EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CB0287

Sag C-287/20: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 10. januar 2022 — EL og CP mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – lufttransport – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 5, stk. 3 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser – fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation – begrebet »usædvanlige omstændigheder« – strejke blandt kabinepersonale og piloter – »interne« og »eksterne« omstændigheder i forhold til det transporterende luftfartsselskabs aktivitet – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 12 og 28 – artikel 12 og 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – intet indgreb i arbejdstagernes forsamlings- og foreningsfrihed eller i luftfartsselskabets forhandlingsret)

OJ C 207, 23.5.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/7


Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 10. januar 2022 — EL og CP mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hamburg — Tyskland)

(Sag C-287/20) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - artikel 99 i Domstolens procesreglement - lufttransport - forordning (EF) nr. 261/2004 - artikel 5, stk. 3 - fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser - fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation - begrebet »usædvanlige omstændigheder« - strejke blandt kabinepersonale og piloter - »interne« og »eksterne« omstændigheder i forhold til det transporterende luftfartsselskabs aktivitet - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 12 og 28 - artikel 12 og 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - intet indgreb i arbejdstagernes forsamlings- og foreningsfrihed eller i luftfartsselskabets forhandlingsret)

(2022/C 207/09)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: EL og CP

Sagsøgt: Ryanair DAC

Konklusion

Artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at en strejke, der indledes på opfordring af en fagforening for et transporterende luftfartsselskabs kabinepersonale og piloter, med det formål at sikre opfyldelsen af de krav, der er fremsat af disse ansatte, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlig omstændighed« som omhandlet i denne bestemmelse, idet den omstændighed, at der er afholdt forhandlinger med de ansattes repræsentanter forud for strejken, er uden betydning i denne henseende.


(1)  EUT C 279 af 24.8.2020.


Top