EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CB0333

Sag C-333/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. september 2022 — DA mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. og FC m.fl. mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – statsstøtte – artikel 107 TEUF og 108 TEUF – bilateral investeringsaftale – værnetingsklausul – Rumænien – voldgiftskendelse om tilkendelse af en betaling af erstatning – afgørelse fra Europa-Kommissionen, hvorved det fastslås, at denne betaling udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som anordner tilbagesøgning heraf – tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelse for en ret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der er adressat for afgørelsen – tilsidesættelse af EU-retten – artikel 19 TEU – artikel 267 TEUF og 344 TEUF – EU-rettens autonomi)

OJ C 24, 23.1.2023, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/14


Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. september 2022 — DA mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. og FC m.fl. mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Bruxelles — Belgien)

(Sag C-333/19) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - artikel 99 i Domstolens procesreglement - statsstøtte - artikel 107 TEUF og 108 TEUF - bilateral investeringsaftale - værnetingsklausul - Rumænien - voldgiftskendelse om tilkendelse af en betaling af erstatning - afgørelse fra Europa-Kommissionen, hvorved det fastslås, at denne betaling udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som anordner tilbagesøgning heraf - tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelse for en ret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der er adressat for afgørelsen - tilsidesættelse af EU-retten - artikel 19 TEU - artikel 267 TEUF og 344 TEUF - EU-rettens autonomi)

(2023/C 24/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Appellanter: DA, FC, European Food SA, Starmill SRL og Multipack SRL

Indstævnte: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL og Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, DA, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol)

Konklusion

EU-retten, herunder navnlig artikel 267 TEUF og 344 TEUF, skal fortolkes således, at en ret i en medlemsstat, for hvilken der er indbragt en sag om tvangsfuldbyrdelse af den voldgiftskendelse, som er genstand for Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30. marts 2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) gennemført af Rumænien — Voldgiftskendelse i Micula mod Rumænien af 11. december 2013, har pligt til at se bort fra denne kendelse og kan derfor under ingen omstændigheder fuldbyrde denne for at gøre det muligt for adressaterne herfor at opnå den betaling af erstatning, som tilkendes hermed.


(1)  EUT C 220 af 1.7.2019.


Top