EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0229

Sag C-229/21: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. juni 2022 — Port de Bruxelles SA og Région de Bruxelles-Capitale mod Infrabel SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – det transeuropæiske transportnet – forordning (EU) nr. 1315/2013 – artikel 15, stk. 1 – infrastrukturer for transport ad indre vandveje – indlandshavne – krav om for en medlemsstat at forbinde indlandshavne med vej- eller jernbanetransportinfrastrukturer – nedlæggelse af forbindelsen med en af disse to typer transportinfrastruktur – betingelser)

OJ C 303, 8.8.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 303/7


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. juni 2022 — Port de Bruxelles SA og Région de Bruxelles-Capitale mod Infrabel SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Bruxelles — Belgien)

(Sag C-229/21) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - det transeuropæiske transportnet - forordning (EU) nr. 1315/2013 - artikel 15, stk. 1 - infrastrukturer for transport ad indre vandveje - indlandshavne - krav om for en medlemsstat at forbinde indlandshavne med vej- eller jernbanetransportinfrastrukturer - nedlæggelse af forbindelsen med en af disse to typer transportinfrastruktur - betingelser)

(2022/C 303/09)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Port de Bruxelles SA og Région de Bruxelles-Capitale

Sagsøgt: Infrabel SA

Procesdeltagere: FIF-FSI (Fonds d’Infrastructure Ferroviaire) SA, État belge, Région de Bruxelles-Capitale, Port de Bruxelles SA og Lineas SA

Konklusion

Artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU skal fortolkes således, at når en indlandshavn, der henhører under det samlede net som omhandlet i denne forordnings artikel 6, stk. 1 og 2, har forbindelse til både vejtransportinfrastruktur og jernbanetransportinfrastruktur, er den til hinder for, at en af disse to typer af forbindelser nedlægges, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Den manglende vedligeholdelse af den omhandlede forbindelse, som følger af en tilsidesættelse af denne bestemmelse, eller den økonomiske udnyttelse af de terræner, der er optaget af disse infrastrukturer, udgør ikke sådanne omstændigheder.


(1)  EUT C 217 af 7.6.2021.


Top