EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0933

Sag C-933/19 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. november 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. mod Europa-Kommissionen og Republikken Polen (Appel – statsstøtte – koncession på en betalingsmotorvej – lov, som fritager visse køretøjer for betaling af vejafgifter – medlemsstatens kompensation til koncessionshaveren for indtægtstab – skyggevejafgift – kompensation, som Kommissionen anser for at gå ud over, hvad der er nødvendigt, og for at indebære støtte – kommissionsafgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt – støttemodtagerens proceduremæssige rettigheder – Kommissionens forpligtelse til at udvise særlig årvågenhed – statsstøttebegrebet – fordel – forbedring af koncessionshaverens forventede økonomiske situation – kriteriet om den private aktør i en markedsøkonomi – urigtig gengivelse af beviserne – manglende begrundelse – ændring af den omtvistede afgørelse – ny begrundelse – omvendt bevisbyrde – tilsidesættelse af princippet om EU-rettens forrang – Rettens retslige prøvelse – forpligtelser og grænser)

EUT C 11 af 10.1.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 11/3


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. november 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. mod Europa-Kommissionen og Republikken Polen

(Sag C-933/19 P) (1)

(Appel - statsstøtte - koncession på en betalingsmotorvej - lov, som fritager visse køretøjer for betaling af vejafgifter - medlemsstatens kompensation til koncessionshaveren for indtægtstab - skyggevejafgift - kompensation, som Kommissionen anser for at gå ud over, hvad der er nødvendigt, og for at indebære støtte - kommissionsafgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt - støttemodtagerens proceduremæssige rettigheder - Kommissionens forpligtelse til at udvise særlig årvågenhed - statsstøttebegrebet - fordel - forbedring af koncessionshaverens forventede økonomiske situation - kriteriet om den private aktør i en markedsøkonomi - urigtig gengivelse af beviserne - manglende begrundelse - ændring af den omtvistede afgørelse - ny begrundelse - omvendt bevisbyrde - tilsidesættelse af princippet om EU-rettens forrang - Rettens retslige prøvelse - forpligtelser og grænser)

(2022/C 11/04)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Autostrada Wielkopolska S.A. (ved Rechtsanwalt O. Geiss og dikigoros T. Siakka)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved L. Armati, K. Herrmann og S. Noë, som befuldmægtigede) og Republikken Polen (ved B. Majczyna og M. Rzotkiewicz, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Autostrada Wielkopolska S.A. bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

3)

Republikken Polen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 87 af 16.3.2020.


Top