Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0061

Sag C-61/18: Sag anlagt den 31. januar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

OJ C 112, 26.3.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/25


Sag anlagt den 31. januar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-61/18)

(2018/C 112/33)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. von Rintelen, K. Walkerová og G. Koleva, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU (1) af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145), idet den ikke senest den 18. september 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Republikken Bulgarien tilpligtes i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 14 089,60 EUR pr. dag at regne fra datoen for afsigelsen af den dom, hvori det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1.

Artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning bestemmer, at medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. september 2016. De underretter straks Kommissionen herom. Eftersom Kommissionen ikke har modtaget underretning om de nationale foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv, har den besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

2.

I stævningen foreslår Kommissionen, at Republikken Bulgarien tilpligtes at betale en tvangsbøde på 14 089,60 EUR pr. dag. Tvangsbødens størrelse er fastsat under hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed, såvel som den afskrækkende virkning og denne medlemsstats betalingsevne.


(1)  EUT 2014, L 257, s. 135.


Top