EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0788

Sag C-788/19: Sag anlagt den 23. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

OJ C 432, 23.12.2019, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 432/30


Sag anlagt den 23. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-788/19)

(2019/C 432/35)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved N. Gossement og C. Perrin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 21 TEUF, 45 TEUF, 56 TEUF og 63 TEUF samt EØS-aftalens artikel 28, 31, 36 og 40, idet det

har knyttet konsekvenser til manglende opfyldelse af oplysningsforpligtelsen vedrørende formuegoder og rettigheder i udlandet eller for sen indgivelse af formularen »Modelo 720«, der indebærer, at nævnte aktiver kvalificeres som ubegrundet kapitalgevinst, der ikke er undergivet forældelse

automatisk pålægger en fast bøde på 150 %, der anvendes ved manglende opfyldelse af oplysningsforpligtelsen vedrørende formuegoder og rettigheder i udlandet eller for sen indgivelse af formularen »Modelo 720«

anvender faste bøder ved manglende opfyldelse af oplysningsforpligtelsen vedrørende formuegoder og rettigheder i udlandet eller for sen indgivelse af formularen »Modelo 720«, hvis niveau er højere end niveauet for de sanktioner, der er fastsat i den almindelige ordning for tilsvarende forseelser.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den spanske skattelovgivning pålægger personer, der skattemæssigt er hjemmehørende i Spanien, en forpligtelse til at angive visse formuegoder og rettigheder i udlandet ved hjælp af en selvangivelsesformular (»Modelo 720«). I tilfælde af manglende eller fejlagtig opfyldelse af denne forpligtelse finder en særlig sanktionsordning anvendelse.

Kommissionen er nået til den konklusion, at de sanktioner, der består i, at aktiverne kvalificeres som kapitalgevinst, at de normale forældelsesregler ikke anvendes, og at der pålægges faste bøder, udgør en begrænsning af de grundlæggende friheder, som er sikret i TEUF og EØS-aftalen. Selv om disse foranstaltninger i princippet kan være egnede med henblik på at nå de forfulgte mål, nemlig forebyggelse og bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, er de uforholdsmæssige.


Top