EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0798

Sag T-798/17: Sag anlagt den 8. december 2017 — De Masi og Varoufakis mod ECB

OJ C 42, 5.2.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 42/39


Sag anlagt den 8. december 2017 — De Masi og Varoufakis mod ECB

(Sag T-798/17)

(2018/C 042/55)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøgere: Fabio De Masi (Hamburg, Tyskland) og Yanis Varoufakis (Athen, Grækenland) (ved professor A. Fischer-Lescano)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgernes påstande

Den afgørelse, der blev meddelt ved skrivelse af 16. oktober 2017 fra Den Europæiske Centralbanks direktion, hvormed der blev givet afslag på sagsøgernes begæring om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokument »Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB« af 23. april 2015, annulleres.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder eventuelle intervenienters sagsomkostninger, i henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført to anbringender.

1.

Første anbringende om en fejlagtig anvendelse af artikel 4, stk. 2, andet led, i Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (1)

Sagsøgerne har gjort gældende, at en offentliggørelse af den omtvistede juridiske udtalelse ikke ville skade sagsøgtes juridiske rådgivning, og at der foreligger en mere tungtvejende offentlig interesse i offentliggørelsen heraf. Afgørelsen er desuden behæftet med en manglende interesseafvejning og manglende begrundelse.

2.

Andet anbringende om en fejlagtig anvendelse af artikel 4, stk. 3, første afsnit, i Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3)

Den interne brug af den omtvistede juridiske udtalelse som led i drøftelser og indledende konsultationer inden for Den Europæiske Centralbank eller til udveksling af synspunkter mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale banker ville ikke blive skadet af en offentliggørelse.


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4.3.2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (EUT 2004, L 80, s. 42).


Top