EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0573

Sag C-573/19: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 12. maj 2022 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud – miljø – direktiv 2008/50/EF – luftkvalitet – artikel 13, stk. 1, og bilag XI – systematisk og vedvarende overskridelse af grænseværdierne for nitrogendioxid (NO2) i visse italienske zoner og bymæssige områder – artikel 23, stk. 1 – bilag XV – »kortest mulig« overskridelsesperiode – egnede foranstaltninger)

OJ C 257, 4.7.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 257/2


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 12. maj 2022 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-573/19) (1)

(Traktatbrud - miljø - direktiv 2008/50/EF - luftkvalitet - artikel 13, stk. 1, og bilag XI - systematisk og vedvarende overskridelse af grænseværdierne for nitrogendioxid (NO2) i visse italienske zoner og bymæssige områder - artikel 23, stk. 1 - bilag XV - »kortest mulig« overskridelsesperiode - egnede foranstaltninger)

(2022/C 257/02)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocati dello Stato G. Palatiello og P. Pucciariello)

Konklusion

1)

Idet Den Italienske Republik ikke har sikret, at der ikke er sket en systematisk og vedvarende overskridelse af de årlige grænseværdier for nitrogendioxid (NO2),

fra 2010 til og med 2018 i zonerne: IT0118 (det bymæssige område Torino), IT0306 (det bymæssige område Milano), IT0307 (det bymæssige område Bergamo), IT0308 (det bymæssige område Brescia), IT0711 (Genova kommune), IT0906 (det bymæssige område Firenze) og IT1215 (det bymæssige område Rom),

fra 2010 til og med 2017 i zone IT0309 (zone A — stærkt urbaniseret slette),

fra 2010 til 2012 og fra 2014 til og med 2018 i zone IT1912 (det bymæssige område Catania), og

fra 2010 til 2012 og fra 2014 til og med 2017 i zone IT1914 (industriområder),

har den tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XI hertil, og idet den ikke fra den 11. juni 2010 har vedtaget egnede foranstaltninger til at sikre, at de årlige grænseværdier for nitrogendioxid (NO2) overholdes i samtlige disse zoner, og navnlig ikke har sikret, at luftkvalitetsplanerne indeholder passende foranstaltninger, så det sikres, at overskridelsesperioden for denne grænseværdi kan holdes så kort som muligt, har den tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktivs artikel 23, stk. 1, alene og sammenholdt med del A i bilag XV hertil.

2)

Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 305 af 9.9.2019.


Top