EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0735

Sag C-735/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 26. november 2018 — IZ mod Ryanair DAC

OJ C 44, 4.2.2019, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 26. november 2018 — IZ mod Ryanair DAC

(Sag C-735/18)

(2019/C 44/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IZ

Sagsøgt: Ryanair DAC

Præjudicielle spørgsmål

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (1) har følgende ordlyd:

Skal artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at en begivenhed som den i nærværende tvist omhandlede, dvs. at flyvelederne strejker på det område, som et luftfartøj, der afgår fra en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal passere for at nå frem til en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal anses for at være en begivenhed, som er et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse og følgelig ikke kan kvalificeres som en »usædvanlig omstændighed«, der fritager luftfartsselskabet for forpligtelsen til at udbetale kompensation til passagerer i tilfælde af en aflysning af en flyvning, som skulle foretages af det pågældende luftfartøj?

Såfremt en begivenhed, som den i nærværende tvist omhandlede, dvs. at flyvelederne strejker på det område, som et luftfartøj, der afgår fra en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal passere for at nå frem til en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal anses for at være en »usædvanlig omstændighed«, følger det da heraf, at der for luftfartsselskabet er tale om en »usædvanlig omstændighed«, som ikke kunne have været undgået, selv om luftfartsselskabet faktisk havde truffet alle forholdsregler, som det med rimelighed kunne træffe?

Skal den omstændighed, at strejken var varslet, anses for at indebære, at en sådan begivenhed som den i hovedsagen omhandlede, dvs. at flyvelederne strejker på det område, som et luftfartøj, der afgår fra en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal passere for at nå frem til en lufthavn uden for det strejkeramte område, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i […] forordning […] nr. 261/2004?

Skal en begivenhed som den i nærværende tvist omhandlede, dvs. at flyvelederne strejker på det område, som et luftfartøj, der afgår fra en lufthavn uden for det strejkeramte område, skal passere for at nå frem til en lufthavn uden for det strejkeramte område, under hensyntagen til 15. betragtning til forordning […] nr. 261/2004 anses for at udgøre en usædvanlig omstændighed for luftfartsselskabet, der ikke kunne have været undgået, og som begrundede, at luftfartsselskabet som en rimelig forholdsregel, der gjorde det muligt at undgå andre aflysninger, kunne træffe beslutning om at aflyse den omhandlede flyafgang for at undgå en situation, hvor dets besætninger ikke længere ville være i stand til at gennemføre andre flyafgange på strejkedagen, og på denne måde således samlet set minimere de ændringer og den forstyrrelse, som strejken medførte for samtlige selskabets passagerer?


(1)  EUT L 46, s. 1.


Top