EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0948

Sag C-948/19: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. november 2021 — UAB »Manpower Lit« mod E.S., M.L., M.P., V.V. og R.V (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – vikararbejde – direktiv 2008/104/EF – artikel 1 – anvendelsesområde – begreberne »offentligretlig virksomhed« og »udøvelse af en økonomisk aktivitet« – Den Europæiske Unions agenturer – Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) som brugervirksomhed, jf. dette direktivs artikel 1, stk. 2 – artikel 5, stk. 1 – ligebehandlingsprincippet – væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår – begrebet »samme arbejdsopgave« – forordning (EF) nr. 1922/2006 – artikel 335 TEUF – princippet om EU-institutionernes administrative autonomi – artikel 336 TEUF – vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union)

OJ C 11, 10.1.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 11/5


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. november 2021 — UAB »Manpower Lit« mod E.S., M.L., M.P., V.V. og R.V (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen)

(Sag C-948/19) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - socialpolitik - vikararbejde - direktiv 2008/104/EF - artikel 1 - anvendelsesområde - begreberne »offentligretlig virksomhed« og »udøvelse af en økonomisk aktivitet« - Den Europæiske Unions agenturer - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) som brugervirksomhed, jf. dette direktivs artikel 1, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - ligebehandlingsprincippet - væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår - begrebet »samme arbejdsopgave« - forordning (EF) nr. 1922/2006 - artikel 335 TEUF - princippet om EU-institutionernes administrative autonomi - artikel 336 TEUF - vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union)

(2022/C 11/06)

Processprog: litausk

Den forelæggende ret

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UAB »Manpower Lit«

Sagsøgte: E.S., M.L., M.P., V.V. og R.V

Konklusion

1)

Artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde skal fortolkes således, at et vikarbureaus udsendelse af personer, der har indgået en arbejdskontrakt med denne virksomhed, til Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) med henblik på levering af arbejdsydelser til EIGE, henhører under dette direktivs anvendelsesområde.

2)

Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/104 skal fortolkes således, at den stilling, der besættes af en vikaransat, der er udsendt til EIGE, kan anses for at udgøre »samme arbejdsopgave« som omhandlet i denne bestemmelse, selv hvis det forudsættes, at alle de stillinger, med hensyn til hvilke EIGE ansætter arbejdstagere direkte, omfatter arbejdsopgaver, der kun kan udføres af personer, der er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.


(1)  EUT C 77 af 9.3.2020.


Top