde og V. Pati)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet den 7. juni 2021 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1073/2020-4).

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 7. juni 2021 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1073/2020-4) annulleres, for så vidt som den stadfæstede annullationsafdelingens afgørelse, hvorved varemærket blev erklæret ugyldigt for »underholdningsvirksomhed«, »fjernsynsunderholdning« og »organisering af konkurrencer (underholdning)«, der henhører under klasse 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

2)

I øvrigt frifindes EUIPO.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 382 af 20.9.2021.


Top