EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0691

Sag C-691/21: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. november 2022 — Cafpi SA og Aviva assurances SA mod Enedis SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 85/374/EØF – artikel 3 – produktansvar – begrebet »producent« – operatøren af et elektricitetsdistributionssystem, der ændrer spændingsniveauet af elektriciteten med henblik på distributionen heraf)

OJ C 24, 23.1.2023, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/13


Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. november 2022 — Cafpi SA og Aviva assurances SA mod Enedis SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig)

(Sag C-691/21) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - direktiv 85/374/EØF - artikel 3 - produktansvar - begrebet »producent« - operatøren af et elektricitetsdistributionssystem, der ændrer spændingsniveauet af elektriciteten med henblik på distributionen heraf)

(2023/C 24/17)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Cafpi SA og Aviva assurances SA

Sagsøgt: Enedis SA

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999,

skal fortolkes således, at

operatøren af et elektricitetsdistributionssystem skal anses for »producent« i denne bestemmelses forstand, når denne operatør ændrer spændingsniveauet af elektriciteten fra leverandøren med henblik på distributionen heraf til den endelige kunde.


(1)  EUT C 64 af 7.2.2022.


Top