EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0254

Sag C-254/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 9. september 2020 — Friends of the Irish Environment Ltd mod An Bord Pleanála (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) — Irland) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 92/43/EØF – bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – artikel 6, stk. 3 – anvendelsesområde – begreberne »projekt« og »tilslutning« – vurderingen af virkningerne af en plan eller et projekt på en beskyttet lokalitet – afgørelse om forlængelse af varigheden af en tilladelse til at opføre en genforgasningsterminal for flydende naturgas – oprindelig afgørelse støttet på nationale bestemmelser, som ikke har gennemført direktiv 92/43 korrekt)

OJ C 378, 9.11.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/10


Domstolens dom (Første Afdeling) af 9. september 2020 — Friends of the Irish Environment Ltd mod An Bord Pleanála (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) — Irland)

(Sag C-254/19) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - direktiv 92/43/EØF - bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter - artikel 6, stk. 3 - anvendelsesområde - begreberne »projekt« og »tilslutning« - vurderingen af virkningerne af en plan eller et projekt på en beskyttet lokalitet - afgørelse om forlængelse af varigheden af en tilladelse til at opføre en genforgasningsterminal for flydende naturgas - oprindelig afgørelse støttet på nationale bestemmelser, som ikke har gennemført direktiv 92/43 korrekt)

(2020/C 378/12)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court (Irland)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Friends of the Irish Environment Ltd

Sagsøgt: An Bord Pleanála

Procesdeltager: Shannon Lng Ltd

Konklusion

1)

En afgørelse om forlængelse af den oprindeligt fastsatte frist på ti år for udførelsen af et projekt om opførelse af en genforgasningsterminal for flydende naturgas skal anses for at være en tilslutning til et projekt som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, når retsvirkningerne for den oprindelige tilladelse til dette projekt, der er bortfaldet, er ophørt ved udløbet af den frist, som var fastsat heri for disse arbejder, og når disse sidstnævnte ikke er blevet påbegyndt.

2)

Det tilkommer den kompetente myndighed at bedømme, om en afgørelse om at forlænge den oprindeligt fastsatte frist for udførelsen af et projekt om opførelse af en genforgasningsterminal for flydende naturgas, hvis oprindelige tilladelse er bortfaldet, skal gøres til genstand for en vurdering af virkningerne som fastsat i artikel 6, stk. 3, første punktum, i direktiv 92/43, og, i givet fald, om denne skal angå hele projektet eller en del af dette, idet der bl.a. tages hensyn til såvel en eventuelt tidligere foretaget vurdering som udviklingen af de relevante miljømæssige og videnskabelige oplysninger, men også til en eventuel ændring af projektet, eller om der foreligger andre planer eller projekter.

Denne vurdering af virkningerne skal foretages, når det ikke på grundlag af den bedste videnskabelige viden på området kan udelukkes, at dette projekt påvirker bevaringsmålsætningen for den omhandlede lokalitet. En tidligere vurdering af det nævnte projekt, som er foretaget inden vedtagelsen af den oprindelige tilladelse hertil, kan kun udelukke denne risiko, hvis den indeholder fuldstændige, præcise og endelige konklusioner, der kan fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl for så vidt angår virkningerne af arbejderne, og med forbehold af, at der ikke er sket en udvikling af de relevante miljømæssige og videnskabelige oplysninger, at projektet eventuelt er blevet ændret, eller at der foreligger andre planer eller projekter.


(1)  EUT C 206 af 17.6.2019.


Top