EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TA0718

Sag T-718/20: Rettens dom af 4. maj 2022 — Wizz Air Hungary mod Kommission (TAROM, redningsstøtte til TAROM) (Statsstøtte – lufttransport – støtteforanstaltning truffet af Rumænien – redningsstøtte til TAROM – afgørelse om ikke at gøre indsigelse – annullationssøgsmål – status som interesseret part – beskyttelse af proceduremæssige rettigheder – formaliteten – rammebestemmelser for støtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder – foranstaltning, der sigter mod at forhindre sociale problemer eller afhjælpe markedssvigt – princippet om engangsstøtte – virkning af tidligere støtte ydet inden Rumæniens tiltrædelse af Unionen – alvorlige vanskeligheder – begrundelsespligt)

OJ C 266, 11.7.2022, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 266/22


Rettens dom af 4. maj 2022 — Wizz Air Hungary mod Kommission (TAROM, redningsstøtte til TAROM)

(Sag T-718/20) (1)

(Statsstøtte - lufttransport - støtteforanstaltning truffet af Rumænien - redningsstøtte til TAROM - afgørelse om ikke at gøre indsigelse - annullationssøgsmål - status som interesseret part - beskyttelse af proceduremæssige rettigheder - formaliteten - rammebestemmelser for støtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder - foranstaltning, der sigter mod at forhindre sociale problemer eller afhjælpe markedssvigt - princippet om engangsstøtte - virkning af tidligere støtte ydet inden Rumæniens tiltrædelse af Unionen - alvorlige vanskeligheder - begrundelsespligt)

(2022/C 266/24)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungarn) (ved advokaterne E. Vahida, S. Rating og I.-G. Metaxas Maranghidis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn, V. Bottka og I. Barcew, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål, der er støttet på artikel 263 TEUF, nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2020) 1160 final af 24. februar 2020 om statsstøtte SA.56244 (2020/N) — Rumænien — Redningsstøtte til TAROM (EUT 2020, C 310, s. 3), hvorved Europa-Kommissionen dels ikke gjorde indsigelse mod en støtteforanstaltning, som Rumænien havde ydet til Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane »TAROM SA«, og som bestod i et lån på 175 952 000 rumænske lei (RON) (ca. 36 660 000 EUR), der skulle tilbagebetales efter en periode på seks måneder, dels erklærede denne støtte forenelig med det indre marked.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger i sagen.


(1)  EUT C 53 af 15.2.2021.


Top