EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0451

Forenede sager C-451/21 P og C-454/21 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. december 2023 — Grand-Duché de Luxembourg, Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA og Engie SA mod Europa-Kommissionen og Irland (Appel – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – forhåndstilsagn på skatteområdet fra en medlemsstat – støtte, der er erklæret uforenelig med det indre marked – forpligtelse til at tilbagesøge denne støtte – begrebet »fordel« – fastlæggelse af referencerammen – »normal« beskatning i henhold til national ret – Domstolens efterprøvelse af Den Europæiske Unions Rets fortolkning og anvendelse af national ret – direkte beskatning – indskrænkende fortolkning – Europa-Kommissionens beføjelser – begrundelsespligt – retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder – begrebet »misbrug af rettigheder« – skatteforvaltningen i den pågældende medlemsstats ex ante-vurdering – retssikkerhedsprincippet)

EUT C, C/2024/912, 29.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/912/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/912/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2024/912

29.1.2024

Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. december 2023 — Grand-Duché de Luxembourg, Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA og Engie SA mod Europa-Kommissionen og Irland

(Forenede sager C-451/21 P (1) og C-454/21 P) (2)

(Appel - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - forhåndstilsagn på skatteområdet fra en medlemsstat - støtte, der er erklæret uforenelig med det indre marked - forpligtelse til at tilbagesøge denne støtte - begrebet »fordel« - fastlæggelse af referencerammen - »normal« beskatning i henhold til national ret - Domstolens efterprøvelse af Den Europæiske Unions Rets fortolkning og anvendelse af national ret - direkte beskatning - indskrænkende fortolkning - Europa-Kommissionens beføjelser - begrundelsespligt - retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder - begrebet »misbrug af rettigheder« - skatteforvaltningen i den pågældende medlemsstats ex ante-vurdering - retssikkerhedsprincippet)

(C/2024/912)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Storhertugdømmet Luxembourg (ved A. Germeaux, T. Schell og T. Uri, som befuldmægtigede, bistået af avocats J. Bracker og D. Waelbroeck samt rådgiver A. Pesch (sag C-451/21 P)), Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA og Engie SA (først ved avocats B. Le Bret, F. Pili, C. Rydzynski og M. Struys, derefter ved avocats M. Gouraud, B. Le Bret, F. Pili, J. Schaffner og M. Struys, (sag C-454/21 P))

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved J. Carpi Badía og B. Stromsky, som befuldmægtigede) og Irland

Konklusion

1)

Sagerne C-451/21 P og C-454/21 P forenes med henblik på dommen.

2)

Den Europæiske Unions Rets dom af 12. maj 2021, Luxembourg m.fl. mod Kommissionen (T-516/18 og T-525/18, EU:T:2021:251), ophæves.

3)

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/421 af 20. juni 2018 om statsstøtte SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) iværksat af Luxembourg til fordel for Engie annulleres.

4)

Europa-Kommissionen betaler omkostningerne i forbindelse med appellerne i sagerne C-451/21 P og C-454/21 P.

5)

Kommissionen betaler omkostningerne i forbindelse med sagen i første instans.


(1)   EUT C 481 af 29.11.2021.

(2)   EUT C 382 af 20.9.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/912/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top